12reacties

Chahim: Gemiste kans!


Deze week verscheen weer een artikel over de beïnvloeding van de lokale politiek door criminelen. Het artikel opent met “Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen”. Eerder hebben wij vanuit de PvdA het initiatief genomen, om in navolging van Breda, de tweede gemeente te zijn die extra stappen onderneemt om het criminelen moeilijker te maken.
In onze brief, die begin januari is gestuurd, vragen wij de burgemeester twee dingen:

  • De partijfinanciën worden voortaan jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
  • Voor alle verkiesbare kandidaat raadsleden wordt door de partij een Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd.

Voordat we deze brief hadden verstuurd, heb ik dit voorstel met enkele mensen uit de politiek besproken. Iedereen die ik erover sprak was positief. Helaas bleek op de bespreken van deze brief met alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen, geen unanieme steun. Er waren zelf politici die stelden dat dit een pure verkiezingsstunt was van de PvdA. Ja, mensen…om een voorstel te doen dat gelieerd is aan de verkiezingen in de periode kort voor de verkiezingen….is dat niet juist het moment? En eerlijk gezegd is dit een thema wat de laatste maanden enorm is gaan spelen. Verschillende experts waarschuwen hiervoor. Toen ik over het initiatief in Breda las, zijn we meteen aan de slag gegaan. Wellicht kunnen we het eerste punt over transparante partijfinanciering na de verkiezingen alsnog oppakken.

De periode net voor de verkiezingen blijft een bijzondere periode. Elk initiatief vanuit de politiek wordt zowel vanuit de stad als door andere politici met argusogen bekeken. Men spreekt al snel over ‘een verkiezingsstunt’. Ik moet bekennen dat ook ik hier last van heb. In de fractie is dit dan ook een argument om in deze tijd mee rekening te houden. Hoe gaat dit nu vallen?

Ook toen wij vragen stelden over de renovatie van de Leonardus buurt, hoorde ik dezelfde geluiden, ondanks dat we hier al maanden mee bezig waren.

Ook toen wij vragen stelden n.a.v. het zeer kritisch accountantsrapport, hoorde ik dezelfde geluiden, ondanks eerdere acties en vragen van mijn fractie in de afgelopen jaren.

Ook toen ik, geïnspireerd door Cody Hochstenbach een expert op het gebied van woningbouw met name gentrificatie, me ben gaan verdiepen in het aantal verdwenen corporatiewoningen in Helmonds vanaf 2014, zag ik dat volgens het CBS we er in Helmond 493 minder corporatiewoningen/sociaal huurwoningen (volgens het college zijn er overigens 200 bijgekomen, lijkt me goed om uit te zoeken waar dit verschil van 700 vandaan komt?).

Steeds gaat de discussie over het profileren i.p.v. de het onderwerp wat je graag wil bespreken. Beste collega politici blijf sceptisch, maar goede ideeën, die ons vooruit brengen moet je omarmen. Misschien wel juist in verkiezingstijd.

Mohammed Chahim
Fractievoorzitter PvdA

Onze Helmondse politiciMohammed
12 reacties
Reageer

Je zou bijna denken dat die andere partijen wat te verbergen hebben...

Als je dit als partij wilt doen dan doe je dat toch gewoon. Helder Helmond heeft bijvoorbeeld uit eigen zak de vog's aangevraagd voor kandidaat raadsleden.

Martijn Rieter

beste Martijn Rieter meer partijen hebben hetzelfde gedaan, ook wij. Een volgende stap is de financiën van alle partijen door een accountant te laten controleren.

Mohammed Chahim

Jammer,verkeerde partij

Beste Mohammed, van mij een reactie als burger en niet als verkiesbare Helmonder:
Een verklaring van goed gedrag stelt niets voor. Het zegt alleen of iemand opgenomen is in het strafregister; dus veroordeeld is door de rechtbank. Zo lang er echter mensen in een gemeenteraad zitten die een strafblad hebben (kijk naar Roermond, kijk naar Gemert - Bakel) heeft een verplichte screening van (aanstaande) raadsleden geen enkele zin. Het is en blijft dan een papieren tijger en daar hebben we er al genoeg van.
Mijn voorstel: laten we dan eerst de wet aanpassen en het voor mensen opgenomen in het strafregister onmogelijk maken een functie in het openbaar bestuur te bekleden. Pas dan heeft een Verklaring omtrent Gedrag echt betekenis!

Hanneke Hegeman

Laten we heel eerlijk zijn, een VOG is symboolpolitiek. Waarom zou een criminele organisatie in godsnaam willen infiltreren als chantage en bedreiging veel effectievere middelen zijn? De roep om een VOG is vooral gebaseerd op een paar incidenten, waar de zelfreinigende werking van een lokale partij of afdeling van een landelijke partij gefaald heeft. Dit betreft echter steevast corruptie en belangenverstrengeling die pas ging spelen nadat een positie van macht verworven was (zonnekoning gedrag). Over het algemeen zijn partijen prima in staat om gelukszoekers of mensen met andere bedoelingen eruit te filteren. Het eerste voorbeeld van gerichte criminele infiltratie (dus geen corruptie) moet ik nog zien. De hoogleraren zijn overigens dezelfde mening toegedaan.

https://www.nporadio1.nl/onderzoek/8320-geen-bewijs-voor-criminele-infiltratie-in-lokaal-bestuur

Als je een screening goed wil doen, dan komt al snel de AIVD in beeld. Veel fundamenteler is dus, laten wij toe dat de geheime dienst, als verlengstuk van de zittende macht, de kandidaat volksvertegenwoordigers controleert? Bedenk je hoe zo'n volmacht in de verkeerde handen gebruikt kan worden om politieke tegenstanders uit te schakelen. Gaan we dat echt een onderdeel maken van ons democratisch bestel?

Wat betreft het tweede dat je poneert, natuurlijk heet de PvdA wat dingen opgespaard en een plan getrokken om bepaalde zaken op bepaalde momenten naar voren te brengen. Je zou een slecht functionerende partij zijn als je dat niet doet. De korte tijd voor de verkiezingen is bij uitstek geschikt om alvast zaken uit het verkiezingsprogramma op de agenda te zetten en door de druk zo kort voor de verkiezingen misschien al het een en ander binnen te halen. Alles wat je al binnen hebt hoef je immers niet meer over te onderhandelen.

Als je echter zaken naar voren brengt die symboolpolitiek zijn (en ja, daar viel dat gedoe met die leningen waar niemand gebruik van maakt ook onder), wetende dat je er nooit een meerderheid voor gaat krijgen om vervolgens vol op het orgel te gaan dat je het betreurt dat zo'n goed voorstel het niet heeft gehaald, dan heb je tenminste de schijn tegen dat het pure verkiezingsretoriek is. En ook dat is niet erg, dat mag, het is immers verkiezingstijd, dus dan mag je laten zien waar je voor staat.

Michiel van Geel

Een beetje googelend naar aanleiding van deze column vond ik een "Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen". Gebeurt daar al iets mee?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/01/01/handreiking-integriteitstoetsing-kandidaten-voor-decentrale-politieke-partijen

@Sander Lam: jazeker. In Helmond gebruikt als input voor onze gentle-agreement. zie https://www.helmond.nl/bis/2016/Notities%20en%20kaarten/Raadsnotities/RN%20091%20Gentle%20agreement%20over%20de%20handhaving%20van%20de%20integriteit%20van%20de%20politiek.pdf

@Michiel: met je laatste alinea bewijs je alleen maar mijn stelling ;-)

@Bea Maas: je zult het niet geloven, maar er zijn meer niet-PvdA'ers die in Helmond toch PvdA stemmen. Je hoeft je hiervoor niet te schamen :-) groetjes.

Mohammed Chahim

Wie heeft er eigenlijk bedacht dat het een "gentle agreement" moest zijn ipv een "gentlemans agreement"? Moeten we dan een timmerman ook maar een timmer gaan noemen? Had het dan een "integrity agreement" genoemd of zo, dan is het tenminste nog correct Engels... Tenenkrommend dit.

@Mohammed Chahim op dinsdag 13 maart 2018 om 20:04:

Volgens mij was jouw stelling dat alles op dit moment als een verkiezingsstunt wordt gezien. Volgens mij hangt het er helemaal van af hoeveel toneel je er omheen maakt en hoe nijpend het probleem is.

Michiel van Geel

VOG en strafregister worden hierboven veel besproken. Maar wel door mensen die niet weten wat er met een VOG gedaan wordt. Of WAAROM er sowieso een Strafverleden is.... Wanneer iemand zijn straf heeft uitgezeten, is het volledig afhankelijk van het strafbare feit of ik zo iemand in de lokale politiek wil zien. Voor mij hoeft niet iedereen met een strafverleden uit de politiek geweerd te worden, maar net als bij de VOG moet men kijken WAAR is diegene voor veroordeeld en staat dat een belangenbehartiging van een gemeente in de weg.... lang niet altijd zal dat het geval zijn. Maar maak individuele afwegingen en verschuil je er niet achter... Geen beleid is ook beleid! Overigens, hebben we onze ambtenaren allemaal doorgelicht? is de zogenaamde "vlootschouw" ook inhoudelijk gedaan? OF is het meer een bezigheidstherapietje van een club die niet weet waar ze staan, waar ze naar gaan of hoe ze er moeten komen?

@Critimark op woensdag 14 maart 2018 om 22:03:

Helemaal mee eens!
Voor de onwetende (kandidaat) - gemeenteraadsleden: het hebben van een strafblad en/of het al dan niet kunnen krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) hebben niks te maken met het actieve en het passieve kiesrecht, met andere woorden: als een groep Helmondse ex - gedetineerden, (bijvoorbeeld onder de naam HEX) deel zou nemen aan deze gemeenteraadsverkiezingen, dan zou er geen enkele wettelijke belemmering zijn waarom ze dat niet zouden kunnen doen.

Het is namelijk alleen de rechter die - bijvoorbeeld in het kader van een strafzaak - een additionele straf kan opleggen aan iemand door deze uit te sluiten van het - in dit geval - passieve kiesrecht.

Ik ben geen jurist, dus het is wel goed om te verifiëren of mijn beweringen "fact"of "fake"" zijn!

En het lijkt me raadzaam, dat Helmondse individuele (kandidaat) - gemeenteraadsleden en de Helmondse politieke partijen hun huiswerk beter doen of - nog beter - eerst juridisch advies inwinnen, voordat ze van alles gaan "roeptoeteren, want dit is alleen maar een bewijs van - niet eens goedbedoeld - amateurisme.

Bij het zelfreinigend vermogen van politieke partijen en van de gemeente zijn overigens toch wel ???? te plaatsen: ik hoef alleen maar te verwijzen naar de perikelen rond wethouder T en naar de frauderende Helmondse gemeente - ambtenaar in het recente verleden. Beiden zouden overigens zonder problemen op de kandidatenlijst van alle politieke Helmondse partijen kunnen staan en ook gekozen kunnen worden.

Het is nota bene de gemeente Helmond zelf die VOG's verstrekt aan individuele inwoners die een VOG moeten overleggen aan een (potentiële) werkgever of opdrachtgever. VOG's verschillen ook nog eens van elkaar, afhankelijk van specifieke functies en functie - eisen.

Symboolpolitiek? Er zijn wel meer onderwerpen in Helmond die onder dit kopje vallen.

De eerste de beste Helmondse gemeente - ambtenaar die zich in de Stadswinkel bezighoudt met aanvragen voor een VOG had dit allemaal aan (kandidaat) - gemeenteraadsleden kunnen vertellen (ten minste als deze de moeite nemen of hadden genomen om zich te informeren), waardoor deze hele discussie op de weblog van Helmond zo ongeveer helemaal overbodig is geworden.

Ik heb periodiek VOG's aangevraagd en ook gekregen in verband met mijn werk, die ik - overigens zonder problemen - "uit eigen zak" heb betaald in het kader van eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid en zo...

PS De uitdrukking "gentle agreement" vind ik taalkundig wel een goeie - en is trouwens ook een bestaand begrip in de Engelse taal - in plaats van een "gentleman's agreement" - want dit is namelijk het correcte Engels - want anders zou het in deze politiek - correcte en genderneutrale tijden "gentlepeople's agreement" of "gentle(wo)man's agreement" moeten zijn en dat klinkt - op zijn Hollands gezegd - voor geen meter!

Peter van Lieshout

In de Volkskrant van gisteren - zaterdag 17 maart 2018 - staat een artikel van de hand van Jan TROMP met als titel: "Hoe integer kan het lokale bestuur nog zijn"?'.

Dit artikel illustreert de interne en externe bedreigingen die zich voor (kunnen) doen in de raadzaal van elke gemeente - dus ook in die van Helmond - en sluit naadloos aan bij bovenstaande discussie op de weblog van Helmond.
Verplichte leesstof voor elke kiezer, elk (kandidaat) - gemeenteraadslid en elke politieke partij.

Ik citeer: "Het maakt dat de partijen het zich niet kunnen veroorloven kieskeurig te zijn. De kans op brokkenpiloten, non - valeurs en sjoemelaars in de raadzaal wordt groter". (einde citaat Volkskrant - artikel).

Ik maak van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op een ander fenomeen, namelijk familie - en andere relaties tussen (kandidaat) - gemeenteraadsleden onderling bij de partijen die meedoen aan de verkiezingen van aanstaande woensdag. Met de ironie en met het cynisme die mij eigen zijn geworden, ben ik wel geïnteresseerd in mini - Trumpiaanse c.q. mini - Noord - Koreaanse familie - dynastietjes die op dit moment al bestaan of gaan ontstaan na 21 maart. De kiezers hebben er recht op om dit te weten en wel uiteraard vóór woensdag 21 maart (anders krijg je misschien c.q. onherroepelijk ná 21 maart hierover erg vervelende discussies). .

Peter van Lieshout

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: