8reacties

Van de Brug: GRATIS bestaat niet!


Vorige week is aan de raad voorjaarsnota 2013 gepresenteerd. Een voorjaarsnota met veel onzekerheden en uitdagingen. Eén van de aandachtspunten is “Berkendonk”
Ooit is in het verleden bepaald dat de waterplas “Berkendonk” gratis toegankelijk moest blijven voor alle inwoners van onze stad. Dit, mede ter compensatie voor het feit dat het buitenzwembad van zwembad “De Wissen” opgeofferd is aan woningbouw.
In de pas gepresenteerde voorjaarsnota blijkt dat het GRATIS zwemmen bij Berkendonk onze gemeente maar liefst € 190.000,– per jaar gaat kosten. Doordat er geen zand meer gewonnen wordt bij Berkendonk, zijn er niet langer neveninkomsten en dit heeft een drukkend effect op de exploitatie van de recreatieplas “ Berkendonk”.

GRATIS zwemmen bestaat daarom ook in Helmond niet! Iedere Helmonder betaalt nu ieder jaar € 2,– voor Berkendonk, of hij of zij er nu gebruik van maken of niet! En dit zijn dan nog maar de begrote kosten. Het is echter nog maar de vraag of de begroting ook alle werkelijk gemaakte kosten gaat afdekken. Zeker bij een warme zomer en bij veel recreatief gebruik van de plas en omgeving, kunnen de kosten nog wel eens aanzienlijk hoger worden.
Voor die huidige € 2,– krijgen onze inwoners ook maar weinig kwaliteit terug. Een plas water en dan houdt het wel zo’n beetje op. Financiële ruimte om nieuwe dingen op “Berkendonk” te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken is er nu niet.
Omdat veel van onze inwoners toch wel een wat meer kwalitatieve, attractievere zwemomgeving wensen, verkiezen vele van ons dan ook eerder het E3-strand of Aqua Best om er lekker een dagje tussenuit te gaan omdat daar wel:
– betere horecavoorzieningen zijn;
– meer toezicht (veiligheid/kwaliteit) is,
– betere sanitaire ruimten zijn;
– meer en betere parkeervoorzieningen voorhanden zijn,
– er ook alternatieve recreatiemogelijkheden zijn.

Willen we van recreatieplas “Berkendonk”een aantrekkelijkere recreatieplaats maken, die meer kwaliteit biedt, niet langer geld kost, maar geld oplevert, dan is het onontkoombaar dat Berkendonk op een andere wijze beheerd moet gaan worden. De afspraken die in het verre verleden zijn gemaakt, zijn mijns inziens aan heroverweging toe. En nu zeker, omdat de exploitatiekosten de spuigaten uitlopen en aantrekkelijkere concurrentie ons links en rechts inhaalt. Willen we deze trein niet missen, dan moeten we hier op korte termijn werk van gaan maken door dit onderwerp opnieuw ter discussie te stellen in de raad.

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
8 reacties
Reageer

Ik moest smakelijk lachen toen ik las dat er € 2 per inwoner besteed wordt aan Berkendonk. En dat dit aangehaald wordt in een betoog om het "gratis" zijn van Berkendonk te heroverwegen deed me nog harder lachen.

Momenteel is men bezig met de "culturele hotspot" de Cacaofabriek. Hier worden enkele kansloze instellingen zoals het Filmhuis, Lakei en nog wat onrendabele zaken gebundeld. Hiervoor wordt voor de realisatie al ruim € 200 per inwoner betaald. Als men zo bekommerd was over het wel en wee en wensen van de inwoners was die hele Cacaofabriek er dus nooit gekomen. Er is geen enkel draagvlak voor en het zal nooit een rendabele publiekstrekker worden. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden in Helmond te noemen.

Wat een prachtig staaltje van willekeurig feiten presenteren om de eigen zaak te behartigen.

Naar mijn weten is er tijdens de zandwinning geld in een speciale pot gestroomd die specifiek opgezet was om Berkendonk gratis te houden. Om een goede afweging te kunnen maken lijkt het me goed als boven water komt hoe dit geld besteed is door de jaren heen en hoeveel er nog in die pot zit. Mij is ter ore gekomen dat er op een gegeven moment ook geld uit die pot geleend is voor andere projecten. Is dat geld ooit achteraf terug in de pot gestort? Ik zou wel eens een overzicht willen zien van de inkomsten en uitgaven uit die pot. Ik heb zo'n vermoeden dat er nog wel een behoorlijk zakcentje in zou moeten zitten.

"Omdat veel van onze inwoners toch wel een wat meer kwalitatieve, attractievere zwemomgeving wensen" is volgens mij een aanname. Is daar onderzoek naar gedaan? In het kader van zorgvuldigheid lijkt me dat wel op zijn plaats voordat je een (tot op heden) gratis voorziening weghaalt en daar een commerciële variant voor in de plaats wil zetten.

Wat betreft commercie rond de plas, hou er wel rekening mee dat het gelegen is langs de Ecologische Hoofdstructuur. Direct noordelijk van het noordelijkste deel van het huidige strand om precies te zijn. Dat levert beperkingen op wat betreft wat wel en niet toegestaan is in verband met geluidsoverlast bijvoorbeeld. Ik zou het ook om willen draaien: Als er commerciële activiteiten ontwikkeld moeten worden rondom Berkendonk, dan is er ook de mogelijkheid om deze bij te laten dragen aan de exploitatie. Een strandtent zoals bij Aquabest kan best rendabel draaien zonder entree te heffen bijvoorbeeld. En ook een ijscoboer die er gaat staan kan best iets meer rekenen en via de achterdeur wat meer betalen voor zijn concessie.

Michiel van Geel

Hier is duidelijk sprake van gelegenheidsargumenten! Tien miljoen voor Brabant Culturele hoofdstad, daar hoor je de VVD niet over! Maar wel mekkeren over Berkendonk! Er is een doelgroep voor Best en Eersel, en er is een doelgroep voor Berkendonk. Misschien mensen met een smalle beurs? Verder moet een waterplas in een natuurgebied ook verre van commercieel ingericht worden. De VVD wil toch ook geen Jumbo in het Warandepark of Helmond Sport ten westen van Helmond nabij Brandevoort en Stiphout? De kosten moeten natuurlijk wel beheersbaar blijven, misschien in beheer van Natuurmonumenten geven, zoals de Stippelberg in de Rips, werkt prima met al die vrijwilligers.

Lodewijk den Breejen

Ik had ook gehoord dat men in de ouwe Chocoladekist de lokale omroep wil gaan overhevelen. Dan gaat het bedrag per burger nog harder oplopen. Misschien om alles voor te zijn, gelijk maar aanstoken? Zo ken ik nog wel een aantal nutteloze projecten die geldverslindend zijn, waardoor onze burgers nog meer op kosten gejaagd worden. Parkeergelden dan ook maar weer verder verhogen? Dat blijven we, net als alle andere shit die ons door de strot geduwd wordt gewoon pikken, want zo zijn 'we' toch"? En dat terwijl 'we' steeds minder en minder in onze beurs kunnen verwachten, de nog voor ons liggende tijd. Gemeentes bezuinigen? Nee hoor, ze blijven overal gewoon doorgraaien en geld verspillen, voorbeelden in overvloed!

Twan Peeters

Berkendonk moet zeker gratis blijven. Want het buitenbad van de Wissen openhouden kosten handen vol geld, veel meer als wat nu volgens het raadslid van de Brug Berkendonk kost.
Als men kan gaan zwemmen in berkendonk dan is men op een goede manier bezig met zijn gezondheid, dat is beter dan zich vervelen op een andere plaats in Helmond. En de het raadslid zal meer geld hebben om zich te ontspannen dan menig Helmonder die toch al iedere cent moet omdraaien

Gijs

Gijs Meulenmeesters

Wel je kunt niet anders concluderen dan dat dhr. van de Brug bij de juiste partij zit.
Het wordt voor zijn partij een sannende juni maand. In 2010 gingen ze zo erg voor een nieuw stadion op Berkendonk maar we zijn nog niet veel verder. En, daar ziet het ook nog niet naar uit. Ondanks de reacties keer op keer blijft men geloven in dit megalomane idee. Ongeveer 25 % van de Helmonders woont in Brouwhuis en Rijpeplberg, misschien moet de VVD maar eens een echt wijkonderzoekje doen. Als de VVD leden het onderzoek zelf doen kost het niets. Gratis bestaat dus wel, tenminste....als je er iets voor over hebt.

@Gaviolizaal

Met excuses voor bovenstaande adressering. Hier de juiste.

@Frans op dinsdag 7 mei 2013 om 19:57:

Oeps, Frans, nu verraad je jezelf

Hans Gruijters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: