Van de Brug: Precariobelasting!


De VVD heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor de huidige precariobelasting. Het is de VVD een doorn in het oog dat wij het als
ondernemersvriendelijke gemeente nog steeds presteren ondernemers aan te slaan voor kleine bedragen aan precariobelasting. Vaak is de kostprijs om deze bedragen
geïncasseerd te krijgen hoger dan dat deze belastingen de gemeente opleveren.

Wij zijn er dan ook voorstander van dat kleine bedragen aan precariobelasting tot
€ 50,- niet langer geïncasseerd gaan worden. Dit kan in de ogen van de VVD minimaal kostenneutraal, maar het zou ons niet verbazen wanneer we hier nog voordeel uit zouden kunnen behalen.
De VVD is verheugd dat het college dit onderwerp voortvarend heeft opgepakt en het al in de commissievergadering van 12 december ter bespreking wil voorleggen.
In het collegevoorstel staat dat de verordening Precariobelasting wordt gewijzigd.

In bepaalde situaties leidt een aanslag voor het gebruik van gemeentegrond via precariobelasting tot een onredelijke heffing. Om deze ongewenste effecten tegen te gaan zal de verordening worden opgeschoond en worden een aantal zaken uit de verordening geschrapt. Verder zal een belastingaanslag met een totaalbedrag van minder dan € 50,- niet meer worden opgelegd.
Deze wijzigingen passen in het VVD-beleid van vereenvoudiging van de regelgeving en vermindering van de administratieve lasten. Als gemeente dienen wij, juist nu in deze voor ondernemers zware tijden, mee te denken en de ondernemers zeker niet tegen te werken!

Serge van de Brug
Raadslid

Onze Helmondse politiciSerge
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: