4reacties

Van den Waardenburg: Busvervoer


De provincie is gestart met het voorbereiden van een aanbesteding van het busvervoer voor de regio Zuidoost Brabant. Vorig jaar heeft de provincie het busvervoer in Oost en West Brabant al aanbesteed, maar nu zijn Helmond, Eindhoven en de regio aan de beurt. Aangezien het busvervoer een onderdeel vormt van een optimaal openbaar vervoerssysteem is het voor D66 Helmond van belang dat dit ook in Helmond goed geregeld blijft.
Echter, voordat duidelijk wordt waaraan de nieuwe vervoerder moet voldoen om de aanbesteding te winnen, wordt het ontwerp van het Programma van Eisen ter inzage gelegd. Iedereen – dus ook inwoners en andere belanghebbenden – kan tot en met 18 mei 2015 reageren op het ontwerp. Voor Helmond is het bijzonder interessant dat in het ontwerp staat beschreven, dat de vervoerder een maatwerkoplossing voor Helmond moet presenteren.

Gezien de beperkte vervoervraag op de stadslijnen in Helmond overweegt de provincie over te gaan naar andere maatwerkoplossingen die passen binnen het beschikbare budget. Deze maatwerkoplossingen moet reizigers wel de gelegenheid geven om gedurende de dag minimaal eens per uur vanuit de wijken waar een verbindingslijn doorheen loopt naar een station in Helmond te reizen en omgekeerd. Je kunt de kaart voor Helmond (pdf) inzien.
Dit betreft echter een voorlopig ontwerp van de lijnen in Helmond. Voor Helmond wordt het nog spannend op welke manier het busvervoer wordt vormgegeven vanaf 11 december 2016. Het zou zomaar kunnen zijn dat de grote lijnbussen in Helmond verdwijnen. Maar voordat de bussen volgens een nieuwe dienstregeling gaan rijden zal de aanbesteding dus nog plaatsvinden. Uiteindelijk is het aan de provincie om te kiezen welke vervoerder de aanbesteding wint.

Mocht je opmerkingen hebben ten aanzien van het ontwerpplan, dan is het belangrijk dat je tijdig een reactie bij de provincie indient of de gemeenteraadsleden van Helmond benadert. In andere delen van de provincie is namelijk gebleken dat veel belanghebbenden pas reageerden toen de aanbesteding al was afgerond en bleek dat een lijn werd geschrapt of omgeleid. Zodra de aanbesteding in volle gang is, is een wijziging van het pakket nog lastig. Dus mocht je een reactie willen geven op het ontwerp Programma, dan horen wij dat graag.

Zoals al beschreven in ons verkiezingsprogramma is het voor D66 Helmond belangrijk, dat de trein, bus, taxi en de (OV)-fiets samen zorgen voor een aantrekkelijk, snel, eenvoudig toegankelijk en hoogfrequent vervoerssysteem. Goed openbaar vervoer is namelijk meer dan een verzameling van lijnen, maar het is een systeem dat op elkaar moet aansluiten. Daarnaast zien wij graag dat alle wijken in Helmond goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, denk daarbij bijvoorbeeld aan het centrum van Dierdonk. Hierbij kunnen kleinere, oproepbare (buurt)busjes een uitkomst bieden. Ook door in te zetten op innovatie – bijvoorbeeld door middel van een mobiele app – kun je verschillende busverbindingen optimaliseren.

Verder moet naar onze mening worden ingezet op schoner busvervoer. De provincie geeft aan dat de vervoerder gedurende de looptijd van het contract, zijnde 10 jaar, grote stappen moet zetten in de transitie naar ‘zero emissie’. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle voertuigen uitstootvij zijn. De vijf ‘Zero emissie’ bussen die nu al worden gebruikt bij een pilot in Helmond en Eindhoven moeten blijvend worden ingezet en naar onze mening moet het aantal schonere bussen snel worden uitgebreid.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
4 reacties
Reageer

B&W eerste met bezwaren op de busplannen van de provincie(?)
Zoals Gaby hierboven al liet weten, mag iedereen bezwaren aanteken tegen de plannen die de provincie heeft met het busvervoer in Helmond vanaf december 2016. De eerste inspraakreactie (waarvan wij tenminste weten) is gisteren door B&W verstuurd. Hieronder hun brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant:

Op 17 maart 2015 heeft u het ontwerp Programma van Eisen (PvE) vastgesteld voor de Europese aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie Zuidoost Brabant. Tot en met 18 mei 2015 stelt u ons in de gelegenheid om een inspraakreactie in te dienen. U heeft ons hiervoor een format aangeleverd waarin we onze reactie kunnen verwerken.
Naar onze overtuiging schiet dit ontwerp PvE op belangrijke onderdelen tekort. Het risico is zeer groot dat er een enorme verschraling optreedt van het openbaar vervoersaanbod in Helmond en in de kleinere kernen van de regio. De Verdeling van het aanbod openbaar vervoer over de regio raakt hierdoor nog verder in onbalans. We missen de voorwaarde van slimme en innovatieve (kleinschalige) mobiliteitsoplossingen als onderdeel van het kernnetwerk, terwijl juist op dit vlak mogelijkheden liggen om het openbaar vervoer effectiever en efficiënter in te richten. Ook ontbreekt de koppeling tussen het openbaar vervoer, bestaande vormen van collectief vraagafhankelijk Vervoer en doelgroepenvervoer zoals Taxbus. Juist in een ontwikkeling naar een zogenoemde “Mobiliteitsconcessie”, waarbij sprake is van een integrale benadering van vervoersstromen, moet deze koppeling nu worden beschreven in het PvE.
Wij concluderen dat op basis van dit ontwerp PvE de kwaliteit van het totaalproduct openbaar vervoer in Zuidoost Brabant naar alle waarschijnlijk zal afnemen en in Helmond zelfs sterk zal afnemen. Wij verzoeken u daarom het PvE aan te passen en ons tegemoet te komen ten aanzien van onze opmerkingen en verzoeken zoals verwerkt in onze reactie (zie pdf-bijlage).

Dat heb je ervan college als je luistert naar al die NIMBY's:
Geen Ruit dan ook geen OV eisen, want volgens linkse hoek kunnen we makkelijk met de fiets. NOU niet zeuren dan, maar trappen.

Ik zie eigenlijk haast nooit iemand in de bus zitten. Is Helmond niet te klein voor busvervoer? Voor wie geen auto heeft, is te voet, een fiets en een gesubsidieerde taxi (voor wie dat nodig heeft) lijkt me meer dan voldoende en veel goedkoper.

De info naar de burger schiet tekort. Een boekwerk doorlezen van 100 paginas en dito bijlagen.

Wat veranderd er mogelijk eind 2016. Kort en bondig.

http://www.ovdepeel.nl/ove/BusBrabantZuidOost2017.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: