Buiten is het 10 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.649 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
26reacties

Vrijdag ging de website van Belangengroep Vinkelaan e.o. online. Deze belangengroep is opgericht dóór en vóór de bewoners en andere belanghebbenden in het gebied tussen de Helmondselaan/Vinkelaan e.o. en Uiverlaan/Fazantstraat in Helmond Noord dat waarschijnlijk ingrijpend gaat veranderen. De gemeente ontwikkelt daartoe met oa Woonpartners een meerjarenplan dat voorziet in afbraak en nieuwbouw van woningen. De nieuwe website moet gaan dienen als informatiebron en wordt regelmatig geüpdatet. Het is géén platform om discussies te voeren, dat kan via de reacties hier op de weblog (inloggen of iets dergelijks is daarbij niet nodig).
Het doel van de belangengroep is door bundeling van belangen en informatie overzicht te krijgen en te houden op de plannen én daar waar mogelijk mee te denken en mee te beslissen. De groep verzamelt informatie, geeft die door en zorgt via plenaire bijeenkomsten en vergaderingen voor afstemming. Een ieder die op 1 of andere manier betrokken is bij de plannen kan in de belangengroep meedoen.
Binnenkort wordt een eerste informatieve bijeenkomst gehouden. Wethouder Gaby van den Waardenburg is daarbij uitgenodigd een toelichting te geven op de inspraak- en samenwerkingsmogelijkheden die de gemeente bij dit project gaat bieden.

26 reacties:

Laat me raden: Worden er huizen afgebroken en hoge blokken flats neergezet?

Beantwoorden

Voetbalveldje gaat weg zeker en daar komen een rij flats.

Beantwoorden

Beste buurtbewoners, meteen ontstaan er allemaal aannames over flats en het verdwijnen van groen. Het is echt de bedoeling van de Gemeente en Woonpartners om samen met de buurtbewoners te komen tot een mooi nieuw plan waarop we straks allemaal trots op kunnen zijn. Zoals het artikel al aangeeft is de Wethouder bereid om samen met Woonpartners een eerste informatief gesprek aan te gaan met de belangengroep. Heb je een mening, wens of vragen, sluit je dan aan bij de belangengroep! Je wordt dan op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor bijeenkomsten rondom onze buurt. Voor nu liggen en nog geen concrete plannen op tafel dus alle opties zijn nog open. Dus nogmaals een oproep aan de buurt; sluit je aan!!!

Beantwoorden

die flats zijn ook niet meer van deze tijd .Fazantstraat / vinkenlaan
dus slopen vind ik goed ..maar bij Fazantstraat veel grond komt vrij .geen koop huizen bouwen dan ..maar huur huizen .en wat Appartementen
ook ouderen vinden de omg fijn om te wonen..
zelfs ik wil graag wonen in de omg ..maar je moet in geschreven staan als woningzoekende ..wat moeizaam verloopt ..inschrijf duur of loting ..geef mij de oude site maar terug 25,00 per woningbouw .dit werkt nooit ..de wachtlijst is te lang .voor je aan de beurt bent ..ik wil van mijn dure Appartement af
het liefst straks na Nieuwbouw Vondellaan: na 2 jaar ..waar ik mij heb aangemeld ..maar eerst gaan anderen bewoners voor .snap ik ..Fazantstraat en omg .. tegen die tijd ben ik ook 60 jaar

Beantwoorden

Beste Edwin, ik stel voor dat u even een briefje in de brievenbus doet met uw gegevens op Uiverlaan 43 waarmee u zich aanmeldt voor de belangengroep. U kunt dan meedenken en praten en wordt op de hoogte gehouden.

Beantwoorden

Update: de Belangengroep Vinkelaan e.o. heeft informeel bericht gekregen dat wethouder Gaby van den Waardenburg een toelichting komt geven over de mogelijkheden tot samenwerking/inspraak in het project.

De belangengroep heeft het college in een tweede brief gevraagd om faciliteiten.
Deze brief is te vinden onder: https://belangengroepvinkelaan.nl/?page_id=59

Meer informatie staat op de website: http://www.belangengroepvinkelaan.nl

Beantwoorden
Belangengroep Vinkelaan

@Belangengroep Vinkelaan op zondag 19 mei 2019 om 18:57:

Is er al iets bekend over die informatiebijeenkomst? Ik hoorde al dat er veel gesloopt en gebouwd gaat worden.

Beantwoorden

Update:
Het is even stil geweest, maar achter de schermen van de Belangengroep
Vinkelaan e.o. gebeurt veel:

Het college van burgemeester en wethouders heeft nog niet formeel
gereageerd op onze brieven van 29 april en 17 mei. Wethouder Gaby van
den Waardenburg heeft wel een antwoord gestuurd. Zie onze site. In deze brief stelt ze voor en petit comité de voorlichtingsbijeenkomst, waar wij om hebben gevraagd, voor te bereiden. Wij gaan graag op dit voorstel in en hebben al vast wat data doorgegeven. We wachten nog op een reactie.

Wij hebben inmiddels besloten toch zelf vast een
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren en wel op 3 juli, 19.30 uur,
locatie Het Valkennest (Valkstraat) – Bethlehemkerk. Deze vergadering
zal helemaal in het teken staan van een aantal praktische- en wettelijke
zaken die van belang zijn zoals rechten van huurders, ervaringen met
inspraak/regelingen en verkeer/veiligheid. Mogelijk dat er dan vanuit de
gemeente Helmond ook informatie is over het voorlichtingstraject. De
agenda/punten komen binnenkort.

Woonpartners heeft de bewoners van de flats op het Adelaarplein en de
Fazantstraat een brief gestuurd waarin de intenties globaal worden
uitgelegd. Via de Huurders Belangen Vereniging Woonpartners
(te vergelijken met de ondernemingsraad van de huurders) is de
woningcorporatie herinnerd aan de afspraak dat ALLE inwoners in de
omgeving een soortgelijke brief zouden krijgen. Dit om onrust en
onduidelijkheid in de wijk te voorkomen. Woonpartners heeft toegezegd
alsnog op korte termijn voor deze brief te zorgen.

Omdat niet alle inwoners in de omgeving weten van het bestaan van de Belangengroep Vinkelaan e.o. zijn deze week huis- aan huis informatiebrieven bezorgd.

Beantwoorden
Belangengroep Vinkelaan e.o.

Impressie voorlichtingsbijeenkomst gemeente Helmond 12 september 2019
Onderwerp: participatie herinrichting Adelaarplein/PNEM
Tekst: H. Hegeman, (Belangengroep Vinkelaan e.o.)

Bij de voorlichtingsavond waren ongeveer 80 tot 100 mensen aanwezig, veel belangstellenden vanuit de Helmondselaan en diverse mensen uit de flats Adelaarplein, maar ook uit de Uiverlaan, Koekoekstraat, Valkstraat, Vinkelaan.
Sprekers: wethouder G. van den Waardenburg, mevrouw Nina ter Linde (gemeente Helmond), Jan Sips (TopLevel Development), Sebastian Warmoeskerken (ROC Ter AA).

De gemeente heeft de participatie en de mogelijkheden tot herinrichting van het gebied door middel van een PowerPointpresentatie (pdf) toegelicht.
De speerpunten uit de geboden informatie:

 1. Het uitgangspunt van de herinrichting is dat er minstens 50 huurwoningen + 50 koopwoningen worden gebouwd;
 2. Alle huidige plaatselijke normen/bouwvoorschriften worden straks bij de ontwikkeling van het plan losgelaten; zoals bijvoorbeeld de parkeernormen, groenstroken, hondenuitlaatplaatsen, etc.;
  (N.B. Deze informatie komt voor de Belangengroep Vinkelaan e.o. als een verrassing. Wij vragen ons af wat hiervan de consequenties zijn voor de daadwerkelijke realisatie van de inrichtingen gaan hierover in gesprek met de gemeente Helmond.)
 3. ROC Ter AA wil als huidige eigenaar van het PNEM-terrein verkopen en verder alleen als belanghebbende buurtgenoot betrokken zijn bij de plannen; niet als uitvoerende partij;
 4. Woonpartners heeft nog geen definitief besluit genomen over de eventuele afbraak van de flats Adelaarplein. Het streven is erop gericht minstens 50 nieuwe huurwoningen te bouwen maar de woningcorporatie wacht de ontwikkelingen af. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst verwoordt Patrick van Lierop (projectleider van Woonpartners) dit als volgt: “Als de bewoners/de buurt niet wil dat er gesloopt wordt, blijven de flats behouden”. De voorkeur is er echter gericht op nieuwbouw “Zodat de bewoners van de huidige flats niet twee keer hoeven te verhuizen”, aldus Van Lierop. Vanaf het moment dat het sloopbesluit is genomen, geldt het sociaal plan. (Dit staat op onze site: http://www.belangengroepvinkelaan.nl.)
 5. De bouw van de huurwoningen (Woonpartners) zou mogelijk zijn op de groenstroken Vinkelaan (in eigendom van de gemeente) of op het PNEM-terrein. Waar, kan straks in de workshops (zie verder in deze impressie) worden bepaald. (Ter informatie: de groenstroken Vinkelaan in eigendom van de gemeente zijn samen ongeveer 10.000 m2, het PNEM-terrein is 11.000 m2 groot).
 6. De grond onder de PNEM moet opnieuw worden onderzocht naar eventuele vervuiling, etc. Het vorige bodemonderzoek dateert uit 2014.
 7. Zoals nu gepland komen er vanaf oktober/november 4 discussiesessies/workshops met de omgeving. De belanghebbenden mogen hiervoor onderwerpen aandragen. Iedereen die nu voor deze voorlichtingsbijeenkomst is uitgenodigd (300 adressen) krijgt via Woonpartners een uitnodiging voor deelname aan de workshops in de brievenbus. Verder maakt de woningcorporatie een persbericht voor de huis aan huisbladen/Eindhovens Dagblad. De gemeente Helmond heeft ook een facebookpagina waar de informatie wordt vermeld.
 8. De workshops staan onder leiding van Jan Sips die hiervoor is ingehuurd door Woonpartners en daarnaast ook mede-eigenaar is van projectontwikkelaar TopLevel Development.
 9. Er zijn geen afspraken gemaakt over de verslaglegging van de bijeenkomst 12 september en de toekomstige workshops.
Beantwoorden
Belangengroep Vinkelaan e.o.

@Belangengroep Vinkelaan e.o. op woensdag 18 september 2019 om 01:07:

Schandalig. Het voetbalveldje waar kinderen kunnen spelen.
Bouw het maar ergens anders.

Beantwoorden

Zou jammer zijn als het voetbalveldje zou verdwijnen voor de jeugd!????

Beantwoorden

Ja bouw lekker alles vol!!en dan maar zeggen kinderen zitten teveel binnen de gene die graag buiten spelen kunnen het dadelijk niet meer omdat alles vol gebouwd wordt!

Beantwoorden

Schandalig! Daar ga ik met mijn dikke pens toch mooi ff voorliggen!

Beantwoorden

Kinderen spelen toch niet buiten, en de woningen zijn hard nodig.

Beantwoorden

Koopwoningen zorg voor normale huurwoningen woningen in plaats van over de 800 euro huur die jan en de pet niet kunnen betalen.

Beantwoorden

Te belachelijk voor woorden dat het voetbal veld weg gaat die wijk heeft al zo weinig buiten speel ruimte voor de kids.

Het in de wijk al zo vol gebouwd en over vol met geparkeerde auto s

Beantwoorden

Dat ze huizen bouwen oke ..maar dat het grasveld ook vol moet met huizen ..hou de omg Groen ..voor kinderen en het honden uitlaat strook..er word wel veel dicht gebouwd ..daar 🙁 ook de Fontijn word gesloopt ?
Binnen 2 tot 3 jaar gaan de Flats Plat ..er word nog wel verhuurd ..maar niks meer aan gedaan..de Vinkenlaan krijgt nu nieuwe Keukens ..die blijven staan ..de Flats ..

Beantwoorden

Massaal stoppen met huur betalen en overschakelen op leegstand prijzen
128 euro per maand all inclusief

Beantwoorden

De wet schrijft voor dat er de verhouding groen gelijk blijft. Hoe dat wordt ingevuld wordt samen met de omwonende bepaald. Dus als blijkt dat de behoefte voor een voetbalveldje blijft, zal dit zeker meegenomen worden…

Beantwoorden

Op vrijdag 27 september hebben Paul van Berlo, Guido van Dooren en ik een gesprek gevoerd met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de pilot over de herinrichting van onze buurt. Dit naar aanleiding van de voorlichtingsavond die de gemeente op 12 september heeft gegeven. Eén van onze vragen was het betrekken van de raadsleden bij de pilot. Dit omdat de gemeenteraad in de Omgevingswet het participatietraject moet wegen en moet keuren. Dit is voor de raad een nieuwe taak en daarom leek het ons goed dat de raadsleden de pilot zouden ervaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft ons verzoek gehonoreerd en via bijgaande brief (PDF) alle raadsleden uitgenodigd de workshops bij te wonen. Dit is goede ontwikkeling!

Hanneke Hegeman, Belangengroep Vinkelaan e.o.

Beantwoorden

Uitnodiging wijkschouw woensdag 27 november: 12.30 uur, startplaats Basisschool De Rank, Abdijlaan

Geachte dames en heren aangesloten bij de Belangengroep Vinkelaan e.o.,

De komende jaren gaat er veel veranderen in de hele wijk Helmond Noord. De gemeente Helmond ontwikkelt een wijkontwikkelingsplan dat grote consequenties heeft. De herinrichting van onze buurt maakt daar deel van uit. Wij anticiperen hier nu al op: Volgende week woensdag houden wij de beloofde wijkschouw door onze woonomgeving met het doel de verkeers- en parkeerproblematiek in beeld te brengen en natuurlijk oplossingen/wensen aan te reiken. De uitkomst van de wijkschouw nemen wij mee naar de workshops die volgend jaar worden gehouden.

Bij deze wijkschouw worden we vergezeld door Alex van der Westerlo die namens Veilig Verkeer Nederland afdeling Helmond deelneemt en een verkeersdeskundige van de gemeente Helmond. Zij nemen op ons verzoek deel om vragen te beantwoorden.

We beginnen de wijkschouw op 27 november om 12.30 uur bij basisschool De Rank, locatie Abdijlaan. De school gaat op dat moment uit en dat geeft direct inzicht in de verkeersproblematiek en de -(on)veiligheid. Vandaar gaan we via de Helmondselaan, Fazantstraat, Vinkelaan naar de Reigerlaan, Koekoekstraat, Valkstraat, Uiverlaan, Vinkelaan terug naar de startplek. Afhankelijk van de vragen/discussies onderweg, duurt de rondgang 1,5 tot 2 uur.

Uw vragen en opmerkingen kunt u na afloop bij mij inleveren. Breng daarom pen en papier mee zodat u ze onderweg kunt noteren. Alle opmerkingen en suggesties bundelen wij tot één geheel zodat dit wordt ingebracht in de workshops. U krijgt vooraf via de mail een kopie.

De wijkschouw is opgezet voor- en door de buurtbewoners die bij ons zijn aangesloten. Aanmelden is niet nodig. Gezien de verkeersveiligheid zijn ook niet aangesloten buurtgenoten van harte welkom. Zegt het voort!

Met vriendelijke groet,
Hanneke Hegeman, Belangengroep Vinkelaan e.o.
06 51 95 36 94

Beantwoorden

kan ik mij ook aanmelden voor de nieuwbouw Vondellaan:
want ik ben over 2 jaar ook 60 jaar ..

zelfs ik wil graag wonen in de omg ..maar je moet in geschreven staan als woningzoekende ..wat moeizaam verloopt ..inschrijf duur of loting .
ik sta in geschreven bij .wooniezie.nl
dit duurt zo lang ..voor je een anderen woning aan geboden krijgt

Beantwoorden

De wijkschouw die de Belangengroep Vinkelaan e.o. op woensdag 27 november heeft gehouden is nu al waardevol gebleken. Niet in de laatste plaats door deelname van de Initiatiefgroep Helmondselaan maar zeker ook door de inbreng van professionals van de gemeente Helmond en Woonpartners.

De groep was klein, maar de kwaliteit van de discussies en de uitkomst hiervan zijn groot. Daar waar mogelijk hebben de verkeersdeskundigen direct na afloop actie ondernomen en kleine oplossingen in gang gezet!

Dank ook aan de vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Helmond die als onafhankelijk deskundige de groep heeft versterkt. Dank ook aan de vertegenwoordiger van plan! die als enige Helmondse politicus aanwezig was.

Op dit moment wordt gewerkt aan een definitief verslag dat wordt ingebracht in de workshops die volgend jaar worden gehouden.

Hanneke Hegeman, Belangengroep Vinkelaan e.o.

Beantwoorden

Is deze blog gesloten ? Of is er al een half jaar lang niets nieuws te melden ? Of wil men niks melden en dan straks een plan tussen Gemeente/ROC/Woonpartners op tafel gooien wat in beton gegoten is ? Woonpartners zal toch eerst met haar eigen huurders overeenstemming moeten bereiken over kosten en plannen met het bezit van Woonpartners voordat ze met de gemeente afspraken maken. Het kan toch niet zo zijn dat de huurders van Woonpartners die de salarissen van de Woonpartners directie betalen achter in de rij moeten gaan staan ? Woonpartners is opgericht door, voor en met huurders maar die zijn blijkbaar monddood gemaakt. Directie Woonpartners heeft de plicht om eerst de huurders van Woonpartners actief te informeren en bij de besluitvorming te betrekken voordat ze met externe partijen afspraken maken. Alles wat Woonpartners is of heeft is en wordt betaald door de huurders van Woonpartners, en nog hebben die nauwelijks invloed. Huurders betalen terwijl anderen bepalen.

Beantwoorden

@Lei op maandag 22 juni 2020 om 17:58:

Dag Lei,

Alles zit nu in de wacht. Iedereen die aangesloten is bij onze belangengroep is geinformeerd over de stand van zaken. Dat hebben wij gedaan in samenwerking met/in overleg met de betrokken ambtenaar. WP heeft nog steeds een rol in de pilot, maar wacht net als wij op de ontwikkelingen rond de verkoop van het voormalige PNEM-terrein aan de Helmondselaan. Of die verkoop doorgaat (er is wel een nieuwe partner die grond- en bodemonderzoek doet) is bij ons, noch bij de gemeente noch bij WP bekend. Je hebt wel gelijk dat WP de bewoners goed en tijdig moet informeren en dat is gebeurd, maar WP moet ook maar afwachten. En in theorie is het zelfs mogelijk dat WP straks helemaal geen partner wordt in de ontwikkeling van het plan. Dat is dus allemaal afhankelijk van wat er met het PNEM-terrein gaat gebeuren.

Tot zover.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman, Belangengroep Vinkelaan e.o.

Beantwoorden

Nieuwsbericht aan de deelnemers in de Belangengroep Vinkelaan e.o.
Helmond, 5 september 2020.

VOORMALIG PNEM-TERREIN AAN DE HELMONDSELAAN VERKOCHT

Het ROC Ter AA heeft het voormalig PNEM-terrein aan de Helmondselaan verkocht aan de recent opgerichte Nieuw Binderen B.V. De nieuwe eigenaar gaat nu samen met de gemeente Helmond en Woonpartners de grondexploitatie tot in detail uitrekenen en vandaaruit worden de gesprekken tussen deze drie partijen hervat.

Wat dit betekent voor de herinrichting van het hele terrein (Helmondselaan, Adelaarplein, Fazantstraat en Vinkelaan) is nog niet bekend. Of de voorgenomen samenwerking tussen de gemeente, Woonpartners en Nieuw Binderen voor dit totaalplan inderdaad van de grond komt, is ook nog onduidelijk. De financiële afspraken tussen deze partijen liggen namelijk nog niet vast en zijn erg ingewikkeld binnen de opzet van gezamenlijk ontwikkelen. Bij dit gezamenlijk ontwikkelen is de omgeving (de buurtbewoners) via het vorig jaar ingezette participatietraject nauw betrokken. Dat maakt het proces ingewikkeld maar tevens boeiend.

We kunnen er nu wel vanuit gaan dat op het PNEM-terrein nieuwbouw gaat plaatsvinden. Dat is goed nieuws voor de bewoners van de Helmondselaan die al jaren tegen een vervallen terrein aankijken.

Naar verwachting komt het ROC ter AA volgende week met een persbericht.

Wij houden vinger aan de pols van de gemeente Helmond en hervatten graag de gesprekken die leiden tot het participatietraject zodra er meer inhoudelijke informatie bekend is.

Belangengroep Vinkelaan e.o.
Hanneke Hegeman
Paul van Berlo
Guido van Dooren

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *