Buiten is het 4 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 85.798 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

Marcel Senders, een 39-jarige advocaat uit Waalre, krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden voor het feitelijk leiding geven aan faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vandaag. Directeur Felix D., een 44-jarige medeverdachte uit Helmond, krijgt een taakstraf van 180 uur.
De advocaat had (via een door hem beheerste vennootschap) een aanzienlijk financieel belang in Fema BV. Dat was een makelaarskantoor aan de Dorpsstraat in Stiphout en onderdeel van de bedrijvengroep van makelaardij Duterloo. Hij trad daarnaast op als adviseur van de makelaardij en werd daarbij nauwgezet en tot op detailniveau betrokken bij de financiële en operationele gang van zaken binnen het kantoor. Deze makelaardij, waarvan de 44-jarige medeverdachte (indirect) de formele bestuurder was, ging in oktober 2010 failliet.
Nadat de financiële positie van Fema in de loop van 2010 steeds slechter werd, besloten de advocaat en de 44-jarige medeverdachte begin september 2010 om de (sub)licentieovereenkomst tussen Fema en de moedermaatschappij op te zeggen, waardoor Fema geen gebruik meer kon maken van de handelsnaam die zij placht te gebruiken en waardoor de rechten uit alle op dat moment afgesloten contracten overgingen naar de moedermaatschappij. De rechtbank stelt vast dat als gevolg van deze opzegging het faillissement van Fema onafwendbaar was geworden. Kort daarop werden de telefoonaansluitingen en de bankrekening van Fema overgezet op naam van de moedermaatschappij en vonden overboekingen plaats van geldbedragen (die afkomstig waren van debiteuren van Fema en ook toebehoorden aan Fema) naar de moedermaatschappij en de derdengeldenrekening van het kantoor van de advocaat.
Door deze handelingen werd onmiskenbaar voorgesorteerd op een doorstart via de moedermaatschappij van Fema, zo concludeert de rechtbank.
De rechtbank oordeelt dat het de vennootschap niet vrij stond om in het zicht van het naderende faillissement van Fema schulden tegenover de moedermaatschappij wél na te komen en schulden van andere schuldeisers tegelijkertijd onbetaald te laten. Ook mocht de vennootschap betalingen van haar debiteuren niet laten plaatsvinden op een bankrekening van de Holding of geld overboeken naar de derdenrekening van het advocatenkantoor om zo het geld buiten het beheer en bereik van de curator te houden na faillissement. Dat het naar de derdengeldrekening overgeboekte bedrag civielrechtelijk niet aan het vermogen van de boedel is onttrokken, laat onverlet dat de verdachten volgens de rechtbank met deze overboeking wel de kennelijke bedoeling hebben gehad om het bedrag buiten het beheer en bereik van de (te benoemen) curator te stellen.
De rechtbank acht verder bewezen dat de advocaat en zijn 44-jarige medeverdachte zich schuldig hebben gemaakt aan het vervalsen van twee overeenkomsten van geldlening door te doen voorkomen dat deze waren getekend op 30 oktober 2009, terwijl deze in werkelijkheid zijn getekend ergens in de periode januari 2010 tot 23 april 2012.
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan faillissementsfraude. Daarnaast heeft hij overeenkomsten geantedateerd. Hij wilde uitsluitend zijn eigen (financiële) belangen veiligstellen en heeft zich er niet om bekommerd dat andere schuldeisers daarvan de dupe werden.
De advocaat heeft het aanzien van zijn beroepsgroep ernstig beschadigd door zijn vergaande betrokkenheid bij de verboden gedragingen en het misbruiken van zijn informatievoorsprong. In het voordeel van de verdachte weegt de rechtbank onder meer mee dat de bedragen inmiddels zijn terugbetaald aan de curator van Fema.
De voormalige boekhouder van het makelaarskantoor werd vrijgesproken.
De officier van justitie eiste 2 weken geleden 4 maanden cel tegen de advocaat. Tegen directeur Felix D. eiste justitie 180 uur en tegen de boekhouder van het bedrijf 100 uur taakstraf.
Voor wie de volledige uitspraak wil lezen inzake Marcel Senders, Felix D en de boekhouder.

11 reacties:

Veel te weinig straf, maar nu kan blaaskaak Felix D. (zelf noemt hij zich Felix Duterloo) tenminste niet meer zeggen, ik heb niks fout gedaan want ik ben nooit veroordeeld. Ben benieuwd of de gedupeerden van zijn praktijken nog geld terugzien. Gelukkig trapte ik er nooit in.

Beantwoorden

Complimenten aan het Eindhovens Dagblad en de curator voor het stuk vanochtend in de krant. We klagen er allemaal wel eens over (ik ook) maar dit is een goed stuk van ze. Het legt haarfijn bloot wie die Felix Duterloo is en hoe hij opereert.
Jammer dat de rechter zo mild was. Maar door deze veroordeling kunnen de schadeclaims van particulieren nu wel persoonlijk op Felix Duterloo verhaald worden. Felix Duterloo zal eerst nog wel in hoger beroep gaan, maar dat tegenspartelen is gelukkig slechts uitstel van zijn executie. Het heeft even geduurd en die paar jaar extra rechtsgang kunnen er ook nog wel bij Ik ben nog jong genoeg om te kunnen wachten.

De opkomst en ondergang van makelaar Felix Duterloo

Op 1 juli 1998 begint een ambitieuze 28-jarige Helmonder een een­mans- makelaarskan­toor. Zijn naam is Felix Duterloo. Op één dag na zeventien jaar later, op 30 juni 2015, wordt Duterloo veroordeeld wegens faillissements­fraude en valsheid in geschrifte. Hij moet 180 uur werkstraf ver­richten of 90 dagen de cel in. Hoe kon een aanvankelijk zakelijk suc­ces zo eindigen?

Terug naar 1998. Op de golven van een onstuimig groeiende hui­zenmarkt groeit Duterloo al even onstuimig mee. Makelaars doen goede zaken. In 2008 is Duterloo uitgegroeid tot een regionale spe­ler van formaat met kantoren in Helmond, Eindhoven, Nuenen en Geldrop.

Dan valt in september 2008 de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers om. Het blijkt de aanzet voor een wereldwijde financiële crisis die zijn weerga nauwelijks kent. In Nederland stort de hui­zenmarkt in. Voor makelaars bete­kent dit het einde van een gouden periode. Ook voor Duterloo. Zijn imperium, ondergebracht in acht vennootschappen, begint te wan­kelen. Zijn missie wordt het vei­ligstellen van zijn vergaarde for­tuin. Hij richt op 29 januari 2009 een nieuwe bv op, Golix Holding, waarin zijn acht vennootschap­pen worden ondergebracht. Enke­le maanden later, op 17 maart 2009, wordt weer een nieuwe bv opgericht: Fema Beheer bv. De be­zittingen van Golix gaan over naar Fema, de schulden blijven achter in de nu lege holding. Een half jaar later, op 6 juli 2010, gaat Golix failliet. De schuldeisers hebben het nakijken.

Duterloo krijgt bij deze zakelij­ke escapades hulp van zijn juri­disch adviseur, deWaalrese advo­caat en zakenman Marcel Senders. Via zijn investeringsbedrijf, M. Ph.A. Senders Beheer bv, neemt de advocaat in december 2009 de helft van Fema Beheer over.

Er ontstaat een nieuwe reeks bv’s. Beide zakenpartners weten al sinds 2009 dat een faillissement van de makelaardij onafwendbaar is.

De bv’s vormen een rookgor­dijn, blijkt achteraf, bedoeld om al­les van waarde weg te sluizen voor het bankroet een feit is.

Op 19 oktober 2010 valt het doek. Fema Makelaardij bv, hande­lend onder de naam Duterloo Ma­kelaardij, gaat failliet. Aan curator Geurt te Biesebeek de taak om de zakelijke kluwen te ontwarren. Hij ontdekt al snel veel vreemde dingen. Zelfs zoveel dat hij de rechter-commissaris verzoekt een tweede curator aan te stellen.

Duterloo en Senders beginnen een guerrilla tegen Te Biesebeek. Hij wordt bestookt met rechtsza­ken en tuchtklachten, die allemaal op niets uitlopen. Ondertussen blijft het dynamische Fema-duo er alles aan doen om activa veilig te stellen. Zo krijgen schuldeisers het verzoek om openstaande reke­ningen te voldoen op een bankre­kening buiten de boedel. Dat le­vert dik 70.000 euro op. Te Biese­beek ontdekt dit en haalt het geld terug. Hij vindt honderden emails die duidelijk maken wat beide za­kenpartners uitspoken.

In april 2012 doet Te Biesebeek strafrechtelijk aangifte tegen Du­terloo en Senders. Pas drie jaar la­door ter, in juni van dit jaar, volgt de strafzaak. Tijdens de zitting doet de advocaat van Duterloo een po­ging om zijn cliënt te vrijwaren van straf: de publiciteit heeft hem ‘psychisch, financieel en zakelijk te gronde gericht’. De rechtbank ziet dat anders. Uit het vonnis: ‘Verdachte heeft bij het plegen van de feiten louter het eigen zake­lijke en financiële belang nage­streefd en zich niets aangetrokken van de belangen van schuldeisers’.

Ook Senders wordt veroor­deeld voor fraude en valsheid in geschrifte. Omdat hij als advocaat ook zijn beroepsgroep in diskre­diet heeft gebracht, krijgt hij een zwaardere staf: 240 uren werken en twee maanden voorwaardelij­ke celstraf.

Beantwoorden

Idd Duterloo! de makelaar die ook hypotheken regelde, maar erna nooit meer thuis was.
Pas toen we alles over hadden gesloten(let namelijk erg goed op, en ken al mijn financiele zaken uit mijn hoofd), werden we een keer gebelt WHAWHA.
Ik moet wel eerlijk zeggen, het personeel dat Felix onder zijn hoede had was niks mis mee.
Maar hij zelf was echt DE baas! ken er velen die nu elders gelukkig goed terrecht zijn gekomen, oa adriaan van den heuvel (werken nu mensen die eerst bij hem werkte).
Zou zeggen, weg ermee duterloo! jou gouden tijd is geweest.
Zo zie je maar, de beste blijven over en de rest gaat falliet.

Dag Felix Duterloo, kom mijn tuin maar doen!

Beantwoorden

Felix Duterloo timmert, als makelaar in onroerende goederen, weer volop aan de weg. Onkruid vergaat niet. En de Waalrese ex-advocaat heeft beroep ingesteld tegen de opgelegde straf.

Beantwoorden

@evert, onder welke naam dan?

Beantwoorden

@VS op zaterdag 18 juli 2015 om 13:23:

Duterloo Makelaardij. Het zou toeval zijn als het niet Felix is. Ik zag bij een te koop staande woning in Stiphout Dorp de naam Duterloo Makelaardij.

Beantwoorden

@VS op zaterdag 18 juli 2015 om 13:23:

Op de huidige website van Duterloo Makelaardij wordt gewezen op hun bestaan van bemiddeling in onroerend goed sinds 1998. Als makelaars worden genoemd John Raaijmakers en Johan Rooijackers. Als de naam Duterloo niet in je genen zit ga je niet te koop lopen met die besmette naam.

Beantwoorden

@Evert, hebben die dan banden met Felix Duterloo?

Beantwoorden

Waarom is de curator dan daar niet op bezoek gegaan??

Beantwoorden

@VS op zondag 19 juli 2015 om 21:59:

De makelaars die werken onder de vlag van Duterlloo Makelaardij zijn als zelfstandig ondernemer werkzaam. Die hebben met een faillissement van Duterloo niet veel te maken. Zij worden door de curator niet aangesproken.

Beantwoorden

@evert, dus je eerdere opmerkingen over Duterloo en Felix zijn nergens op gebaseerd!!

Stemmingmakerij dus!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *