Buiten is het 6 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.174 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

3 resultaten voor: betgem

38reacties

Het hier onderstaande relaas is een korte geschiedenis van meer als drie jaar. Al de hier onderstaande beweringen zijn middels documenten aantoonbaar.

April 2011 hebben wij restaurant Berlaer overgenomen op basis van omzetcijfers die niet deugden. Omzetten die ook niet haalbaar zijn, de toezegde omzet bedroeg 340000. Achteraf bleek dat de Gemeente (eigenaar pand) al lang wist dat de te realiseren omzet max 100000 bedroeg. Meer is er mis naar bleek later. Offertes voor dit pand op naam van bv´s die nooit bestaan hebben, gewoon op Gemeente papier. Ook is er met de Bibob toets gerommeld. Zo heeft een medewerkster (afdeling BJZ) het nodig gevonden een belangrijk deel van mijn financiële gegevens te overhandigen aan de vorige eigenaar. Ze sprak later van een foutje. Lees verder »

12reacties

Foto door Wim vd Broek

Onze vorige burgemeester Fons Jacobs hoeft niet strafrechtelijk te worden vervolgd voor malversaties rond restaurant Berlaer. Dat bepaalde vandaag het Gerechtshof in Den Bosch en lazen wij zojuist op de website Sargasso.
De aangifte van het echtpaar Eric en Mieke Betgem, de voormalige uitbaters van dat restaurant bij het kasteel, is volgens het Hof terecht terzijde gelegd. Volgens het Hof kan een strafrechter, ‘op basis van de feiten en de omstandigheden zoals ze uit de stukken naar voren komen, niet tot een veroordeling van beklaagde ter zake de door klagers in deze klachtprocedure gestelde strafbare gedraging(en) komen’. Ook ziet het Hof ‘geen althans onvoldoende feiten of omstandigheden’ om Jacobs als verdachte aan te merken en het Openbaar Ministerie (OM) opdracht te geven nader onderzoek in te stellen.
Lees verder »

10reacties

Voorop gesteld: ik hou niet van Helmond, ik hou niet van Helmond omdat ik de laatste jaren genoeg gezien en in handen heb om te vinden dat ik als burger rechteloos ben. Ik heb het niet over de Helmondse burger. Ik heb het hier over de politiek, ons bestuur waar we zelf vier jaar geleden voor gekozen hebben. Een bestuur dat machteloos toe moet zien dat hun ambities geremd worden door anderen. Anderen, die op papier geen bestuurlijke functie hebben, echter een verlammende invloed hebben op de ambities die deze bestuurders hebben.
Ben ik paranoïde? Nee, dat ben ik niet. Diverse wethouders en gemeenteraadsleden weten dit en hebben mij dat bevestigd. Bevestigd dat hun eigen functioneren hierdoor belemmerd wordt.
Lees verder »