Buiten is het 11 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 77.361 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Niet iedereen houdt van ons. Mooi!

Nationaal Fietscongres Theater Speelhuis

foto door Pressvisuals.com

25reacties

Gisteren is door Waterschap Aa en Maas een verhoogd gehalte van ammonium aangetroffen in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de bron van de vervuiling ligt bij het bedrijf Den Ouden Groep aan de Gerstdijk op het industrieterrein BZOB. “Er is géén sprake van risico’s voor de volksgezondheid” zo laat de gemeente een half uur geleden nadrukkelijk weten.
Nadat de bron is komen vast te staan heeft de provincie Noord-Brabant deze mestverwerker ertoe aangezet het vervuilde water weg te pompen. In nauwe samenspraak met de gemeente, de provincie en Waterschap Aa en Maas is het bedrijf hiertoe overgegaan. Daarmee is de situatie voor dit moment onder controle. Naar verwachting is het afvoeren van het vervuilde afvalwater in de loop van vannacht afgerond. Het vervuilde afvalwater van industrieterrein BZOB wordt nu tijdelijk opgeslagen in bekkens op BZOB en in silo’s op het terrein van Den Ouden.
Het afsluiten van de rioolleidingen vanuit het industrieterrein is 1 van de maatregelen die het waterschap eerder heeft getroffen. Het met ammonium vervuilde afvalwater komt daardoor niet meer in het afvalwatersysteem terecht. Dit is van groot belang want op het moment dat de rioolwaterzuivering aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel niet meer kan functioneren, betekent dit dat het afvalwater van circa 150.000 inwoners niet meer kan worden afgevoerd. Doordat deze voornamelijk biologische rioolwaterzuivering niet optimaal functioneert, is er ammonium in de Aa terecht gekomen. Op de foto zie je de drijflaag door de niet functionerende bacteriën. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld vissterfte. Daarom wordt geadviseerd om op dit moment het water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en recreatiedoeleinden.
De provincie gaat op korte termijn onderzoek doen naar de oorzaak, zo laat de gemeente weten.

In de reacties hieronder staan updates.

25 reacties:

Geen probleem, denk eens aan de Oude Aa dwars door de stad in alle kleuren van de regenboog … Dank zij de Vlisco

Beantwoorden

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Ga maar lekker slapen. Ramen en deuren gesloten houden.

Beantwoorden

“Er is geen sprake van risico’s voor de volksgezondheid” … Dat roepen ze altijd..

Beantwoorden

Dezelfde afvalverwerker die met name Brouwhuis al jaren stankoverlast geeft en hier nog steeds mee weg komt?

Beantwoorden

Wie is in hemelsnaam Edwards die hier zomaar een veiligheidsadvies geeft? Dit kan leiden tot gigantische misverstanden. Hopelijk is dit het einde van den Ouden. Het is nu wel genoeg!!!

Beantwoorden

Ik snap niet dat een bedrijf dat voor zo veel overlast zorgt wordt toegelaten op een bedrijventerrein dat zo dicht bij een woonwijk ligt….

Beantwoorden

Triest hoor. Als het niet gevaarlijk is. Waarom is dan alles met schoon water doorgespoeld. Tegenspreken kunnen ze zichzelf kei goed.

Beantwoorden

@Hilgert Bos op zaterdag 19 augustus 2017 om 01:38:

Daarom adviseert de gemeente om op dit moment het water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en recreatiedoeleinden. Dat dan weer wel 😂….. 🙉🙈🙊

Beantwoorden

Update 1:
Herstel rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel heeft tijd nodig
Na de lozing van de grote hoeveelheid met ammonium vervuild afvalwater op het riool, krabbelt rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel vandaag weer op, aldus Waterschap Aa en Maas zojuist. Wat normaal in 1000 dagen op de zuivering terecht komt, is nu in 1 dag geloosd. De rioolwaterzuivering kon dit niet verwerken. Doordat de vervuiling op industrieterrein BZOB is geïsoleerd, kan de rest van het rioolsysteem blijven functioneren en de zuivering haar 150.000 inwoners en bedrijven blijven bedienen.
De biologische zuivering werkt met bacteriën die stoffen in het rioolwater afbreken. Deze zijn door het ammonium beschadigd. Gisteren zijn 20 tankwagens met nieuwe bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringsinstallaties naar Aarle-Rixtel gebracht. Indien nodig doet het waterschap dat nog een keer. Om de werking van de zuivering te controleren, blijven zij het water in de Aa continu op meerdere plekken monitoren (zie de foto hieronder). Zien zij afwijkingen dan wordt er direct actie ondernomen. Het waterschap werkt hierin intensief samen met andere instanties zoals de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant. “We doen er alles aan om de zuivering zo snel mogelijk te herstellen.”
Dankzij de genomen maatregelen is de vissterfte tot op heden zeer beperkt. Vooralsnog is een tiental voornamelijk kleinere vissen gevonden. Door het nog niet optimaal functioneren van de rioolwaterzuivering komt er op dit moment minder schoon water in de Aa. Het advies blijft daarom het water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en voor recreatiedoeleinden.
Het gaat zeker een maand duren totdat het giftige ammonium uit de rivier de Aa is opgelost. Dat liet een woordvoerder van het waterschap eerder vandaag aan de NOS weten.

monitoren van de waterkwaliteit

Beantwoorden

fijn voor de vissen !!!

Beantwoorden

Misschien toch eens hoog tijd om Den Ouden, maar zeker ook gemeentebestuur en provincie, eens voor te houden dat er naast economische factoren bij bedrijfsvoering ook eens naar de menselijke maat gekeken mag worden. ‘Geen gevaar voor de volksgezondheid’ wordt in Nederland puur als signaal afgegeven om een bedrijf minimale schade op te laten lopen naar mijn idee.
Zoals hierboven gemeld weet dit bedrijf bovendien al jaren weg te komen met vage toezeggingen over ‘vernieuwde filters’, maar zit de wijk Brouwhuis al jaren met enorme stankoverlast, veroorzaakt door één bedrijf!

Beantwoorden

1000 maal hogere waarden dan normaal verwerkt moet worden…Hoe kan dit ?
Wie betaalt dit?
Wie is den Ouden ?
Hoort den Ouden niet voor ALLES op te draaien en zorg te dragen?
Waarom doet de gemeente niets?
Waarom doet de provincie niks?
Waarom treedt justitie niet op?

Beantwoorden

Bepaalde zaken zijn te groot voor de Helmondse politiek. De vergiftiging van het Helmondse milieu en de stankoverlast door o.a. den Ouden is hier een voorbeeld van. Het volstrekt onhoudbare en onbetaalbare systeem van stadsverwarming in Brouwhuis en Rijpelberg ook.

Sloop eens een asbestdakje van je schuur of zet je vuilnisbak te vroeg buiten dan hang je! Hiervoor is regelgeving die door handhavers wordt begrepen. Gaat de regelgeving naar gemeentelijk of provinciaal niveau, dan houdt de handhaving op. Ze begrijpen het niet of er wordt een oogje dichtgeknepen.

Het wachten is tot milieuwethouder Paul Smeulders weer eens terugkomt uit
Japan en kordaat de regie in handen neemt. Groen-Links: we gaan ervanuit dat alles goed komt!

Beantwoorden

Den Ouden bij Omroep Brabant:

Mestbedrijf over vervuild water: ‘We wisten niet dat de impact zo groot zou zijn’

HELMOND – Mestverwerkingsbedrijf Den Ouden zegt in een reactie op de vervuiling van de rivier de Aa die het bedrijf het afgelopen weekend heeft veroorzaakt, dat ze de vervuiling op tijd hebben gemeld. “We dachten dat we het op tijd hadden doorgegeven, maar het heeft toch meer gelekt dan we hadden verwacht”, zegt KAM-coördinator Rob Aartssen.

Volgens Waterschap Aa en Maas kwamen er eerder deze week via het mestverwerkingsbedrijf grote hoeveelheden ammonium in de riolering. Zo veel dat het waterzuiveringssysteem het niet aankon en er vervuild water de rivier de Aa is ingestroomd. Volgens het waterschap had veel ellende voorkomen kunnen worden als het bedrijf meteen aan de bel had getrokken.

Wel op tijd
Het bedrijf zegt juist tijdig aan de bel te hebben getrokken. “Wij hebben opslag van kunstmeststoffen en een silo heeft gelekt. Meteen na deze constatering is de riolering van het eigen terrein afgesloten zodat er geen meststoffen in het openbaar rioolstelsel terecht konden komen. Van deze lekkage is een melding gedaan aan de Omgevingsdienst. Maar het heeft toch in het riool gelekt, hoeveel wisten we alleen niet. Het heeft meer gelekt dan gedacht”, is de uitleg van het bedrijf.

Volgens Aarts begon het bedrijf meteen met leegpompen en was het riool op zaterdagochtend al schoon. De vervuiling had met name gevolgen voor boeren. De gemeente Helmond adviseerde het water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en recreatiedoeleinden. De provincie gaat op korte termijn onderzoek doen naar de oorzaak.

Beantwoorden

De hoeveelheid voor 3 jaar in 1 moment op 1 dag in de natuur lozen; dat moet vergunningswijs helemaal niet kunnen.
Ik blijf vragen aan de politiek hoe dit zit.
Maar blijkbaar zijn de gevestigde elite partijen meer bezig met eigenbelang en eigenbehoud dat met fatsoenlijk bestuur en controle op bestuur.

Beantwoorden

@andries op maandag 21 augustus 2017 om 23:14:

Je auto tegen een boom rijden moet vergunnings(rijbewijs)wijs ook niet kunnen, toch gebeurt zoiets van tijd tot tijd. Is de politiek daarvoor verantwoordelijk?

Los daarvan: de gemeente, de provincie en Waterschap Aa en Maas hebben de zaak al opgepakt. Wat is precies jouw oproep aan de politiek?

Beantwoorden

Behalve dat den Ouden het water vervuilt, zorgen ze óók voor een enorme stankoverlast in het Brouwhuis! Gisteren op 21 augustus zijn er maar liefst EENENZESTIG meldingen van stankoverlast bij het MKD binnengekomen!
De Politieke partijen reageren met de woorden: het heeft onze aandacht! Ik zou zeggen: ik ga onmiddellijk die fabriek stilleggen!

Beantwoorden

@ Carla: Precies, maar helaas is geld verdienen koste wat kost het allerbelangrijkste in het volgens VVD-normen en waarden geregeerde Nederland.

Beantwoorden

Zoiets als dit heet een milieudelict. Het is vergelijkbaar met die lekkage bij de Vlisco onlangs. Het is aan het bedrijf om e.e.a. zo snel mogelijk op te ruimen. Doen ze dat niet, dan doet de omgevingsdienst (hier de ODZOB) dat voor ze en worden de kosten van het opruimen verhaald.

Waarom Den Ouden daar mag zitten? Regelgeving. De provincie heeft ooit verzonnen dat het geen kwaad kon om een bedrijventerrein van de op een na zwaarste categorie benedenwinds van een woonwijk en pal naast de ecologische hoofdstructuur neer te leggen. De regelgeving is vooral gebasserd op gevaar voor de gezondheid en minder op geuroverlast. Het stinkt, maar je gaat er niet dood aan. Dus mocht Den Ouden larenlang hun gang gaan en op het moment dat de regels aangepast worden zullen zij nog een tijd lang “gedoogd” worden voor zij aan de nieuwe regelgeving moeten voldoen.

Een bedrijf sluiten op basis van een enkel milieudelict dat geen direct gevaar voor omwonenden op heeft geleverd is juridisch niet haalbaar. Dus tenzij we met zijn allen vinden dat de provincie voor veel geld Den Ouden uit moet kopen blijven ze daar nog wel even zitten.

Beantwoorden

@ Michiel van Geel: je betoog geeft eveneens aan, dat helaas ook milieuzaken al jaren geleden een pure geldkwestie zijn geworden. Opruimkosten raken een bedrijf als Den Ouden amper. Snel weer verder tot de orde van de dag. Helaas is er geen sprake van scherpe controle met concrete vervolgacties (boetes, sluiting, verplaatsing), waardoor er vrees ik rustig gewacht kan worden tot een volgende overtreding, waar Den Ouden wederom mee weg zal komen. Tot het gelukzalige moment, dat er eens concreet nagedacht gaat worden over de gevolgen voor de mens als persoon, in plaats van de mens als portemonnee.

Beantwoorden

Update 2:
Advies waterschap: gebruik nog geen water uit de Aa
Waterschap Aa en Maas adviseert om voorlopig nog géén water uit de Aa, de Beekgraaf, de Leijgraaf en waterloop ‘235001’ (nabij gemaal Vogelenzang) te gebruiken voor beregening van gewassen, als drinkwater voor vee of voor recreatiedoeleinden. Het advies is een voorzorgsmaatregel.
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Aarle-Rixtel herstelt zich langzaam, maar werkt nog niet naar behoren. Daardoor komt minder schoon water in de Aa terecht. Daarnaast tonen metingen op woensdag aan dat de verhoogde concentraties ammonium, als gevolg van de eerdere lozing, zich stroomafwaarts verplaatsen. De concentraties zijn verhoogd ten aanzien van de normale situatie. Daarom is het advies om geen water te gebruiken uitgebreid met de Beekgraaf, de Leijgraaf en genoemde waterloop.
Het is op dit moment niet duidelijk op welke termijn de rioolwaterzuivering weer naar behoren werkt. Gemeenten, veehouders en landbouwbedrijven en ZLTO worden zo goed mogelijk door het waterschap geïnformeerd. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten, zo liet zij zojuist weten.

de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel

Beantwoorden

Mooi te lezen dat het oppervlaktewater zich al goed aan het herstellen is, maar de veroorzaker van dit alles en ik hoop dat die geldwolf dit eens leest, lacht zich een slag in het rond en gaat onverdroten verder.
Spijtbetuigen op een manier die de eerste beste kleuter al beter kan, dus gewoonweg een crimineel die er weer eens mee weg mag komen.
Hebben partijen schrik om zo’n milieudelict aan te pakken?
Ja, want geld stinkt niet en is kennelijk oppermachtig….

Het wordt eens tijd dat mensen bij hem aan de poort gaan staan en hem opwachten en niet op de politici want dan kunnen we nog lang wachten vrees ik.

Beantwoorden

Update 3:
Het water in de Aa is nog steeds niet geheel vrij van ammonium, zo laat de gemeente vandaag weten. Hun advies blijft daarom om water uit de Aa niet te gebruiken voor beregening, drinkwater voor vee of recreatiedoeleinden waarbij het risico van het inslikken van water bestaat. Middels 2 A4-tjes (pdf) geeft de GGD voorlichting over de gezondheidsrisico’s.
De concentraties ammonium blijken zich langzaam te verplaatsen. Waterschap Aa en Maas houdt de situatie nauwkeurig in de gaten en blijft metingen doen. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Aarle-Rixtel herstelt zich. Deze werkt nog niet zoals het moet zijn, maar het waterschap ziet iedere dag verbetering. Het bacteriologisch evenwicht moet zich herstellen. “Ook hier houden we de
situatie nauwlettend in de gaten en doen we wat we kunnen om het zuiveringsproces te optimaliseren.” Deze week hoopt het waterschap een verwachting te kunnen geven over het normaliseren van de werking van de RWZI en situatie oppervlaktewater.

Beantwoorden

Update 4:
Water in de Aa nu van goede kwaliteit, waterschap wil schadevergoeding
Waterschap Aa en Maas laat weten dat de kwaliteit van het water in de Aa (en ook de Beekgraaf en Leijgraaf) weer hersteld is. De verhoogde concentratie ammonium die zich stroomafwaarts verplaatste, is mede dankzij het extra aangevoerde water verdund en weggestroomd. Ook is de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel weer volledig hersteld.
Dankzij de ondernomen acties, functioneert die rioolwaterzuivering weer optimaal. Maatregelen als het toevoegen van nieuwe bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringen hebben het gewenste resultaat behaald.
Door het extreem verhoogd ammoniumgehalte in het afvalwater door de lozing van het Helmondse Den Ouden Groep, heeft het waterschap aanzienlijke schade geleden en kosten gemaakt om de gevolgen daarvan te herstellen. Het waterschap stelt de betrokken partijen aansprakelijk en verhaalt deze schade.

Beantwoorden

Onder elk tankstation in Nederland zit een soort grote lekbak die voorkomt dat het grondwater verontreinigd wordt mocht er een lek ontstaan. Waarom heeft Den Ouden niet ook zoiets?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *