11reacties

Van der Kant: Verkeersveiligheid vergroten

Pasgeleden spraken we in de commissievergadering van de gemeente Helmond over het verkeersveiligheidsplan. Een belangrijk onderwerp dat om een update vraagt: het plan is sinds 2005 niet meer aangepast. Maar het aantal verkeersongevallen neemt gestaag toe. Dat is trouwens een trend die in bijna heel Nederland speelt. Vooral sinds 2014 zien we een zorgwekkende stijging van het aantal verkeersongevallen. Hoog tijd om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Met als belangrijkste vraag: Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in onze stad een boost geven?

Onze wethouder legt de lat hoog: “Het doel is om toe te werken naar nul verkeersongevallen.” Een ambitieus streven dat we onderschrijven, maar dat wel om een nieuwe benadering vraagt. Het huidige beleid is vooral gericht op situaties waar ongevallen plaatsvinden. Dan ben je eigenlijk te laat. Sinds 2005 is er bovendien veel in onze stad veranderd, zoals de groei van het aantal inwoners of de toename van e-bikes en fatbikes op de fietspaden. Dat leidt tot vragen als: Hoe zijn de wegen naar onze scholen ingericht? Hoe zien de verkeersstromen er vandaag de dag uit?

Eén punt had wat CDA Helmond betreft sterker mogen worden uitgelicht. Tijdens de vergadering benadrukte onze fractie het belang van uitwisseling en samenwerking met partners zoals Veilig Verkeer Nederland (afdeling Helmond) en de wijkraden. Zij zijn onze oren en ogen in de stad, en kunnen vanuit de praktijk redeneren: wat is er nu écht nodig om Helmond veiliger te maken? Met de toenemende drukte op de wegen en veranderende verkeerspatronen is hun input bijzonder waardevol. Zo kunnen we van deze partners leren dat het verbreden van fietspaden, repareren van gaten en hobbels (een doorn in het oog van veel fietsliefhebbers), toevoegen van slimme verlichting en het tegengaan van wateroverlast cruciaal zijn. Over dat laatste: met de recente regenval zijn sommige fietspaden gevaarlijk of zelfs onbegaanbaar geworden.

Er werd in de commissievergadering ook gesproken over kosten. Bijvoorbeeld als het gaat om rotondes. In omliggende steden en dorpen hebben fietsers vaak voorrang, terwijl dat in Helmond juist niet het geval is. Dat kan tot verwarring leiden, maar dat veranderen is een “intensief en kostbaar proces”, aldus de wethouder. Dat begrijpen we. Maar in algemene zin: een verkeersveiliger Helmond brengt wellicht kosten met zich mee. Dat moet geen onderwerp van discussie worden, maar de prioriteit krijgen die Helmond verdient.

John van der Kant
raadslid CDA Helmond