4reacties

Koolen: De jeugd deugt

Eind februari heeft de Helmondse gemeenteraad een opiniërende vergadering gehad over het Meerjarenprogramma Jeugd 2024-2032. Dit meerjarenprogramma omvat een gemeenschappelijke inzet, voortvloeiend uit de samenwerking tussen verschillende partners, gericht op de ontwikkeling van onze jeugd. De focus ligt hierbij op de pijlers veiligheid, gezondheid en individuele groei, die volgens de VVD essentieel zijn voor het vormen van een samenleving waarin elke jongere de mogelijkheid heeft om te bloeien.

Complete Benadering
Binnen de pijler ‘gezondheid’ is er gekozen voor een complete benadering waarbij zowel de fysieke als de mentale gezondheid centraal staan. Dit programma benadrukt terecht het belang van toegankelijke ondersteuning en interventies gericht op het herstellen en versterken van zowel de mentale als fysieke gezondheid van de jongeren. Zo wordt een basis gelegd voor de uitdagingen die de jeugd tegemoet gaat.

De Doelgroep
Het besluit om jongeren tot en met 27 jaar te betrekken als doelgroep, in plaats van de grens bij bijvoorbeeld 21 jaar te leggen, wordt door de VVD van harte ondersteund. Jongeren besteden namelijk in vergelijking met vroeger meer tijd aan de overgang naar volledige zelfstandigheid. Dit betekent overigens niet dat jongeren minder bekwaam of gemotiveerd zijn dan vroeger. Het heeft vooral te maken met de structurele omstandigheden en verwachtingen van de samenleving die zijn veranderd bij bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie.

Doen Wat Werkt
Strategisch zet het programma in op impactgedreven werken met concrete resultaten als prioriteit. Het is bemoedigend dat het programma kiest voor interventies die hun effectiviteit bewezen hebben. Er worden met betrekking tot de interventies keuzes gemaakt op basis van wat werkt, of wat juist niet werkt. De VVD vindt dit een hele gezonde denkwijze om verbeterslagen te kunnen maken voor in dit geval de jeugd.

De Digitale Dimensie
Een aandachtspunt tijdens de behandeling van het meerjarenprogramma was de beperkte aandacht voor de digitale leefwereld van de jeugd. De digitale leefwereld speelt een cruciale rol in het leven van jongeren. Het beïnvloedt hun sociale interacties, educatie, en welzijn. Het is daarom belangrijk dat we niet alleen de fysieke leefwereld van de jeugd meenemen in het meerjarenprogramma, maar dat we ook aandacht hebben voor de online leefwereld van de jeugd.

Dit standpunt werd door meerdere partijen gedeeld en de wethouder heeft toegezegd deze suggestie mee te nemen in de verdere uitwerking van het meerjarenprogramma. Al met al kijkt de lokale VVD optimistisch naar het Meerjarenprogramma Jeugd. Bied de jeugd kansen, en u zult zien dat de jeugd deugt.

Rick Koolen
Raadslid  VVD Helmond