16reacties

Lonneke Maráczi begrijpt het niet

Ik heb me al vaker verbaasd over de houding van de Helmondse SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad. Trouw als zij is aan de huidige coalitie met in het college een eigen wethouder, komt het zelden voor dat zij een voorstel van de oppositie omarmt. Dat hoort natuurlijk bij het politieke spel. In dit soort situaties komt ze tijdens discussies regelmatig met een verklaring die begint met “ik begrijp het niet…’’ om vervolgens de hakken in het zand te zetten.

Als politiek geïnteresseerd inwoner mag ik natuurlijk het mijne ervan denken en dat doe ik dan ook. Ik mag het alleen niet uiten in vergaderingen van de raad of raadscommissie want daar mogen Helmonders net als ik, alleen als toehoorder aanwezig zijn. En dat is maar goed ook want anders zou het een kakafonie van meningen worden. Gelukkig is er De weblog van Helmond waar dat wel mag!

Lonneke Maráczi is een vrouw uit ‘de zorg’ die zich beroepsmatig inzet voor de inwoners van De Eeuwsels. Ze behoort tot de categorie waar we zuinig op moeten zijn. Haar politieke inspiraties zijn terug te voeren tot ‘haar DNA en de gevolgen van de jarenlange afbraak en sloop van de zorg en de vreselijke marktwerking’. Zo staat het in haar statement op de site van haar partij. Ze voelt zich niet thuis in de huidige neoliberale wereld die zij voor de problemen in de gezondheidszorg verantwoordelijk houdt.

Via het boek ‘De winst van eerlijk delen’ van voormalig SP-voorvrouw Lilian Marijnissen heb ik een beeld gevormd wat ‘neoliberalisme’ betekent. Het komt erop neer dat marktwerking, vrijhandel en het terugdringen van de invloed van vakbonden, staatsbedrijven en andere collectieve voorzieningen in deze politieke stroming het uitgangspunt zijn. De SP is hier fel op tegen en verzet zich tegen dit ‘afbraakbeleid’. Er moet een kentering komen en Lonneke deelt deze mening. De overheid moet aan zet blijven.

Hoe vreemd is dan deze week haar column in De Loop te lezen waarin zij een pleidooi houdt voor de inzet van de Stichting Sociale Teams Helmond (STH). Maráczi ziet deze marktpartij als dé oplossing voor de opgedrongen bezuinigingen in de zorg met als gevolg lange wachtlijsten. De stichting is door de gemeente Helmond in het zadel is geholpen met een forse bijdrage uit de financiële middelen. De afspraak is dat de STH vanaf 2025 zelf kan voorzien in haar voortbestaan en de gemeente zich dan terugtrekt. Dat gebeurt door het systematische uitschakelen van andere zorgpartijen die in Helmond werkzaam zijn. Het wordt de STH als poort naar de Helmondse hulpverlening nu al gemakkelijk gemaakt een klantenbestand op te bouwen. De organisatie kan hierdoor in de toekomst het gros van de aanmeldingen zelf behandelen en 20% doorschuiven naar de gespecialiseerde zorg. Door deze afspraken te maken praktiseert de gemeente het neoliberalisme dat de SP zo afkeurt.

Feitelijk komt het erop neer dat de STH op basis van gemeenschapsgeld een marktpartij wordt die de concurrentie uitschakelt en een monopolypositie krijgt. Het gevolg is een verarming van het zorglandschap. Dat lijkt me een gevaarlijke ontwikkeling. En om bij het belang van de burger te blijven: de keuze voor een eigen zorgverlener zal dan helemaal verdwijnen. Dit alles kan de goedkeuring van de Helmondse SP dragen. Sterker nog: Lonneke Maráczi maakt er zelfs reclame voor. Dat begrijp ik niet! Begrijpt zij het zelf wel?

Hanneke Hegeman