17reacties

Brouwers: Kansen in Helmond

“Helmond heeft twee gezichten, het maakt uit waar je wieg staat.” Een uitspraak van burgemeester Blanksma tijdens de Nieuwjaarsreceptie legt precies de vinger op het probleem: de kansen voor jongeren zijn niet gelijk. Het maakt uit in welk nest, welke straat, welke wijk je bent geboren. Tijd om daar, met een wijkgerichte aanpak, een einde aan proberen te maken.

Met de meeste jeugd in Helmond gaat het gelukkig goed. Wel is het zo dat op de punten waar onze Helmondse jeugd het minder goed doet, het ook minder gaat dan in vergelijking met omringende gemeenten. Zo hebben onze allerjongsten meer risico op een onderwijsachterstand dan in Zuidoost-Brabant of in de rest van Nederland (21% tegenover 13% en 15%). Ook heeft 35% van de Helmonders geen afgeronde opleiding op havo op mbo-niveau 2 t/m 4, tegenover het Nederlands gemiddelde van 26%. Deze jongeren hebben dus al minder kansen in het leven; er is kansenongelijkheid.

Het is interessant om eens te kijken naar de monitor Wijkprofielen Staat van de jeugd. Hier zijn veel gegevens te vinden over de veiligheid van onze jeugd, sociaaleconomische status, gezondheid, etc. Als we kijken naar de cijfers op wijkniveau, dan zien we helaas steeds dezelfde tweedeling terugkomen: wijken waarin het steevast minder goed gaat dan in andere. Nu wil dit niet zeggen dat álle kinderen in de buitenwijken gezond en veilig zijn en in de drie specifieke wijken niet, maar het baart wel zorgen.

We willen juist kansengelijkheid, dat alle kinderen wél dezelfde kansen krijgen ongeacht hun achtergrond. Onderwijs is belangrijk, maar niet voldoende. Ook andere factoren hebben invloed op kansenongelijkheid. Groei je op in armoede of schulden, manier van doen, woord- en kledingkeuze, lees je thuis boeken, wie ken je; allemaal factoren die bijdragen aan jouw kansen in het leven.

Daarom is de gemeente bezig met een gebiedsgericht meerjarenprogramma jeugd. Een programma dat per gebied afhankelijk wordt ingezet, om gelijke kansen te creëren. Daarbij heeft D66 aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat hierbij ook sport en cultuur mee moeten worden genomen als belangrijke kansengelijkmakers. Daarnaast hebben wij grote zorgen rondom sociale media. Waar het nog relatief goed gaat met het grootste deel van onze jeugd, heeft sociale media een aantoonbaar slechte invloed op hun welzijn. Wij zien veel in preventie, samenwerking met experts op basis van onderzoek en evaluatie. Alles om onze jongeren alle kansen te geven die ze verdienen.

Marlotte Brouwers
Raadslid D66 Helmond