33reacties

Meedenken over een nieuwe burgemeester

Met het aangekondigde vertrek van Elly Blanksma als eerste burger van onze stad heeft Helmond vanaf november een vacature voor het ambt van burgemeester. Anja Spierings, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en fractievoorzitter van Lokaal Sterk, nodigt in De Loop van 11 januari alle Helmonders uit mee te denken aan welke eisen de gewenste kandidaat moet voldoen:

“Het is aan ons allen om nu op zoek te gaan naar ‘de beste burgemeester’. Een vertrouwenscommissie in oprichting is al volop bezig met de voorbereidingen. Alle inwoners van Helmond krijgen binnenkort de mogelijkheid aan te geven waaraan zo’n nieuwe burgemeester zou moeten voldoen. Aan de hand van deze input gaan we een profielschets maken.”

Hoe mooi kan het zijn? De burger krijgt steeds meer gelegenheid mee te praten en mee te denken met het stadsbestuur wat goed voor hem of voor de stad is. Zo is de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ingevoerd om inwoners met een handicap, ziekte of psychisch probleem zo goed mogelijk te laten participeren in de maatschappij. De burger kan hiervoor een maatwerkvoorziening of budget aanvragen. Dan is op 1 januari de Omgevingswet van kracht gegaan. De wet bundelt een groot aantal regels voor de inrichting (o.a. bouwen) van een gebied. Participatie, één van de pijlers, beoogt belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij de plan- en besluitvorming. Voldoet de participatie niet aan de voorwaarden, dan kan de gemeenteraad het hele plan afkeuren.

En nu dus de uitnodiging mee te denken wat voor burgemeester wij in Helmond willen…!

Wie burgemeester wordt aanvaart een ambt ofwel een officiële baan bij de overheid die gezag uitstraalt. Hij of zij heeft een voorbeeldfunctie en dat stelt bijzondere eisen, zowel aan het privéleven als aan het werk. De persoon in kwestie dient benaderbaar, integer en betrouwbaar te zijn. Het ambt eist dat een burgemeester onafhankelijk is en boven de politieke partijen staat. Dit laatste roept bij mij de vraag op hoe we dit in Helmond gaan regelen. Het is gebruikelijk dat de partij die de gemeenteraadsverkiezingen heeft gewonnen en regeert de nieuwe burgemeester levert. In 2022 was GroenLinks hier met 4887 stemmen de grootste, maar bij de recente landelijke verkiezingen werd de partij (nu in combinatie met de PvdA) door de PVV weggevaagd. Ook in Helmond waar de club van Geert Wilders met 16.663 stemmen alle overige partijen het nakijken gaf! Degene die het dichtste in de buurt kwam was de VVD met 8098 stemmen. De gelegenheidscombinatie (?) GroenLinks/PvdA kreeg er slechts 5304. Wie gaat nu bepalen uit welke ‘politieke familie’ onze nieuwe burgemeester komt?

Gezien de politieke ontwikkelingen in ons land en in Helmond (in onze gemeenteraad is er constant wrijving tussen de coalitie en oppositie) is de oproep van Anja Spierings nog niet zo gek. Bovendien benadert haar uitnodiging de lang gekoesterde wens voor een gekozen burgemeester. Dat is mooi! Als zij woord houdt, krijgen de Helmonders een dikke vinger in de selectiepap en dat mogen we omarmen. Het is nu aan ons inwoners te bedenken aan welke criteria de sollicitanten moeten voldoen. Wie dit lastig vindt kan bijvoorbeeld dit artikel over dit onderwerp in Binnenlandse Bestuur van juli 2022 raadplegen. Daar staan aardige uitgangspunten en tips in. 

Als de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad vervolgens laat weten hoe en waar de ingediende voorstellen kunnen worden ingeleverd, kan er ècht sprake zijn van meedenken of participatie.

Hanneke Hegeman

In de reacties hieronder staat een update door de weblog.