22reacties

Mea culpa

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn wijsheid besloten noodopvang te bieden aan 110 asielzoekers uit landen zoals Syrië, Eritrea en Afghanistan. Het gaat hier om een zogenaamde ‘noodopvang’ waarvoor géén toestemming van de gemeenteraad nodig is. Tot 1 januari 2024 mocht de burgemeester dit besluit zelfstandig nemen. Met ingang van het nieuwe jaar is de wet veranderd en moet dit een besluit zijn van het college.

Getuige de bief van 24 januari (RIB) aan de raadsleden is er inderdaad sprake van een gezamenlijk besluit. Om deze reden had de burgemeester zich tijdens de informatieavond van 31 januari voor de bewoners van Helmond Noord laten vergezellen door de wethouders Dortmans, Van den Waardenburg en Van Dijk. Samen staan we sterk. De RIB vermeld echter niet dat de burgemeester al in december in overleg met het COA was om deze noodhuisvesting mogelijk te maken…

De boodschap dat het viertal Helmondse bestuurders gezamenlijk bracht, viel niet in goede aarde. In tegendeel. Burgemeester Blanksma kreeg van de 150 buurtbewoners van de voorgenomen locatie aan de Nachtegaallaan de wind van voren. En dat had ze kunnen weten! Ze was van tevoren gewaarschuwd dat de buurt ontevreden over de gang van zaken was en om uitleg zou vragen waarom er niet eerder overleg plaats had gevonden. Noodopvang of niet…. er waren met de buurtbewoners in november al afspraken gemaakt over de communicatie en die werden geheel genegeerd. Ook tijdens de sessie van 31 januari wist mevrouw Blanksma geen enkel excuus over haar lippen te krijgen. Een gemiste kans, want met een ‘mea culpa’ zou de voelbare en uitgesproken boosheid van de betrokken aangrenzende bewoners een stuk minder zijn geweest. Voor een burgemeester die de ‘verbinding predikt’ was dit optreden een gemiste kans om draagvlak te krijgen.

Toch had ik tijdens de sessie met vlagen medelijden met haar. Hoe je het keert of wendt, het vraagt toch moed om na zo’n blunder een grote groep verontwaardigde inwoners te woord te staan. Onze burgemeester is er goed in een pantser om zich heen te trekken, maar deze avond kon zelfs zij met vlagen haar irritaties niet verhullen. Daarmee bewijst ze dat ook zij maar een mens is. Of ze de boodschap van de inwoners begrepen heeft, betwijfel ik. Ja, er zijn toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt, maar of de sfeer hiermee veranderd is, betwijfel ik. Haar slotzin: “Deze avond hebben we van ons hart geen moordkuil gemaakt” was niet erg tactvol. En ook haar: “Ik heb vanavond ook zorgen gehoord over veiligheid en leefbaarheid. We gaan camera’s hangen en proberen een goede sfeer en tijd te realiseren. Ik dank u voor het gesprek.” werd als een dooddoener ervaren.

Helmond vangt nu ruim 350 vluchtelingen uit Oekraïne op. Daar komen er na september 70 bij. De stad verleent al onderdak aan 50 jonge mensen uit andere landen. Nu komen er 110 statushouders en vluchtelingen via een zogenaamde noodopvang bij. Die zijn per 1 september weer weg. Via de spreidingswet die nu door de Eerste Kamer is goedgekeurd, moet onze stad ook nog 460 vluchtelingen onderdak verlenen. Het is een hele opgave om dit in goede banen te leiden en dit aan de Helmonders uit te leggen. Om straks het benodigde draagvlak te verkrijgen zou een ‘mea culpa’ van de verantwoordelijke bestuurder nu toch niet zo onverstandig zijn geweest.

Hanneke Hegeman