Buiten is het 7 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 109.653 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Onze Helmondse politici

5reacties

‘Ambiguïteit’ is een mooi Nederlands woord voor iets dat meerdere betekenissen kan hebben. In ons taalgebruik komen we veel van die woorden tegen. De laatste tijd hebben we daar ook in de media meerdere voorbeelden van voorbij zien komen en wie het uitkomt legt het natuurlijk het liefst op de verkeerde manier uit. Vuurwerk is ook zo’n woord. Het kan letterlijk en figuurlijk worden gebruikt. Lees verder »

13reacties

In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een gedragen visie op het Stationskwartier; het gebied tussen de Kasteeltraverse, Churchilllaan, Engelseweg en Kanaaldijk. Bij de aanpassingen van het Centrumperspectief in 2020 is aangekondigd dat er voor dit gebied een toekomstvisie moet komen. Daarvoor is een uitgebreid participatietraject opgezet via straatinterviews, gerichte gesprekken en een uitgebreide analyse van het gebied. Lees hier meer over deze visie (pdf). Lees verder »

109reacties

Afgelopen donderdag was er weer een raadsinformatiebijeenkomst omtrent het coffeeshopbeleid. De Burgemeester wilde de nieuwe gemeenteraad bijpraten over dit onderwerp. Blanksma begon haar verhaal dat ze pas een vergunning voor een nieuwe coffeeshop verleend met 100% draagvlak vanuit de raad. Een erg vreemde uitspraak gezien het feit dat er partijen in de raad zitten die principieel tegen zijn. Lees verder »

7reacties

Na de pittige corona periode, organisatorisch, financieel maar met name ook sociaal-emotioneel, worden ook de Helmondse sportverenigingen momenteel getroffen door forse stijgende energielasten. 7 Helmondse sportverenigingen trokken in een brandbrief aan de bel bij het college en de raad. Men kwam als collectief met een verzoek om de huidige energiesituatie draaglijk te maken. Ook maakten verschillende Helmondse sportverenigingen, tijdens de hooravond over de begroting gebruik van hun inspreekrecht. Tijdens die avond uitten ze hun zorgen over de stijgende energielasten. Lees verder »

20reacties

Begin juni werd het Ambitieakkoord ‘Een sterker Helmond voor iedereen’ (pdf) gepresenteerd. Fundament voor de geformuleerde ambities: het principe van ‘Brede Welvaart’. Mooiklinkende termen, maar qua inhoud wat ons betreft te weinig concreet en boordevol dure Global-Goals en klimaat-gerelateerde plannen.
De financiële situatie van veel Helmonders is de laatste maanden enorm achteruitgegaan. De ‘energiecrisis’ is uitgemond in een ‘koopkrachtcrisis’. Crisissen die naar onze mening onnodig zijn, maar die wij in Helmond helaas niet op kunnen lossen. Lees verder »

4reacties

In minder dan twee maanden staan we voor de overgang van 2022 en 2023; velen zijn daar nog niet mee bezig, eerst nog de 11e van de 11e , sinterklaas en kerst.
Voor de gemeenteraad ligt dat iets anders, die buigt zich nu heel uitdrukkelijk over 2023. Wetten en regeltjes vereisen namelijk dat de raad tijdig de begroting (2023) vaststelt. In politiek opzicht is dat de topic van de maand november. Vandaar dan ook de vraag wat we met elkaar verwachten van 2023; 50Plus Helmond stelde zich die vraag. Lees verder »

11reacties

Onlangs vroeg bibliotheek Helmond-Peel aandacht voor de Week van Lezen & Schrijven. Een goede zaak. In Nederland zijn er zo’n 2,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. En in Helmond? Vergeleken met andere steden zijn er in onze stad bovengemiddeld veel inwoners laaggeletterd: zo’n 13.000. Dat is een probleem. Lees verder »

34reacties

‘En hoe moeten onze kinderen later nog aan een huis komen?’ Een van de vele zorgen die omwonenden van het Tai Chi centrum op de Mierloseweg, afgelopen donderdag uitten op de informatieavond. Een meer dan terechte zorg als je het mij vraagt. Vragen over deze woningtekorten evenals de vragen over de enorme migratiestromen werden weggewuifd. Het ging nu immers alleen over de crisisopvang van 70 asielzoekers. Burgemeester Blanksma deed voor deze noodopvang een beroep op de solidariteit van ons Helmonders. ‘We moeten het samen doen’, was de boodschap. Door de omwonenden werd, met soms wat inwendig gemopper, wederom over het hart gestreken. Lees verder »

21reacties

‘’Ik ben uw Burgemeester en wil graag betrouwbaar zijn.’’ Dit vertelde onze Burgemeester Blanksma de buurtbewoners van de Apostelwijk tijdens een informatiebijeenkomst eind januari over de komst van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen aan de Mierloseweg. Ze vervolgde: ‘’De einddatum ligt contractueel vast. Verlengen gaan we niet doen. Afspraak is afspraak’’. Hiermee werd gedoeld op 1 september als uiterlijke verblijfdatum. Lees verder »

22reacties

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Dit is de officiële functieomschrijving die wordt gehanteerd bij onze Rijksoverheid. Ook in Helmond zou dat zo moeten zijn, maar is dat wel? Lees verder »

13reacties

Of het nou gaat over een plan om maximaal dertig kilometer per uur toe te staan op alle wegen in Helmond. Of het idee om een doorgaande weg als de Kasteel-Traverse om te vormen tot van 2 keer 2-baans naar 2 keer 1. Al dit soort maatregelen zal eerst goedgekeurd moeten worden door de gemeenteraad en de partijen in die raad denken daar vaak heel anders over. Zo lag het afgelopen week ook met het voorstel van het college om vanuit de pot met crisisgelden één miljoen te gaan besteden aan nieuwe bomen, borders, bloembakken en bromelia’s. Lees verder »

8reacties

Volgens mij is je opdracht heel simpel als wethouder. Je maximaal inzetten om Helmond mooier en beter te maken voor de inwoners van nu en de generaties van de toekomst. Maar, wat ik ook heb geleerd, is dat het niet alleen belangrijk is om die juiste dingen te doen, maar óók om dat verhaal te vertellen. Om met inwoners te delen welke ambities we hebben, waar we staan, welke stappen we zetten. Daarom deel ik graag op deze plek mijn ervaringen met jullie. Meestal gaat het over de enorme opgave die we in Helmond hebben om ervoor te zorgen dat iedereen hier een woning kan vinden. Zo ook vandaag. Vandaag vertel ik onder meer over nieuwe sociale huurappartementen aan de Torenstraat! Lees verder »

14reacties

In de column wil ik aanhaken aan de column van mijn collega Jochem van de Bogaard van D66, verschenen op de weblog op 5 september 2022. Deze column gaat over het betrekken van de inwoners van onze stad Helmond bij het maken van beleid en bij de besluiten. 
Om te beginnen onderschrijf ik van harte de oproep van Jochem om “het samen te doen”. In het programma van 50PLUS is opgenomen dat de inbreng van de inwoners niet onderschat mag worden. Een inderdaad in het ambitieakkoord van het huidig college wordt gesproken dat de participatievormen van nu niet in beton zijn gegoten, maar mee bewegen met specifieke situaties. Lees verder »

19reacties

Waar kan ik terecht als ik financieel kopje-onder dreig te gaan? Klop ik daarvoor aan bij de gemeente? Of is dat een zaak van het Rijk?
Onlangs zaten we met een Helmondse inwoner om tafel. Hij schetste zijn situatie: als fulltimer onderhoudt hij zijn gezin van vier. Rondkomen was tot voor kort nooit een probleem. Zijn salaris loopt echter al lang niet meer in de pas met de explosief gestegen prijzen voor boodschappen, energie en benzine. Nu het najaar zich aandient, nemen de zorgen voor hem en zijn gezin toe. Lees verder »

51reacties

Dit najaar wordt het Masterplan Integrale Veiligheid 2023-2026 voor Helmond opgesteld. Een extern bureau schreef een advies. Afgelopen dinsdag werd voor het eerst vergaderd over de prioriteiten die daarin worden voorgesteld. Al eerder is aangegeven dat Helmond een veiligheidsproblematiek heeft met een grootstedelijk karakter. In gewoon Nederlands betekent dit dat we een groter veiligheidsprobleem hebben dan normaal gesproken zou passen bij een stad zo groot als Helmond. Lees verder »

28reacties

We leven op dit moment in onrustige, hectische tijden met de oorlog in Oekraïne en de stijgende (energie)prijzen. In deze onzekere tijden is het des te belangrijker dat inwoners en het lokale bestuur samenwerken en elkaar weten te vinden. Het vertrouwen in de (lokale) politiek is echter alleen maar minder geworden en men voelt zich minder betrokken bij de besluitvorming. Eén van de oplossingen hiervoor is de inwoners meer betrekken bij het beleid. We moeten niet over onze inwoners praten, maar mét. Lees verder »

102reacties

De gemeente Helmond gaat fietsers en voetgangers bevoordelen boven de auto. Volgens GroenLinks-wethouder Bonte is de auto te dominant in Helmond en daarom heeft de gemeente een pilot gestart. Wanneer de proef succesvol is, krijgen fietsers bij meer verkeerslichten vaker groen. Nobel streven om de fietsbereidheid van Helmonders te stimuleren, maar dit bereik je mijns inziens niet door het autorijden te frustreren. Want hoe je het wendt of keert, vaker groen licht voor fietsers en voetgangers betekent vaker rood licht voor autobezitters. Nog vaker?, hoor ik u al denken. Lees verder »

14reacties

Dan bedoel ik niet sporten met scheenbeschermers, een tok of een helm maar het kunnen sporten in een veilige en positieve omgeving. Iedereen moet kunnen genieten van sport. Een veilig sportklimaat draagt hieraan bij. De sportverenigingen dienen, in samenwerking met de gemeente, ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt tijdens en rondom het sporten. Een sportomgeving waar er geen ruimte is voor pesten, discriminatie, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Lees verder »

4reacties

In mijn vorige column haalde ik al aan dat de wereld in Nederland op zijn kop staat door de vele crises die ons overkomen. Als gevolg van de energieproblemen en/of een oorlog op dit continent dreigen prijzen voor allerlei producten de pan uit te reizen. Ook de Helmonders zullen dit gaan merken of er op verloop van tijd tegen aanlopen. Een pluim voor het college dat ze zo snel hebben gereageerd op het verstrekken van de energietoeslag. Lees verder »