Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 111.465 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Onze Helmondse politici

17reacties

Afgelopen week is er in de commissievergadering gesproken over de aandachtspunten vluchtelingen. Dit als gevolg van de informatiebijeenkomst van begin februari waar het college de Helmondse stand van zaken met betrekking tot vluchtelingen met ons heeft gedeeld. We kregen toen te horen dat Helmond op koers lag om te voldoen aan haar opgave voor opvang Oekraïners en de taakstelling voor statushouders. Echter, als de spreidingswet werkelijkheid wordt, dan zal iedere regio een extra bijdrage mogen gaan leveren om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Voor Helmond is dat een mogelijke opgave van 341 extra vluchtelingen. Hiervoor zal de regio mogelijk een plan moeten indienen bij het rijk. Lees verder »

3reacties

Afgelopen november bezocht onze VVD-minister Conny Helder (minister voor Langdurige Zorg en Sport) Nederland – Qatar in het beroemde Al Bayt Stadium. Maar op 12 maart jongstleden was ze te gast in een stadion dat zo mogelijk nóg iconischer is, het stadion van Helmond Sport. 
Minister Helder was voor dit (door de VVD Helmond georganiseerde) werkbezoek uitgenodigd in de businessclub van Helmond Sport. Tijdens de druk bezochte interactieve bijeenkomst sprak ze met vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en de politiek. Lees verder »

19reacties

Overmorgen, op 15 maart 2023, zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en het bestuur van het waterschap Aa en Maas. Ik kan er niet (en dat wil ik ook niet) onderuit om in deze column daar over te schrijven. Al was het maar in het belang van mijn eigen partij 50PLUS. Echter daar hoort een belangwekkend argument, namelijk die van de opkomst. Lees verder »

3reacties

Er is momenteel veel ophef over de Gemeenschappelijke regeling Blink. Zoals u waarschijnlijk weet regelt Blink, in Helmond en een aantal omringende gemeenten, de afvalverwerking, de reiniging en het onderhoud van de openbare ruimte en het beheer van de milieustraten. De kosten voor het inzamelen van ons afval worden via de gemeentelijke belasting betaald door de inwoners van diezelfde gemeenten. Lees verder »

44reacties

Niet zelden nemen leden van de gemeenteraad de woorden samenwerking en participatie in de mond. De dagdagelijkse praktijk is echter een geheel andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waarmee collega Vervoort en ik de laatste raadsvergadering fors mee geconfronteerd werden.
Wat was er aan de hand? De CDA-fractie diende mede een motie van treurnis in vanwege het hoogst ongelukkig verlopen proces rondom de toegankelijkheid tijdens carnaval van de Spurriezeiers. Lees verder »

19reacties

Op 14 februari werd in de gemeenteraad een motie besproken op initiatief van de fractie van DENK. DENK wilde een week eerder al een motie indienen, om ten behoeve van de slachtoffers van
de aardbevingsramp in Turkije en Syrië, uit de Helmondse gemeentekas € 10.000,- over te maken op het bekende gironummer. Lees verder »

16reacties

Momenteel kom je ze overal in de stad tegen: de Ao-kanters, de Spurriezeiers, de Brouwhazen en vele anderen. Carnavalsverenigingen ademen, voor mij, carnaval in zijn puurste vorm: verbinding, verbroedering en gelijkwaardigheid. Zij organiseren dat fijne feestje. Zij zorgen dat alles gesmeerd loopt en iedereen goed carnaval kan vieren. In deze dagen zijn honderden vrijwilligers in Helmond bezig om al het gefeest op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen. Dat is bijzonder en daar mogen we best even bij stilstaan want veel verenigingen hebben het moeilijk. Lees verder »

44reacties

Afgelopen week was ik bij een bijeenkomst waar de plannen van de Leonardusbuurt werden gepresenteerd. Lang verhaal kort: Huizen worden beter geïsoleerd en gerenoveerd, er komt meer groen en ook meer parkeerplekken. Op zich mooie plannen, waar de wijk ook echt aan toe is. Vooral de ‘’meer parkeerplekken’’ in combinatie met ‘’meer groen’’ triggerde mij om het gesprek aan te gaan met de verschillende sprekers. Want beide realiseren in de nu al schaarse ruimte is bijna onmogelijk om dit voor elkaar te krijgen. Lees verder »

32reacties

Meerdere partijen weten niet wat ze aan moeten met de ambitiekaart die wethouder Bonte afgelopen week heeft gepubliceerd. Op deze kaart staat per gebied aangegeven of er zonnevelden kunnen komen. In feite zou het gehele buitengebied van Helmond beschikbaar moeten zijn. VVD Helmond was onaangenaam verrast door de kaart, die ook indruist tegen eerder gemaakte afspraken. Lees verder »

1reactie

De kop van deze column doet vermoeden dat ik het ver over de grens heb gezocht. Niets is minder waar: geen gecombineerde (bus)reis naar een prachtige Duits/Franse streek, maar een ontmoeting in het centrum van onze stad, in de Elzaspassage.
Op maandag 23 januari 2023 was er om 10.00 uur een ontbijt voor 200 personen ingericht in de Elzaspassage. Georganiseerd door een bont gezelschap: de Elzaswinkeliers, Helmond Marketing, de LEV groep, leerlingen van middelbare scholen en de supermarkt PLUS. En dat onder BEZIELENDE leiding van de vrijwilligers van WE CARE!! Lees verder »

10reacties

Helmond scoort laag als het gaat om veiligheid. Dat blijkt uit recent onderzoek van RTL Nieuws dat samen met criminologen is uitgevoerd. Veiligheid moet in Helmond topprioriteit krijgen om een aantrekkelijke en leefbare stad te zijn en te blijven.
Er tekent zich in onze stad een negatieve trend af. Een greep uit de zogeheten ‘onderwereldkaart’ laat zien dat op verschillende fronten werk aan de winkel is. Zo vinden meer diefstallen en inbraken plaats dan gemiddeld in Nederland, zijn er meer politieregistraties van overlast door dakloze personen, verwarde personen en jeugd (“bijna één op de tien inwoners in Helmond ervaart overlast van hangjeugd”) en worden meer drugsdelicten geregistreerd. Maar ook fraude en cybercriminaliteit rukken op in onze stad. Lees verder »

49reacties

De plank misslaan is de beste omschrijving van het Helmondse politieke toneel na het kerstreces. De nieuwjaarstoespraak van locoburgemeester Dortmans was op twee punten voor velen herkenbaar. Los van je politieke voorkeur of mening herkennen we allemaal de toenemende verdeeldheid in Helmond en hebben we te maken met een verdere daling van het schrijnend lage vertrouwen in de politiek. Transparant bestuur, inspelen op breed gedeelde behoeftes en aanpakken van ergernissen in de stad zijn dan ook van cruciaal belang om dit te herstellen. Lees verder »

24reacties

Allereerst de beste wensen voor iedereen. Het nieuwe jaar is inmiddels weer ruim een week onderweg en dit betekent dat de gemeenteraad ook weer begonnen is na het kerstreces. Dit jaar staat er weer een hoop nieuwe plannen op de rol, waaronder het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. Hoe houden we Helmond toegankelijk én leefbaar met zoveel activiteiten die extra vervoersbewegingen veroorzaken? Hier ligt een enorme uitdaging voor de komende jaren. Lees verder »

62reacties

Na een paar keer aandringen bij het college zijn afgelopen periode de declaraties van ons stadsbestuur openbaar gemaakt. Wat bleek is dat de reis- en verblijfkosten aardig in de papieren kunnen lopen voor wethouders van buiten Helmond. Zo heeft wethouder Bonte 3.528 euro gedeclareerd. Omgerekend is dat jaarlijks zo’n 14.000 euro aan reis- en verblijfkosten. En dat alleen omdat wethouder Bonte voor het sociale aspect in Rotterdam wil blijven wonen. Lees verder »

12reacties

Nieuwjaar staat voor de deur, een goed moment om eens terug te kijken naar het verleden. De situatie waarmee Nederland in 2023 te maken krijgt lijkt in veel opzichten op die van 1973. Toen hadden we namelijk ook te maken met een oorlog (Jom Kipoer) die een energiecrisis veroorzaakte en de inflatie sterk deed oplopen. Lees verder »

21reacties

Enkele weken geleden strooide het kabinet miljarden rond; een waar sinterklaasfeest!! Onder leiding van Sint/ minister Hugo de Jonge werd veel geld (ongeveer 7,5 miljard) verdeeld over verschillende projecten in het land. Met name om woningbouw te stimuleren en daarvoor ook bereikbaarheid aan te pakken. Eindhoven, Tilburg, Breda en zelfs Oss deelden mee in deze strooipartij.
Heel Brabant was in the picture! Heel Brabant? Nee toch niet: Helmond zag de miljoenen/miljarden aan zich voorbijgaan en bleef met lege handen achter. Hadden we geen schoen gezet? Zaten we te slapen bij de inschrijving? Zijn we nog in beeld in en bij de verschillende samenwerkingen? Lees verder »

14reacties

Volgens mij is je opdracht heel simpel als wethouder. Je maximaal inzetten om Helmond mooier en beter te maken voor de inwoners van nu en de generaties van de toekomst. Maar, wat ik ook heb geleerd, is dat het niet alleen belangrijk is om die juiste dingen te doen, maar óók om dat verhaal te vertellen. Om met inwoners te delen welke ambities we hebben, waar we staan, welke stappen we zetten. Daarom deel ik graag op deze plek mijn ervaringen met jullie. Meestal gaat het over de enorme opgave die we in onze stad hebben om ervoor te zorgen dat iedereen hier een woning kan vinden. Afgelopen week waren we op Suytkade, in Brandevoort en komende maandag tekenen we afspraken met corporaties en huurders. Lees verder »

33reacties

Afgelopen maand stond de begrotingsbehandeling op het programma. Burgemeester, wethouders en raadsleden spraken met elkaar over waar het geld naartoe gaat. De begroting werkt als een spiegel: het laat zien welke onderwerpen je als stad belangrijk vindt.
En dat zijn er nogal wat. De woningnood, verduurzaming en schaalsprong krijgen topprioriteit. Maar ook aan veiligheid en participatie hechten we waarde. Hoe kun je aan al die belangrijke onderwerpen tegemoetkomen? Als het aan CDA Helmond ligt, denken we niet in moeilijkheden maar in mogelijkheden. Lees verder »

13reacties

‘Ambiguïteit’ is een mooi Nederlands woord voor iets dat meerdere betekenissen kan hebben. In ons taalgebruik komen we veel van die woorden tegen. De laatste tijd hebben we daar ook in de media meerdere voorbeelden van voorbij zien komen en wie het uitkomt legt het natuurlijk het liefst op de verkeerde manier uit. Vuurwerk is ook zo’n woord. Het kan letterlijk en figuurlijk worden gebruikt. Lees verder »

17reacties

In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een gedragen visie op het Stationskwartier; het gebied tussen de Kasteeltraverse, Churchilllaan, Engelseweg en Kanaaldijk. Bij de aanpassingen van het Centrumperspectief in 2020 is aangekondigd dat er voor dit gebied een toekomstvisie moet komen. Daarvoor is een uitgebreid participatietraject opgezet via straatinterviews, gerichte gesprekken en een uitgebreide analyse van het gebied. Lees hier meer over deze visie (pdf). Lees verder »