Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Onze Helmondse politici

4reacties

Koolen: De jeugd deugt

Eind februari heeft de Helmondse gemeenteraad een opiniërende vergadering gehad over het Meerjarenprogramma Jeugd 2024-2032. Dit meerjarenprogramma omvat een gemeenschappelijke inzet, voortvloeiend uit de samenwerking tussen verschillende partners, gericht op de ontwikkeling van onze jeugd. De focus ligt hierbij op de pijlers veiligheid, gezondheid en individuele groei, die volgens de VVD essentieel zijn voor het vormen van een samenleving waarin elke jongere de mogelijkheid heeft om te bloeien.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
11reacties

Van der Kant: Verkeersveiligheid vergroten

Pasgeleden spraken we in de commissievergadering van de gemeente Helmond over het verkeersveiligheidsplan. Een belangrijk onderwerp dat om een update vraagt: het plan is sinds 2005 niet meer aangepast. Maar het aantal verkeersongevallen neemt gestaag toe. Dat is trouwens een trend die in bijna heel Nederland speelt. Vooral sinds 2014 zien we een zorgwekkende stijging van het aantal verkeersongevallen. Hoog tijd om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Met als belangrijkste vraag: Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in onze stad een boost geven?Lees verder »

22reacties

Spoek: Klimaattrein tot stilstand?

Eindelijk goed nieuws! Geen zak geld van Europa om klimaatneutraal te worden. Een zucht van verlichting gaat door Helmond. Kunnen we dan eindelijk weer ‘gewoon normaal’ gaan doen?
Vele visies van dit college staan in het teken van klimaatneutraal in 2030. Allemaal gebaseerd op de Europese missie klimaatneutrale steden. Helmond stond als duo met Eindhoven voorop bij het indienen van een klimaatcontract in Brussel. Nu er geen financiële middelen tegenover staan, gaat het conceptcontract door de papierversnipperaar.Lees verder »

17reacties

Brouwers: Kansen in Helmond

“Helmond heeft twee gezichten, het maakt uit waar je wieg staat.” Een uitspraak van burgemeester Blanksma tijdens de Nieuwjaarsreceptie legt precies de vinger op het probleem: de kansen voor jongeren zijn niet gelijk. Het maakt uit in welk nest, welke straat, welke wijk je bent geboren. Tijd om daar, met een wijkgerichte aanpak, een einde aan proberen te maken.Lees verder »

14reacties

Rieter: Spookhuizen zonder kermis

Ongetwijfeld bent u ooit in het spookhuis op de kermis geweest. Na een ritje flink schrikken in het donker kom je dan vaak opgelucht weer naar buiten in de werkelijke wereld. Gelukkig zijn spookhuizen niet echt denk je dan. Maar niets is minder waar. Het blijkt dat spookhuizen echt bestaan. Nederland telde namelijk het afgelopen jaar zo’n 31.000 zogeheten spookwoningen. Dit aantal spookwoningen is vanaf 2016 met 10.000 woningen toegenomen. Bij het zien van deze groei kom je pas echt van een koude kermis thuis.Lees verder »

17reacties

Manders: Fietsen we solo of als ploeg?

In Helmond, een stad die trots is op haar fietsvriendelijkheid, lijkt het stadsbestuur momenteel op fietsers die een zware etappe proberen af te leggen zonder de volledige steun van het peloton. Plannen zoals de mobiliteitsvisie en de omgevingsvisie moeten Helmond de komende 10-15 jaar vorm gaan geven. Deze plannen kwamen echter met slechts een banddikte voorsprong over de finish, waarbij de coalitie unaniem voor stemde en de gehele oppositie tegen. De vraag is of Helmond hiermee goed in de wedstrijd zit?Lees verder »

3reacties

Mol: oud en jong in Helmond

De laatste maanden is er wederom in allerlei media aan de bel getrokken met de constatering dat de ontgroening in de Nederlandse samenleving zich meer en meer laat gelden.
En die ontgroening is volgens het CBS de zwaarste aanjager van we dan vervolgens vergrijzing noemen. De verschuiving van het cohort jong via de middengroep naar het cohort ouderen gaat veel sneller dan enkele jaren geleden door wetenschappers en beleidsmakers is voorzien.Lees verder »

11reacties

Peters: Helmond verdient een bruisende markt

Momenteel buigt de raad zich over de horecavisie voor 2030. Door de impact van corona heeft de herziening van deze visie wat vertraging opgelopen. In de commissie heeft het CDA Helmond echter al een positieve indruk kunnen geven over de door het college opgestelde visie. Hierbij zijn horecaondernemers en ondernemersverenigingen nauw betrokken, een participatie die wij ten zeerste toejuichen.Lees verder »

33reacties

Heller: Hellemondse ‘televisies’

“Hoezo televisies uit Helmond? Die kwamen vroeger toch vooral uit Eindhoven! Helmond staat bekend als de stad van onder andere de textiel- en metaalindustrie”. Klopt helemaal; maar ik ga u uitleggen wat ik hiermee bedoel.
Sinds de huidige coalitie samen (neem ik althans aan) het ‘Ambitieakkoord’ heeft geschreven en het college is geïnstalleerd, worden er allerlei ambtelijke stukken opgesteld, die voor de lange (‘tele’) termijn de ‘visie’ van het college (lees: de coalitie) weergeven. Vandaar dus: ‘televisies’.Lees verder »

34reacties

Van den Bogaard: woonvisie Helmond

Deze week bespreken we de woonvisie Helmond 2040. Hierin legt de gemeente haar woningbouwplannen uit en wordt beschreven wat voor woonstad we als Helmond in 2040 willen zijn. Voor D66 is wonen de basis van je leven. Een dak boven je hoofd geeft bescherming en zekerheid. En de vraag naar woningen is groot. De afgelopen jaren zijn er daarom ook veel woningen in Helmond gebouwd. In 2023 zijn 896 nieuwe woningen gerealiseerd. Dit is het hoogste aantal sinds 2001.Lees verder »

41reacties

Rieter: Helmonders voorrang op huisvesting

,,Ik mis het wonen in Amsterdam of Utrecht totaal niet”, aldus Chris en Loes in een recent NRC artikel. Ze komen met hun kinderen uit Amsterdam en zijn in Eindhoven komen wonen. “toen het er nog betaalbaar was”, aldus het stel. Betaalbaar? Als architect en gezondheidszorgpsycholoog hebben ze ongetwijfeld meer te besteden dan de gemiddelde Helmonder of Eindhovenaar.Lees verder »

20reacties

Koolen: Lastige Lasten

In 2024 worden Helmonders geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. De gemeentelijke lasten in Helmond nemen flink toe, veel sterker zelfs dan de gemiddelde stijging in het land. Deze grote verhogingen komen door het beleid van de huidige coalitie en leggen veel druk op de inwoners van Helmond. De lokale VVD, die zich bewust is van deze problemen, heeft dan ook tegen de begroting gestemd afgelopen november.Lees verder »

1reactie

Mol: (tijd om te) balansen

Traditiegetrouw zijn de laatste dagen van een jaar een voedingsbodem voor nadenken, voor bezinning. Nadenken over wat er aan de hand is geweest in het jaar dat, op het moment van het schrijven van deze column, bijna ten einde is.
Maar niet alleen terugkijken. Een jaarwisseling is voor velen onder ons ook het moment om naar de toekomst te kijken, althans naar het volgend jaar.Lees verder »

16reacties

Van der Kant: Helmond knallend 2024 in?

Het einde van het jaar nadert en daarmee ook de tijd van vuurwerk, een traditie waartegen in onze stad uiteenlopend wordt aangekeken. CDA Helmond sprak met inwoners van verschillende wijken. Hun kijk: sommigen staan te popelen om knallend het nieuwe jaar in te gaan. Voor anderen zou vuurwerk anders mogen worden georganiseerd. Een kleine groep geeft aan dat deze traditie zou mogen worden afgeschaft. Over één ding lijken inwoners het eens: vuurwerk zou niet tot (over)last moeten leiden.Lees verder »

5reacties

Spoek: Nog meer bedrijvigheid in Brouwhuis?

Op donderdag 7 december besprak de gemeenteraad de wens van het college om ‘tijdelijk voorkeursrecht’ te krijgen op aankoop van grond, bestemd voor de realisatie van het ‘Regionale Bedrijventerrein Brainport Oost’. Het gaat hier om het gebied in de hoek van het kanaal met de Rochadeweg en aan beide zijden van de Veldbeemd; de achtertuin van de wijk Brouwhuis.Lees verder »

10reacties

Brouwers: Samen tegen pesten

Afgelopen raadsvergadering is een motie van D66, VVD, CDA, Helder Helmond en Mí Hellemonders unaniem aangenomen; er zal met gemeente, schoolbesturen en externen worden gekeken hoe (digitaal) pesten op basisscholen en middelbare scholen aangepakt kan worden.
Pesten, en dan met name online pesten, is actueler dan ooit. Momenteel gaan er, ook in Helmond, zogenaamde gossipgirl-accounts en expose-accounts rond op sociale media.Lees verder »

24reacties

Rieter: 1e Helmondse partijloze Burgemeester!

Niemand zal het zijn ontgaan. Vorige week woensdag is de PVV veruit de grootste partij van Nederland geworden. Ook in Helmond was dat het geval. Met bijna 17 duizend stemmen koos meer dan één op de drie Helmonders voor de partij van Geert Wilders. Op plek twee scoorde de VVD goed met 8000 stemmen. Nieuw Sociaal Contract (NSC), de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, belandde met een dikke 6000 stemmen op de derde plaats. Lees verder »

25reacties

Manders: Ruk naar Rechts, Rammelend Beleid

De recente Tweede Kamerverkiezingen hebben in Helmond een politieke aardverschuiving teweeggebracht. Onze stad, momenteel bestuurd door een linkse coalitie, heeft een opmerkelijke zwaai naar rechts gemaakt. Meer dan een derde van de Helmonders heeft hun stem uitgebracht op de PVV. Het is een luid en duidelijk signaal van een bevolking die zich in de steek gelaten voelt.Lees verder »