Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Martijn

14reacties

Rieter: Spookhuizen zonder kermis

Ongetwijfeld bent u ooit in het spookhuis op de kermis geweest. Na een ritje flink schrikken in het donker kom je dan vaak opgelucht weer naar buiten in de werkelijke wereld. Gelukkig zijn spookhuizen niet echt denk je dan. Maar niets is minder waar. Het blijkt dat spookhuizen echt bestaan. Nederland telde namelijk het afgelopen jaar zo’n 31.000 zogeheten spookwoningen. Dit aantal spookwoningen is vanaf 2016 met 10.000 woningen toegenomen. Bij het zien van deze groei kom je pas echt van een koude kermis thuis.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
41reacties

Rieter: Helmonders voorrang op huisvesting

,,Ik mis het wonen in Amsterdam of Utrecht totaal niet”, aldus Chris en Loes in een recent NRC artikel. Ze komen met hun kinderen uit Amsterdam en zijn in Eindhoven komen wonen. “toen het er nog betaalbaar was”, aldus het stel. Betaalbaar? Als architect en gezondheidszorgpsycholoog hebben ze ongetwijfeld meer te besteden dan de gemiddelde Helmonder of Eindhovenaar.Lees verder »

24reacties

Rieter: 1e Helmondse partijloze Burgemeester!

Niemand zal het zijn ontgaan. Vorige week woensdag is de PVV veruit de grootste partij van Nederland geworden. Ook in Helmond was dat het geval. Met bijna 17 duizend stemmen koos meer dan één op de drie Helmonders voor de partij van Geert Wilders. Op plek twee scoorde de VVD goed met 8000 stemmen. Nieuw Sociaal Contract (NSC), de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, belandde met een dikke 6000 stemmen op de derde plaats. Lees verder »

44reacties

Rieter: Streep door luchtkasteel GroenLinks

Het was zo’n 7 jaar geleden dat GroenLinks wethouder Paul Smeulders met zijn plan voor Brainport Smart District (BSD) op de proppen kwam. Dit zou een proeftuin worden voor innovatieve projecten. Te denken valt aan hergebruik van materialen, lokale voedselvoorziening en zonder auto’s, maar zelfrijdende bussen. Er werd al snel hoog van de toren geblazen door het de ‘De slimste wijk van de wereld’ te noemen. Busladingen vol met kijkers zouden komen en in New York Times werd zelfs gesproken over een ‘small Sillicon Valley’.Lees verder »

10reacties

Rieter: Oplossing voor donaties noodhulp

De gemeente Helmond heeft voor de tweede keer binnen een jaar, ruimhartig financiële steun gegeven aan rampen in het buitenland. Begin februari aan Turkije en eerder deze maand aan Marokko. Beiden ging het om steun voor een vreselijke ramp waar veel slachtoffers zijn gevallen. In één jaar een kleine 2 ton euro. Het college was in eerst instantie in de veronderstelling dat ze over deze steun helemaal zelf (zonder gemeenteraad) konden beslissen. Een dag later moesten ze hier alweer van terugkomen want: de gemeenteraad gaat hierover. De donatie voor Marokko is dus al toegezegd door het college, maar zal vanavond tijdens de raadsvergadering eerst nog moeten worden bekrachtigd (pdf)).Lees verder »

23reacties

Rieter: Nieuwe school komt uit lucht vallen

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten van de nieuwe locatie van het Jan van Brabantcollege (JvB). Deze school krijgt nieuwbouw op het parkeerterrein van de Cacaofabriek. De totale begrootte kosten komen neer op een bedrag van 30 miljoen, 28 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aanpassingen infrastructuur. Dat is maar liefst 11 miljoen meer dan eerder begroot. Verklaring voor deze overschrijding zijn de gestegen bouwkosten, vervuilde grond en een fietsparkeerkelder. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat het college bij grote projecten moeilijk binnen de financiële kaders kan blijven, maar bij dit project is er begrotingstechnisch nu dus al een flinke overschrijding.Lees verder »

41reacties

Rieter: Expats veroveren lokale woningmarkt

Voor de mensen in mijn directe omgeving was het al langer bekend. Het lukt me al een lange poos niet om een geschikte woning te vinden. Daarom dat ik al 2 jaar in een antikraak woning verblijf. 7 augustus is de einddatum dus vanaf die dag moet ik mijn tijdelijke woning verlaten. Niemand hoeft medelijden te krijgen want ik wist dat dit zou gebeuren. Vele Helmondse jongeren zitten in hetzelfde schuitje. Ze willen graag de volgende stap zetten in hun leven, maar ze worden geremd vanwege het woningtekort.Lees verder »

52reacties

Rieter: Kappen met die excuses in Helmond!

Vorige week is tijdens Keti Koti de afschaffing van de slavernij van precies 150 jaar geleden herdacht. Een mooi moment om een zwarte bladzijde van onze geschiedenis te herdenken. Stilstaan en bewustwording bij deze periode draagt bij aan openheid en begrip voor elkaar. Tijdens deze herdenking heeft koning Willem-Alexander in een toespraak excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden.Lees verder »

55reacties

Rieter: een versneld klimaatcontract?

Eindhoven en Helmond zijn geselecteerd als 1 van de 100 koplopers voor de Europese klimaatmissie. In ruil voor verschillende subsidiestromen willen beide gemeentes de al lastig te realiseren klimaatambities nog verder verhogen Wat betekent dat we de Europese doelstelling van 55% CO2 vermindering niet gaan hanteren. Nee, Helmond wilt het beste jongetje van de klas zijn en gaan voor 100% klimaatneutraal. Over 7 jaar! Lees verder »

87reacties

Rieter: auto hoort er in Helmond gewoon bij!

Kosten wat kost wil wethouder Bonte (GroenLinks) de auto weren uit de Helmondse binnenstad. Parkeren zal snel nergens meer mogelijk zijn want parkeerplaatsen maken in rap tempo plaats voor miljoenen kostende groene parken. Recent werd al duidelijk dat de parkeerplekken bij de watertoren gaan verdwijnen. En als Bontes sprookjesachtige plannen werkelijk worden dan zal dit gelden voor ons hele centrum.Lees verder »

35reacties

Rieter: Extra vluchtelingen in Helmond?

Afgelopen week is er in de commissievergadering gesproken over de aandachtspunten vluchtelingen. Dit als gevolg van de informatiebijeenkomst van begin februari waar het college de Helmondse stand van zaken met betrekking tot vluchtelingen met ons heeft gedeeld. We kregen toen te horen dat Helmond op koers lag om te voldoen aan haar opgave voor opvang Oekraïners en de taakstelling voor statushouders. Echter, als de spreidingswet werkelijkheid wordt, dan zal iedere regio een extra bijdrage mogen gaan leveren om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Voor Helmond is dat een mogelijke opgave van 341 extra vluchtelingen. Hiervoor zal de regio mogelijk een plan moeten indienen bij het rijk.Lees verder »

44reacties

Rieter: Wij van Groen Links adviseren…

Afgelopen week was ik bij een bijeenkomst waar de plannen van de Leonardusbuurt werden gepresenteerd. Lang verhaal kort: Huizen worden beter geïsoleerd en gerenoveerd, er komt meer groen en ook meer parkeerplekken. Op zich mooie plannen, waar de wijk ook echt aan toe is. Vooral de ‘’meer parkeerplekken’’ in combinatie met ‘’meer groen’’ triggerde mij om het gesprek aan te gaan met de verschillende sprekers. Want beide realiseren in de nu al schaarse ruimte is bijna onmogelijk om dit voor elkaar te krijgen.Lees verder »

62reacties

Rieter: Helmondse bonnetjesaffaire?

Na een paar keer aandringen bij het college zijn afgelopen periode de declaraties van ons stadsbestuur openbaar gemaakt. Wat bleek is dat de reis- en verblijfkosten aardig in de papieren kunnen lopen voor wethouders van buiten Helmond. Zo heeft wethouder Bonte 3.528 euro gedeclareerd. Omgerekend is dat jaarlijks zo’n 14.000 euro aan reis- en verblijfkosten. En dat alleen omdat wethouder Bonte voor het sociale aspect in Rotterdam wil blijven wonen.Lees verder »

113reacties

Rieter: Waar coffeeshops in Helmond?

Afgelopen donderdag was er weer een raadsinformatiebijeenkomst omtrent het coffeeshopbeleid. De Burgemeester wilde de nieuwe gemeenteraad bijpraten over dit onderwerp. Blanksma begon haar verhaal dat ze pas een vergunning voor een nieuwe coffeeshop verleend met 100% draagvlak vanuit de raad. Een erg vreemde uitspraak gezien het feit dat er partijen in de raad zitten die principieel tegen zijn.Lees verder »

21reacties

Rieter: “Burgemeester, belofte maakt schuld”

‘’Ik ben uw Burgemeester en wil graag betrouwbaar zijn.’’ Dit vertelde onze Burgemeester Blanksma de buurtbewoners van de Apostelwijk tijdens een informatiebijeenkomst eind januari over de komst van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen aan de Mierloseweg. Ze vervolgde: ‘’De einddatum ligt contractueel vast. Verlengen gaan we niet doen. Afspraak is afspraak’’. Hiermee werd gedoeld op 1 september als uiterlijke verblijfdatum.Lees verder »

22reacties

Rieter: Heeft onze raad de hoogste macht?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Dit is de officiële functieomschrijving die wordt gehanteerd bij onze Rijksoverheid. Ook in Helmond zou dat zo moeten zijn, maar is dat wel?Lees verder »

112reacties

Rieter: Rode loper voor de groene golf?

De gemeente Helmond gaat fietsers en voetgangers bevoordelen boven de auto. Volgens GroenLinks-wethouder Bonte is de auto te dominant in Helmond en daarom heeft de gemeente een pilot gestart. Wanneer de proef succesvol is, krijgen fietsers bij meer verkeerslichten vaker groen. Nobel streven om de fietsbereidheid van Helmonders te stimuleren, maar dit bereik je mijns inziens niet door het autorijden te frustreren. Want hoe je het wendt of keert, vaker groen licht voor fietsers en voetgangers betekent vaker rood licht voor autobezitters. Nog vaker?, hoor ik u al denken.Lees verder »

12reacties

Rieter: Geen idealisme, maar realisme!

De Helmondse politiek hoeft Den Haag maar weinig als voorbeeld te nemen. Toch zijn er soms zaken waar we lering uit kunnen trekken. Bijvoorbeeld het besluit om ten tijden van de gascrisis de kolencentrales weer op volle toeren te laten draaien. De klimaatdoelstellingen worden daarmee on hold gezet om te voorkomen dat we deze winter een gastekort hebben. Dit ging niet zomaar want D66, Groen Links en PvdA waren vanuit idealistisch gedachtegoed tegen. Gelukkig drongen de andere coalitiepartijen deze realistische plannen door: geen idealisme, maar realisme!Lees verder »

14reacties

Rieter: Laat dit het kantelpunt zijn!

Gelukkig draagt Helmond niet wederom de rode lantaarn wat laagste opkomst van heel Nederland betreft. Echter trots kunnen we niet zijn met een opkomst van 39,3%. Als ik in de wandelgangen met collega’s spreek dan valt het me op dat de meesten de schuld geven aan de landelijke perikelen. Natuurlijk speelt dat een rol, maar ik denk toch echt dat we als lokale politiek ook in de spiegel moeten kijken. Laat dit het kantelpunt zijn!Lees verder »