21reacties

Rieter: “Burgemeester, belofte maakt schuld”

‘’Ik ben uw Burgemeester en wil graag betrouwbaar zijn.’’ Dit vertelde onze Burgemeester Blanksma de buurtbewoners van de Apostelwijk tijdens een informatiebijeenkomst eind januari over de komst van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen aan de Mierloseweg. Ze vervolgde: ‘’De einddatum ligt contractueel vast. Verlengen gaan we niet doen. Afspraak is afspraak’’. Hiermee werd gedoeld op 1 september als uiterlijke verblijfdatum.

De Taoïstische Tai Chi vereniging stelde namelijk de locatie een half jaar ter beschikking aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Meteen al stellen omwonenden vragen over de einddatum en de intenties van het COA voor langer verblijf.

Ook over de veiligheid en het aantal vluchtelingen waren zorgen. ‘’Veertig tot vijftig is een mooie groep’’, stelde Kewan Osman, locatiemanager van het COA later. ‘’Het moet prettig en beheersbaar blijven voor de jongeren en voor de omgeving. Je moet trouw blijven aan de afspraken die zijn gemaakt met de omgeving’’ aldus de heer Osman. Om zowel de einddatum als het aantal vluchtelingen hoefde de bewoners zich dus geen zorgen over te maken. Begin februari hield Helder Helmond een buurtcafé en vergelijkbare zorgen werden ook daar geuit.

Niets is minder waar. Helmond gaat namelijk nogmaals een tijdelijke noodopvang bieden aan vluchtelingen op dezelfde locatie. ‘’Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de mensen van de Tai Chi benaderd. Mijn hart zegt dat we dit moeten doen’’ aldus Burgemeester Blanksma pakweg 9 maanden later. Dit maal gaat het om 70 asielzoekers, 30 meer. Met deze politieke dubbele draai wordt de geloofwaardigheid van onze lokale politiek op het spel gezet in tijden dat het vertrouwen al tot een dieptepunt is gedaald. Wat me nog het meeste stoort is dat de buurt deze beslissing als een voldongen feit kreeg te horen zonder woord over deze beloftes.

Wettelijk gezien kan de burgemeester dit soort besluiten op eigen gezag nemen, maar om het draagvlak te vergroten is het beter om vooraf met de gemeenteraad en de buurt gesprekken aan te gaan. Neem een voorbeeld aan de Burgemeester van Veen van Gemert-Bakel. Daar kwam het COA ook om de hoek kijken voor een opvang van vluchtelingen. Van Veen gaat eerst met de omgeving en gemeenteraad in gesprek om vervolgens zijn beleid daarop aan te passen. In Helmond wordt er niet over gesproken en wordt alleen tijdens een besloten gemeenteraadsvergadering ons dit medegedeeld. Er zijn deze week 2 informatiebijeenkomsten. Het lijkt me verstandig om dit keer geen loze beloftes te maken!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond