Buiten is het 3 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 80.783 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Nieuw Helmonds nieuws

67reacties

Om 16.23 uur zijn de hulpdiensten uitgerukt vanwege een aanrijding tussen een bestelbus met meerdere inzittenden en een vrachtwagen op de Helmondsingel. Vermoedelijk zijn er meerdere slachtoffers, mogelijk zijn er doden te betreuren zo laat de politie weten. Er werden om 16.23 uur meteen 2 traumahelikopters opgeroepen, waarvan de eerste inmiddels is geland en de tweede zo meteen gaat landen.
Vanwege dit zeer ernstig ongeval is deze weg van Helmond naar Deurne, de N270, in beide richtingen afgesloten.

In de reacties hieronder staan updates.

9reacties

De bouw van 52 huurwoningen aan het begin van de Heistraat is gestart en vandaag gevierd. Woningcorporatie Woonbedrijf realiseert daar een buurt met appartementen voor starters, woningen voor gezinnen en seniorenwoningen. Als de woningen volgend jaar maart zijn opgeleverd is ook de vernieuwing van dit deel van de binnenstad bijna klaar.
Een groot deel van deze woningen komt in het Arie Willemshof. Dat is de locatie waar vroeger de muziekwinkel van Arie Willems was, een begrip in Helmond. Mevrouw Willems was ook aanwezig en kreeg uit handen van wethouder Frans Stienen het straatnaambordje uitgereikt. Daarna hebben Ingrid de Boer, directeur-bestuurder van Woonbedrijf, wethouder Stienen en mevrouw Willems het bouwhekdoek onthuld met de naam van het project: Hei Wonen (foto).
Ingrid de Boer is trots op dit eerste bouwproject van Woonbedrijf in Helmond. Wethouder Frans Stienen: “Woonbedrijf verdient een dik compliment voor dit project. We komen zo eindelijk toe aan de afronding van het woonplein in de Heistraat. En ik vind het mooi dat de naam van Arie Willems ook in de toekomst zichtbaar blijft in dit deel van onze stad!”
De woningen van Hei Wonen zijn verdeeld over 4 delen (Arie Willemshof, Heistraat, Blinkertsestraat en op de hoek van de Toon van de Laarstraat en de Heistraat). Daar komen
• 6 appartementen voor starters (huurprijs ongeveer 410 euro)
• 3 bovenwoningen (huurprijs ongeveer 590 euro)
• 3 seniorenwoningen (huurprijs ongeveer 540 euro)
• 40 huurwoningen voor gezinnen (huurprijs ongeveer 590 euro)
Woonbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Volksbelang waarbij 3 projecten van Volksbelang in Helmond zijn overgedragen aan Woonbedrijf: dit Heistraat-project, Ons Oostende en Paulus Potterlaan. Verder gaat Woonbedrijf op Suytkade 108 huurappartementen realiseren en hebben zij in december 76 appartementen van de waterburcht Amerlingen van Laurentius overgenomen.

Op de kruising van de Rochadeweg en Varenschut is een scooterrijder met een auto in botsing gekomen. Dat ongeval  op het industrieterrein was kort voor half 6 vanochtend. We weten niet of de gewond geraakte scooterrijder met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.
Omdat het onduidelijk is hoe het ongeval is ontstaan doet politie onderzoek. De verkeerslichten op de kruising waren in ieder geval niet in werking. 
Harrie Fotografie maakte de onderstaande foto’s.

 

7reacties

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om kaakchirurg Gertjan Dicker te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In het Speelhuis ontving hij deze Koninklijke Onderscheiding vanmiddag uit handen van burgemeester Elly Blanksma ter gelegenheid van zijn afscheid bij het Elkerliek Ziekenhuis waar hij ruim 30 jaar werkte.
Dr. G.J.F.M. Dicker (1953) was in 1985 de oprichter van de afdeling Kaakchirurgie van het Elkerliek dat toen nog het St. Lambertus Ziekenhuis heette. Hij heeft deze afdeling in de loop der jaren opgebouwd en uitgebreid tot wat deze nu is. In het filmpje onderaan vertelt hij over zijn werkzaamheden op het ziekenhuis.
De heer Dicker wordt geprezen vanwege zijn grote betekenis voor de maatschappelijke positie van het Elkerliek in de regio maar ook ver daarbuiten. Hij zorgde ervoor dat het ziekenhuis opleidingsplaats is geworden in samenwerking met het Maastrichts Universitair Medisch Centrum. Met veel energie begeleidde hij de stages van de co-assistenten. Vanwege zijn deskundigheid was hij lid van de vertrouwenscommissie van het Elkerliek en arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg (dat bindende uitspraken doet in conflicten tussen medisch specialisten en ziekenhuizen). Daarnaast heeft hij verschillende landelijke bestuursfuncties, onder andere bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie (NVMKA).
Ook op maatschappelijk gebied heeft hij in Helmond de nodige verdiensten. Zo was hij als lid van de Lionsclub jarenlang belast met de organisatie van het wintercircus. Dat paste perfect bij zijn hobby als goochelaar. Ook is hij de initiator van en nog altijd actief in de Stichting beter lezen en schrijven. Verder is hij al vele jaren commissaris, ceremoniemeester en ondersteuner van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.
Al deze verdiensten waren voor Zijne Majesteit de Koning aanleiding om Gertjan Dicker te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De politie onderzoekt een aantal opvallende diefstallen van fusten bier en koolzuurflessen. In een korte periode werd er 3 keer toegeslagen bij verschillende opslagplaatsen van emballage.
Op 10 maart sloegen daders toe bij een opslagplaats in Asten – Heusden. 3 Verdachten konden worden aangehouden. Een dag eerder was dezelfde locatie het doelwit en werden 40 fusten weggenomen. In februari werd op dezelfde wijze toegeslagen op een locatie in Helmond waarbij er voor tienduizenden euro’s aan fusten en koolzuurflessen werd weggenomen. De politie vermoedt dat de aangehouden verdachten onderdeel uit maken van een grotere groep. Mogelijk heeft deze groep vaker toegeslagen, ook buiten de regio Oost-Brabant.
Uit onderzoek is gebleken dat de daders langere tijd bezig zijn met deze diefstallen waardoor de kans om gepakt te worden groter wordt. Heb jij emballage opgeslagen buiten op je terrein? De politie waarschuwt je dan om alert te zijn en vraagt bij verdachte situaties direct contact met hen op te nemen.

10reacties

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 43-jarige man uit Helmond veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De man dwong een minderjarige jongen tot seksuele handelingen.
De verdachte werkt bij een recyclingbedrijf en was in april 2017 stagebegeleider van een destijds 17-jarige jongen. De jongen is bekend met PDD-NOS en zijn intelligentie is beneden gemiddeld. Volgens de jongen zou hij tijdens zijn stageperiode 3 keer door zijn begeleider zijn gedwongen seksuele handelingen te ondergaan en te verrichten. De stagebegeleider ontkent dit. De rechtbank stelt vast dat er geen reden is te twijfelen aan de verklaringen van de jongen. Lees verder »

2reacties

Helmond is 1 van de 6 nieuwe steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Age FriendlyCulturalCities’ van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt dat fonds steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is 1 van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.
In Helmond hebben de culturele instellingen Kunstkwartier, Speelhuis, Museum Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel en de Cacaofabriek (verenigd onder de noemer HART, Helmonds Hart voor de Kunsten) de handen ineen geslagen met zorg- en welzijnsorganisatie de LevGroep. Gedacht wordt aan activiteiten in groepsverband voor met name kwetsbare thuiswonende ouderen. Ook is het de bedoeling om bestaand cultureel aanbod beter toegankelijk te maken voor ouderen. De komende maanden wordt dat concreet uitgewerkt.
Vanuit het Programma Sociale Stad levert de gemeente een financiële bijdrage van 50.000 euro. Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt dit bedrag aangevuld met 40.000 euro. In deze brief (pdf) aan de gemeenteraadsleden staat meer informatie.
Wethouder Nathalie van der Zanden (Wmo): “Cultuur stelt je open voor nieuwe ervaringen. Dat heeft iedereen nodig, jong en oud. Daarom hebben we als gemeente besloten hierin te investeren. En het is ook écht een investering: cultuur kan er voor zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen, meer structuur in hun leven krijgen en daardoor minder snel in het medische circuit belanden.”
Het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt in dit programma samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. In 2016 werd met het programma gestart. Inmiddels hebben 16 steden zich hierbij aangesloten. Deze editie doen, naast Helmond, ook Middelburg, Alkmaar, Haarlem, Amersfoort en ’s-Hertogenbosch mee.
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ”Het Fonds wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ouderen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat ouderen meer mogelijkheden krijgen om zelf cultuur te maken. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Wij zijn verheugd dat Helmond een van de deelnemende steden is en zo het kunst en cultuuraanbod voor ouderen op peil houdt en verduurzaamt”.

3reacties

In het kader van de ‘Week van het Geld’ kreeg groep 8 van basisschool ’t Baken in Mierlo-Hout een gastles van burgemeester Elly Blanksma.
Met behulp van het lesprogramma van ‘Fix je Risk’ gaf Blanksma (tevens voorzitter Raad van Toezicht bij het Nibud) samen met Geert-Jan van der Veen (adviseur Nibud) vanochtend die gastles. De les gaf een toelichting op het onderwerp verzekeringen.  Daarin leerden de kinderen in die context wat de term ‘risico’ betekent en hoe je weet of een verzekering nodig is. Tevens werd er een spel gespeeld waarin de kinderen spelenderwijs de geleerde theorie konden toepassen.
De Week van het Geld (van 12 tot en met 16 maart) heeft als doel leerlingen om te leren gaan met geld. Door al op jonge leeftijd hier bewust mee bezig te zijn, wordt er een basis gelegd voor de financiële zelfredzaamheid op oudere leeftijd.

1reactie

Gaby van den Waardenburg van D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over de prijzen van nieuwbouwwoningen in Helmond.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Onlangs stonden in het Eindhovens Dagblad een tweetal krantenartikelen over flinke prijsopdrijvingen van nieuwbouwwoningen (‘Nieuwbouwhuis? Wat de gek ervoor geeft’ en ‘Het kan dus nog gekker op de woningmarkt’) in Nuenen en Eindhoven. Binnenkort gaat in Brandevoort blok 19 “de Herenveste” in de verkoop. De prijzen zijn echter nog niet exact bekend. Navraag wijst uit dat de prijzen van de woningen afhankelijk zijn van de vraag. Eerst wordt afgewacht hoe groot de belangstelling zal zijn, zodat de prijs nog aangepast kan worden. D66 Helmond heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens, dat een flinke prijsopdrijving van nieuwbouwwoningen in Helmond niet wenselijk is?
  2. Is het college ervan op de hoogte dat ook in Helmond de prijzen voor nieuwbouwwoningen worden opgedreven?
  3. Heeft het college op dit moment instrumenten om hier iets tegen te doen?
    3a. Zo ja, wat dan en gaat u deze mogelijkheid ook inzetten?
    3b. Zo nee, waarom niet?
  4. Welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
14reacties

Vannacht was de zoveelste autobrand in de laatste weken in Helmond. Dit keer brandde een personenauto uit op de Bruinvisstraat in Mierlo-Hout. Buurtbewoners waren wakker geworden van knallen, ontdekten vervolgens de brand en belden 112. De om 01.14 uur uitgerukte brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Een tweede auto die er naast stond is door de brand beschadigd. Er vielen geen gewonden bij de brand.
Ook dit keer wordt brandstichting niet uitgesloten. De politie doet onderzoek en roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op om 0900-8844 te bellen. 
Harrie Fotografie maakte de onderstaande 6 foto’s. Lees verder »

Vanochtend rond de klok van 07.25 uur vond er een diefstal met geweld plaats in een woning aan de Burgemeester van Houtlaan. 2 Verdachten werden aangehouden.
Bij de diefstal werd een pinpas buitgemaakt. In de omgeving zijn meteen de pinautomaten gecheckt op zoek naar het duo. Het slachtoffer kende de 2 mannen waardoor de politie hen later vanochtend kon aanhouden. Het gaat om 2 Helmonders van 28 en 30 jaar. Zij zitten vast voor verhoor.

6reacties

In een appartementencomplex aan de Molenstraat is brand vanmiddag uitgebroken in 1 van de appartementen. De hulpdiensten werden om 14.49 uur opgeroepen. De brand is inmiddels onder controle. Volgens de brandweer is de brand ontstaan door een televisie. Er zijn geen gewonden gevallen. In juni was er in dat appartementencomplex ook een brand.
Harrie Fotografie maakte ook deze keer de onderstaande foto’s.

6reacties

Vannacht is er aan de Scheerdershof in de Rijpelberg een personenauto door brand verwoest. De om 02.57 uur opgeroepen brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de auto verloren ging door het vuur. Een er naast geparkeerde auto liep door de brand schade op.
De oorzaak van de brand is (nog) onbekend. De politie sluit brandstichting niet uit en roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op om 0900-8844 te bellen. Helmond wordt de laatste weken regelmatig door autobranden ’s nachts getroffen. Of er een verband is tussen die branden is niet bekend.
Harrie Fotografie maakte de onderstaande 10 foto’s.

9reacties

Vanochtend heeft het college van burgemeester en wethouders zich samen een groep vrijwilligers ingezet tijdens NLdoet. Dit jaar werd meegeholpen aan de voorjaarsschoonmaak van het Jan Visser Museum. Dat museum opent 1 april haar deuren weer voor het publiek.
NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds, vraagt jaarlijks aandacht voor vrijwilligerswerk. LEVgroep coördineert deze actie in Helmond. Het doel van NLdoet is het in de spotlights zetten van vrijwilligerswerk en mensen stimuleren om zich als vrijwilliger in te zetten.

7reacties

De samenwerking tussen Senzer en UWV, die onder 1 dak dienstverlening bieden aan werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden en werkgevers in de Peelregio, wordt geïntensiveerd. De organisaties werkten al op diverse fronten samen. De intentie is deze samenwerking verder te versterken en de gezamenlijke dienstverlening nog meer vorm te geven. Vanuit die gedachte is onlangs de plek waar zij werkzoekenden & uitkeringsgerechtigden en werkgevers ontmoeten heringericht. Het resultaat: een gezamenlijke ontvangstruimte met een gastvrijere uitstraling.
Een voorbeeld van de samenwerking tot nu toe is het project ‘MaxWW’. Daarin worden de krachten gebundeld om mensen voor wie het einde van de periode van WW-uitkering en daarmee instroom in de participatiewet (bijstand) in zicht komt met extra stimulans te helpen om aan de slag te gaan. Ook organiseren UWV en Senzer samen de drukbezochte ‘Workdates’. Deze zijn bedoeld voor mensen op zoek naar een leuke baan of stageplaats en voor werkgevers die hun organisatie,werkplekkenen vacatures onder de aandacht willen brengen. Zo wi UWV en Senzer het talent van werkzoekenden verbinden aan de vraag van werkgevers.
De dienstverlening van UWV en Senzer in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel vindt plaats onder 1 dak vanuit de locatie aan de Churchilllaan in Helmond. Gezamenlijke huisvesting vanuit deze centrale plek zorgt voor korte lijnen en hechte samenwerking. De onderliggende overeenkomst is nu verlengd. Onlangs werd de ontvangstruimte aan de Churchilllaan ook heringericht. Deze is nu nog meer gericht op de gezamenlijke dienstverlening. Gewerkt is aan een toegankelijke en gastvrije omgeving die aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd. De nieuwe inrichting weerspiegelt de filosofie van verbinding met een gezamenlijke ontvangstbalie, een centraal informatiepunt, diverse gespreksruimtes en ruimtes voor workshops en groepstrainingen. Het geheel heeft een op elkaar afgestemde uitstraling waarbij de identiteit van beide organisaties herkenbaar is gebleven.

4reacties

Bij een eenzijdig ongeval vanochtend bij de rotonde van de Rembrandtlaan en de Rijpelbaan is een fietser ernstig gewond geraakt. Deze oudere man op de fiets is daar ongelukkig gevallen. Waardoor de man is gevallen is niet bekend. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 
Harrie Fotografie maakte de onderstaande foto.

1reactie

Burgemeester Elly Blanksma heeft vandaag een bedrijfspand aan de Engelseweg voor 12 maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt en er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.
Op 17 januari heeft de politie een onderzoek ingesteld bij dit bedrijfspand. Zij trof bij het doorzoeken van dat pand in totaal 4 kilogram MDMA kristallen aan. MDMA is als harddrugs aangewezen in lijst I van de Opiumwet. Harddrugs vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.
De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft zij de tijdelijke sluiting per brief aangekondigd bij de eigenaar van het betreffende pand. Er is geen zienswijze ingediend, waarna de burgemeester dit besluit heeft genomen. Met de sluiting wordt een einde gemaakt aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat.