5reacties

Relatief rustige jaarwisseling volgens B&W

“We kunnen spreken van een relatief rustige jaarwisseling. ” Zo opent B&W haar brief (pdf) aan de gemeenteraad over het verloop en de vuurwerkoverlast/-schade. “Wel was op een aantal plekken sprake van overlast door groepsvorming met vooral zwaar knalvuurwerk. In totaal zijn er in de maand december 189 meldingen gedaan bij de gemeente.” Er waren geen ernstige incidenten of gewonden en hulpdiensten werden niet gehinderd. De Boa’s hebben geen boetes gerelateerd aan de jaarwisseling uitgedeeld.

Ondanks de algehele beheersbaarheid, was er vooral in Brandevoort aanzienlijke vuurwerkoverlast, zo laat het stadsbestuur weten. Daar werden in december 85 meldingen van vuurwerkoverlast gedaan, met vooral groepen jongeren die illegaal knalvuurwerk naar elkaar gooiden, wat als dreigend werd ervaren. De politie maakte een bestuurlijke rapportage op. B&W: “Hierin wordt aangegeven dat de situatie zeer vervelend en overlast gevend is geweest, maar dat er geen sprake is geweest van gevaar voor de openbare orde, op basis waarvan (grootschalig) optreden noodzakelijk of gerechtvaardigd zou zijn. Overlast rondom het station van Brandevoort werd door boa’s en politie in gesprek met aanwezigen aangepakt. Op korte termijn worden de overlast gevende jongeren en hun ouders aangesproken op het gedrag tijdens de jaarwisseling.”

De schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen bedraagt tot nu toe 14 duizend euro, minder dan de helft van voorgaande jaren. Er waren 3 meldingen van vuurwerkvernieling aan woningen. In vergelijking met 2022 nam het aantal meldingen van vuurwerkoverlast gedurende het hele jaar met ongeveer 50% af, maar in december 2023 was er een toename van 25% (december 2022: 149, december 2023: 189). Klachten betroffen voornamelijk geluidshinder en jeugdoverlast, wat overeenkomt met het landelijke beeld van de politie tijdens afgelopen jaarwisseling. Rondom de 8 vuurwerkvrije zones (bij het ziekenhuis, de verzorgingstehuizen en dierenparken) zijn gedurende oudejaarsdag geen meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen.

Ons stadsbestuur: “Samen met de politie blijven we pleiten voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod, waarin vuurwerk alleen gecontroleerd en onder voorwaarden kan worden afgestoken. Alleen op die manier ontstaat een heldere handhavingssituatie op handel en bezit.”