Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

22reacties

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Dit is de officiële functieomschrijving die wordt gehanteerd bij onze Rijksoverheid. Ook in Helmond zou dat zo moeten zijn, maar is dat wel?

Door de invoering van het Dualisme in 2002 zijn de rollen, taken en posities van de Helmondse gemeenteraad en college strikt gescheiden. Het college bestuurt en voert het beleid uit. De raad stelt de kaders van het beleid vast en controleert het college. Deze verandering moest de Helmondse raad meer ruimte geven om zelfstandig en kritisch te functioneren. Wat je alleen vaak ziet is dat door coalitievorming de gemeenteraad vaak monddood wordt gemaakt.
Coalitiepartijen houden elkaar vast en daardoor heeft het college vrij spel om beleid te maken. Natuurlijk begrijpelijk dat dat wordt gedaan bij compromissen die staan in een coalitieprogramma, maar niet bij al het overige. Ook in Helmond vindt er maar weinig dualisme plaats. De lokale media weet dat. Tekenend is dat besluiten al voor dat ze door de gemeenteraad zijn geweest in de krant worden benoemd als aangenomen.

Dat de gemeenteraad soms weinig te zeggen heeft, wil niet zeggen dat we onze controlerende rol verslonzen. Zo heeft Helder Helmond samen met andere partijen bij 2 dossiers om aandacht gevraagd wat specifiek onze rol als hoogste bestuursorgaan benadrukt. Zo staat er 18 oktober een debat met wethouder Van Dijk op de agenda over kostenoverschrijding Huis voor de Stad. Waar we het onder andere over willen hebben is dat het college deals van 1,57 miljoen met aannemers heeft gesloten zonder instemming van de gemeenteraad. De raad had eerder juist nadrukkelijk besloten het nieuwe stadhuis budgetneutraal op te leveren. Hoe kan dit?

Daarnaast loopt er een onderzoek naar de handelswijze van het college bij het besluit ‘’1 miljoen voor groen’’ uit de laatste raadsvergadering. Werkzaamheden waren schijnbaar al gegund, uitbesteed en in uitvoering gebracht alvorens het in de raad was geweest. Beiden dossiers vraagt om een gegronde verantwoording. Afgelopen presidium werd weer duidelijk dat er niet altijd pro-actief wordt gehandeld bij verzoeken van onze raad. Sommige moties blijven lang op de plank liggen en brieven worden om de haverklap niet beantwoord binnen de afgesproken termijnen. Door deze gehele gang van zaken is het twijfelachtig of de gemeenteraad wel de hoogste macht heeft.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

22 reacties:

Het antwoord op bovenstaande is natuurlijk ja. Dat voor de bestuurbaarheid en voorspelbaarheid bepaalde zaken van tevoren afgesproken worden neemt niet weg dat elke beslissing die nog niet gemandateerd was door de gemeenteraad alsnog door de raad bekrachtigd wordt.

Dat je als oppositiepartij vaak het nakijken hebt is vooral afhankelijk van hoe constructief je voorstellen zijn. Als je met goede ideeën komt die in lijn liggen met de ambities van de meerderheid krijg je die er gemakkelijk doorheen. Hoe stevig coalitiepartijen elkaar vasthouden heeft vaak te maken met de rol die de oppositie speelt. Wat dat betreft heeft de coalitie een flinke handreiking gedaan door ambities vast te stellen in plaats van een in steen gebeiteld plan. Meedenken en af en toe wat water bij de wijn doen gaat de oppositie dus meer brengen dan dit soort beschuldigingen van vooringenomenheid.

Wat betreft de kostenoverschrijdingen is er duidelijk sprake van overmacht. Zoals eerder aangegeven heeft een aannemer bij forse toename van de bouwkosten gewoon een wettelijk recht op aanpassing van de aanneemsom. Je kunt daarvoor een juridisch traject in, met als gevolg dat de bouw stil komt te liggen en de kosten voor de gemeente fors oplopen. Of je kunt met de aannemer tot een akkoord komen, waarbij de aannemer de bulk van de extra bouwkosten op zich neemt (3,5 miljoen) en de gemeente het gedeelte dat ze bij benadering wettelijk verplicht zijn (1,5 miljoen). Let wel, met de inflatie stijgt ook de boekwaarde van het gemeentehuis, dus het vermogen van de gemeente gaat er met deze deal nog steeds op vooruit.

Is het goed om er als gemeenteraad bij stil te staan dat de situatie veranderd is? Jazeker. Heeft het college correct gehandeld in deze? Wat mij betreft wel. Extra kosten door stilleggen van de bouw zijn voorkomen, dus er is gehandeld in het belang van de stad. Bovendien ging het om niet vermijdbare kosten. Als de gemeenteraad vast wil houden aan het budgetneutrale karakter, dan zal het project zelf aangepast moeten worden en moet er bijvoorbeeld bezuinigd gaan worden op de inrichting. Dat is echter wel een discussie die compleet los staat van de beslissing om als gemeente te voldoen aan de wet wat betreft de overschrijding van de bouwkosten.

Beantwoorden

Hoe Michiel het hierboven ook went of keert, Rieter snijdt hier exact de linkse bestuurscultuur aan.
Veroorzaakt door de naieve GroenLinks, D66 en pvda stemmers.

Beantwoorden

Goed verwoord @Martijn!

Ik lees in bovenstaande reactie: Als je met goede ideeën komt die in lijn liggen met de ambities van de meerderheid krijg je die er gemakkelijk doorheen.

Dat zou dus betekenen dat de coalitie pas luistert naar de oppositie, als die met voorstellen komt die precies passen binnen het gedachtegoed van de ‘ambitie’, die overigens op veel fronten niets meer is dan een wens of droom, zoals ik ook al eerder heb geschreven op dit medium. Te weinig concreet, waardoor de Helmonders er niets aan hebben.

Een tactiek om bepaalde partijen koste wat het kost buiten te sluiten. Want tegenspraak is lastig…

De raad op deze manier passeren kan gewoon niet en als dit wel blijkt te zijn gebeurd is daar het laatst woord niet over gezegd. Dit is precies wat meerdere Helmonders ‘de gemeente’ kwalijk nemen en waartegen dient te worden opgetreden.

Beantwoorden
Theo Heller / Fractievoorzitter FVD

@ Martijn Rieter,

Hoe kijk ik er als burger nou tegenaan ?
Ik heb laatst de raadsvergadering over de 1 miljoen voor groen teruggekeken, niks vreemds aan het voorstel om even te wachten met het uitgeven daarvan tot na de begroting, maar ik had toch echt het idee dat het doorgedrukt zou moeten worden.. diverse argumenten dat de bewoners maar liefst 7 jaar korter leven en dat dit door groen en een plantsoen opgelost gaat worden .. ( naar mijn mening eerder door gezonder te leven maar men kan gewoonweg geen goede maaltijd betalen ) als nu blijkt dat men de hele aanbesteding al gedaan heeft is dit natuurlijk schandalig en een bevestiging van het zo vaak geroepen …” ze doen toch wat ze willen ”

Dan de hierboven genoemde opmerking:Dat je als oppositiepartij vaak het nakijken hebt is vooral afhankelijk van hoe constructief je voorstellen zijn. Als je met goede ideeën komt die in lijn liggen met de ambities van de meerderheid krijg je die er gemakkelijk doorheen. oftewel als het aan de extreem groene plannen van GroenLinks voldoet.

Half Brouwhuis heeft Groenlinks gestemd want GroenLinks zou de stankoverlast wel oplossen…en het eerste wat ik afgelopen week dhr Bonte hoor zeggen in het programma Zembla :hij kan er helemaal niks aan doen… als hij er wat aan zou willen doen had hij ook met het bedrijf in gesprek kunnen gaan over het evt mee financieren van een luchtwasser die bij een soortgelijk bedrijf in het noorden van het land wel werkt .. dan los je een probleem voor de inwoners op… de stank is weg …

Zo lees je de week in het Ed dat de gemeente de renovatie van de sluizen stopt want het staal is te duur… vraag ik me af wat voor gevolgen heeft dat?

Maar tegelijk kan er wel 3.5 miljoen voor ondergrondse containers uitgegeven worden…ter info die zijn ook van staal…en volgens mij een paar jaar terug stuk goedkoper..maar dat voldoet aan het zogenaamde ambitie akkoord.. de sluis blijkbaar niet..

Links of rechtsom wat je als opposite ook aandraagt als het niet in het groene straatje past kun je er naar fluiten, ook al is het een betere oplossing, en alle stemmers van partij 2 en 3 worden 4 jaar lang geschoffeerd .. maar goed de mensen hebben een plantsoen, maar niet te eten, en dat plantsoen ligt over een paar jaar vol met afval omdat men daar afval gaat dumpen want diftar is te duur, en wordt nog duurder want tussen pmd en kledingbakken kun je prima je restafval kwijt… en nog meer betalen over een paar jaar …

Beantwoorden

Linkse deugdpolitiek heeft alles kapot gemaakt.

Beantwoorden

“Sommige moties blijven lang op de plank liggen en brieven worden om de haverklap niet beantwoord binnen de afgesproken termijnen. Door deze gehele gang van zaken is het twijfelachtig of de gemeenteraad wel de hoogste macht heeft.”

De slotzin straalt wantrouwen uit. Dat draagt niet bij aan je kansen om in deze raadsperiode iets gedaan te krijgen en nodigt uit tot een nog weer lagere opkomst bij de volgende verkiezingen.

Als je nou schrijft “… We gaan concrete en goed uitvoerbare voorstellen doen om in elk geval op deze twee punten de gang van zaken te verbeteren” (en dat ook waarmaakt) lever je een constructieve bijdrage aan het functioneren van het gemeentebestuur. Dat is gunstiger voor jezelf en beter voor de opkomst.

Beantwoorden

Hallo zeg.
Wat een gescheld op ‘links’ weer (inclusief een gros aan spelfouten). Alsof links/rechts hier ook maar íets mee te maken heeft. Wat een totaal gebrek aan kennis. Wat een dom geroep.

Tegen een boel mensen zou ik willen zeggen: Als ge er gin verstand van het, meundje dicht dan. Of kom in actie. Maar niet vanaf zolder de internetheld uithangen.

En Rieter moet niet huilie huilie doen, die ZIT IN DE RAAD. Actie dan!

Beantwoorden

Onze lokale regering doet hetzelfde als de landelijke, vriendjespolitiek, in de la laten liggen, onder het tapijt schuiven en de kiezers bedriegen, dus met andere woorden … schijt aan het voetjesvolk.

Beantwoorden

@Theo Heller / Fractievoorzitter FVD op dinsdag 11 oktober 2022 om 13:08:

Beste Theo, dat heet nou democratie. Dat de meerderheid een beslissing neemt en daarbij indien mogelijk ook rekening houdt met het standpunt van de minderheid. En rekening houden gaat nou eenmaal wat makkelijker als de voorstellen in dezelfde richting gaan en niet diametraal de andere kant op. Niemand heeft het over “precies passen”, dat maak jij ervan. In lijn met betekent in dezelfde richting. Zo ligt er een mooie opening op het gebied van participatie en inspraak voor onze inwoners, waar eigenlijk alle partijen zoekende zijn naar de beste manier om dit voor elkaar te krijgen.

Je kunt in de politiek de verschillen uitvergroten of op een slimme manier voorstellen doen en daarmee daadwerkelijk dingen voor elkaar krijgen. Het eerste doen partijen vaak om en eigen gezicht te laten zien en punten te scoren voor de volgende verkiezingen. Vaak is dat dan ook nog geforceerd en op basis van slechte argumenten (zoals het argument dat we met die 1 miljoen wel even alle problemen van onze inwoners op gaan lossen.). Meestal haal je dan als oppositie bakzeil, maar met een beetje mazzel kun je het zo framen dat het lijkt alsof de andere partijen geen reet om onze inwoners geven. Wat natuurlijk kolder is, want als het goed is zitten we er allemaal omdat we vinden dat we iets bij moeten dragen aan onze stad en niet voor onze eigen kop.

Beantwoorden

Het grootste probleem is dat we een raad hebben die met dichtgetimmerde coalitie-akkoorden verregaand beleid doorvoert (of doordrukt) terwijl ze op nog geen 40% van het electoraat gebaseerd is.

We hebben dan te maken met een wettig mandaat omdat het volgens de kieswet en de regels verloopt. Maar dat het college en de coalitiepartijen niet meer terughoudendheid toont, is bestuurlijke arrogantie ten top. Laat ze toch beseffen dat ze 60% draagvlak missen. Het gaat niet aan om te zeggen: “dan hadden de thuisblijvers maar moeten stemmen.” De ‘schuld’ van de opeenvolgende opkomst-debacles ligt niet alleen bij de kiezers en de kiezers voor het hoofd stoten is het domste wat je kunt doen als gemeenteraad en -bestuur. Reik mensen de hand, met een beetje minder arrogantie.

Louter de wet als basis is sowieso een wankel fundament in een democratie. De geslotenheid van de coalitie laat vooral de angst voor de kiezer zien, en het gebrek aan niveau.

Arno Bonte is overigens iemand die de kleinheid van een aantal Helmondse bestuurders overklast. Constant in de media, met een grote glimlach van alles willen doordrukken, net als voorheen in Pernis. Zeker hij zou met meer aandrang in de realiteit van deze stad moeten worden geplaatst. Maar ja… de coalitie. Zelfs de burgemeester kan totaal niet tegen hem op.

Beantwoorden

@Erik

Ik vind je opmerking dat je thuisblijvers niets mag verwijten wat simpel. Het is toch gewoon je burgerplicht om te stemmen. Anders heb je geen recht van spreken. Draagvlak is een mooi woord, maar de meeste thuisblijvers zijn op geen enkele manier geïnteresseerd in politiek. Ze stemmen wel op Doelpunt van de Week, de FHM 500 of bij een of andere talentenjacht.

Je kunt onze vriend Bonte niets verwijten, die vult zijn rol in conform verwachtingen. Het zegt meer over de mensen om hem heen, totaal onzichtbare wethouders die hun tijd uitzitten. Misschien met die mevrouw die gaat over woningbouw als uitzondering.

Beantwoorden

Als oud raadslid wil ik toch mijn mening geven, doordat er veel nieuwe raadsleden in de raad zitten vallen er gaten in de het weten van wat er in het verleden al allemaal beslist is. Dat is begrijpelijk, maar de langer zttende raadsleden weten heel goed dat er al lang daarvoor beslist is dat er meer groen en daardoor meer leefbaarheid in de wat kwetsbare wijken zou moeten komen. Dat heeft niets te maken met wat bloemperken, dat kan veel invloed hebben op de samenleving van de bewoners onderling. Zoals zal het de leefbaarheid vergroten, ook zal daardoor het gevoel van veiligheid toenemen als er meer gebruik van gemaakt gaat worden, meer mensen op straat.
Ook zal de leefbaarheid van huurwoningen toenemen, zo zal de oppositie in twee zaken al op hun wenken bediend worden.
De Crisis en Herstel Nota uit de vorige raadsperiode laat zien dat ook het sociale accent in deze niet tekort wordt gedaan.
Mijn mening, de oppositie moet gewoon haar best doen en samenwerken. Schoppen heeft nooit iets opgeleverd

Beantwoorden

@ Roland,
Burgerplicht? Helemaal niet. Anders dan in België is stemmen geen plicht. Wel zijn zulke woorden een excuus om burgers te betuttelen. Oordelen over hun desinteresse en hen het recht van spreken ontnemen als ze niet stemmen. Precies wat het college ook doet. In plaats van mondige burgers kweken door ze te benaderen op hun niveau en in hun taal, ze met ambtelijke notities en blabla van hoogopgeleide ‘experts’ overladen en mensen zo monddood en ongeïnteresserd te maken.

Dit college (incl. de burgemeester) doet effectief niets om de kloof met de 60% niet-stemmers te dichten. Hooguit het eigen straatje schoonvegen met wéér een rapport. En sowieso… de kiezers zijn in democratie de baas. Ook als ze niet opkomen, stemmen ze: met hun voeten. Ze geven een signaal af. Dat de dames en heren van hun troon af moeten komen. Daar moeten de gekozenen terdege rekening mee houden en zich niet verschuilen achter hun minderheidsmandaat met de kieswet in de hand.

Het gemeentebestuur is er voor de mensen, en niet de mensen voor de bestuurders (of ambtenaren). Dat laatste is de veelbekritiseerde bestuurlijke arrogantie. Daar hebben mensen gewoon genoeg van en ik snap dat best. Mensen willen gehoord worden en voor vol aangezien. Niet weggezet door ze te overrulen met praatjes waar ze doorheen prikken. Helmonders zijn niet dom.

Arno Bonte is wellicht jouw vriend, maar niet de mijne.

Beantwoorden

Hulde aan Michiel van Geel, Theo Heller en Jacqueline Bach! Eindelijk enkele Helmondse politici die buiten de raadszaal met elkaar op de inhoud durven te discussiëren. Naar die vergaderingen kijk ik vrijwel altijd graag, maar dan kan ik als burger niks zeggen want ik zit achter een schermpje. 😉
Ik neem aan dat Martijn Rieter, de columnist van dienst, zich ook nog gaat mengen en hoop eigenlijk dat een politicus/politica van de partij waarop ik meestal stem (PvdA) ook ginne skrik heeft en ook nog van zich laat horen. Andere partijen zijn ook welkom natuurlijk!

Met veel belangstelling lees ik mee! Helaas heb ik nu geen tijd meer om goed na te gaan en daarna te formuleren wat ik zou willen inbrengen en vragen. De volgende keer wel hoop ik.

Beantwoorden

De gemeenteraad wordt gepasseerd en daardoor worden de Helmondse burgers geschoffeerd.
Groen links en de ja-knikkers doen wat ze maar willen.

Ik vind het regelrecht onbeschoft wat er gebeurt.

Beantwoorden

@ Lianne V

Het is niet alleen onbeschoft wat er gebeurd, het is ook nog eens ondemocratisch en bijzonder arrogant. Neem daarbij dat het onwettig is, en dat men er de hand niet voor omdraait om dit openlijk te doen! Tot op heden heb ik nog geen enkele reactie gezien van een van de coalitie partijen. Dat zegt genoeg! Die gaan weer proberen om de gelederen te sluiten en om de oppositie buiten spel te zetten.

Beantwoorden

@Erik op woensdag 12 oktober 2022 om 18:27:

100% mee eens Erik, zo is het maar net!

Beantwoorden

De wethouders geven hun ziel en zaligheid voor Helmond, het is raar om ze zo weg te zetten. Zet je in, en kom met goede voorstellen Die zullen zeker meegenomen worden.
Verder zie ik hier een hoop gezever, zoek een hobby..

Beantwoorden

Wat een rare reactie van Bert van S. Het is gewoon correcte en juiste weblog van M. Rieter. Gek dat er in Helmond veel onbegrip is voor deze coalitie, omdat de linkse partijen bewust voor een linkse coalitie hebben gekozen, de uitslag van de verkiezingen aan hun laars hebben gelapt. Waar meneer Bert het over hobby spreekt zal hij waarschijnlijk zijn eigen linkse hobby bedoelen.

Beantwoorden

@Bsrt van S. MEieter zet niemand weg.Hij probeert iets van democratie te bewerkstelligen. En dat coalitieompartijen aan dualisme gaan doen. Gewoon je stem laten horen.
Daarom zijn ze volksvertegenwoordiger geworden.

Beantwoorden

In de reactie hierboven (Bert van S) kan ten onrechte de indruk gewekt worden dat die reactie van mij afkomstig is. Dat is niet het geval. Als ik reageer onderteken ik met mijn volledige naam ( en dat zou wat mij betreft iedereen moeten doen).
Helaas ben ik al enige tijd afgehaakt van deze weblog vanwege de vele voorspelbare ontzettend negatieve reacties. Ik heb grote bewondering voor de mensen die het wel volhouden om hier een constructief verhaal neer te zetten ondanks vaak de stortvloed aan ongefundeerde negatieve reacties.

Beantwoorden

@Ron op donderdag 13 oktober 2022 om 04:53:

Dag Ron, goed om te horen dat je graag naar onze debatten luistert. Alle politieke partijen zetten zich in voor de Helmonders en ik had altijd het idee dat er maar heel weinig wordt meegekeken. Ik heb me tot nu te niet gemengd in de discussie omdat deze zich weinig tot niet richt op het punt wat ik juist in mijn column wil bepreken. Namelijk, de gemeenteraad die om de haveklap gepasseerd wordt door het college en wat we daar van vinden? Of wat kunnen we doen om de raad als hoogste macht weer in zijn kracht te zetten? Wellicht heb jij of anderen suggesties om dat voor elkaar te krijgen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *