Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

87reacties

Kosten wat kost wil wethouder Bonte (GroenLinks) de auto weren uit de Helmondse binnenstad. Parkeren zal snel nergens meer mogelijk zijn want parkeerplaatsen maken in rap tempo plaats voor miljoenen kostende groene parken. Recent werd al duidelijk dat de parkeerplekken bij de watertoren gaan verdwijnen. En als Bontes sprookjesachtige plannen werkelijk worden dan zal dit gelden voor ons hele centrum.

Volgens dit college moet er namelijk meer ruimte komen voor openbaar vervoer, voetgangers en fietsers. De binnenstad wordt autoluw, parkeren wordt duurder en de gemeente heft parkeerplekken op. De nieuwe woningen in Brandevoort (BSD) krijgen helemaal geen parkeerruimte meer. Parkeren als “stuurmiddel” noemen ze dit.

Totaal geen rekening houdend met de mobiliteitsbehoefte van de Helmonder. Want 9 van de 10 Helmondse huishoudens heeft een eigen auto. En geeft bijna de helft (47%) van de Nederlanders aan steeds meer afhankelijk te zijn van de auto. Een derde van de Nederlanders ziet autobezit niet als vrije keuze, maar als noodzaak.

Auto-haters zoals Bonte tonen zich in de discussie weinig tolerant tegen mensen die wel voor een auto kiezen of die soms gewoon nodig hebben. Zij willen bepalen hoe jij je leven in moet richten en dat maakt een zinvol gesprek over mobiliteit onmogelijk. Autobezitters worden ons centrum uitgejaagd en dit is echt funest voor onze lokale ondernemers. Ze maken zich serieus zorgen over de toekomst.

Met 10.000 extra woningen groeit de behoefte aan een bereikbare (binnen)stad. Deze groei willen opvangen door autobezitters te frustreren en alleen te verwijzen naar het openbaar vervoer, noemen wij luchtfietserij. Want het OV is nu al ondermaats. Wij steunen de plannen voor een beter OV in Helmond. Goede fiets- en voetpaden kunnen helpen de mobiliteit te verbeteren. Echter moeten we dat eerst op orde brengen voordat we de autobezitters gaan pesten. Helmonders verleiden met het OV in plaats van onze inwoners te frustreren met de auto. Helaas is het idealisme van Groen Links duidelijk weer belangrijker dan de realiteit.

Helder Helmond vindt dat we de auto een plek moeten geven en daarbij inzetten op slim, schoon, betaalbaar en veilig vervoer. Een goed bereikbare en leefbare stad waarbij in de politiek meer aandacht nodig is voor de groei van het aantal auto`s. Het is naïef om te denken dat de groei van Helmond kan zonder na te denken over de groei van de automobiliteit. En als automotive hoofdstad hoort de auto er gewoon bij.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

In de reacties hieronder staat een update door de weblog.

87 reacties:

Ach ja, die Bonte, heeft totaal geen realiteits besef, leeft in een droomwereld en probeert ons dat allemaal op te dringen, hij kan lopend naar zijn werk en boodschappen doen. De mobiliteit die hij denkt te hebben met het OV is er in werkelijkheid niet! Het is steeds meer een ‘ondergeschoven kindje’ zoals men dit zo mee zegt. Het OV wordt er alleen maar slechter van ipv beter, steeds minder, steeds duurder, steeds verder van de woningen van ouderen en gehandicapten af, zwaar sjouwen mt boodschappen enz. Bouw maar eens een parkeergarage die groot genoeg is, desnoods deels onder de grond, houdt het centrum levendig en bereikbaar voor auto’s zodat mensen toch blijven komen en iet uitwijken naar Eindhoven of Deurne! Laat ambtenaren maar eens zoveel mogelijk met de fiets komen, doe meer aan mileu door verlichting tijdig/niet nodig uit te doen in gebouwen van de gemeente, sluit de ‘mixers’ langs de Traverse maar eens daadwerkelijk aan, laat ze draaien, doe de verlichting bij het kasteel maar eens uit, men weet toch wel dat er een kasteel is in Helmond! Maak de wegen maar een kuilen vrij, veel gaten overal, doe het groenonderhoud maar eens zoals het moet, het onkruid niet maaien in de trotoirs en wegranden maar verwijderen zoals het echt hoort! En vooral…….stuur die Bonte terug naar waar hij vandaan komt! Wegwezen met die dromer!

Beantwoorden

Waar laat je al die auto’s dan? Iedereen wil een huis + tuin + plek voor de auto, maar is dat wel reeel?

Beantwoorden

Daar zullen de Helmondse winkeliers en de horeca blij mee zijn, het centrum zal dan veel minder bezoekers krijgen, zeker in de winter, dus meer leegstand. Mensen die in het centrum willen wonen maar hun auto niet kwijt kunnen zullen dan waarschijnlijk daar niet voor kiezen en gaan ergens anders wat kopen, dus meer leegstand.
Het centrum zal langzaam doodbloeden en verpauperen, veel huizen/appartementen zullen leeg komen te staan en worden opgevuld met gelukzoekers c.q. vluchtelingen.
Dit is een spiraal die alleen maar neerwaarts zal gaan.
Nederland moet kapot.

Beantwoorden

Het is een vicieuze cirkel. Zolang men massaal de auto als onmisbaar ervaart zal het autoverkeer het straatbeeld bepalen, en zolang het autoverkeer het straatbeeld bepaalt zal men massaal de auto als onmisbaar ervaren.

De juiste volgorde om de vicieuze cirkel te doorbreken is inderdaad eerst de alternatieven zoals het openbaar vervoer op orde brengen en daarna pas automobilisten stimuleren nog eens goed te kijken welke verplaatsingen echt niet zonder auto kunnen. Jammer dat de columnist meer woorden wijdt aan afgeven op politieke “tegenstanders” dan aan deze constructieve boodschap.

Ik kwam eens een interessant artikel tegen over de aanpak in Oslo. Ik zal er niet te veel over zeggen, dat is meer iets voor De weblog van Oslo, maar autoluw is daar onlosmakelijk verbonden met een deugdelijk ov-netwerk.

https://stadszaken.nl/artikel/3519/vijf-lessen-uit-het-autovrije-programma-in-oslo-voor-nederlandse-steden

Beantwoorden

Als meestal-GroenLinks-stemmer vind ik dat er ook iets te zeggen valt voor het standpunt van Martijn Rieter. Zeker, maar ik vind het wel jammer dat hij er met gestrekt been ingaat.

Maar wat mij eigenlijk steeds meer begint op te vallen bij al deze discussies over dit plan van Bonte, is dat er nooit een gemeenteraadslid van GroenLinks is dat hem verdedigt. Langzaam krijg ik het gevoel dat die zich ook geen raad weten met zijn best wel ingrijpende plannen. Daar is best veel kritiek op, kan ik me voorstellen maar daar moeten zij toch argumenten tegen hebben lijkt mij. Van andere raadsleden lees ik regelmatig wat die vinden: top! Maar GroenLinks zwijgt. 🙁 Geen goed teken vind ik als die van GroenLinks de discussie niet aan durven te gaan.

Beantwoorden

Die Bonte voelt zich in zijn elite droom lekker groeien in Helmond. Ik weet zeker als je echt een Helmonder bent en je hebt op GL gestemd je toch wel eens nachts omdraait in je bed. Natuurlijk willen we dat groen voor de deur maar dat gestraft worden omdat je een auto rijdt slaat natuurlijk nergens op. Dus op zijn Helmonds “Bonte flikker lekker op”

Beantwoorden

@Wilko op maandag 8 mei 2023 om 12:54:

Martijn kan niet anders. Alternatieve mogelijkheden ziet hij over het hoofd. Helmond is qua oppervlakte niet echt een wereldstad. Je kunt talloze locaties naast openbaar vervoer (Helmonders houden niet van openbaar vervoer) ook wandelend of fietsend makkelijk bereiken. Pak de auto als het niet anders kan.

Beantwoorden

Waarom wordt zo iemand niet gewoon ontslagen? Die man is niet capabel voor die baan. De mensen die in het centrum wonen, en s’morgens naar hun werk moeten bijvoorbeeld, die betalen zich scheel aan de parkeerkosten, en hebben nog vaak geen plaats. Hij houdt totaal geen rekening met andere mensen.

Beantwoorden

Helder Helmond denkt dat Helmond een eiland is. Maar … dat is niet zo.

Het plan van Bonte is helemaal in lijn met wat er elders in het land gebeurt. Meer plaats en voorkeur voor de fiets, minder parkeren en auto’s in het centrum en het stimuleren van deelvervoer. Jammer dat het OV kwalitatief en in prijs zo achterblijft, maar daar heeft de gemeente weinig grip op. Overigens, ook in andere landen wordt eenzelfde beweging gemaakt. Deze wethouder durft zijn nek uit te steken. (Helder) Helmond moet er nog even aan wennen, blijkbaar.

Beantwoorden

@Arnold
Mag ik je er even op wijzen dat Helmond wel degelijk een eiland is?
Men moet toch telkens over het water, wil men in Helmond (Centrum) komen. 😉
En wat betreft Bonte, links lullen, rechts vullen!!

Beantwoorden

De volgende verkiezingen zullen het uitwijzen. Viel me op dat in Catania op Sicilië alle bussen volledig elektrisch zijn terwijl ik hier in het Helmond alleen oude stinkbussen zie rijden. De gemeente gaat hier niet over. Het (Catania) heeft ook een groen centrum, maar dat lapt iedereen aan zijn laars. We gaan het meemaken.

Beantwoorden

Als je al die, voor hun lijfsbehoud knokkende ondernemers, na de Corona-ellende nog eens extra wil straffen door het centrum vrijwel onbereikbaar te maken voor autoverkeer dan heb je mijns inziens totaal geen realistisch beeld van wat een bloeiend centrum behoort zijn. En wat het kán zijn!
Hier gaan heel veel ondernemers last van krijgen…zoniet failliet.

Een paar goede (Betaalbare!) ‘onderparkse’ Parkeerkelders midden in het centrum zou m.i. dè oplossing kunnen zijn. Maar dan zullen al die parken weer op de schop moeten. Heeft de wethouder überhaupt wel inzicht in Verkeer & Logistiek in combinatie met Ondernemen?

Beantwoorden
Hans van Gennep

@buurvrouw haha, da’s waar ook! Tijd voor een veerboot!

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 8 mei 2023 om 09:53:

Oslo is een stad van 700.000 inwoners. Daar hoef je de stad niet uit. Sterker nog buiten de stad is er weinig tot niets in de wijde omgeving. In vergelijkbare steden als Rotterdam en Amsterdam is door de eindeloze inbreiding en historische structuren parkeren een ramp geworden. Dat accepteert de gemiddelde inwoner omdat hij niet de stad uit hoeft en het openbaar vervoer meer dan uitstekend is met o.a. diverse metrolijnen.

De schaal van Helmond is uiteraard heel anders. Grootstedelijke oplossingen zijn daarom niet per definitie toepasbaar op de schaal van Helmond.

Beantwoorden

Rieter had het eigenlijk moeten weten: Helmond, wereldstad in pocketformaat.

Beantwoorden

@Wilco
Zoals ik hier eerder heb gemeld ben ik afgehaakt bij deze weblog; er gaat zoveel negatieve energie uit van het ongenuanceerde populistische geschreeuw op deze log dat ik daar mijn tijd eigenlijk niet meer aan wil besteden. Ik heb bewondering voor de enkele genuanceerde die het hier wel volhouden op de weblog ( zoals bijv. Sander Lam, Wilko, Michiel van Geel, etc)
Door anderen werd ik gewezen op deze column en voel ik me geroepen als woordvoerder mobiliteit van de GroenLinks fractie te reageren.
Jouw vraag waarom geen GroenLinksfractielid de plannen van wethouder Bonte verdedigt; Ik kan je geruststellen; alhoewel de discussie in de raad over de mobiliteitsvisie nog gevoerd moet worden staat de GroenLinks fractie volledig achter de grote lijnen van deze visie. Op detail niveau hebben we nog wel opmerkingen, maar zoals gezegd de discussie over deze visie moet nog gevoerd worden in de raad.
De mobiliteitsvisie waar we het hier over hebben is een visiedocument dat een stip op de horizon naar 2040 weergeeft en zoals in het document zelf ook vermeld niet in beton gegoten is. Maar het zal duidelijk zijn dat als we op termijn Helmond een bereikbare en prettig leefbare stad willen houden er iets zal moeten gebeuren; een steeds verder dichtslibbende stad vol blik en weinig groen is voor niemand prettig, niet voor de bewoners en niet voor de ondernemers.
In grote lijnen komt de mobiliteitsvisie er op neer dat
– veel bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen en vervangen worden door parkeergarages aan alle zijden van het centrum
– het centrum uit alle windrichtingen bereikbaar wordt via zogenaamde parkeerlussen, maar dat het doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd wordt uit het centrum
– de vrijkomende ruimte als maaiveld parkeren zoveel mogelijk verdwijnt en gebruikt wordt voor extra ruimte voor fietsers en extra ruimte voor groen
In veel grotere en kleinere steden zijn al vergelijkbare veranderingen doorgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld in Parijs een proef uitgevoerd met een autoluwe boulevard met veel ruimte voor fietsers en groen; na de oorspronkelijke weerstand wil niemand terug naar de oude situatie, niet de bewoners en niet de ondernemers.
Veranderingen roepen bijna altijd weerstand op en sommigen slaan dan wild om zich heen met ongenuanceerde praatjes. Maar volgens mij is het veel effectiever om genuanceerd te blijven en samen mee na te denken hoe we Helmond een fijne, leefbare stad kunnen houden die ook bereikbaar is voor noodzakelijke automobiliteit.
Bert van Sas, woordvoerder mobiliteit, GroenLinks Helmond fractie

Beantwoorden

Ik snap niet helemaal wat je wil zeggen. Ik haalde Oslo aan als voorbeeld dat autoluw ondenkbaar is zonder goed openbaar vervoer. Helmond zal eerst de alternatieven zoals het ov (en de fietspaden) op orde moeten hebben voordat het zin heeft automobilisten te stimuleren nog eens goed te kijken welke verplaatsingen echt niet zonder auto kunnen. Jouw betoog doet daar volgens mij niets aan af.

Beantwoorden

@Bert van Sas,

Een mooi en verhelderend verhaal, klinkt inderdaad anders als dat M. Rieter het schrijft, ook anders als de Hr. Bonte het verteld, wat natuurlijk het populistisch geschreeuw, waar u een hekel aan heeft, een logisch vervolg van is…
Waarom is de gemeente niet transparanter in hun toekomst visie en hoe het een en ander opgelost moet gaan worden, dat zou een hoop geschreeuw schelen.
Er worden hier harde gedachten losgelaten, dus dan krijg je ook harde antwoorden terug, actie reactie.
Burgers betrekken is vaak een goed iets, mopperen doen we toch wel, maar als we een zegje hebben is dat mooi.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 8 mei 2023 om 21:51:

Ik vergat te vermelden dat ik bedoelde te reageren op @henk op maandag 8 mei 2023 om 20:24.

Beantwoorden

@Wilko (maar ook alle andere inwoners en reagerende mensen op de weblog).

We gaan graag persoonlijk met je in gesprek om alles toe te lichten waar je vragen, bedenkingen of suggesties over hebt. Dat kan (bijna) elke maandag als wij fractievergadering hebben. Een mailtje sturen naar [email protected], dan kijken we of we een geschikte datum kunnen vinden.

En ga vooral naar een van de vele bijeenkomsten die worden georganiseerd.
https://www.helmond.nl/1/stad/alle-onderwerpen/mobiliteitsvisie

Bijvoorbeeld al aanstaande woensdag 10 mei 2023 voor inwoners van 19.00 tot 21.30 uur in het Speelhuis. Mail naar [email protected] (Vermeld uw naam, mailadres en geef aan dat het om de inwonersbijeenkomst gaat). Alle reacties die de gemeente ontvangt vanuit alle groepen vatten ze samen in een notitie met zienswijzen. Deze zienswijzen worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van de visie door het college van burgemeester en wethouders. Kun je niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Je kunt ook schriftelijk reageren op de mobiliteitsvisie. Dit kan tot 15 mei via het formulier op de website (link hierboven).

Beantwoorden
Fractie GroenLinks Helmond

Wahahaha de fractie van GroenLinks, is dat de koninklijke meervoud van meneer van Sas. Of gewoon het marketing apparaat van onze gemeente

Beantwoorden
De fractie van inwoners

Beetje vreemd.
Als dhr Rieter een standpunt inneemt waarvan hij denkt dat zijn achterban hier achter staat heet dat populisme.

Als dhr van Sas van Groen Links precies hetzelfde doet heet dat breedgedragen Groene politiek.

Lijkt me een uitstekend onderwerp voor een referendum.
Iets waar D66 in vervlogen tijd zo voor was.

Beantwoorden

Het lijkt erop, dat “mobiliteit” DE splijtzwam is geworden in de Helmondse samenleving met als gevolg een hoop polarisatie in Helmond en daardoor ook HET hoofdpijndossier voor de gemeente. Tsja…

Ik heb wel een advies voor het college, de ambtenaren en de gemeenteraad tegen die hoofdpijn: een paracetomolletje (of een joint, want dat kan natuurlijk ook).

Als autoloze ov – reiziger volg ik niet alleen deze discussie, maar neem er ook aan deel, bijvoorbeeld bij andere items hier op de weblog zoals “Helmond moet veranderen” met 53 reacties en “Wethouder Bonte: minder auto’s in Helmond” met 93 reacties. Zoekt u ze maar eens op

Als autoloze ov – reiziger ook nog een tip voor automobilisten:
De parkeerplaats bij AHXL in Helmond is – als ik me niet vergis – de eerste 1 1/2 uur GRATIS + VOOR NIKS (daarna moet je wel betalen). Ik denk – in tegenstelling tot de gemeente – met u mee. Doe u er uw voordeel mee!.

De voorman van Helder Helmond zegt: “dat 9 van de tien huishoudens in Helmond een eigen auto heeft”. Dit betekent, dat 1 op de tien Helmondse huishoudens GEEN auto heeft en dus aangewezen is op het openbaar vervoer i En dat openbaar vervoer is er gewoon niet.

Helmond HEEFT geen ov dat het predicaat ov verdient. Het meest duidelijke voorbeeld is het ov in het weekend: van vrijdagavond tot maandagochtend.
Er rijdt dan geen enkele stadsbus – van Hermes! – in Helmond . Wat wel rijdt zijn sporadische regionale bussen – van Hermes – met een frequentie van 1 bus elke twee uur, zoals lijn 23, die óók van Hermes is. Tel uit je winst!

Mijn stelling: in vergelijking met andere Nederlandse steden met hetzelfde aantal inwoners – tussen 90.000 – 100.000 inwoners – heeft Helmond het slechtste openbaar vervoer in Nederland.
Ben je mooi klaar mee als ov – reiziger zonder beperkingen. En als ov – reiziger met een beperking al helemaal.

Hierboven worden vergelijkingen gemaakt met andere plaatsen (Oslo, Parijs, Catania). Volgens de redactie van de weblog niet ON TOPIC, maar ik doe daar maar even vrolijk aan mee + dan dichter bij huis, namelijk Amsterdam:

(van de site treinreiziger.nl)

Huishoudens met laag inkomen krijgen gratis ov-kaarten voor regio Amsterdam
Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf maandag acht gratis ov-kaarten aanvragen bij de Vervoerregio Amsterdam. De kaarten zijn goed voor 1,5 uur reizen in 14 gemeenten in de regio. Aanleiding is de stijging van de tarieven voor openbaar vervoer in 2023.

De tarieven voor het openbaar vervoer zijn in 2023 gemiddeld met 7,24 procent gestegen als gevolg van hogere energiekosten, lonen en hoge inflatie. Een forse stijging, waardoor openbaar vervoer buiten het bereik kan komen van huishoudens met de laagste inkomens, tot 130% van het minimuminkomen. Als tegemoetkoming maakte de Vervoerregio Amsterdam daarom in november 2022 vijf miljoen euro vrij om ruim 730.000 kaartjes te verdelen, samen met vervoerders GVB, EBS en Connexxion. Vanaf 8 mei is het mogelijk om deze kaarten aan te vragen op gratis-ov.nl.

Per adres verstuurt de Vervoerregio acht kaarten, die elk anderhalf uur geldig zijn. Dat is genoeg om de hele regio door te reizen. De kaarten zijn geldig in de bus, tram en metro in de veertien gemeenten van de Vervoerregio. Daaronder vallen behalve Amsterdam ook bijvoorbeeld Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen, Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam.

‘Geen structurele oplossing’
Melanie van der Horst, directeur van de Vervoerregio Amsterdam, is blij dat ze de ov-kaartjes kan uitdelen. ‘Ik realiseer me dat het helaas geen structurele oplossing voor stijgende tarieven is, maar ik hoop dat we hiermee toch een bijdrage kunnen leveren aan huishoudens die het moeilijk hebben. Intussen blijven wij bij het Rijk erop aandringen om de btw op ov-kaartjes af te schaffen.
——————————————————————————————————-
Een paar dingen springen in het oog:
– De Vervoerregio Amsterdam is de ov – concessieverlener in en rond Amsterdam. Voor de provincie Noord Brabant is dat het provinciebestuur van Brabant in het Provinciehuis in Den Bosch.
Daarmee houdt de vergelijking meteen op: De Vervoerregio Amsterdam doet iets voor haar met het ov – reizende inwoners. De provincie Noord Brabant doet helemaal NIETS Sterker nog: De provincie breekt stelselmatig het ov af met buslijnen die steeds meer uitgekleed worden of zelfs helemaal verdwijnen.
Voorbeelden te over en al helemaal in Helmond. Zie mijn voorbeeld over het Helmondse openbaar vervoer in het weekend

Ook de bereikbaarheid van het centrum met de bus op de vrijdagse koopavond, op de zaterdagse markt, de zondagse koopmiddag is huilen met de pet op. Niet alleen voor de inwoners van Helmond, maar ook voor bezoekers van buiten.
Wat heeft dit voor effecten voor de ondernemingen in “de stad”? U en ik weten het antwoord al!
Ook de bereikbaarheid met het ov van – volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) – essentiële voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen en ook werkplekken wordt slechter en slechter,
In Helmond bijvoorbeeld het Elkerliek in Helmond en ook in Deurne. Probeert u als patiënt of als bezoeker daar maar eens te komen met de bus. En – helemaal wrang – Crematorium Berkendonk.

De prijs van het openbaar vervoer: het Brabantse provinciebestuur heeft de prijzen verhoogd + breekt ondertussen vrolijk het openbaar vervoer af.
(De prijsverhogingen bij de NS waren trouwens lager).
Overigens geeft de provincie Noord Brabant van alle provincies het laagste bedrag per inwoner uit aan het openbaar vervoer.

En wat doet de gemeente Helmond?
Die staat er bij en kijkt daarnaar. En verder NIKS!

Ik heb er geen problemen mee als mijn bovenstaande zienswijze meegenomen wordt bij de behandeling van dit KOPPIJN – dossier.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@E Betgem op dinsdag 9 mei 2023 om 08:27:

van Sas noemt vier keer ‘nuance’. Dat is dus iets waar links het alleenrecht op heeft volgens hem, de rest is populistisch geschreeuw. Hij bevestigt zelf dus de elitaire verhevenheid waaraan de Helmonder zo’n hekel hebben.

@ van Sas:
Heeft u al actief geijverd om iedere GroenLinks stemmer zijn auto in te laten leveren? Zij blijken immers voorstander te zijn om alles met het OV te doen.
Als zij nu eens zelf doen wat ze anderen zo willen verplichten, dan kan de rest zijn auto behouden en is iedereen tevreden.
Of is het (wederom) een gevalletje van doen wat ik zeg, i.p.v. doe zoals ik het doe?

Beantwoorden

@ Peter van Lieshout

Ik heb jouw ingezonden stukjes over dit onderwerp regelmatig gelezen. Waarom denk je dat hier totaal geen aandacht voor is bij politiek Helmond? Waarom ondernemen ze hier geen actie op?

@ Gerard Luijten

Het blijft idd zeer storend hoe elitair Groen Links zich blijft opstellen. En dan bedoel ik met elitair in dit geval “hun zin doordrijven” terwijl ze daarvoor helemaal geen draagvlak hebben. Waarom zij zo ongenuanceerd los gaan op het stukje van Martijn Rieter snap ik wel, ze hebben met man en macht geprobeerd om hem buiten de coalitie te houden bij de vorming daarvan. En dat terwijl hij daar eigenlijk wel recht op had gezien het aantal stemmen wat hij had behaald.

Beantwoorden

@Bert van Sas op maandag 8 mei 2023 om 21:06:

Fijn dat u datzo duidelijk uitlegt want dat maakt het voor mij in ieder geval alleemaal veel duidelijk en stelt mij best wel gerust. Eigelijk werken jullie dus heel langzaam naar iets toe dat pas in 2040 de werkelijkheid wordt.
Reaguurders heb je hier ook, maar als je op Facebook kijkt valt het hier best mee vind ik. Daar reageer ik zelf ook bijna nooit, te vaak bagger zelfs op soms heel normale meningen. Babbah.
Succes met uw werk.

Beantwoorden

Haha die Rieter: “Helmond als automotive hoofdstad”. Is Helmond niet en als het zowas is dat niet iets om trots op te zijn. En het afgeven op Bonte is al helemaal niet om trots op te zijn, onprofessioneel.

Bonte heeft gewoon gelijk en is goed bezig. Hij snapt de problematiek en weet van aanpakken. Bij de eerst volgende verkiezingen gaat hij zeker mijn stem krijgen.

Beantwoorden

@Bert van Sas op maandag 8 mei 2023 om 21:06:

Vanuit PR- en communicatiestandpunt juist héél verstandig om wél te reageren en jullie positie te melden. Ik kreeg zelf namelijk ook al een beetje het idee dat jullie mogelijk het hele plan van Bonte te ver vonden gaan en je straatje daarom schoon probeerden te houden.
Niet reageren bij ophef is namelijk zowat het onverstandigste wat je in de politiek (en ook het bedrijfsleven) kunt doen. Als politieke dieren moeten jullie toch ook de case “minister Ella Vogelaar – Geenstijl” kennen. Het niet antwoorden destijds op Rutger Castricum (een irritante bloedzuiger vind ik) en de media-aandacht daarover daarna was het begin van haar politieke carrière. De case is inmiddels lesmateriaal bij PR-opleidingen.

Beantwoorden

Was ook een enorm succes, die Vogelaar wijken!🙈

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelaarwijk

Beantwoorden

@Tess op woensdag 10 mei 2023 om 09:08 en een ieder die daarop wil reageren:

Voordat een ander hieronder ook iets gaat vinden van die wijken, dat is niet het door Martijn Rieter aangesneden topic. Daarom zien we die reacties als off topic en verwijderen we die.

Beantwoorden

@Fractie GroenLinks Helmond op maandag 8 mei 2023 om 22:57:

Top dat er nu toch een reactie en hele goede reactie vind ik is gekomen van jullie gemeenteraadslid Bert Van Sas. Dank voor de uitnodiging, maar ik kan vanavond helaas niet. 🙁 Ik had al eerder afgesproken om met een een paar Helmondse Italianen AC-Inter op tv te gaan kijken.

Beantwoorden

Update:
Gisteravond lichtte wethouder Arno Bonte zijn Mobiliteitsvisie toe in een commissievergadering van de gemeenteraad. Die vergadering kun je hier vanaf 1.07.35 uur terugkijken. Aan het eind verontschuldigde voorzitter Frans Mol zich voor de chaotisch verlopen vergadering.
Wil je het verslag teruglezen dat een lokale krant vanochtend vanochtend publiceerde, dan kan dat. Want 1 van hun lezers mailde de weblog het onderstaande artikel.

Of je leest het artikel dat achter een slotje is verborgen.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 10 mei 2023 om 13:39:

De lokale krant is het Eindhovens Dagblad van vandaag – 10 mei 2023 – in het katern “Helmond en omgeving”.

Dit alleen voor de duidelijkheid + zonder verder commentaar.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op woensdag 10 mei 2023 om 14:33:

Dat klopt helemaal. Aanvullend daarop dan ook even het volgende. Het “ingezonden stuk op een lokale weblog” dat in het krantenartikel staat, is de bovenstaande 6-wekelijkse column van Martijn Rieter op De weblog van Helmond. 😉

Beantwoorden

@Bert van S op maandag 8 mei 2023 om 17:05:

Uw reactie is warrig:
Ik probeer wat duidelijkheid te scheppen:

“De volgende verkiezingen zullen het uitwijzen. (Gaat over Helmond)

Viel me op dat in Catania op Sicilië alle bussen volledig elektrisch zijn (Gaat niet over Helmond)

terwijl ik hier in het Helmond alleen oude stinkbussen zie rijden. (Gaat over de bussen van Hermes in Helmond)

De gemeente gaat hier niet over. (Gaat over Helmond)
PS. De gemeente WIL hier niet over gaan

Het (Catania) heeft ook een groen centrum (Gaat over Catania)

maar dat lapt iedereen aan zijn laars. (Gaat dit over Catania? Of over Helmond?)

We gaan het meemaken.
We gaan het zeker meemaken!! Tot aan de volgende verkiezingen hier op de weblog als het moet! En ook daarna!. Als het moet!

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@Tess op dinsdag 9 mei 2023 om 13:57:

Waarom denk je dat hier totaal geen aandacht voor is bij politiek Helmond? Waarom ondernemen ze hier geen actie op?

Met deze vragen loop ik ook al een hele tijd rond.
Ik heb wel een aantal – niet alle – antwoorden
(Ik ga hier niet alle kennis die ik opgedaan over het openbaar vervoer weergeven, want dan zit ik volgende week nog aan mijn laptop. En dat wil ik jou ook niet aandoen. Ik zou er ondertussen wel op af kunnen studeren).

Samenvatting:
– De overheid/de politiek – Den Haag, Den Bosch, Helmond) – wil gewoon af van het openbaar vervoer,
– Maar dat kan niet zo uitgesproken worden, want dat is politiek en electoraal onverkoopbaar,
– Het openbaar vervoer wordt te duur geacht. Het ov IS duur, maar voor mij is een goed, frequent en betrouwbaar ov een teken van beschaving, zoals dat ook zichtbaar is in tig andere landen van de Europese Unie

Dan Brabant en Helmond:
– de provincie Noord Brabant geeft niet alleen van alle provincies het laagste bedrag per inwoner uit aan het ov, maar heeft naast de algemene prijsverhoging in het begin van het jaar daar eens nog extra 1% bovenop gezet. Als ENIGE provincie! (Ik baseer me op een artikel in de Volkskrant van een tijdje geleden.). Tegelijkertijd wordt de frequentie van heel veel Brabantse buslijnen teruggeschroefd of ze verdwijnen helemaal. Mijn hypothese is, dat het ov geen KOSTENPOST is, maar een MONEYMAKER voor de provincie, maar door een gebrek aan provinciale transparantie is dit niet te achterhalen.

En dan Helmond
De Helmondse politiek volgt al jaren 100% slaafs en kritiekloos de provincie zonder ook maar iets ter discussie te stellen. En dit komt volgens mij – en dit is meer dan een hypothese – omdat de provincie een grote subsidiegever is voor de gemeente.

Ander gemeentes in de buurt van Helmond zijn een stuk pro – actiever, bijvoorbeeld Asten en Gemert – Bakel. Met resultaat!

Lijn 320 rijdt vanaf het busstation naast het NS station Helmond Centraal via Asten en Someren naar Eindhoven en terug. Deze lijn stond óók al onder druk met alle gevolgen van dien voor forenzen, scholieren, studenten, ouderen, mensen met een beperking, recreatieve reizigers die voor hun dagje uit naar een NS station willen.
Van hetzelfde laken een pak voor de busverbinding met lijn 23 tussen Helmond en Boxmeer v.v. met dezelfde gevolgen.
De gemeente Asten en de gemeente Gemert – Bakel hebben hierover in het ED steen en been geklaagd met als resultaat dat een aantal vervallen ritten door Hermes en de provincie weer opgenomen is in de dienstregeling.
En wat heeft de gemeente Helmond gedaan? NIKS? Resultaat ZERO!

Ik citeer Michiel van Geel de woordvoerder van D66 voor Mobiliteit in de Helmondse gemeenteraad naar aanleiding van mijn opmerkingen over de ov – gierigheid van de provincie

“Kijk, dat zijn cijfers waar we wat mee kunnen. Er wordt dus door de provincie relatief weinig betaald voor de openbaar vervoer concessie. Als we die optrekken naar het gemiddelde bedrag kunnen er dus heel veel lijnen gedraaid worden die nu als onrendabel afgeschaft zijn. Zoals ik al tijden roep, het is een politieke keuze.

Je mag toch verwachten, dat een lokale politicus alle “ins en outs ” van het ov – dossier tot in de puntjes beheerst. En daar dan ook iets mee doet!
En een opmerking: “Zoals ik al tijden roep, het is een politieke keuze” is roeptoeteren.

Ook Bert van Sas , de woordvoerder van GL – zie hierboven) van hetzelfde laken een pak. Ik citeer: “staat de GroenLinks fractie volledig achter de grote lijnen van deze visie. Op detail niveau hebben we nog wel opmerkingen”

Het concept mobiliteitsvisie wordt gewoon aangenomen door de meerderheid van de Helmondse gemeenteraad ondanks de heibel in de commissievergadering van gisteren en ondanks de door de gemeente Helmond georganiseerde bijeenkomsten. En dat is niet alleen jammer, maar ook een grote vergissing!

Het is toch nog een behoorlijk lang stuk geworden.

Ik ben een ov – reiziger. Ik heb geen auto. Maar dat wil niet zeggen, dat ik anti – auto ben. Ik heb familieleden die een auto hebben. Sterker nog: Ik heb familieleden die TWEE auto’s hebben!. Moet ik daar iets van vinden? Moet ik daar iets van zeggen? Nee hoor!

Ik heb een neef die een dure “lease – auto” van zijn werkgever heeft. Hij rijdt graag in die auto. Het dashboard in die auto lijkt op de cockpit van een vliegtuig. En die auto heeft zelfs “kontverwarming”! Moet ik daar commentaar op hebben? Ik HEB geen commentaar.

Als het aan mij ligt is het laatste woord nog niet gesproken over de Helmondse mobiliteit. Ook niet als dit betonnen concept/deze in cement gegoten visie aangenomen is.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

https://albrandswaardsdagblad.nl/columns/wethouder-bonte-probeert-pernis-windmolens-door-strot-te-duwen

Heel herkenbaar!!!
Trek je eigen conclusie zou ik zeggen.

Beantwoorden
Louis van de Werff

Opvallend dat mensen online zoveel te zeggen hebben, maar wanner er daadwerkelijk om input gevraagd wordt, zie je ineens verrektes weinig inwoners.
En de inwoners die wel komen zijn voornamelijk 65 plus die vast zitten in hun eigen nu. Maar totaageen beeld hebben bij wat de 35 minner ervan vind. Wag het betekent voor volgende generaties qls we doorgaan op de huidige manier.
Want gaa we door als nu, leven onze kleinkinderen I’m een oververhitte betonnen stad die we kennen uit vele films over de toekomst. Is dat echt wat mensen volgende generaties gunnen?

Het lijkt soms wel of mensen alleen nog maar geprogrammeerd zijn om alles wat niet een eigen idee is, af te schieten, inclusief de bedenker. En dab denk ik waarom?
Kan je nier kritisch zijn, de goede ideeën benoemen en waar je t niet mee eens bent, kijken hoe t dan misschien op andere manier wel kan lukken?

En dat us nu niet alleen op dit onderwerp. Maar het is eibaen trent op alle vlakken geworden. En daarmee gaan we nooit vooruit komen. Ongeacht welke kant op

Beantwoorden

@ Peter van Lieshout.

Dank je wel voor jouw uitleg. Het maakt veel duidelijk.
Maar dan nog snap ik iets niet, namelijk: waarom zou je als GL wethouder Bonte zo kort door de bocht dit plan er doorheen willen wringen, als je weet dat de basisvoorwaarden om het plan te laten slagen ( waaronder voldoende openbaar vervoer) niet in orde zijn?

Dat is toch ook een verantwoordelijkheid van de betreffende wethouder. Hoe kan je nou een plan lanceren als je de basisbehoeften niet faciliteert? Daar begrijp ik echt niks van, want op deze manier is dit plan gedoemd om te mislukken. In plaats dat wethouder Bonte probeert om draagvlak te creëren, jaagt hij de mensen tegen zich in het harnas. Zou dat nu echt de bedoeling zijn van Groen Links>

Beantwoorden

Het hele probleem is dat men acteert en beleid maakt op cijfers dat Helmond met 15000 huizen groeit en bijbehorende inwoners met auto.. dit alles is een aanname op een situatie in het verleden.. dit allemaal om problemen op te lossen omdat werkgevers iedereen alijd maar op kantoor verwachten…

Als iedereen 2 dagen kantoor en 3 thuis werkt die dat kan…hebben we dan nog een probleem? Ondertussen is landelijk het beleid al dat men werkgevers in de toekomst gaat stimuleren hun werknemers meer thuis te laten werken…. Klopt dan de aanname dat er een probleem ontstaat nog wel?

Weet iemand wat het thuiswerkbeleid van de gemeente zelf is?

Het hele verhaal dat men de fiets boven de auto verkiest want 4 min wachten bij het stoplicht…dat is gewoon onzin nog nooit is dat de reden geweest voor mij om niet of wel op de fiets te stappen .. als dat het probleem is …je staat vaak langer bij het spoor te wachten … dit is dus hooguit een politieke keuze om de auto te pesten ..want die staan dadelijk continu stil bij elke fietser die op het stoplicht drukt. Met bijbehorende luchtvervuiling van het steeds stoppen en weer rijden ..

Peter van Lieshout gaf het al aan ..het is een politieke keuze… met de juiste oplossing komen kost gewoon geld… de enige oplossing…is meer geld in openbaar vervoer wat vaak rijdt icm heel de traverse ondergronds, zoals in Maastricht… en daarvoor moet Helmond bij het rijk en de provincie aankloppen..

Beantwoorden

Wat een idioot!!
Al het vervoer is gewoonweg te duur en ruk geregeld.

Net zo goed als mensen kiezen voor het ov hebben mensen het recht te kiezen voor een auto!!

Er zijn ook mensen genoeg die gewoon, om wat voor reden dan ook, zijn aangewezen op een eigen auto.
Het wordt steeds gekker !!

Beantwoorden

Gelukkig is de wereld groter dan Helmond.

Beantwoorden

Jammer. Ik ben gebonden aan de auto, heb een gehandicaptenparkeerkaart en kan niet ver lopen. Dus als het centrum van Helmond autovrij word kan ik er dus niet meer heen! Of word er wel rekening gehouden met mensen die door ziekte niet anders kunnen?

Beantwoorden

Ik heb een aantal jaren op internationaal niveau mee gehuppeld – de Europese Unie in Brussel en de Raad van Europa in Straatsburg – en wat mij bijgebleven is, is het gebruiken van “good practices” (goede praktijken) in die internationale samenwerking, met andere woorden: het elkaar informeren over de ervaringen in je eigen land met betrekking tot een bepaald onderwerp waarmee je collega’s uit andere landen hun voordeel kunnen doen of zelfs kunnen implementeren

Als je daar voor open staat leidt dit tot een “multplier” (vermenigvuldigingeffect),en dus een verbetering van je eigen situatie.

Hoewel de gemeente Helmond dol is op internationale samenwerking – buitenlandse delegaties ontvangen op de Automotive Campus – en Europese subsidies (staat ook leuk in de gemeentelijke jaarverslagen) staat het Helmondse mobiliteitsbeleid bol van “bad practices”. Hoe kan dat toch?

En kijken Europese subsidiegevers ook naar het draagvlak bij de lokale bevolking? Ik zal ze dat – als ik de kans krijg – toch eens vragen.

Een actueel voorbeeld van een “good practice” is .Spanje.
Onderstaande informatie is afkomstig van de site “treinreiziger.nl”, dus ik die heb echt niet zelf verzonnen:
——————————–
Trein- en busreizen in Spanje deze zomer goedkoper voor jongeren

In Spanje kunnen inwoners tussen 18 en 30 jaar in de zomer voor lagere prijzen gebruikmaken van het openbaar vervoer, meldt het ANP. De linkse regering wil deze leeftijdsgroep aansporen door het land te reizen, mede om de cultuur- en toerismesector na de coronapandemie te helpen erbovenop te komen.

De korting op bepaalde bus- en treinreizen kan oplopen tot 90 procent. De prijs voor kaartjes voor sommige hogesnelheidstreinen halveert, ook voor jongeren met een Interrailpas.

2,1 miljoen passen
De actie geldt voor drie maanden vanaf 15 juni verklaarde het ministerie van Transport na de wekelijkse ministerraad in Madrid. In Spanje regeren twee socialistische partijen met gedoogsteun van een aantal communistische en groene partijen. In september introduceerde de regering al gratis treinpassen voor regionaal en stedelijk treinverkeer. In het eerste kwartaal zijn volgens spoorbedrijf Renfe 2,1 miljoen van dit soort passen uitgegeven.
———————————————————————————–
De rest van dit item kunt u terugvinden op de site van “treinreiziger.nl”
Deze site is sowieso interessant voor iedereen die het openbaar vervoer een warm hart toedraagt.

Alleen de kop van dit artikel is al interessant:
– een flinke impuls voor de mobiliteit in Spanje
– een flinke impuls voor het openbaar vervoer, en NIET voor de auto in Spanje
– een flinke impuls voor de vrijetijdseconomie in Spanje

Een ander “good practice” is het Deutschlandticket voor 49 Euro per maand voor alle regionale treinen en bussen.

En wat stelt Nederland tegenover? Het Holland Travel ticket voor 48 Euro in de “off peak” uren en – je gelooft het niet voor ….70 Euro in de “peak” uren!
Voor één dag! Dit ticket is gericht op buitenlandse bezoekers/toeristen die de Nederlandse taal niet spreken. Ik noem het een “rip off (op zijn Hollands gezegd: pure oplichterij!)

En wat stelt de staatssecretaris voor mevrouw Viviane Heijen, de staatssecretaris van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat van het CDA daar tegenover: een promotiecampagne voor het gebruik van de fiets en daardoor het autogebruik te ontmoedigen. Kosten: 800 miljoen (!) Euro. Ze spreekt met geen woord over het openbaar vervoer!

Wat een miezerige armoede en een blamage voor Nederland
En – dit is de weblog van Helmond – voor Helmond.

Ik kom nog even terug op de woorden van de twee woordvoerders mobiliteit: Michiel van Geel van D66 en Bert van Sas van GL.

Michiel van Geel promoot het gebruik van de fiets met als ondersteuning van dat argument het dragen van een regenpak of een poncho mocht het onverhoopt regenen. Ik vraag me af welk langdurig intellectueel denkproces aan deze gedachte is voorafgegaan!

Bert van Sas doet hierboven – naar ik aanneem – verslag van een reis naar Sicilië.
Hoe bent u daar naar toe gereisd? En ook weer terug?
Ik neem aan met het vliegtuig. Het is u van harte gegund. Wie ben ik om daar iets van te vinden.
Als mijn aanname klopt was u een van de miljoenen reizigers die – na de coronaperikelen – zijn koffertje gepakt heeft en blij was om gebruik te maken
van de mobiliteit die onze moderne maatschappij biedt.
De concept mobiliteitsvisie biedt deze mobiliteit helemaal niet aan de inwoners van Helmond. Integendeel!

Uw anti ov – argumenten voor Helmond – oude stinkbussen in Helmond – vallen voor mij in de categorie “regenpakken en poncho’s” van uw collega Van Geel.
Beter een oude stinkbus – van Hermes – dan helemaal geen bussen in Helmond!

Ik heb meer aan de opmerkingen van @Joep – de ondertunneling in Maastricht – en van @ Tess – over de beweegredenen van wethouder Arno Bonte om door te gaan op deze heilloze weg. En de opmerkingen van @Marieke – op welke manier mensen met een gehandicaptenkaart gefaciliteerd worden met GRATIS parkeren of tegen gereduceerde tarieven..

En – inderdaad – de wereld is groter dan Helmond.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

Door de lokale politiek hier wordt een tunnel zoals in Maastricht als niet mogelijk beschouwd want te duur, want Helmond is geen stad zoals in de Randstad of niet zo groot als Maastricht…etc etc.. wat mij betreft mag er onderhand eens wat meer herrie van dhr bonte richting Den Haag gemaakt worden en richting de provincie, om dit juist wel mogelijk te maken …. In Maastricht heeft de tunnel van 700 miljoen euro gezorgd voor een waardestijging van al het vastgoed van meer dan 200 miljoen euro van alleen al de huizen die aan deze we lagen.. en tot 4 km nog een 510 miljoen maar dat is niet met zekerheid aan te geven of dat aan de tunnel ligt

Lees onderzoek en trek je conclusie
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-22-mei-2018-Leefbaarheidsbaten-A2-tunnel-Maastricht.pdf

Als Bonte zijn ambtenaren de effecten van zo een tunnel op Helmond eens laat doorrekenen dan zijn we ten eerste in een klap van al het verkeer verlost en ten 2e kan men best wel berekenen wat dit aan extra inkomsten gaat opleveren aan ozb en talloze besparingen op stoplichten etc etc..

En bovenop die tunnel kan Helmond weer in oude glorie hersteld worden met veel groen.

In Maastricht kan het, in Helmond dan ook, waar een wil is is een weg.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout op vrijdag 12 mei 2023 om 12:17:

Ik was eigenlijk in eerste instantie niet van plan te reageren, maar aangezien je tot twee keer toe uitspraken van mij buiten hun context aanhaalt zal ik nu toch even een duit in het zakje doen.

Als ik zeg dat ik al jaren roep dat de huidige manier van omgaan met het OV een politieke keuze is, dan moet je daar wel even bij bedenken dat die keuze op provinciaal niveau gemaakt wordt. Het rendementsdenken waarbij elke buslijn rendabel zou moeten zijn is de voornaamste reden voor de kaalslag.

Het is niet zo dat ik daar niets mee doe verder. In de aanloop naar de verkiezingen voor de provinciale staten worden altijd de verkiezingsthema’s besproken. Ik heb toen de uitdaging van bereikbaarheid van het buitengebied en de kaalslag in de fijnmazigheid van de OV concessie als een van de belangrijkste thema’s benoemd. In alle eerlijkheid, ik heb verder niet deelgenomen aan het schrijven van het programma en de gekozen oplossingen (hier te lezen: https://d66.nl/brabant/verkiezingsprogramma/brabant-in-beweging-en-bereikbaar/) vind ik zelf te weinig concreet. Maar ik ga daar dus niet over, ik kan slechts mijn input leveren richting de provinciale fractie waar dit thema thuishoort.

Ik deel wel de visie dat toekomstige ontwikkelingen zoals zelfrijdend vervoer het probleem op termijn op gaan lossen. Een taxibus met chauffeur is immers gewoon veel duurder dan een zonder. Het grote probleem zit hem in de aanloop naar die nieuwe situatie en de neiging van bestuurders om het experimenteren met nieuwe vormen meteen in te zetten als vervanging en de bezuiniging al in te tekenen (Bravoflex). Er is dus ook een politieke keuze te maken op provinciaal niveau om een basisniveau van bereikbaarheid te garanderen als ononderhandelbaar uitgangspunt voor de concessieverlening. Vooralsnog zie ik geen enkele partij die keuze maken helaas. Of men bang is voor de kosten of het gewoon niet belangrijk genoeg vindt vind ik lastig in te schatten. Feit is wel dat er langzaam maar zeker een kentering in de hoofden te bespeuren is en bereikbaarheid van met name de buitengebieden in ieder geval tegenwoordig als een probleem gezien wordt. Dat is winst.

Voor wat betreft de bereikbaarheid binnen Helmond zijn we voor het bus gedeelte dus afhankelijk van de provincie. Daar wordt door de gemeente een klein beetje het gat dat de provincie laat vallen opgevuld door de taxbus ook voor mensen zonder een vervoerspas open te stellen tegen een tarief van 5,40 euro per rit. Maar dat zijn lapmiddelen. Het is dus niet raar om de fiets als alternatief te pakken voor wie dat kan. Ik gebruik zelf overigens gewoon een paraplu, want die poncho’s vind ik niks en in een regenpak ga ik zweten.

We hebben wat betreft de mobiliteitsvisie nu de presentatie gehad waar de bedoeling was om verduidelijkende vragen te stellen. Zonder het politiek te willen maken heb ik daar wel de vraag gesteld hoe de wethouder het robuust maken van de binnenring in Helmond zag, Als je immers autoverkeer uit het centrum gaat weren moet je zorgen dat de verkeersafwikkeling voor de wijken onderling en het normale woon-werkverkeer niet dichtslibt. Verder is de visie redelijk solide, maar zijn parkeertarieven wel een mogelijk twistpunt. Ik snap de wens om te komen tot een gedragsverandering waarbij mensen vaker de fiets gaan pakken, maar ons centrum moet niet alleen bereikbaar/goedkoop genoeg zijn voor Helmonders. We hebben ook een centrumfunctie voor omliggende gemeenten en die komen veelal gewoon met de auto.

We gaan het in ieder geval nog uitgebreid over deze visie hebben in de raad. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@ Joep @ Peter van Lieshout

Ik heb vanmiddag het betreffende debat, commissie vergadering die in de link stond bekeken. Wat een slappe hap zeg! Geneuzel over triviale zaken, een voorzitter die duidelijk peentjes zit te zweten ( waarom vraag ik me af?). De arme man gaat na de vergadering door het stof en verontschuldigd zich n.b. voor ..ja voor wat eigenlijk? Dus ik dacht, nou ga ik kijken naar een spektakelstuk dat zijn weerga niet kent in de Helmondse politiek. Maar wat een zielloze vertoning was dat zeg, geen of weinig bevlogenheid, ik krijg de indruk dat de sprekers hun woorden op een goudschaaltje moeten wegen. Waarom? waarom niet gewoon klip en klaar zeggen waar het op staat i.p.v dat gedraai om de hete brij heen?
Degene die hier perfect garen bij spint is dhr. Bont, die wat mij betreft een opleiding aan de toneel academie heeft gemist.

En ja Joep, het is een goed idee om het werk van Toon de Sloper ongedaan te maken en de Traverse ondergronds te laten gaan. Daar zou iedere Helmondse partij voor moeten zijn!

Beantwoorden

@Tess op vrijdag 12 mei 2023 om 17:28:

Deze vergadering was het alleen de bedoeling om verhelderende vragen te stellen over de presentatie. We gaan nog met elkaar in debat (opinievergadering) en daarna geven we adviezen mee aan de wethouder die daar dan voor de raadsvergadering waarin het vastgesteld wordt nog iets mee zou kunnen doen. Dus als het slappe hap leek, dan kwam dat vooral omdat het nu nog niet de bedoeling was om het debat te gaan hebben. Ik raad je aan de volgende vergadering over dit onderwerp te kijken, dan zul je veel meer meningen zien.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Zal ik eens mijn glazenbol pakken?

Na nog drie van dit soort slappen vergaderingen wordt er gestemd.

D66, GroenLinks, PvdA, Denk, 50plus, SP en Lokaal Sterk zijn VÓÓR

Hahahah

Helder Helmond, Forum voor Democratie, VVD, CDA en Mi Hellemonders zijn TEGEN

Hoe verassend 🤣🤣🤣😆😆 een piepkleine meerderheid die alles behalve kan rekenen op draagvlak onder de Helmonders. Maar goed dat zal Bontie een zorg zijn.

Beantwoorden

@Freek op vrijdag 12 mei 2023 om 19:32:

Ik heb ook even in mijn glazen bol gekeken, maar dan met vooruit scrollen naar 2040.

Hm, Helmond heeft een heel aardige balans bereikt tussen autorijden en andere manieren van verplaatsen, maar wel op heel andere wijze dan in de oorspronklijke “mobiliteitsvisie” (wie kent de term nog, na alle nieuwe kreten die in de opvolgende raadsperiodes zijn bedacht?) werd voorzien.

De confrontatie met de weerbarstige werkelijkheid heeft veel plannen die er op papier goed uitzagen doen sneuvelen, maar ook nieuwe inspiratie opgeleverd om naar die balans toe te werken met kleine, uitgekiende, stapjes die direct zichtbaar voordeel opleveren, in plaats van onrealistisch grote sprongen te willen maken met alle risico’s van dien.

Het proces is nog lang niet afgerond, maar anno 2040 tekent zich al af dat iedereen bij verlichting van de autodruk is gebaat, niet alleen de mensen die van dit hulpmiddel afhankelijk zijn en dus de wegen niet willen zien dichtslibben, maar ook degenen die zich dankzij de verbreding van het aantal reismogelijkheden de luxe van een autovrij bestaan kunnen permitteren.

Terug naar 2023: het gaat er niet om of je voor of tegen het plan bent, maar wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de nadere invulling/bijstelling ervan.

Beantwoorden

Bijzonder, allerlei pittige meningen enzo.
Maar waar was iedereen afgelopen woensdagavond/Speelhuis./ Concept mobiliteitsvisie gemeente Helmond; THUIS…..
30 man private-opkomst, van een stad met 90.000 inwoners……
1 persoon van onder de 30 jaar aanwezig….

Nb
Ik vind persoonlijk de visie sneu;
Typisch gevalletje ‘ doel best goed, methode best fout’
Eerst de stad volbouwen, en een selecte groep er heel veel aan laten verdienen, en dat gaan piepen dat de infrastructuur niet toereikend meer is. Hah.
Dat heb ik ook kenbaar gemaakt.
Laat je meer horen en/of zien in de praktijk.

Beantwoorden

@MichielvanGeel. In debat zijn alle coalitiepartijrn voor en alle oppositiepartijen(minus CDA) tegen. En dus zitten we naar een theaterstuk te kijken waarbij net zoals de kluchten van John Lanting destijds de kijker de afloop al wist.
Vermakelijke kost voor het publiek.

En u gaat zeggen ” Tja zo werkt democratie nu eenmaal, dan moet de oppositie maar met goede argumenten komen”.

Beantwoorden

@Wilko op maandag 8 mei 2023 om 12:54:

Dag Wilko, wat is er zo gestrekt been aan dit verhaal?

Beantwoorden

@Marko op maandag 8 mei 2023 om 15:24:

Het is zeker waar dat de fiets voor sommige afstanden binnen Helmond een alternatief is. En ik zie deze opties wel degelijk, echter zoals ik al in de column aangaf zijn er ook mensen die gebonden zijn aan de auto en geen keus hebben. We moeten Helmonders verleiden de fiets te nemen, juist niet autogebruikers te pesten. Deze visie moet positiviteit uitstralen.

Beantwoorden

@Ellen op maandag 8 mei 2023 om 15:41:

Zomaar een wethouder ontslaan gaat niet. Of de meerderheid van de raad wil dat hij opstapt. Over 3 jaar zijn de Helmonders weer aan zet. Hopelijk gaan er meer mensen stemmen zodat de verkiezingsuitslag meer een afspiegeling is van wat Helmond echt wilt. In Rotterdam is Bonte na de verkiezingen niet meer teruggekomen als wethouder. Wie weet herhaalt dat feit zich in Helmond.

Beantwoorden

@Arnold op maandag 8 mei 2023 om 16:22:

Het plan van Bonte is dan misschien wel helemaal in lijn met wat er elders in het land gebeurt. Zoals je aangeeft. Het is in ieder geval niet in lijn met de plannen die de verschillende partijen hebben voorgeschoteld aan onze burgers vorig jaar met de verkiezingen. Deze immense plannen stonden in geen een verkiezingsprogramma. Er wordt inderdaad een soort landelijke lijn doorgezet zonder te kijken waar onze mooie stad echt behoefte aan heeft. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Beantwoorden

@Hans van Gennep op maandag 8 mei 2023 om 17:42:

Je vraagt of wethouder Bonte überhaupt wel inzicht heeft in Verkeer & Logistiek in combinatie met Ondernemen?

Ik denk helaas dat de partijideologie van Groen Links zwaarder weegt dan het opstellen van een realistische mobiliteitsvisie. Pas na het delen van de visie wordt de stad bevraagd hoe ze over deze plannen denken. Terwijl in de vorige periode Maas ook al in gesprek is geweest met de stad over mobiliteit en is bijvoorbeeld al duidelijk geworden dat ondernemers zorgen maken over het uitbannen van de auto. Er wordt gewoon niet geluisterd, denk ze dan. Niet gek dat inwoners dan wegblijven bij participatiebijeenkomsten.

Beantwoorden

@Bert van Sas op maandag 8 mei 2023 om 21:06:

Waarom ga je niet in op de inhoud van de column? Ook afgelopen dinsdag was je niet aanwezig om het informatief te hebben over deze visie. Helder Helmond gaat graag met u in gesprek/debat om ons standpunt te verduidelijken. Wat ik heb opgeschreven is onze inkijk op de visie die wethouder Bonte met ons heeft gedeeld. Jammer dat je het gelijk afdoet als populistisch. Je verhaal hier is trouwens niet in lijn met wat Bonte ons dinsdag heeft voorgeschoteld, maar wellicht staan intern bij Groen Links ook nog niet alle neuzen dezelfde kant op.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op vrijdag 12 mei 2023 om 16:49:

Michiel, je bent na Bert van Sas al het tweede raadslid die aangeeft eigenlijk niet te willen reageren. Jammer. Ik denk dat de Weblog juist een mooi medium is om met inwoners in gesprek te geraken. Wat me wel opvalt is dat je vaak meer woorden gebruikt voor 1 reactie dan wat toelaatbaar is voor 1 gehele column. Inwoners haken dan soms af, wat ook niet bevorderlijk is voor de discussie.

Beantwoorden

@Tess op vrijdag 12 mei 2023 om 17:28:

Deze vergadering was puur informatief. Ik moest ook af en toe op mijn tong bijten om geen opinie te geven. Ik kan me wel voorstellen dat je het daardoor wat slap hebt ervaren. In de komende commissies en de raad verwacht ik tot op zekere hoogte meer spektakel. Waar de voorzitter op het eind zijn excuses voor aanbod, was me ook niet helemaal duidelijk.

Beantwoorden

@Sander Lam op vrijdag 12 mei 2023 om 23:02:

Altijd leuk als iemand in zijn glazen bol kijkt en de toekomst van onze mooie stad probeert te schetsen. Als mijn informatie klopt ben je woonachtig in Noord-Holland. Waar is deze toekomstblik dan op gebaseerd? Ik hoop niet op de landelijke lijn waar ik het net in mijn reactie richting Arnold ook al over had. Het is namelijk nogal wat, wat je zegt: ”anno 2040 tekent zich al af dat iedereen bij verlichting van de autodruk is gebaat”.

Beantwoorden

@Martijn Rieter op zaterdag 13 mei 2023 om 15:53:

Inderdaad, zoals ik je op 17 november 2021 liet weten in antwoord op jouw vraag of ik bij Helder Helmond actief zou willen worden, woon ik in Alkmaar. En als het niet zo ver fietsen was, zou ik best weleens mee willen praten over hoe Helmond een betere balans kan bereiken tussen autorijden en andere manieren van verplaatsen, om zo een nóg mooiere stad te worden. Misschien ventileer ik dit weekend wat gedachten daarover via het algemene formulier waar Fractie GroenLinks Helmond op maandag 8 mei 2023 om 22:57 op wees.

Mijn reactie van vrijdag 12 mei 2023 om 23:02 is gebaseerd op het heel algemene ervaringsfeit dat grootschalige projecten altijd anders verlopen dan aan het begin werd voorzien, in combinatie met mijn persoonlijke overtuiging dat de mede door Bonte bepleite lijn op termijn onontkoombaar is, doordat bij de huidige koers de maatschappelijke nadelen van de auto steeds meer de voordelen voor het individu overschaduwen.

Beantwoorden

Beste Martijn,

Ik heb je, – zowel in je column, als in je bijdrage in het ED als in je reacties op dit item -, nog niet kunnen betrappen op enige inhoudelijke, concrete en constructieve oplossingen om het mobiliteitsprobleem op te lossen.

Zoals Sander Lam reeds schreef (ik citeer):
” Jammer dat de columnist meer woorden wijdt aan afgeven op politieke “tegenstanders” dan aan deze constructieve boodschap.”

Dit geldt overigens ook voor meneer van de Werff zoals we hem vroeger op school noemden. Op basis van die ervaring had ik meer inhoud en nuance van meneer van de Werff verwacht.

U bent beiden door de Helmonders gekozen om diezelfde Helmonders te vertegenwoordigen ten behoeve van onze stad en haar inwoners.
Vertegenwoordigen is meer dan roepen wat je niet wilt.
Een erebaantje waar U mooi voor betaald wordt (bron: https://www.raadsleden.nl/het-raadslid/wat-krijgt-een-raadslid).

Als ik het programma van Helder Helmond lees (bron: https://helderhelmond.nl/verkiezingsprogramma/mobiliteit/) heb ik de volgende vragen:

1) “In groeistad Helmond vormt goede bereikbaarheid een steeds grotere uitdaging. Het verkeer neemt toe, en dat zorgt zeker in de spitsuren voor volle wegen. We vinden het belangrijk om de stad ondanks die groei toch toegankelijk te houden. Dat is een uitdaging die om moeilijke keuzes vraagt. Zo zijn we bereid om naar een autoluw centrum te kijken, maar enkel door in te zetten op een beter alternatief. We gaan niet ‘autootje pesten’. Want ander verkeer en automobilisten kunnen tenslotte prima in goede harmonie samengaan. Maar daarvoor moeten we wel de juiste keuzes maken.”

Hoe zien de de keuzes van Helder Helmond eruit?
Hoe wil Helder Helmond dit concreet gaan aanpakken?

2) “Parkeren zorgt momenteel in diverse wijken voor problemen. Bewoners kunnen soms pas blokken verderop hun auto kwijt. In toch al drukke straten verrijzen grote appartementencomplexen, zonder dat daarbij voldoende parkeergelegenheden worden gerealiseerd. De schoen gaat dus steeds meer wringen. Daarom pleiten we voor een integrale aanpak die het parkeren in de wijk structureel en voor iedereen verbetert. Denk aan ‘parkeren op maat’, waarbij iedere woning een vaste, eigen parkeerplek krijgt. Inwoners moeten kortom profiteren van groei, en daar niet het slachtoffer van worden.”

Hoe wil Helder Helmond dit concreet gaan realiseren?
Welke oplossing(en) heeft Helder Helmond indien een huishouden meerdere auto’s heeft?

3) “Ook in het centrum moet het huidig aantal parkeerplaatsen gegarandeerd blijven. Als locaties een andere bestemming krijgen, moeten de parkeerplaatsen elders worden gecompenseerd. De parkeertarieven mogen niet worden verhoogd, en invaliden moeten gratis hun auto kwijt kunnen. Ook voor winkelend publiek blijft het centrum zo aantrekkelijk.”

Zijn de parkeerplaatsen in het centrum, met name de parkeergarages goed bezet? Is daar onderzoek naar gedaan? Zijn daar cijfers van beschikbaar?

4) “Maar niet alleen de automobilist moet zich in Helmond op zijn gemak voelen. We stimuleren en optimaliseren daarom andere manieren van vervoer. Zo is het van belang dat de lokale Fietsagenda wordt voortgezet, en daarnaast verbeteren we de mobiliteit van ouderen met behulp van de Taxbus. Die hebben met het stoppen van Bravoflex tenslotte toch al fors moeten inleveren. Wel stellen we strenge voorwaarden aan de inzet van deelmobiliteit om overlast te voorkomen. Daarbij is het van belang dat de betreffende organisaties zelf verantwoordelijkheid nemen.”

Hoe wil Helder Helmond de Taxbus concreet gaan inzetten?
Wat zijn de concrete voordelen voor de ouderen met betrekking tot leeftijd, kosten, inzetbaarheid, etc.?
Welke strenge voorwaarden stelt Helder Helmond aan de inzet van deelmobiliteit?
Welke organisaties bedoelt u en welke verantwoordelijkhe(i)d(en) moeten deze organisaties volgens Helder Helmond nemen?

5) “Terwijl we bij de Automotive Campus inzetten op oplossingen die de wereld veranderen, laten we even verderop in de stad veel simpele maatregelen liggen. Ook hier geldt daarom: verlies de eigen inwoner niet uit het oog. Waar buurstad Eindhoven bijvoorbeeld al volop met de ‘groene golf’ werkt, is de afstelling van onze eigen stoplichten vaak dramatisch. Zeker op wegen als de Traverse, de Deurneseweg en de Europaweg kan een betere afstelling eenvoudig tot mooie resultaten leiden. Met name vrachtwagenchauffeurs klagen nu over het vele optrekken-remmen-optrekken, en inwoners over geluidsoverlast. Waar mogelijk inzetten op de ‘groene golf’ levert zo niet alleen tijd-, maar ook milieuwinst op.”

Welke simpele maatregelen laten we volgens Helder Helmond liggen om Helmond te veranderen?
En welke oplossing van welk probleem in Helmond laten wij volgens Helder Helmond maatregelen liggen?
Het programma van Helder Helmond benoemd alleen dat de inwoners van Helmond klagen over geluidsoverlast. Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit door de uitstoot van uitlaatgassen in het centrum?
Wat betekent dat voor de gezondheid van de inwoners in het centrum?
Welk standpunt neemt Helder Helmond in over het al dan niet afbreken van de Traverse?

Beantwoorden

Nog twee toevoegingen:
Ten aanzien van punt 2:
Welke oplossing heeft Helder Helmond voor het parkeerprobleem in woonwijken veroorzaakt door kleine bedrijfjes die daar kantoor houden en wiens werknemers vaak meerdere parkeerplaatsen in de staat of klein parkeerterrein bezetten.

Ten aanzien van punt 3
Bron: https://www.helmond.nl/1/welkom-bij-helmond/beheer/meta/overzicht-parkeermogelijkheden

Zijn er echt zoveel parkeerplaatsen nodig in het centrum van Helmond?
Is het echt zo dat het verdwijnen van de (gratis) parkeerplaatsen bij de Watertoren parkeren in Helmond (zoals je schrijft in je column) “nergens meer mogelijk is”

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 13 mei 2023 om 17:46:

Dan stop je met je activiteiten daar en ga je gezellig in Helmond wonen. Kun je weer op de fiets.
In het belang van Helmond en Helder Helmond!

Beantwoorden

@Martijn Rieter op zaterdag 13 mei 2023 om 14:34:

Automobilisten maken het ook wel erg bont. In het winkelgebied van Brandevoort
geldt een rijverbod voor auto´s. Sommige automobilisten beschouwen het gebied als een doorgaande weg. Negeren elk verbod. Wat moet je dan, politieagenten daar permanent stallen of amsterdammertjes plaatsen? In een tijdsbestek van ca. 15 minuten verschenen daar gistermiddag 3 auto´s waarvan de bestuurder daar niets te zoeken had. In een wandel- en fietsgebied!
Wethouder Bonte mag wat mij betreft doorgaan met opvoeding ten behoeve van automobilisten.

Beantwoorden

@Marko op zondag 14 mei 2023 om 08:56:

Helaas, ik ben sociaal gebonden aan mijn huidige woonplaats. 🙂

Beantwoorden

Het zal wel verwijderd worden maar ik gok het erop.
Er wordt hierboven hier en daar nogal afgegeven op de dhr Rieter. Helder Helmond is in mijn ogen de enige partij die daadwerkelijke belangstelling vd burger heeft.
De rest,vooral landelijke partijen zitten er vooral om landelijke partijprogramma’s lokaal te implementeren. Lokaal Sterk doet niets anders als achter het college aan te huppelen
Ik ben het ook niet altijd eens met Rieter echter meer politici met een uitgesproken lokale mening worden in Helmond met node gemist.

Beantwoorden

@Sander Lam op zondag 14 mei 2023 om 10:00:

Helaas. Dan zal Martijn het steuntje in de rug moeten missen. Martijn is een doorzetter en aanhouder. Komt misschien nog wel goed.

Beantwoorden

Een complotje tussen de gemeente Helmond en McDonald’s?
Een bericht uit onverdachte bron, namelijk van de weblog van Helmond zelf over de bouw van de tweede Helmondse McDonald’s aan de Steenovenweg

Mevrouw Dolly van den Akker, de Corporate Relations Manager bij McDonald’s Nederland laat aan de weblog o.a. weten, dat “de geplande McDrive nog niet is ingetekend”. Waar precies die mogelijkheid op het terrein komt om eten en drinken te bestellen vanuit de auto, is namelijk nog niet bekend.

Ik heb geen glazen bol nodig om nu al een voorspelling te kunnen doen:
Die Mcdrive komt er heus wel, namelijk als de storm in de Helmondse samenleving – de concept mobiliteitsvisie – is gaan liggen, m.a.w. aangenomen is.

Dit levert al meteen een paar vragen op:
– Valt dit terrein in de visie van de gemeente nu wel of niet in het autoluwe gedeelte van Helmond?
– Komt er in de ogen van de gemeente bij een McDrive geen ontoelaatbare toename van het autoverkeer?
– Komt er een extra bushalte bij deze vestiging van McDonalds?
(Ik verwacht dat eerlijk gezegd niet, want er komen geen extra bushaltes in Helmond. Bestaande bushaltes gaan alleen maar verdwijnen).
– Komt er misschien hier een extra Taxbus – halte?

En de belangrijkste vraag: Hoe kan een commerciële partij – McDonalds – een bouwvergunning van de gemeente Helmond krijgen voor een project waarvan een gedeelte “nog niet is ingetekend”? Voer voor juristen!

Ik wens de leden van het Helmondse college nu al SMAKELIJK ETEN in hun auto bij de opening van deze McDrive!

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op maandag 15 mei 2023 om 09:02:

Wat een geklaag Peter.
Nergens staat dat ze niet weten of er een mcDrive komt, alleen nog niet waar, dus die komt inderdaad wel.
Het gebouw zal daarvoor niet aangepast hoeven worden, dus de bouwvergunning is prima.
Dit is op het industrieterrein, dus dat zal niet autoluw zijn of worden.
De bushalte is hier minder dan 100 meter vandaan, als busexpert dacht ik dat je dat wel zou weten, of vindt je dat een te grote afstand.

Beantwoorden

McDonalds en McDrive is 1 pot nat. In Brouwhuis gaat niemand met het openbaar vervoer naar de McDonald’s. Zou dat aan de Steenovenweg anders zijn?

Beantwoorden

@Guus op maandag 15 mei 2023 om 13:31:

Fair = fair. Met uw opmerking over de bushalte hebt u gelijk en ik niet

Maar ik ga toch nog even door met klagen. De buslijn waar u het over hebt rijdt van maandag tot en met vrijdag heen en terug en stopt met rijden rond 17.30 u. en daarna rijdt er niks meer. En op zaterdag en zondag rijdt er helemaal niks.
(Ja, wel auto’s, maar daar heb ik het nu even niet over).

Ooit van de 24 – uurs- economie gehoord? De gemeente Helmond ook niet.
Ooit van vervoersarmoede gehoord? De gemeente Helmond ook niet.

En wat de bouwvergunning betreft: het zal wel blijken wie gelijk heeft…

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@Fractie GroenLinks Helmond op maandag 8 mei 2023 om 22:57:

Bedankt voor de tip. Ik heb vandaag een reactie achtergelaten op het formulier. In het kort:

Het heeft pas zin om mensen te vragen wat vaker de auto te laten staan als de alternatieven op orde zijn. Een effectieve manier om te toetsen wat er op dat vlak nog moet gebeuren is een vaste groep Helmonders die zich geroepen voelen met enige regelmaat bij elkaar te laten komen, steeds op een andere locatie, en ze daarbij uit te dagen om op een andere manier dan met de auto te komen. De bijeenkomsten, waarvoor ook beleidsmakers en deskundigen op het vlak van mobiliteit worden uitgenodigd, hebben als doel in kaart te brengen welke problemen men ondervond om de locatie te bereiken en het nodige op gang te brengen om die problemen te verhelpen. Als de gezamenlijke deelnemers voldoende verspreid over de stad wonen, en de opvolgende locaties voor de bijeenkomsten voldoende verspreid over de stad gekozen worden, kom je zo vanzelf de grootste obstakels voor elke denkbare reis binnen Helmond tegen.

Beantwoorden

@Sander lam op ma 15 mei 2023 om 21:36

Ik stel voor dat je met het openbaar vervoer naar de Europalaan 1 in Kaatsheuvel probeert te reizen, op die plek is een bos en een geweldige spoorlijn die vaker rijdt dan het openbaar vervoer in heel Helmond. In dat bos zullen ze je mooie verhalen vertellen over deel mobiliteit en dat we op de fiets moeten.

Want openbaar vervoer kost GELD ..en dat wil men er niet insteken, en dat moet vooral ook geen succes worden zoals in omringende landen waar men voor een appel en een ei heel het land door kan… de automobilist is de melkkoe van de overheid en dus houdt men het openbaar vervoer op een prijsniveau dat het nooit een groot succes zal worden … het is helemaal niet de bedoeling dat we de auto weg doen, ook groenlinks Gaat de kip met de gouden eieren niet slachten.

En dus stap ik in m’n auto, want daar betaal ik al voor en ga die ook niet wegdoen want het alternatief is duur, slecht en niet op te vertrouwen.

Beantwoorden

Ha die van Lieshout reciteert mijn gehele tekst. Wil mee naar Catania, kijken hoe die elektrische bussen, aangeschaft met Europese subsidies daar rijden.

Heb nu pas door datde zienswijze voor over 40 jaar is. En ik maar denken dat politiek kortzichtig is. Wat zal er dan allemaal veranderd zijn. De Ameideflat is afgebroken en de stad ziet er helemaal anders uit. Er rijden geen vrachtwagens meer door de stad oo zoek naar hun logistieke doos. Kleine zelfsturende busjes rijden door de stad. Parkeerterreinen zijn dan in de stad overbodig. Er rijdt weer een trammetje naar Asten, maar ook Gemert en Beek en Donk. Er is eem lightrail Deurne, Helmond, Eindhoven, Veldhoven. Ik Maak het niet mee. Jammer.
.

Beantwoorden

@Joep op maandag 15 mei 2023 om 23:54:

Dat bedoel ik dus met “Het heeft pas zin om mensen te vragen wat vaker de auto te laten staan als de alternatieven op orde zijn”: er is nogal wat achterstallig onderhoud. Alleen je aanname dat daar kwade bedoelingen achter zitten onderschrijf ik niet.

In de mobiliteitsvisie is uitdrukkelijk ook sprake van (onder meer) verbetering van het ov- en het fietspadennetwerk. Hoe snel en in welke mate dat werkelijkheid wordt staat nog te bezien, vandaar mijn voorstel om dat doorlopend te toetsen en te bespreken tot er aantoonbaar geen achterstallig onderhoud meer is.

Beantwoorden

@ Sander Lam op di 16 mei 2023 om 09:09

In Helmond zitten we opgescheept met een coalitie die vooral het groene van groen links propageert, en daar zijn we mooi klaar mee.

Je hoeft maar in de omringende gemeenten te kijken wat daar het beleid is op diverse vlakken …. Zie de site van de gemeente Deurne en hoe men daar omgaat met parkeertarieven

https://www.landvandepeel.nl/nl/locaties/2517266925/parkeren-in-deurne

Zie bericht over de gemeente Eindhoven over het scheiden van afval :

https://www.ed.nl/eindhoven/plastic-en-blik-vanaf-volgend-jaar-gewoon-in-de-kliko-eindhoven-gaat-verpakkingsafval-achteraf-scheiden~a2d4e5e7/

In Helmond moet er miljoenen uitgeven worden aan ondergrondse containers om gescheiden en veel te duur voor de inwoners afval op te halen , de burger betaald juist veel meer dan voorheen… Diftar moest ingevoerd worden dat terwijl er destijds al gemeenten vanaf aan het stappen waren ..want het is duur en werkt niet… zie de rommel nu overal in de stad ….
Destijds heb ik er al voor gewaarschuwd…. Maar de burger moest zich bewust worden wat die aan afval produceert…

En zo zal het ook met de mobiliteitsvisie gaan, er zal een richting doorgedrukt worden die vooral de visie van GroenLinks is …auto weg pesten … in plaats van eerst zorgen voor een goed alternatief. Je zal maar een zaak in de stad hebben… ben je mooi klaar mee

Prima dat er meer groen geplant wordt, dat kan ook op plaatsen zoals de watermolenwal zonder parkeerplaatsen te schrappen ..

Beantwoorden

Beste Martijn. Graag wil ik iets toevoegen betreffende bewoners in het centrum. Vraag me af of groen links aan de ouderen denkt, die in de Elzas wonen en de Oude Aa,.75 plussers die merken dat sociale contacten helaas verwateren .Veel zijn afhankelijk van de auto. In de parkeergarage rijden vinden sommige lastig, om over de parkeertarieven nog maar te zwijgen . Zo wordt een kaartje leggen of gezellig koffie drinken wel erg duur. De fiets is voor velen ook geen optie meer. Er zijn steden waar bewoners een parkeerkaart krijgen voor bezoek b.v. in de grote steden, maar hier wordt het alleen maar lastig en duur gemaakt. De uitspraak , dan moeten ze maar niet in het centrum gaan wonen gaat niet op want 25 jaar geleden was het beter. Dan kon je op zondag nog mensen vragen maar ook nu betalen. Hoop dat er een oplossing komt. Met vr,gr. Gemma van Gaans.

Beantwoorden

@Stapper op zaterdag 13 mei 2023 om 19:19:

Dag Stapper,

Als columnist heb je maar 400 woorden, waardoor je niet alles concreet kan benoemen. Mijn inziens staan er wel degelijk oplossingen of verschillende denkwijzes in deze column genoemd.

1. Om het gedrag van de Helmonder te wijzigen moeten we namelijk niet autobezitters frustreren, maar verleiden. Daarvoor zal eerst het Openbaar vervoer op orde moeten zijn, goede fietsverbindingen moeten worden aangelegd & de problemen bij het station moeten worden opgelost. Daarvoor zullen we dus miljoenen moeten reserveren. Dat klinkt makkelijk, maar Helder Helmond maakt op sommige punten andere keuzes dan het huidige college. Deze keuzes leveren weer geld op. De financiële dekking van deze mobiliteitsvisie is ook twijfelachtig te noemen.

2. Het is voor Helder Helmond belangrijk dat de parkeernorm niet onder druk komt te staan. Wat nu vaak wel gebeurt door bijvoorbeeld de voorkeur te geven om groen aan te leggen. Het parkeren op maat is niet concreet uitgewerkt. Zoals je al leest in ons verkiezingsprogramma is dit een denkwijze. Het is wel een denkwijze die past binnen de mindset van wat we willen als Helder Helmond. Een bereikbare en leefbare stad zijn.

3. Het antwoord op deze vraag zal ik stellen als voorbereiding op het debat.

4. We vinden de Taxbus een mooi initiatief. We merken alleen dat steeds meer mensen gebonden zijn aan de Taxbus doordat Bravoflex in Helmond is gestopt. Voor mensen zonder vervoerspas is dit veel duurder dan Bravoflex. Om dit nog aantrekkelijker te maken zouden we kunnen kijken naar de tarieven. Ouderen zonder vervoerspas hebben zo een aantrekkelijker alternatief wat ze van deur naar deur brengt. De bus is nu te omslachtig voor hen.
– Onze strenge voorwaardes van deelmobiliteit en welke organisaties verantwoordelijkheid moeten nemen, dan wil ik je echt verwijzen naar het debat van toen. Zie link: https://helmond.raadsinformatie.nl/vergadering/799183

5. Als voorbeeld: Groene golf. We hebben schijnbaar een heel slim stoplicht-systeem. Laten we dat ook benutten om het dichtslippen van onze stad, vooral op de piekmomenten, te voorkomen. Ook de luchtkwaliteit zal verbeteren door een groene golf. Meer over luchtkwaliteit, vanwege je algemene vragen, wil ik je verwijzen naar het podiumbijeenkomst over luchtkwaliteit: https://www.youtube.com/watch?v=_dN4yUrA67s
– Afbreken traverse zijn we niet per se op tegen, maar we zijn ons ervan bewust dat dit niet gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Het plan om dat te gaan onderzoeken in deze mobiliteitsvisie is wellicht kansrijk voor Helmond. De financiering zetten we wel onze ernstige twijfels bij.

Beantwoorden

@Stapper op zaterdag 13 mei 2023 om 19:47:

– Kleine bedrijfjes, heeft u hier voorbeelden hiervan? In woonwijken bedoel je dan neem ik aan. Het is een teken aan de wand als de parkeerdruk meteen in het geding komt hierdoor. Wellicht moeten we in sommige wijken kijken naar een parkeerdruk van 1,5 in plaats van 1. Dit is ook makkelijker gezegd dan gedaan, maar vaak is een andere mindset al voldoende om erna tot oplossingen te komen.
– U vraagt of er zoveel parkeerplekken nodig zijn in het centrum. We moeten niet alleen kijken naar de behoefte van onze eigen inwoners. Als Helmond zijn we ook een regiogemeente met een centrum wat bezoekers van omringende gemeentes moet kunnen ontvangen.
– Dat parkeren in het centrum straks ‘’nergens meer mogelijk is’’, is natuurlijk gechargeerd. Zoals je soms doet in een column. Wel zien we dat het parkeren in ons centrum doelbewust gefrustreerd wordt. Om dit tegen te gaan zullen we dus actie moeten voeren.

Ik waardeer het als u vragen stelt, maar we kunnen ook het gesprek hierover aangaan. Dit verzoek is btw voor iedereen. Stuur me even een appje en we plannen samen wat in: 06-15086669

Beantwoorden

@Gemma van Gaans op woensdag 17 mei 2023 om 13:43:

Toegankelijkheid en bereikbaarheid is heel belangrijk. Ik vind de bezoekersvergunning zoals je die aanstipt een interessante. Bezoek (van b.v. ouderen) kan dan met korting parkeren. Ik ben alleen bang dat het huidige college hier niet aan wil beginnen want dit zal vanuit dat oogpunt de auto stimuleren.

Beantwoorden

Ook in badplaats Scheveningen is gestart met een parkeerexperiment. Daar betaal je 50 Euro voor 1 dag parkeren, op een ‘prominente’ plaats. Als je op die locatie een kop koffie wilt drinken, met een verblijfsduur van ca. 30 minuten,
betaal je ook 50 Euro. Automobilisten worden daar op die manier wakker geschud.
Artikel vandaag in dagblad NRC.

Beantwoorden

Ik vind 50 euro voor dagsvheveningen niet verkeerd. Dus lekker de hele dag daar parkeren.
Mensen die klagen moeten maar andere keuzes maken. Dat is democratie en vrijheid.
Voor Helmond zou ik de beprijzing wat lager inschatten, hooguit tientje per dag 1 euro per uur. Misschien ‘t dubbele.
Maar de opbrengst doet er niet toe, er moet voldoende keuze zijn. Dus en auto en fiets en OV.
Waar onze bestuurders meer en meer in uit linken is het schrappen van (keuze-) mogelijkheden en dan drammen op 1 slecht idee.

Beantwoorden

De doelstelling van onze politiek is duidelijk. Gratis of zo voordelig mogelijk overal in het centrum parkeren. En aanleggen van dubbel zoveel parkeerplaatsen als er nu beschikbaar zijn. Richt rondom de watertoren maar parkeerplaatsen in, vergeet het nieuwe park.

Beantwoorden

Om de discussie over de mobiliteit in Helmond – die ondertussen zo ongeveer helemaal vastgeroest en geblokkeerd is door geharnaste en gestaalde (om niet te zeggen “stalinistische”) posities een nieuw elan en een frisse inhoud te geven de volgende opmerking:

“DE BUS HOORT ER IN HELMOND (ook) GEWOON BIJ”.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@Sander Lam op maandag 15 mei 2023 om 21:36:

Op http://www.helmond.nl/mobiliteitsvisie staat inmiddels

“Alle ingediende reacties op de concept Mobiliteitsvisie zijn bekeken en doorgenomen in het college van burgemeester en wethouders. De reacties vindt u in de reactienotitie. Iedereen die een reactie heeft ingediend ontvangt hierover bericht.”

Ik heb inderdaad ook bericht ontvangen, en de reactienotitie gedownload. Er zijn maar liefst 290 reacties ontvangen, en bij slechts 17 daarvan staat “Leidt niet tot aanpassing van de visie”.

Ik vind dit een indrukwekkende inspanning aan beide kanten van de koof tussen burger en politiek om constructief met elkaar in gesprek te gaan.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *