87reacties

Rieter: auto hoort er in Helmond gewoon bij!

Kosten wat kost wil wethouder Bonte (GroenLinks) de auto weren uit de Helmondse binnenstad. Parkeren zal snel nergens meer mogelijk zijn want parkeerplaatsen maken in rap tempo plaats voor miljoenen kostende groene parken. Recent werd al duidelijk dat de parkeerplekken bij de watertoren gaan verdwijnen. En als Bontes sprookjesachtige plannen werkelijk worden dan zal dit gelden voor ons hele centrum.

Volgens dit college moet er namelijk meer ruimte komen voor openbaar vervoer, voetgangers en fietsers. De binnenstad wordt autoluw, parkeren wordt duurder en de gemeente heft parkeerplekken op. De nieuwe woningen in Brandevoort (BSD) krijgen helemaal geen parkeerruimte meer. Parkeren als “stuurmiddel” noemen ze dit.

Totaal geen rekening houdend met de mobiliteitsbehoefte van de Helmonder. Want 9 van de 10 Helmondse huishoudens heeft een eigen auto. En geeft bijna de helft (47%) van de Nederlanders aan steeds meer afhankelijk te zijn van de auto. Een derde van de Nederlanders ziet autobezit niet als vrije keuze, maar als noodzaak.

Auto-haters zoals Bonte tonen zich in de discussie weinig tolerant tegen mensen die wel voor een auto kiezen of die soms gewoon nodig hebben. Zij willen bepalen hoe jij je leven in moet richten en dat maakt een zinvol gesprek over mobiliteit onmogelijk. Autobezitters worden ons centrum uitgejaagd en dit is echt funest voor onze lokale ondernemers. Ze maken zich serieus zorgen over de toekomst.

Met 10.000 extra woningen groeit de behoefte aan een bereikbare (binnen)stad. Deze groei willen opvangen door autobezitters te frustreren en alleen te verwijzen naar het openbaar vervoer, noemen wij luchtfietserij. Want het OV is nu al ondermaats. Wij steunen de plannen voor een beter OV in Helmond. Goede fiets- en voetpaden kunnen helpen de mobiliteit te verbeteren. Echter moeten we dat eerst op orde brengen voordat we de autobezitters gaan pesten. Helmonders verleiden met het OV in plaats van onze inwoners te frustreren met de auto. Helaas is het idealisme van Groen Links duidelijk weer belangrijker dan de realiteit.

Helder Helmond vindt dat we de auto een plek moeten geven en daarbij inzetten op slim, schoon, betaalbaar en veilig vervoer. Een goed bereikbare en leefbare stad waarbij in de politiek meer aandacht nodig is voor de groei van het aantal auto`s. Het is naïef om te denken dat de groei van Helmond kan zonder na te denken over de groei van de automobiliteit. En als automotive hoofdstad hoort de auto er gewoon bij.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

In de reacties hieronder staat een update door de weblog.