112reacties

Rieter: Rode loper voor de groene golf?

De gemeente Helmond gaat fietsers en voetgangers bevoordelen boven de auto. Volgens GroenLinks-wethouder Bonte is de auto te dominant in Helmond en daarom heeft de gemeente een pilot gestart. Wanneer de proef succesvol is, krijgen fietsers bij meer verkeerslichten vaker groen. Nobel streven om de fietsbereidheid van Helmonders te stimuleren, maar dit bereik je mijns inziens niet door het autorijden te frustreren. Want hoe je het wendt of keert, vaker groen licht voor fietsers en voetgangers betekent vaker rood licht voor autobezitters. Nog vaker?, hoor ik u al denken.

Regelmatig ontvangen we namelijk brieven van betrokken Helmonders met de oproep om een groene golf voor Helmond te regelen. Aanleiding is grote ergernis vanwege langdurig moeten wachten bij verkeerslichten. Een groene golf kan daarbij uitkomst bieden. In meerdere steden zien we dat dit erg effectief is: het verbetert de doorstroom en is goed voor het milieu door de vermindering van optrekkend en afremmend verkeer. Dit zou voor een wethouder verkeer én duurzaamheid als muziek in de oren moeten klinken.

Twee jaar geleden vroeg ik toenmalig wethouder Maas of dit een optie is voor de Traverse. Met als opmaat om dan geleidelijk aan toe te werken naar een rondweg binnen Helmond. Toen bleek echter dat Helmond daar nog te weinig slimme verkeerslichten voor had. De situatie is inmiddels veranderd, met 50 slimme verkeerslichten op een totaal van 67. De rode loper ligt dus klaar voor de realisatie van een groene golf. In plaats van dat hier nu eindelijk werk van wordt gemaakt, komt Bonte met een plan wat hier haaks op staat: dezelfde slimme verkeerslichten worden ingezet om een groene golf voor fietsers te realiseren.

Wellicht is het goed dat Bonte eerst onze stad goed leert kennen, met verschillende lokale organisaties en inwoners gaat sparren om vervolgens aan de hand van conclusies uit het lokale mobiliteitsonderzoek beleid te gaan maken. Nu gebeurt het juist andersom, beleid uit Rotterdam (zijn vorige werkgever) wordt gekopieerd, zonder overleg met de fietsersbond en zonder te weten waar in Helmond echt behoefte aan is. Laat ik wel duidelijk zijn, ook Helder Helmond wil het gebruik van de fiets stimuleren. Dit door de problemen bij de fietsenstalling op te lossen waardoor er weer gemakkelijk een fiets gestald kan worden. En met ongelijkvloerse kruisingen of fietstunnels verbeter je de fietskwaliteit zonder dat de doorstroming wordt gefrustreerd. Het liefste dus gecombineerd met een groene golf! Uiteraard zijn we benieuwd naar de mening van de Helmonder hierover.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond