113reacties

Rieter: Waar coffeeshops in Helmond?

Afgelopen donderdag was er weer een raadsinformatiebijeenkomst omtrent het coffeeshopbeleid. De Burgemeester wilde de nieuwe gemeenteraad bijpraten over dit onderwerp. Blanksma begon haar verhaal dat ze pas een vergunning voor een nieuwe coffeeshop verleend met 100% draagvlak vanuit de raad. Een erg vreemde uitspraak gezien het feit dat er partijen in de raad zitten die principieel tegen zijn.

Gelukkig nuanceerde ze haar eerdere opmerking dat ‘’een zo breed mogelijke steun’’ ook voldoende is. Er heerst politieke moedeloosheid omdat we nu al voor de zoveelste keer hierover spreken en dat de Burgemeester toch niet tot actie overgaat. Drie jaar geleden schreef ik hier al over.

Ruim een jaar geleden was er namelijk een soortgelijke bijeenkomst. Er was toen ook al breed draagvlak vanuit de raad voor het vestigen van meerdere coffeeshops. Twee jaar daarvoor hadden alle fracties hun voorkeuren voor een locatie mogen doorgeven. Dit leverde een verruiming op van de criteria voor het vestigen van meer coffeeshops. Er zou een nieuwe beleidsregel volgen. Schijnbaar ligt er al jaren een kaart van Helmond met mogelijk nieuwe locaties. Opvallend omdat deze nooit is gedeeld met de gemeenteraad. Het coffeeshopbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Burgemeester, maar gezien het proces was het beter geweest om deze meteen met ons te delen.

In plaats van doorpakken met de criteria heeft de Burgemeester ervoor gekozen om eerst een extern onderzoek (pdf) te laten doen door Breuer & Intraval. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er in Helmond, gezien de vraag van de consument, wel vijf coffeeshops zouden kunnen worden geopend. Dit is nog los gezien van de toekomstige schaalvergroting. Daarnaast zouden extra coffeeshops een positieve bijdrage kunnen leveren op het gebied van leefbaarheid en preventie. De zichtbare straathandel (in softdrugs) kan er namelijk toe afnemen en er is meer sociale controle. Dit komt goed uit want het onderzoek bevestigde dat de lokale straathandel in softdrugs enorm is. Daarnaast is er gekeken naar de huidige coffeeshop. De invloed hiervan op de directe omgeving lijkt niet of nauwelijks af te wijken van die van een andere horecaonderneming.

Ook nu lijkt er nog altijd een ruime meerderheid in de raad te zijn voor de komst van een tweede coffeeshop. Burgemeester Blanksma gaat begin volgend jaar plekken in Helmond aanwijzen waar eventueel een tweede coffeeshop zou komen. Daarom dat ik haar een handje wil helpen. Welke locaties in Helmond zijn geschikt om een nieuwe coffeeshop te vestigen? Wellicht kan de stad meedenken met ons.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

Zoals al 17 jaar kun jij ook hierover jouw mening geven. In een reactie (zonder inloggen of zoiets) kun je onze burgemeester hieronder adviseren over een geschikte coffeeshop-locatie. Voordeel: dit leest ze en wie weet…