Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

34reacties

Afgelopen week is er in de commissievergadering gesproken over de aandachtspunten vluchtelingen. Dit als gevolg van de informatiebijeenkomst van begin februari waar het college de Helmondse stand van zaken met betrekking tot vluchtelingen met ons heeft gedeeld. We kregen toen te horen dat Helmond op koers lag om te voldoen aan haar opgave voor opvang Oekraïners en de taakstelling voor statushouders. Echter, als de spreidingswet werkelijkheid wordt, dan zal iedere regio een extra bijdrage mogen gaan leveren om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Voor Helmond is dat een mogelijke opgave van 341 extra vluchtelingen. Hiervoor zal de regio mogelijk een plan moeten indienen bij het rijk.

Voor zover het er nu naar uitziet is de deadline half april. Dus nog voordat deze wet in werking treedt, heeft ons college al een voorstel gemaakt hoe we aan deze extra opgave van vluchtelingen kunnen gaan voldoen. Allereerst denkt het college aan een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor 50 personen naast het behouden van de opvang aan de Torenstraat. Daarnaast nog 3 of 4 extra statushouders woningen voor doorstorming. En tot slot wordt een Helmondse verkenning voorgesteld voor de mogelijkheden voor eigen opvanglocaties voor asielzoekers.

Of de Spreidingswet er doorkomt en in welke vorm is nog maar de vraag. Een eerdere versie is namelijk verworpen door de Raad van State en is nu uitgesteld. Onze fractie is daarom van mening dat we niet te hard van stapel moeten gaan. Ons standpunt is altijd geweest dat we wel aan onze taakstelling willen voldoen. Echter, aangezien de eigen lokale opgaves qua woningtoewijzing, leefbaarheid en veiligheid, is het volgens ons niet uit te leggen als we extra vluchtelingen gaan opvangen. We hoeven niet het beste jongetje van de klas te zijn. Uiteraard zijn we faliekant tegen dwang en moeten we onze ‘’aandachtwijken’’ ontzien.

Net over de grens, op Nuenens grondgebied, zijn ook plannen voor een grootschalige vluchtelingenopvang. Gezien het feit dat er ook veelvuldig gebruik gaat worden gemaakt van de Helmondse voorzieningen kan dat problemen gaan veroorzaken. Onze fractie is daarom van mening dat de gemeente Nuenen een gedeelte van onze opgave mag gaan overnemen. We hebben als Helmond een goede onderhandelingspositie en moeten die gaan benutten. Hoe onze inzet precies gaat zijn en of we überhaupt extra vluchtelingen willen gaan opvangen, zal blijken tijdens een extra aangevraagde gemeenteraadsvergadering. Helder Helmond is benieuwd naar uw opvattingen hierover. Want bij de vorming van deze plannen is draagvlak van onze inwoners essentieel.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

34 reacties:

Genoeg is genoeg! Denk dat ik hier een groot deel van de inwoners mee eens zijn.Geeft nu al overal overlast, ook in de Torenstraat, AH XL, Markt enz. Genoeg!

Beantwoorden

@Janssen op maandag 27 maart 2023 om 06:51:

Eens! Het is van de zotte wat hier allemaal gebeurd en zeker met de veelal criminele gelukszoekers, waar zijn we mee bezig….
Onze eigen ondergang, we staan erbij, kijken ernaar maar doen niets.

Beantwoorden

Misschien een domme vraag, maar waarom vindt de opvang van asielzoekers altijd plaats in gewone wijken en nooit in de Warande en de aanpalende villawijk, of in de luxere gedeeltes van Stiphout, of in het villagedeelte van Dierdonk? Waarom zijn het altijd de doorsnee mensen die de opvang in hun omgeving een plaats moeten geven, en nooit de bovenmodale wijken?

Beantwoorden

Superslecht om “de dwang” voor te zijn.. Dan werkt deze dwang dus al, voordat er maar een letter oppapier staat.

Beantwoorden

@Pejeka, daar zal men van zeggen dat ‘t beter aansluit. Ze zullen nooit terugkeren( wel voor vakanties, hoor). En zo worden de lasten bij de normale burger neergesmeten. Overlast, maar ook criminaliteit of bv concurrentie in laag betaalde werkzaamheden of sociale voorzieningen. Denk ook aan scholen waar soms enorme %% vluchtelingenkinderen het onderwijs verstoren.

Beantwoorden

Het gaat helemaal niet om “het braafste jongetje van de klas zijn”. Het gaat om je eerlijke deel van de opvang verzorgen. Zodat mensen niet weer in de buitenlucht hoeven te slapen bij Ter Apel, omdat er door het land heen gewoon voldoende opvang beschikbaar is.

Wat Helder Helmond hier eigenlijk zegt is: We zijn het wettelijk nog niet verplicht, dus het is niet ons probleem en we willen ze hier niet. Dat is ontzettend egoïstisch en je zorgt er daarmee voor dat er leders een probleem ontstaat.

Het hele idee van samenleven is dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Als je je aan die morele plicht onttrekt, dan zet je daarmee ook de onderlinge solidariteit en samenwerking op losse schroeven.

Het is niet mijn mening, maar ik vind het prima als mensen kritiek hebben op landelijk beleid. Maar ga dan vooral daar je verhaal halen en probeer niet lokaal de boel te ondermijnen en traineren.

Beantwoorden

Als je kritiek hebt, voeg dan daad bij woord.
En voer niet klakkeloos uit wat slecht is.
Met zulke lafbekken politiek is dwang inderdaad niet nodig, we gooien onze samenleving zelf wel weg.

Beantwoorden

@Martijn Rieter: Misschien heb ik iets gemist, maar waarom heeft Helmond een goede onderhandelingspositie en ten opzichte van wie?

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

@Michiel van Geel op maandag 27 maart 2023 om 11:37:

Wist je dat een asielzoeker in Nederland bijna 30.000 euro per jaar kost? En daarop volgend; wat kost het om een asielzoeker op te vangen in de regio waar ze vandaan komen?

We nemen even Afrika als voorbeeld (uiteraard ook toe te passen voor Oekraïne en andere landen). Het leven is daar vele malen goedkoper dan NL, dus kun je ook veel meer mensen helpen, voor hetzelfde geld. Misschien wel 15 tot 20 keer zoveel mensen. Dus wat is er dan egoïstischer, 1 persoon helpen voor 30K in NL, of een veelvoud daarvan in hun eigen regio?

Waarom zouden we al deze mensen, die geen Nederlands spreken, die onze cultuur niet begrijpen, en hier niet mogen werken, naar hier halen? Met alle gevolgen, zoals we die in ter Apel van dien. Helmond hoeft wat mij betreft geen Ter Apel 2.0 worden.

De gedachte van emigratie is mooi, mensen helpen in nood. Ben ik helemaal voor. Maar we lossen er niet altijd iets mee op. Armoede al helemaal niet.

We moeten even uitzoomen als het gaat om dit soort zaken. Immigratie is een groot probleem, dat nog meer problemen veroorzaakt, woningnood, criminaliteit, boeren die onteigend worden > onze eigen voedselvoorziening die verdwijnt.

Dit probleem erkennen, benoemen, en bij de bron aanpakken is harder nodig dan veel mensen denken.

Beantwoorden
Bobby – FVD Helmond

Voor wie het betreft en het nog niet wist:
Op De weblog van Helmond gaat het over… Helmond.

Het topic is niet de landelijke of internationale vluchtelingenproblematiek, maar hetgeen Marijn aansneed in zijn column. Al onze 10 politieke columnisten dienen zich te houden aan dit A4’tje met 10 columnafspraken (pdf). Dus dan is het niet vreemd dat de reageerders zich ook aan met name het eerste punt dienen te houden. We zien graag dat Helmonders reageren (en dat kan zelfs zonder inloggen of zoiets), maar off topic reacties hieronder, zullen we vanaf nu in zijn geheel verwijderen.

Tip: elders op internet zijn voldoende plekken om daarover je mening te geven.

Beantwoorden

Waar ‘t hier wel om gaat is om niet vooruit te lopen op mogelijke dwang wetgeving.
Moeten we niet aan meewerken of faciliteren als gemeente.

Beantwoorden

@Bobby – FVD Helmond op maandag 27 maart 2023 om 13:20:

Zeker Bobby, het probleem bij de bron aanpakken is de beste optie, maar dat ligt niet binnen ons bereik. De oorzaak (bron) waarvoor de mensen vluchten of op zoek gaan naar beter, is de situatie in hun eigen land. Vaak een banenrepubliek of een autoritair bewind. Dat kunnen wij als Nederland of als Helmond niet oplossen. Het enige dat ons college kan doen en ook doet, is anticiperen op wat mogelijk gaat komen. Regeren is vooruitzien en dat is beter dan de kop in het zand steken en maar afwachten of en wat er gaat gebeuren om daarna de branden te blussen.
Het is voor het Helmondse college (en de raad) een lastig dilemma, maar de keuze moest wel gemaakt worden anders had de staatssecretaris dat wel voor Helmond gedaan!

Beantwoorden

@pejeka, er heeft jarenlang een (kleinschalige, max 20 mensen) vluchtelingenopvang in Brandevoort gezet. Het kwam er, ook na de eerste protesten van de buurt. En het heeft er jaren gezeten zonder problemen of overlast. Daarom heb je er waarschijnlijk niets van vernomen. Dus je stelling klopt niet. De tijdelijke lokatie is denk ik 1 a 2 jaar geleden gesloten omdat er huizen zijn gebouwd.

Beantwoorden

@ Lara: heb ik de informatie over vluchtelingenlokaties in de Warande en de buurt rond het ziekenhuis e.d. of in andere villawijken dan gemist?

Beantwoorden

@ Hanneke, dat is dus pertinent onwaar.
Er is nog helemaal geen spreidingswet. Moet nog door tweede en eerste kamer. RvS heeft al afgegeven op de wet. Onuitvoerbaar.
De spreidingswet is feitelijk een oorlog en rampenwet. Als na bv watersnood in Zeeland honderdduizend Zeeuwen dakloos zijn, dan kan rijksoverheid dwingend woonruimte confisceren, zowel van lagere overheden, bedrijven en burgers.
Zo ook bij oorlog.
Het in gebruik willen nemen van zo’n draak van een wet geeft wel aan hoe ver de kabinetten Rutte het hebben laten komen. Een, wederom, zelf gecreëerd probleem.
Gemeente Helmond heeft dus m.i. helemaal vooruit te lopen op deze kolder.
Nu aangeven dat je het feitelijk eens zat bent dat ze al decennialang dweilen met alle kranen open zou ons sieren.
Dat we, komt tijd, komt raad, onze verantwoordelijkheid nemen, ben ik heus ook eens.
Maar meewerken aan waardeloze prutswerk?
Helmond verdient beter bestuur dan dit.

Beantwoorden

Natuurlijk moeten vluchtelingen geholpen worden, en ook Helmond moet daar aan mee doen. Maar moeten die dan meer financiële steun krijgen als eigen inheemse bewoners die in armoede leven ???
Nu heb ik al weer verschillende lokale politici zien (re-)ageren op de column van Martijn, leg dan is alstublieft eens het volgende FEIT aan mij uit :
Ivanka O. is met haar 2 kinderen sinds mei 2022 hier i.v.m. de Russische inval in Oekraïne, ze wonen sinds juli vorig jaar in een appartement nabij het centrum.
Ze krijgt een bijstandsuitkering voor gehuwden, hoeft géén huur, energie en zorgkosten te betalen….dit ondanks dat er duizenden mensen in Helmond op of onder de armoedegrens leven… sorry maar ik kan dit niet rijmen….

Beantwoorden

@ Jan
Helemaal met je eens.

Beantwoorden

Klopt, Ukrainers krijgen 500 leefgeld pp. Ook voor kinderen dus. Ook al wonen en eten en zorgen zij gratis.
Nou weten we allemaal dat Ukraine in oorlog is, dat geldt voor de meeste “vluchtelingen” niet eens, dat ze uit oorloggebied komen.
Maar los daarvan, het is niet nodig en het is typerend om te zien hoe weinig de overheden begaan zijn met hier geboren burgers.
Een bevriende Marokkaan beklaagde zich daarover eens tegen mij. “Je bent nu als Nederlander behandeld, en je bent net zo kwaad en verbolgen”, lachte ik hem toe.

Beantwoorden

André, als je mensen informeert, moet het wel goed doen. Dit zijn de bedragen die de vluchtelingen krijgen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/werk-en-inkomen

Of heb jij andere bronnen?

Beantwoorden

@Hanneke, kinderbijslag en kindgebonden budget is niet meegerekend, daar hebben ze ook recht op.
De extra toeslag is eigenlijk geoormerkt om woonkosten, bv gastgezinnen, te betalen. Echter, dit is geen must, wordt niet gecontroleerd, kan gemeente niet.
In casu krijgt gezin met 2 kindjes 2000 netto in de maand. Dat is praktijkvoorbeeld, dus niet een overheidspublicatie die weergeeft dat ‘t wel meevalt.

Beantwoorden

@Andre op woensdag 29 maart 2023 om 22:22:

Geen gezeik, iedereen rijk.

Beantwoorden

@Andre op donderdag 30 maart 2023 om 10:11:

Dag André, ik wil graag iedere dag leren, zeker ook van jou! Daarom de vraag: wat zijn je bronnen? En wil je die delen zodat iedereen van jou kan leren?

Veel dank.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op donderdag 30 maart 2023 om 11:11:

Deze link is ook interessant!
https://svb.nl/nl/kinderbijslag/nieuws/vluchtelingen-uit-oekraine-en-kinderbijslag

Beantwoorden

Een ieder heeft zijn zegje weer gedaan over de landelijke cijfertjes. Helaas grijpt deze moderator te laat in omdat hij druk was met besprekingen en ondertussen niet goed genoeg op de reacties lette.
Om leestijd te besparen laat de weblog die off topic reacties dit keer maar staan en om typtijd over off topic te besparen: lees de weblogreactie van maandag om 13.43 uur hierboven.

Beantwoorden

Wat helder Helmond zegt is helemaal zo gek nog niet, de gemeente handelt hier niet in het belang van haar bewoners.

Wat zijn de taken van een gemeente:
Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken.

Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente

Nergens staat er: de gemeente moet asielzoekers huisvesten…

Helmond draagt al bij in de opvang en kreeg daar complimenten voor, nog 341 er bij ? Is dat in het belang van de helmonders?

Genoeg is genoeg, los eerst maar eens lokale problemen op, doe je kerntaken eerst maar eens zonder problemen, als gemeente, ipv door de landelijke overheid veroorzaakte problemen op te willen lossen. Op het Malieveld kun je nog heel wat noodwoningen bouwen …

Beantwoorden

@Pejeka op maandag 27 maart 2023 om 10:19:

Dat is geen domme vraag Pejeka. Dat vond Helder Helmond namelijk ook opvallend en daarom in ieder geval het verzoek om onze ”aandachtswijken” te ontzien. Met alle wijken moeten we de lokale opgaves dragen. Een leefbaarheidsmonitor zou hierin kunnen voorzien om verschillende gradaties op wijkniveau in beeld te krijgen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 27 maart 2023 om 11:37:

Gezien het aantal constructieve reacties is het standpunt van Helder Helmond duidelijk genoeg en heeft geen D66-vertaling hiervan nodig. Daarnaast frame je met je reactie dat als we geen extra opvang inregelen dat we dan de boel ondermijnen en traineren. Een erg misplaatste reactie want hiermee geef je eigenlijk aan dat de D66-zienswijze de enige is en de rest maar gewoon moet tekenen bij het kruisje. Deze manier van politiek bedrijven zie je helaas ook landelijk terug en is nu actueel. Mijn advies aan jullie partij: stop daarmee en luister ook naar standpunten van andere partijen. Zowel lokaal als landelijk!

Beantwoorden

@Toon van Laarhoven op maandag 27 maart 2023 om 13:07:

Dit in verband met grootschalige vluchtelingenopvang in Nuenen, welke net over de grens is gelegen. Uiteindelijk komt er een regioplan. De opgave van Helmond kan wellicht worden verminderd gezien het feit dat de vluchtelingenopvang in Nuenen ook wat van de Helmonds draagkracht vraagt.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 27 maart 2023 om 13:43:
Mijn naam is Martijn 🙂

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op dinsdag 28 maart 2023 om 12:48:

Onderstaande uit je reactie klopt niet: ”maar de keuze moest wel gemaakt worden anders had de staatssecretaris dat wel voor Helmond gedaan!”

De spreidingswet is nog helemaal niet zeker. En als deze er al komt, moet er een regioplan worden ingediend. Helmond heeft de afgelopen jaren en doet ook nu vergeleken met andere gemeentes al een behoorlijke bijdrage. Het gesprek moet dus zeker regiobreed gevoerd worden. Alleen bij dwang kan de staatssecretaris dit specifiek opleggen voor Helmond. Dit was geen onderdeel van de spreidingswet.

Beantwoorden

@Pejeka op dinsdag 28 maart 2023 om 14:39:

Ik ben het met je eens dat Lara wel heel makkelijk je punt van tafel veegt. Brandevoort zal namelijk ook met de grootschalige opvang in Nuenen net over de grens haar ”verantwoordelijkheid” nemen. Andere wijken duidelijk niet/minder. Op wijkniveau moet hiernaar gekeken worden. Want alle wijken moeten de lokale opgaves dragen.

Beantwoorden

Begroet de vluchtelingen toch eens op een normale manier. Welkom in gastvrij Helmond!

Beantwoorden

Wat zijn eigenlijk de kosten voor Helmond wanneer de gemeente een asielzoeker opvangt?
Wat zijn nu de droge cijfers?
En wat mogen we nog verwachten, gezien de oplopende aantallen die op onze gemeente afstevenen.
Zoals gezegd, met tekenen bij kruisje of zelfs voorop lopen stelt Helmond duidelijk geen grenzen aan wat het rijk over onze gemeentegrenzen uitstrooit. Dit is met heel veel dossiers al een misrekening gebleken, neem jeugdzorg.
Gelukkig zijn er volksvertegenwoordiger tegenwoordige die kritisch blijven vragen en onderzoeken. Kijk, als vluchtelingen of asielzoekers bv hun eigen kosten meer dan goedmaken, of bv wanneer ze eigenhandig huizen voor hun gastland bijbouwen, dan zou ik bv mijn mening kunnen aanpassen.

Beantwoorden

@Bobby – FVD Helmond op maandag 27 maart 2023 om 13:20:

“Wist je dat een asielzoeker in Nederland bijna 30.000 euro per jaar kost? ”

Weet jij dat jij per jaar 20.025,12 euro krijgt van de gemeente Helmond.
Bron: https://www.raadsleden.nl/het-raadslid/wat-krijgt-een-raadslid

En dat dit de gemeente (werkgever) bijna het dubbele kost … dus zo’n 40.000 euro

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *