62reacties

Rieter: Helmondse bonnetjesaffaire?

Na een paar keer aandringen bij het college zijn afgelopen periode de declaraties van ons stadsbestuur openbaar gemaakt. Wat bleek is dat de reis- en verblijfkosten aardig in de papieren kunnen lopen voor wethouders van buiten Helmond. Zo heeft wethouder Bonte 3.528 euro gedeclareerd. Omgerekend is dat jaarlijks zo’n 14.000 euro aan reis- en verblijfkosten. En dat alleen omdat wethouder Bonte voor het sociale aspect in Rotterdam wil blijven wonen.

Te gortig wat Helder Helmond betreft. Daarom dat collega-raadslid Louis van de Werff meteen vragen stelde aan het college. Niet met de verwachting dat hier net als bij ex-wethouder Tielemans een Helmondse bonnetjesaffaire gaande was. Nee, dit was puur om het college te bevragen (pdf) of een halve ton aan onkostenvergoeding per bestuursperiode voor 1 wethouder wel een goed signaal is naar onze inwoners.

Bij sommige andere schriftelijke vragen wordt de afgesproken termijn van 6 weken niet eens gehaald vanwege de druk op de collegevergaderingen. En plots is er een week later wél al een reactie op deze declaratie-brief (pdf). Afijn, schijnbaar was de nood hoog voor het college om snel met deze verklaring te komen. Met het openbaar zetten van de declaraties was het college minder snel. Als reden werd genoemd: ‘’Enerzijds omdat er met een nieuw financieel systeem wordt gewerkt en anderzijds om de regels zorgvuldig toe te passen.’’ Opvallend is dat in dezelfde beantwoordingsbrief werd aangegeven dat er alsnog onterechte boekingen in het overzicht zijn geslopen. Hoezo zorgvuldig? Uit de beantwoording werd ook duidelijk dat: ‘’declaraties vallen binnen de wettelijke vastgestelde regeling voor reis- en verblijfkosten.’’ Met deze beantwoording werd de vraag omzeild door puur in te gaan op het wettelijke. Geen verklaring of dit ook een wenselijke situatie is; Niet alles wat mag is ook wenselijk!

Datzelfde geldt ook voor de declaraties van onze burger-commissieleden. Alle burger-commissieleden krijgen per commissievergadering een vaste vergoeding. Dit is bij wet geregeld. Per avond zijn er twee gelijktijdige commissievergaderingen met vaak meerdere agendapunten. Zo komt het dikwijls voor dat een burger-commissielid het woord voert voor beiden commissievergaderingen (begin commissie A en eind commissie B, of andersom). Volgens de wet heeft men dan recht op een dubbele commissievergoeding en het schijnt dat sommigen hier al aanspraak op hebben gemaakt bij de griffie. Ook hiervoor geldt dat iedereen daar het recht toe heeft, maar het morele kompas van iedereen moet mijn inziens zo zijn afgesteld dat er geen dubbele vergoedingen per avond worden aangevraagd.

Iedereen de beste wensen voor 2023!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond