Buiten is het 16 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

62reacties

Na een paar keer aandringen bij het college zijn afgelopen periode de declaraties van ons stadsbestuur openbaar gemaakt. Wat bleek is dat de reis- en verblijfkosten aardig in de papieren kunnen lopen voor wethouders van buiten Helmond. Zo heeft wethouder Bonte 3.528 euro gedeclareerd. Omgerekend is dat jaarlijks zo’n 14.000 euro aan reis- en verblijfkosten. En dat alleen omdat wethouder Bonte voor het sociale aspect in Rotterdam wil blijven wonen.
Te gortig wat Helder Helmond betreft. Daarom dat collega-raadslid Louis van de Werff meteen vragen stelde aan het college. Niet met de verwachting dat hier net als bij ex-wethouder Tielemans een Helmondse bonnetjesaffaire gaande was. Nee, dit was puur om het college te bevragen (pdf) of een halve ton aan onkostenvergoeding per bestuursperiode voor 1 wethouder wel een goed signaal is naar onze inwoners.

Bij sommige andere schriftelijke vragen wordt de afgesproken termijn van 6 weken niet eens gehaald vanwege de druk op de collegevergaderingen. En plots is er een week later wél al een reactie op deze declaratie-brief (pdf). Afijn, schijnbaar was de nood hoog voor het college om snel met deze verklaring te komen. Met het openbaar zetten van de declaraties was het college minder snel. Als reden werd genoemd: ‘’Enerzijds omdat er met een nieuw financieel systeem wordt gewerkt en anderzijds om de regels zorgvuldig toe te passen.’’ Opvallend is dat in dezelfde beantwoordingsbrief werd aangegeven dat er alsnog onterechte boekingen in het overzicht zijn geslopen. Hoezo zorgvuldig? Uit de beantwoording werd ook duidelijk dat: ‘’declaraties vallen binnen de wettelijke vastgestelde regeling voor reis- en verblijfkosten.’’ Met deze beantwoording werd de vraag omzeild door puur in te gaan op het wettelijke. Geen verklaring of dit ook een wenselijke situatie is; Niet alles wat mag is ook wenselijk!

Datzelfde geldt ook voor de declaraties van onze burger-commissieleden. Alle burger-commissieleden krijgen per commissievergadering een vaste vergoeding. Dit is bij wet geregeld. Per avond zijn er twee gelijktijdige commissievergaderingen met vaak meerdere agendapunten. Zo komt het dikwijls voor dat een burger-commissielid het woord voert voor beiden commissievergaderingen (begin commissie A en eind commissie B, of andersom). Volgens de wet heeft men dan recht op een dubbele commissievergoeding en het schijnt dat sommigen hier al aanspraak op hebben gemaakt bij de griffie. Ook hiervoor geldt dat iedereen daar het recht toe heeft, maar het morele kompas van iedereen moet mijn inziens zo zijn afgesteld dat er geen dubbele vergoedingen per avond worden aangevraagd.

Iedereen de beste wensen voor 2023!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

62 reacties:

Ja je moet op de centjes letten
Moet de gewone burger ook
En wat niet nodig is moet ook niet
Groot gelijk Helder Helmond aan jullie hebben we wat aan
Hou maar goed in de gaten
Zijn de burgers zijn geld
Chappo

Beantwoorden

Goed verhaal Martijn!
Wij steunen deze gedachtengang volledig! Duurbetaald belastinggeld vraagt om een kritische blik. Zeker in tijden van falend nationaal beleid, waardoor veel Helmonders de broekriem moeten aantrekken.

Beantwoorden
Theo Heller (fractievoorzitter FVD

Wethouder Harijgens (Groen links)
Totaal 3e kwartaal 2021 : € 4.548,28
Totaal 4e kwartaal 2021 : € 4.516,88

Beantwoorden

Spijkers op laag water dit. Net zoveel als het gratis geld dat de gemeente uitdeelt aan 2,5 huishouden voor energiekosten.

Beantwoorden

Beste Martijn,

Goed dat Helder Helmond de centjes in de gaten houdt. Er is één zin in in je verhaal dat ik niet begrijp: “Nee, dit was puur om het college te bevragen of een halve ton aan onkostenvergoeding per bestuursperiode voor 1 wethouder wel een goed signaal is naar onze inwoners.” Ik begrijp die halve ton (50.000 euro) niet.
Wil je uitleggen hoe je aan dit bedrag komt? In ieder geval komt dit niet op het conto van wethouder Bontje want die komt volgens de jouw berekening niet verder dan 14.000 euro reis-en verblijfkosten op jaarbasis.
En zelfs als ik alle kosten van alle wethouders over het derde kwartaal optel, kom ik niet verder dan ruim 6.500,– euro. Op jaarbasis zou dit dan 26.000 euro zijn.

Of misschien kan meneer Heller (Forum) dit uitleggen?
Hartelijke groet,

Beantwoorden

Het ‘morele kompas’ is vaak zoek, men wil zoveel mogelijk geld binnenhalen, moraal telt niet net zo min als principes. Dit geldt ook voor wethouder Bonte, vroeger moet een wethouder in de gemeente wonen waar deze aangesteld was, die regel moet men gewoon vasthouden. Waarom een persoon uit een andere stad hier wethouder worden? Geen goede kandidaten hier? Twijfelachtig. Ook als ik zie hoe sommige wethouders zich kleden heb ik daar mijn bedenkingen over. Je zou je af kunnen vragen of ‘zo een figuren’ de burgers wel kunnen vertegenwoordigen…….. Je zou haast denken dat ze bij de kledingbank of de kledingbak hun kleding halen. Dit zou weleens een andere uitstraling mogen krijgen ook al snappen ze dat zelf misschien niet. Goede zaak Martijn, volg jullie op de voet!

Beantwoorden

Het is goed dat dit op de voet wordt gevolgd maar, zoals helaas vaak, is het wederom het paard achter de wagen spannen. Vooraf heeft de raad ingestemd met de uitzonderingspositie van deze wethouder. Deze clown mocht in zijn geliefde stad blijven wonen en hier de lakens komen uitdelen. Zoals ik al eens eerder heb gezegd: onze GL-stemmers krijgen wat ze verdienen.

Beantwoorden

Er speelt natuurlijk wel meer mee op de achtergrond dan alleen het sociaal leven van de wethouder. Groen Links heeft landelijk behoorlijk wat groei meegemaakt de laatste jaren en snel groeiende partijen hebben de neiging om de groei te willen controleren om gedoe te voorkomen. Dat betekent dat er geschoven wordt met het talent dat men vertrouwt. En als er iets van je gevraagd wordt kun je ook eisen stellen. De afweging wie ze naar voren willen schuiven ligt wel bij de partij zelf. En kennelijk zijn de kwaliteiten van de wethouder dusdanig dat ondanks de eis om niet te willen verhuizen

Eens met de onwenselijkheid van een pendelende wethouder, maar misschien moeten we het omdraaien: Wat kunnen we doen om hem hier te laten aarden? Dan lost het probleem zichzelf op. Op sleeptouw nemen tijdens carnaval bijvoorbeeld, hoewel dat voor sommige noorderlingen averechts werkt.

Wat betreft dat dubbel declareren door burgerleden, ik wist niet eens dat dat kon. Maar als dat de regels zijn, dan staan ze wel in hun recht. En qua verhouding van de vergoeding ten opzichte van een raadslid krijgen ze dan nog steeds vele malen minder per uur en ik kan niet in de portemonnee kijken van degenen die het doen. Dus of we passen de regels aan of we zeiken er niet over. En dat geldt zowel voor de declaraties van de wethouder als het dubbel declareren door die burgerleden.

Beantwoorden

@Michiel
Moeten we als stad dhr Bonte in de watten leggen zodat hij misschien gaat overwegen om zich hier toch te gaan vestigen?
En M.b.t dubbele declaraties; er bestaat ook nog zoiets als moreel kompas toch?

Beantwoorden

@Michiel vsn Geel. Rieter doet een beroep op het moreel kompas. U houdt het strak bij de regelgeving. Als u tegen een pendelende wethouder bent neem ik aan dat D66 straks tegen een verlenging van deze situatie gaat stemmen.

Want dat deze wethouder over zulke buitenaardse kwaliteiten beschikt wat een dergelijke constructie verklaarbaar maakt gelooft natuurlijk niemand. Tenzij het wel heel droef gesteld is met de Groen Links kandidaten.
Politiek gaat ook over geloofwaardigheid naar burgers toe.
Uw uitleg draagt er niet aan bij. Die is koel en zakelijk gebaseerd op wet en regelgeving.
Zo werkt het in het leven niet.

Beantwoorden

@E Betgem op dinsdag 3 januari 2023 om 09:49:

Politiek draait ook om compromissen. Binnen Groen Links is er een selectieprocedure geweest voor kandidaat wethouders en daaruit is hij naar voren gekomen. Je gaat elkaar niet verrassen met de kandidaten, maar je bemoeit je als coalitiegenoot ook niet te veel met de keuzes van een andere partij. De wethouder is duidelijk geweest over zijn intentie om niet te verhuizen en dat is dan gewoon impliciet onderdeel van het coalitieakkoord. Natuurlijk zijn in dat proces ook zorgen geuit over de wenselijkheid, maar we wisten waar we aan begonnen. Ik zie dan ook niet gebeuren dat een van de coalitiepartijen het opeens niet meer zou accepteren. Als dat gebeurt dan is er waarschijnlijk iets gebeurd met het draagvlak van de wethouder en is er dus veel meer aan de hand.

Wat betreft regels versus moraal, regels zijn een gestolde vorm van moraal. We richten ons land in op basis van wat we moreel verantwoord vinden en als het wringt, dan moet je dus je regels aanpassen als de meerderheid daar ook zo over denkt. Precies hetzelfde geldt als er bijvoorbeeld belasting wordt ontdoken op basis van bepaalde regels. Daar komt dan morele ophef over en dan worden als het goed is de regels aangepast als daar een meerderheid voor te vinden is. Hetzelfde met die declaraties. We kunnen ook gewoon de hoogte van de declaraties maximeren op een bepaald bedrag per maand. De vraag is dan wel of dat tussentijds kan (verslechteren arbeidsvoorwaarden) of pas vanaf een volgende termijn en of we het als gemeenteraad wel bepalen of dat de regels landelijk worden vastgesteld.

Beantwoorden

@michiel van Geel.
Zinloze discussie. WE dit.WE dat. Het gaat om wat de BURGERS hiervan vinden
Een omslag die u niet kan maken blijkbaar.
Tot zover.

Beantwoorden

@hanneke hegeman
Rieter maakt een berekening voor een ambtsperiode van vier jaar. Dat staat er ook. Simpel rekensommetje.

Beantwoorden

@E Betgem op dinsdag 3 januari 2023 om 10:27:

Mee eens. Als ik zelf burgercommissielid zou zijn en ik zou weten van het recht op dubbele vergoeding zou ik op zijn minst aarzelen om er gebruik van te maken.

Er zal vast wel een zwaarwegende reden zijn om Bonte in Helmond wethouder te willen laten zijn, maar als de wetgever vindt dat de lokale bestuurder binding zou moeten hebben met de lokale gemeenschap is het niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de politiek om hiervan af te wijken met als argument dat Bonte nu eenmaal binding buiten de lokale gemeenschap heeft.

Ook al kun je vraagtekens plaatsen bij het nut van die vereiste van ingezetenschap, hij geldt nu eenmaal wel en veel burgers hechten eraan. Daar moet je niet lichtzinnig mee omgaan.

Beantwoorden

Idd E Betgem,
Het is blijkbaar lastig voor sommigen je te verplaatsen in het gevoel van de burgers en met andere meningen. Dan gaat men zich verschuilen achter regels. En dat is dan de partij waar inclusiviteit hoog in het vaandel staat. Inclusief als het maar in hun straatje past.

Beantwoorden

@E Betgem op dinsdag 3 januari 2023 om 10:57:

Dank je wel. Ik heb de bestuursperiode niet opgepakt als zijnde 4 jaar die Martijn Rieter bedoelt. Als je zo rekent, dan kom je inderdaad aan die 50.000 euro. Ik vind het een beetje overdreven om daar nu zo’n lawaai over te maken. Het moet ook nog maar blijken of deze meneer Bonte het 4 jaar in Helmond uithoudt. Volgens zijn biografie op Wikipedia heeft hij vanaf 2003 tot nu 2023 maar liefst 10 betaalde banen/functies gehad. Hij heeft dus een gemiddelde doorlooptijd van 2 jaar. Maar eerlijk is eerlijk: voor iemand zonder diploma’s is dat toch een hele prestatie. Dus laten we als Helmond maar eens afwachten of hij zijn geld waard is. Ik heb hem via mijn column ‘Je moet maar durven’ al een uitdaging gepresenteerd. Ben benieuwd of hij die handschoen opneemt. Uiteindelijk is hij de wethouder van het Helmondse Mobiliteitsplan.

Beantwoorden

@hanneke hegeman.
Dank voor info. Je vraagt je toch met rede af waarom iemand met een dergelijk CV zoveel privileges krijgt.
Maar misschien raadplegen raadsleden Wikipedia.niet…
Mvg

Beantwoorden

Dhr Rieter zet hier wel een hoop burgercommissieleden weg op deze manier. Alsof men massaal hier gebruikt van maakt.
Of ze allemaal wel weet hebben vd regeling ?
Dubbele declaraties ?
Niet netjes.

Hoe doet Helder Helmond dat zelf met burgerleden die deelnemen aan beide commissiekamers ? Of is dit juist ontdekt door eigen commissieleden ?
Is dat dan ook (moreel) terugbetaald ?

Ook de vergelijking Tielemans is totaal niet geplaatst. Maar dat wist hij zelf ook. Dat zie je aan de opbouw van deze column. Het word als kop gebruikt maar in de tekst toch maar de zin weggemoffeld. “Niet met de verwachting dat hier net als bij ex-wethouder Tielemans een Helmondse bonnetjesaffaire gaande was”.

Beantwoorden

Martijn Rieter is volgens mij gewoon pissig dat Bonte wel wethouder is geworden en hijzelf niet. Daarom gaat hij naarstig op zoek naar dingen om over te zaniken.

Beantwoorden

Haal je een wethouder uit de andere kant van het land dan zijn dit soort kosten onvermijdelijk. Kan geen verrassing zijn.

Beantwoorden

Wel veel nonargumentatie hier, en dan alleen vanuit de hoek die dhr. Ritter kritisch menen te moeten benaderen.
Moreel staat in politiek keihard tegenover juridisch.
Dat misbruiken links liberalen graag. Beetje woke, wij zijn goed, dus de ander slecht.
Dat kinderlijke zie ik ook hier dus weer terug in de negatieve reacties.
Ik vind de wethouder an verre een draak van een regeling. De wet dicteertook aan alle kanten dat dit niet zou moeten.. Maar omdat er geen sanctie op staat, prutst men het toch maar in elkaar. Niet fraai.
Een ander punt vind ik, dan de dubbele vergoeding. Immers, volgt men twee commissies. Weliswaar half om half, maar ‘t is wel tweemaal zoveel voor en nawerk. Vergoeding zal ook tientjeswerk zijn, graag hoor ik de cijfertjes.

Beantwoorden

Schijnt wel een gezellige graag geziene wethouder te zijn geweest in de R’damse gemeenteraad. Kwaliteitje…https://www.youtube.com/watch?v=6_7nLl6X1B8&ab_channel=GeenStijl

Beantwoorden

@Eddie op dinsdag 3 januari 2023 om 23:41:

Ik heb er een andere benaming voor, zeker voor Bonte, te idioot voor woorden. Waarom haalt men zo een figuur…….. naar Helmond? Vele vraagtekens?????????????

Beantwoorden

Zouden we het niet veel meer over de rol van B&W en Gemeenteraad moeten hebben?
Het is immers het SYSTEEM dat deze constructie toelaat.
Gezien de enige reactie hier vanuit de politiek door dhr van Geel (reageert tenminste) vindt men blijkbaar dat men prima gehandeld heeft.
Behalve van de Rieter hoor ik van geen enkele andere oppositiepartij iets.
Ook niet vd Hr vd Kant (CDA) en dhr Manders (VVD) die toch hier regelmatig een lans breken voor meer burgerpartipatie.

Beantwoorden

Elke dag (neem ik aan) vanuit Rotterdam naar Helmond en vice versa … lekker milieuvriendelijk GroenLinks Voor o.a deze portefeuille is deze clown verantwoordelijk. In zijn portefeuille zit ook mobiliteit en daarin doet hij in ieder geval ervaring op.

Beantwoorden

Martijn,
En hoe zit het met de eveneens linkse PvdA-wethouder De Kort? Woont die niet in Vught? Is volgens mij toch zo’n 45km hier vandaan.

Beantwoorden

@Andre op dinsdag 3 januari 2023 om 21:23:

Het is geen misbruik, maar realiteit over hoe dingen werken. De reactie van de gemeente is duidelijk: Wat er gedeclareerd is valt binnen de afspraken. Daar kun je het dan gevoelsmatig niet mee eens zijn, maar dan moet je dus die afspraken aanpassen. En als je daar geen meerderheid voor krijgt, dan kun je proberen om via ophef druk te zetten om alsnog je zin te krijgen. Of je kunt het op een meer ludieke manier proberen zoals ik al aangaf.

@E Betgem op dinsdag 3 januari 2023 om 10:27:

Dat is het punt. Diezelfde burgers hebben de gemeenteraad aangesteld om namens hen het laatste woord te hebben wat betreft dit soort zaken. Dit is zo gedaan zodat niet elke beslissing vanuit de onderbuik of op gevoel gemaakt wordt. Politiek gaat niet alleen om gevoel of moraal, maar ook om het afwegen van voors en tegens en verschillende belangen. En dan kom je soms op compromissen uit die gevoelsmatig minder comfortabel zijn. De wereld is nou eenmaal niet zwart-wit.

Beantwoorden

@ Michiel van Geel. Sorry maar ik vind het kletskoek.Wat u zegt is dat na een gegeven mandaat men kan doen en laten wat men wil.
En dan kom ik terug op mijn eerdere punt. Minachting van mening van burgers. Die dus nu drie jaar dit moeten accepteren zodat de politiek dan weer gaat jammeren en niet begrijpt dat de opkomst zo laag is.
Dat u elk college waarin D66 vertegenwoordigd is in bescherming neemt is uw goed recht.
Maar ik denk dat veel burgers het spelletje wel doorzien.
En dat spelletje heet macht…
Ik ga niet meer met u in discussie hier . Onze filosofie over democratie en
burgerrechten staan nu eenmaal lijnrecht tegen over elkaar

Beantwoorden

@Betgem

Wel fijn om te zien dat u als Helmonds burger hier weer het hoogste woord voert.

Beantwoorden

@Roland Dank u wel.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 4 januari 2023 om 09:09:

“Politiek gaat niet alleen om gevoel of moraal, maar ook om het afwegen van voors en tegens en verschillende belangen.”

Een van die belangen is de wens van de wetgever, die vindt dat de lokale bestuurder binding zou moeten hebben met de lokale gemeenschap. Weegt het argument dat Bonte nu eenmaal binding buiten de lokale gemeenschap heeft zwaarder dan de wens van de wetgever? Dan kan dus elke wethouder die niet wenst te verhuizen zich beroepen op dit “bijzondere geval”.

Beantwoorden

Heel dat Bonte circus slaat werkelijk helemaal nergens op.

Hoe diep kan de ambtenarij nog zinken ik blijf me keer op keer verbazen, en ook dat we dit allemaal slikken, werkelijk waar.

Beantwoorden

Let op, mensen als Michel van Geel hebben dus geen enkel moreel besef. Het afdekken can de goede zaak is veel te belangrijk. Zoiets ontstaat alleen bij mensen die dus als kind overtuigd zijn van de “wetenschap” propaganda can links : wij, links zijn tegen oorlog. Zij, rechts, zijn dus voor oorlog. Vul maar aan. Ultieme wij/zij wensdenken waar je jezelf idealiseerd als Gutmensch.

Beantwoorden

@André
De spijker op zijn kop!
De deugmaatschappij ten top.

Beantwoorden

@Andre op woensdag 4 januari 2023 om 14:28:

@J op woensdag 4 januari 2023 om 15:08:

Was iedereen er maar net zozeer van doordrongen als jullie beiden dat overzichtelijke wereldbeelden zelden recht doen aan de complexe werkelijkheid.

Beantwoorden

@Andre op woensdag 4 januari 2023 om 14:28:

Let op, dit is dus precies wat “rechtse” mensen steeds doen: hun eigen morele afweging tot enige waarheid bombarderen en elke poging tot een genuanceerde kijk of argumenten die dat niet ondersteunen bombarderen tot “links”. Dat dan weer gekoppeld aan framing en het gebruik van woorden als “gutmensch”.

Lezen is kennelijk ook moeilijk, want ik heb letterlijk gesteld “Eens met de onwenselijkheid van een pendelende wethouder” als morele afweging. Alleen geldt in de politiek net als in het echte leven dat gelijk hebben niet altijd leidt tot gelijk krijgen. Omdat je niet de enige bent die erover gaat en er dus meningen en belangen tegen elkaar afgewogen worden. En als je dan samen tot een compromis bent gekomen, dan hoor je in de politiek ook te staan voor je woord.

Zeg eens Andre, als jij vroeger een ijsje wilde en je ouders zeiden nee, ging jij dan net zo lang zeuren tot je er toch een kreeg? Want dat is een beetje het gevoel wat ik bij je bijdrage krijg. Zo van ik vind dit en het maakt mij niet uit wat jullie vinden, want ik heb toch gelijk en ik hoef geen rekening te houden met wat anderen vinden.

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 4 januari 2023 om 15:25:

Een gezegde; hoe simpeler de mens, hoe simpeler de oplossingen…. 🙂

Beantwoorden

‘Een ieder’ heeft zijn jij-bak mogen uitdelen. Vanaf nu mag dat niet meer zegt deze schooljuf streng. 🙁 Voor wie het was vergeten, het onderwerp waarop je kunt reageren kun je lezen in de column van Martijn.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op dinsdag 3 januari 2023 om 07:23:

Berekening gaat om een volledige bestuursperiode. Natuurlijk moet dit nog blijken, maar je mag van een wethouder verwachten dat hij hier 4 jaar aan de slag gaat en niet tussentijds vertrekt.

Beantwoorden

@Amber op dinsdag 3 januari 2023 om 17:10:

Ik zet helemaal niemand weg. Ik ving op dat die discussie nu loopt bij de griffie. Volgens mij heeft bijna niemand verder weet van deze regelgeving.

Bij Helder Helmond weet ik niet hoe ze dat declareren, maar ook van eigen burgerleden zou ik dat ongepast vinden als ze dat dubbel zouden declareren. Dat standpunt blijft gewoon hetzelfde uiteraard.

Er wordt helemaal geen vergelijking met Tielemans gemaakt. Juist het tegenovergestelde.

Beantwoorden

@Andre op dinsdag 3 januari 2023 om 21:23:

Je volgt geen 2 vergaderingen, maar 2 halve. De vergoeding zou daarmee hetzelfde moeten zijn als een burgerlid die 1 volledige commissievergadering bijwoont. Dat is tenminste mijn mening. Vergoeding per vergadering is om en na bij een kleine 100 euro dacht ik. Afhankelijk van de belasting wat je daarvan overhoudt, verschilt per persoon.

Beantwoorden

@J op woensdag 4 januari 2023 om 08:55:

Wat is je vraag precies J? Ook Wethouder de Kort komt niet in Helmond wonen nee, maar zijn declaraties zijn beduidend minder en vergelijkbaar met andere collegeleden.

Zie meegestuurde link: https://www.helmond.nl/1/declaratiescollege/declaraties-college-2022/declaraties-3e-kwartaal-2022

Beantwoorden

Bedankt voor je antwoord @Martijn Rieter.

Neem aan dat je nu bij burgerleden van HH gaat nakijken of dit het geval is en hierin direct een standpunt als partij neemt. Er is schijnbaar aanspraak op gemaakt. En omdat je dit nu in een column aankaart. En dat het moreel niet kan. Ik mag aannemen dat HH dit niet accepteert.

Tielemans benoem je zelf in het stuk. Als je het tegenovergestelde bedoeld had je dit dan niet beter gewoon weg kunnen laten ?

Beantwoorden

Stel je gaat 2 keer in de week naar Rotterdam op en neer ..dan kost een 2e klasse maandabonnement 396 euro.. voor de trein

2 overnachtingen in de week in het Fletcher Hotel op suytkade minimaal 100 euro per nacht

800 in de 4 weken.. dus voor hotel

Kom ik op 2400 per kwartaal voor hotel
En bijna 1200 per kwartaal voor de trein

Dus 3600 per kwartaal… grof geteld…dat kan iedereen voordat je een wethouder uit Rotterdam naar hier laat reizen zo berekenen.

Lijkt me dat dit al bekend was voordat men een akkoord gaf op dat dhr bonte in Rotterdam mocht blijven wonen..

Beantwoorden

@Martijn,
Dank voor je antwoord, duidelijk
Ik denk wel dat wanneer er weer zo’n situatie gaat komen, dat een wethouder buiten onze stad blijft wonen en hierdoor exceptionele declaraties het gevolg zijn, de raad hiervoor moet gaat liggen. De regels mogen dan wel hel⁴der zijn, moreel besef moet er zijn, zeker bij een volksvertegenwoordiger.
Blijf dit agenderen

Beantwoorden

@Joep: hij slaapt bij West-Ende 🙂
En om bij de column van Rieter te blijven: daar geniet hij niet van de steekpenningen die betaald zijn door dit hotel aan Tielemans voor de bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van dit hotel.

Beantwoorden
Eric wel uit Helmond

@ Eric wel uit Helmond

Nou daar geef je even een lekker fris inkijkje he? Over het reilen en zeilen binnen de gemeente Helmond. En je zet het ook nog zomaar op internet????? Chapeau hoor, jij durft!

Beantwoorden

@Amber op woensdag 4 januari 2023 om 18:28:

We moeten er nog met de fractie over hebben. En het weglaten van Tielemans ben ik het niet mee eens. Het zijn beiden wethouders die opvallen door hun declaraties, maar verder houdt het ook op. Om juist verwarring te voorkomen, geef ik hiermee aan dat er geen Helmondse bonnetjes affaire is. Het blijft wel een column.

Beantwoorden

@J op donderdag 5 januari 2023 om 07:42:

Er moet jaarlijks een vrijstelling worden bekrachtigd door de gemeenteraad dus dit zal rond mei/juni weer op de agenda staan. Ons standpunt is helder!

Helmondse wethouders moeten in Helmond wonen. Zodat ze dicht bij de samenleving staan en de effecten voelen van hun eigen beleid. Je bent als wethouder namelijk bestuurlijk verantwoordelijk voor alles wat er hier gebeurt. Daarnaast is het omzeilen van wetten (wat gebeurt bij de verlenging van deze vrijstellingsregel) ook heel slecht voor het draagvlak.

Beantwoorden

@Martijn Rieter op vrijdag 6 januari 2023 om 10:17:

Vrijstelling conform de wet heeft niks met “het omzeilen van wetten” te maken. De wetgever staat vrijstelling toe als sprake is van een “bijzonder geval”. Wat precies een “bijzonder geval” is, laat de wetgever aan de gemeenteraad over.

De Kort maakt aannemelijk dat verhuizing schade zou doen aan personen om hem heen. Zoiets geldt niet voor iedereen, dus dit zou je met goede wil wel een “bijzonder geval” kunnen noemen.

Sociale binding met de huidige woonplaats geldt wel voor iedereen, dus dat is geen “bijzonder geval”. Maar misschien heeft Bonte rond mei/juni een beter verhaal.

Beantwoorden

@Sander Lam op vrijdag 6 januari 2023 om 11:21:

”Het is in strijd met de geest van het betreffende wetsartikel en de bedoeling van de ontheffingsmogelijkheid dat de ontheffing een structureel karakter krijgt.”

http://www.wethoudersvereniging.nl.cv1.oww.net/belangenbehartiging/rechtspositie/onkosten/verhuisplicht-en-verhuiskosten

Beantwoorden

Een bijzonder geval kan nooit zijn dat het subject zelf beweert dat verhuizing pijn doet aan derden.
Wat een kul… Hij wordt toch niet gedwongen om wethouder te zijn… Als hij persoonlijke overwegingen heeft dan kan hij “nee” zeggen.

Blijkbaar hebben veel beroepspolitici zoveel boter op hun hoofd dat ze massaal vergeten hoe de wet bedoeld is en uitgelegd moet worden. Of hebben ze zich allemaal door prostituees laten onderpiesen of zo.

Feit blijft dat ook op lokaal niveau regels met voeten getreden worden, en dan democratisch juridisch afgedekt worden met ” zo heeft de meerderheid” beslist. Een meerderheid die uit politieke machtsdrang elkaars gedrag goedkletst.
Een meerderheid, inclusief mensen die zich verschuilen achter compromissen in complexiteit praatjes.

Beantwoorden

@Martijn Rieter op vrijdag 6 januari 2023 om 12:25:

Dank voor de verwijzing. Ook de tekst pal boven de woorden die je citeert is de moeite van het lezen waard.

Beantwoorden

@ Joep

Volgens de door Martijn hier bijgevoegde link http://www.wethoudersvereniging.nl.cv1.oww.net/belangenbehartiging/rechtspositie/onkosten/verhuisplicht-en-verhuiskosten

mag de wethouder maar 1x per week een retour naar zijn oude woonplaats declareren. Nu klopt je berekening dus niet meer🙄

Beantwoorden

@Andre op vrijdag 6 januari 2023 om 12:54:

Inderdaad, niemand wordt gedwongen wethouder te zijn, iedereen kan altijd “nee” zeggen. Maar als dat een doorslaggevend tegenargument is, kan niemand vrijstelling krijgen. Dat kan de wetgever niet bedoeld hebben.

Vrijstelling is mogelijk als sprake is van een “bijzonder geval”. Wat denk jij dat de wetgever hiermee bedoelt?

Beantwoorden

@Tess

Dertig jaar geleden kwam ik hier wonen als Hagenees, ging hier ook werken, maar ik kreeg van mijn baas echt niet 1 keer per maand een vergoeding om een dag/weekend terug te keren naar Den Haag om mijn vrienden daar te bezoeken of wat dan ook. Waarom ook? Het is toch MIJN keuze om hier neer te strijken en te gaan werken, waarom moet mijn baas dan mijn bezoekjes aan Den Haag betalen?

Beantwoorden

De vergoedingsregeling voor burgercommissieleden is niet slechts een aanwezigheidspremie, het is mede bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten en inspanningen die gemoeid zijn met het voorbereiden van de vergadering, het lezen van stukken en het bijbehorende fractieoverleg. Het “dubbele” bijwonen van beide vergaderingen vergt dan twee keer zoveel tijd en inspanning.

Een burgercommissielid doet door het jaar heen zoveel meer dan af en toe op een stoel zitten en de zaal vullen. Dat weet de schrijver heel goed en het goedkoop scoren met deze column past hem niet.

Beantwoorden

@ Pejeka

Ik vind dat je groot gelijk hebt hoor. Zo denk ik er ook over, en zoals hier te lezen valt zijn er wel meer mensen die het ook met je eens zijn.

Omdat Joep een zgn “passende”berekening had gemaakt heb ik hem alleen nog even getipt dat dit in ieder geval niet opgaat voor de reiskosten.

Wat ik sowieso niet begrijp is dat er blijkbaar geen geschikte kandidaat wethouder te vinden was in Helmond. Daar geloof ik helemaal niets van.

Beantwoorden

@Tess

Men zegt ook dat een wethouder in Helmond moet komen wonen, daar wijkt men ook vanaf als hij 1 keer in de week op en neer gaat, kom je in de 4 weken op 183.20 euro uit ..een enkeltje Helmond naar Rotterdam is 22.90 op basis van 2e klasse ..

Wat ik wil zeggen het bedrag is in totaal niet zo heel gek, met 2 keer reizen is een trajectkaart voordeliger.. los van dat de trein belachelijk duur is..

@Pejeka,

In jouw situatie ben ik het met je eens, jij kiest er voor om hier te gaan werken, dan kan je dat niet van een werkgever verwachten…

Echter de tijden zijn veranderd, en als de beste man gevraagd is.. kan hij eisen op tafel leggen.. ff los van of dit maatschappelijk wenselijk is in een openbare functie, is de raad er mee akkoord gegaan in meerderheid.

Waarom ze juist deze man naar hier gehaald hebben dat ligt bij Groen links..

Beantwoorden

@Maria op zondag 8 januari 2023 om 00:58:

Dag Maria,

Eerder heb ik een vergelijkbare reactie gehad met Andre. Je volgt geen 2 vergaderingen, maar 2 halve. De vergoeding zou daarmee hetzelfde moeten zijn als een burgerlid die 1 volledige commissievergadering bijwoont. Dat is tenminste mijn mening.

En een burgercommissielid doet door het jaar heen zeker meer dan op een stoel zitten en de zaal vullen. Deze column is ook geen verwijt naar burgercommissieleden en diens functioneren.

Beantwoorden

Wat ik mis is de morele kant.Ik weet natuurlijk niet wat er bekend of te verwachten viel. In deze tijd waarin zovelen het zwaar te halen hebben zou college moeten beseffen dat dit geen beste aktie is. Een gebrek aan normbesef.
Nu doet B&W het af met de stelling dat raad straks weer een beslissingsmoment krijgt.
We weten allemaal dat dit een wassen neus is. Immers bestaat er geen dualisme in Helmond en staat de uitkomst al vast.
Michiel van Geel zou zeggen ” daar heeft u voor gekozen”.
Het is weinig hoopgevend allemaal. Zeker in beschouwing genomen dat Helder Helmond de enige oppositiepartij is.

Beantwoorden

Gefeliciteerd met de aankoop van het appartement Dhr Bonte.

Heel fijn dat u hiermee tegemoet komt aan ons burgers die de situatie niet begrepen. We zijn het qua politieke richting niet eens maar dit kan ik waarderen.

Heel veel woonplezier in ons mooie Helmond.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *