10reacties

Rieter: Oplossing voor donaties noodhulp

De gemeente Helmond heeft voor de tweede keer binnen een jaar, ruimhartig financiële steun gegeven aan rampen in het buitenland. Begin februari aan Turkije en eerder deze maand aan Marokko. Beiden ging het om steun voor een vreselijke ramp waar veel slachtoffers zijn gevallen. In één jaar een kleine 2 ton euro. Het college was in eerst instantie in de veronderstelling dat ze over deze steun helemaal zelf (zonder gemeenteraad) konden beslissen. Een dag later moesten ze hier alweer van terugkomen want: de gemeenteraad gaat hierover. De donatie voor Marokko is dus al toegezegd door het college, maar zal vanavond tijdens de raadsvergadering eerst nog moeten worden bekrachtigd (pdf)).

Los van het feit dat het niet onze taak is om een financiële bijdrage te geven, vinden we als Helder Helmond het onwenselijk om selectief om te gaan met noodhulp. Want waar ligt de grens? Bij welke rampen geven we wel en bij welke geven we geen steun? Eerder waarschuwden we al dat dit niet uit te leggen is aan onze stad. Er is bijvoorbeeld door Helmond geen financiële steun gegeven aan Oekraïne. Ook komt er geen steun aan Libië, waar tegelijkertijd met Marokko een ramp gaande is.

Laat duidelijk zijn, ik roep hierbij niet op om iedere ramp te steunen want daar hebben we simpelweg het geld niet voor. Er is in onze begroting namelijk géén voorziening opgenomen voor steun aan rampen. Als dekking wordt nu telkens de ‘’post onvoorzien’’ gebruikt. Deze post is juist in het leven geroepen om Helmondse financiële tegenvallers op te vangen. Grote onvoorziene uitgaven aan rampen kunnen onze gemeentelijke begroting ontwrichten. Hier moet dus een structurele oplossing voor komen.

Daarom verzoeken we het college via een voorstel (pdf) om jaarlijks € 1,- per inwoner van Helmond te begroten voor steun aan rampen in binnen- en buitenland. Hiermee kunnen we jaarlijks financiële steun geven op de nazorgperiode van een ramp. In het geval er geen noodzaak hiertoe is, vallen de middelen weer vrij voor de gemeentelijke begroting. Als er meerdere rampen zijn waar we steun aan willen verlenen dan wordt het volledige bedrag gedeeld door het aantal initiatieven dat we willen steunen. Onze uitgaves zijn daarmee te overzien. Daarnaast willen we dat er een heldere leidraad wordt opgesteld waaraan rampen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de gereserveerde financiële steun. Hierbij is wel een voorwaarde dat het een band met de gemeente Helmond betreft. Wordt vervolgd!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

In de reacties hieronder een update door de weblog.