23reacties

Rieter: Nieuwe school komt uit lucht vallen

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten van de nieuwe locatie van het Jan van Brabantcollege (JvB). Deze school krijgt nieuwbouw op het parkeerterrein van de Cacaofabriek. De totale begrootte kosten komen neer op een bedrag van 30 miljoen, 28 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aanpassingen infrastructuur. Dat is maar liefst 11 miljoen meer dan eerder begroot. Verklaring voor deze overschrijding zijn de gestegen bouwkosten, vervuilde grond en een fietsparkeerkelder. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat het college bij grote projecten moeilijk binnen de financiële kaders kan blijven, maar bij dit project is er begrotingstechnisch nu dus al een flinke overschrijding.

Allereerst begrijpen we dat er wat moet gebeuren voor het JvB. Het sterk verouderde pand is niet meer van deze tijd en aanpassingen zijn lastig vanwege de monumentale status. Daarnaast is er ook een gelijk speelveld nodig voor de middelbare scholen in onze stad. Het Dr. Knippenberg College en het Carolus Borromeus College zitten inmiddels beiden in een modern pand. Toch komt deze genoemde locatie uit de lucht vallen. Het zag er namelijk lang naar uit dat het JvB van de Molenstraat zou verhuizen naar nieuwbouw bij het Fletcher Hotel.

Wat me het meeste stoort is dat er weer één locatie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad terwijl er 8 mogelijke locaties onder de loep zijn genomen. Als je de gemeenteraad echt aan zet wil krijgen dan leg je de drie meest kansrijke opties voor en laat je het ook aan de gemeenteraad. Ons gevoel is dat het besluit eigenlijk al genomen is. ‘’Take it or leave it’’ zo komt het over. Daarnaast moeten we dit grote nieuws wederom uit de krant lezen.

In tegenstelling dan wat er in het Eindhovens Dagblad staat, roept deze locatie veel vragen op. Is deze locatie met de Cacaofabriek, twee aangrenzende woonwijken en dus het JvB niet te klein? Wat gebeurt er concreet met de historische kraanbaan? Maar belangrijkste vraag: Hoe gaan we de parkeerdrukte oplossen als tegelijkertijd parkeerplekken verdwijnen? Blijven deze gratis?

Uit ons buurtcafé Annawijk/Suytkade werd duidelijk dat er nu al een flink parkeerprobleem is. Dit zal met de nieuwe school niet minder worden. De Groen Links wethouder belooft dat er voldoende parkeerruimte blijft. Dit is ruimtelijk gezien al moeilijk te geloven. En haar opmerking dat ambtenaren, welke daar veel parkeren, maar de fiets moeten nemen geeft niet echt het vertrouwen dat alle parkeerplekken worden gecompenseerd. We blijven dit dossier kritisch volgen.

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond