Buiten is het 9 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 111.464 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Frans

19reacties

Overmorgen, op 15 maart 2023, zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en het bestuur van het waterschap Aa en Maas. Ik kan er niet (en dat wil ik ook niet) onderuit om in deze column daar over te schrijven. Al was het maar in het belang van mijn eigen partij 50PLUS. Echter daar hoort een belangwekkend argument, namelijk die van de opkomst. Lees verder »

1reactie

De kop van deze column doet vermoeden dat ik het ver over de grens heb gezocht. Niets is minder waar: geen gecombineerde (bus)reis naar een prachtige Duits/Franse streek, maar een ontmoeting in het centrum van onze stad, in de Elzaspassage.
Op maandag 23 januari 2023 was er om 10.00 uur een ontbijt voor 200 personen ingericht in de Elzaspassage. Georganiseerd door een bont gezelschap: de Elzaswinkeliers, Helmond Marketing, de LEV groep, leerlingen van middelbare scholen en de supermarkt PLUS. En dat onder BEZIELENDE leiding van de vrijwilligers van WE CARE!! Lees verder »

21reacties

Enkele weken geleden strooide het kabinet miljarden rond; een waar sinterklaasfeest!! Onder leiding van Sint/ minister Hugo de Jonge werd veel geld (ongeveer 7,5 miljard) verdeeld over verschillende projecten in het land. Met name om woningbouw te stimuleren en daarvoor ook bereikbaarheid aan te pakken. Eindhoven, Tilburg, Breda en zelfs Oss deelden mee in deze strooipartij.
Heel Brabant was in the picture! Heel Brabant? Nee toch niet: Helmond zag de miljoenen/miljarden aan zich voorbijgaan en bleef met lege handen achter. Hadden we geen schoen gezet? Zaten we te slapen bij de inschrijving? Zijn we nog in beeld in en bij de verschillende samenwerkingen? Lees verder »

4reacties

In minder dan twee maanden staan we voor de overgang van 2022 en 2023; velen zijn daar nog niet mee bezig, eerst nog de 11e van de 11e , sinterklaas en kerst.
Voor de gemeenteraad ligt dat iets anders, die buigt zich nu heel uitdrukkelijk over 2023. Wetten en regeltjes vereisen namelijk dat de raad tijdig de begroting (2023) vaststelt. In politiek opzicht is dat de topic van de maand november. Vandaar dan ook de vraag wat we met elkaar verwachten van 2023; 50Plus Helmond stelde zich die vraag. Lees verder »

14reacties

In de column wil ik aanhaken aan de column van mijn collega Jochem van de Bogaard van D66, verschenen op de weblog op 5 september 2022. Deze column gaat over het betrekken van de inwoners van onze stad Helmond bij het maken van beleid en bij de besluiten. 
Om te beginnen onderschrijf ik van harte de oproep van Jochem om “het samen te doen”. In het programma van 50PLUS is opgenomen dat de inbreng van de inwoners niet onderschat mag worden. Een inderdaad in het ambitieakkoord van het huidig college wordt gesproken dat de participatievormen van nu niet in beton zijn gegoten, maar mee bewegen met specifieke situaties. Lees verder »

4reacties

In mijn vorige column haalde ik al aan dat de wereld in Nederland op zijn kop staat door de vele crises die ons overkomen. Als gevolg van de energieproblemen en/of een oorlog op dit continent dreigen prijzen voor allerlei producten de pan uit te reizen. Ook de Helmonders zullen dit gaan merken of er op verloop van tijd tegen aanlopen. Een pluim voor het college dat ze zo snel hebben gereageerd op het verstrekken van de energietoeslag. Lees verder »

9reacties

Midden in een tiental crises die ons land nu rijk is, is in Helmond constructief gesleuteld aan een ambitieakkoord voor de periode tot 2026. Plaatsvervangend schaamte over wat Den Haag nu klaar maakt. En dan lezen we ook nog dat de wooncrisis wel aan Helmond voorbij zal gaan, dat we voor leegstand bouwen. Niet uit te leggen in een tijdsgewricht dat om iedere vierkante meter woonruimte bij wijze van spreken financiële “veldslagen” plaats vinden. Lees verder »