Buiten is het 9 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 109.550 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

14reacties

In de column wil ik aanhaken aan de column van mijn collega Jochem van de Bogaard van D66, verschenen op de weblog op 5 september 2022. Deze column gaat over het betrekken van de inwoners van onze stad Helmond bij het maken van beleid en bij de besluiten. 
Om te beginnen onderschrijf ik van harte de oproep van Jochem om “het samen te doen”. In het programma van 50PLUS is opgenomen dat de inbreng van de inwoners niet onderschat mag worden. Een inderdaad in het ambitieakkoord van het huidig college wordt gesproken dat de participatievormen van nu niet in beton zijn gegoten, maar mee bewegen met specifieke situaties.

Voor 50PLUS was en is het van groot belang dat de inbreng van onze inwoners als waardevol wordt ervaren, gezien, gehoord en meegenomen wordt in afwegingen van besluiten. Daarom vinden we het ook van belang dat de politiek en de ambtenarij zich richten op allerlei vormen van het betrekken van inwoners bij beleid en besluitvorming.

Laat ons experimenteren !!
Maar, er is een andere kant aan dit verhaal en dat wil 50PLUS niet verstoppen.

De gemeenteraad denkt na over hoe de burger betrokken kan worden; recent is er een communicatiespecialist bij de griffie aan het werk gegaan. En terecht wordt dan de vraag door deze medewerker aan de raadsleden gesteld wat (en hoe) we willen in de communicatie. De fractie van 50PLUS heeft zich de vraag gesteld of de berichtgeving wel wordt ONTVANGEN. Heeft de inwoner interesse in wat de gemeente doet? Afgezien van eigen belangen.
Hoeveel inwoners hebben een abonnement op het ED? Komt de Loop overal in de bus en wordt raadsnieuws (niet de mededelingen!) dan gelezen. Hoe is de luister- en kijkdicht van Dit is Helmond. Wordt er nog gelezen?; of wordt er beeld gevormd? De rol van het politiek bestel wordt niet meer herkend in een vertegenwoordigende element van de burgers; de overheid is eerder een boeman. We praten de politiek in zijn algemeenheid hiermee overigens niet schoon.

Misschien zou het participatiebeleid drastisch teruggeschroefd moeten worden als “wake up call”. Alleen maar beperken tot enkele takken van sport en niet meer via allerlei procedures in de bureaucratie maar rechtstreeks bij de raad(sleden).

Kortom: 50PLUS is op zoek naar hoe inwoners van onze stad laten zien welke betrokkenheid er is: geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, maar wel een belangrijke!!!

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS

14 reacties:

Leuk dat je de knuppel in het hoenderhok gooit Frans, hoewel de participatie bij dit topic nog op zich laat wachten…

Het ergste dat je volgens mij kan doen is het optuigen van “schijnparticipatie”. Als je de indruk wekt dat mensen heel veel invloed ergens op kunnen hebben en vervolgens alle argumenten van tafel worden geveegd, zelfs als die heel redelijk zijn, dan raken mensen teleurgesteld en haken af. Participatie moet je niet doen omdat het moet, maar omdat je denkt dat het iets toevoegt.

Te vaak zie je dat participatie een verplicht nummer als onderdeel van het proces is. Geen feest van de democratie, maar een horde die genomen moet worden op weg naar een vooraf gesteld doel. De enigen die dan nog meedoen zijn degenen die hun hakken in het zand zetten in reactie op een plan.

Dat is ook een van de primaire redenen voor het invoeren van de participatieplicht waar we het laatst over gehad hebben in het kader van de omgevingswet. De (naieve?) hoop is dat het betrekken mensen vooraf gaat leiden tot echte participatie in plaats van een verplicht nummer nadat het ontwerp al klaar is.

Lang verhaal kort, er zijn inderdaad twee kanten aan het participatieproces. De deelnemers mogen best wat actiever zijn, maar de initiatiefnemers moeten ook heel duidelijk zijn wat de meerwaarde is en hoeveel ruimte voor wijzigingen er nog is. Want dat laatste daar schort het regelmatig aan.

Beantwoorden

Misschien gewoon referenda houden in de gemeente, de wet staat dat toe.
Dan wellicht inzichten in draagvlak en steun voor ideeën.
Verder wat Michel aangeeft. Het is vaak onderonsje. Desnoods met oprichten nieuwe entiteiten als stichtingen, coöperaties, ngos, bvs, nvs, die bevolkt worden door dezelfde lui, gesponsord door dezelfde big industrie en overheden.

Beantwoorden

Wil je de burger meer betrekken, dan dan zal dat moeten gaan over beleid dat hun leef- en woonomgeving direct raakt. En daar idd een referendum over organiseren

Ik denk dat als je begint met de vraag : hoe werkt een gemeente wat doet de gemeente, wat doet de raad, waar heeft de gemeente zeggenschap over? Dat meer dan de helft van de Helmonders dat niet weet en de gemeente vooral ziet als een kantoor van de regering, aangezien 70% van de taken van een gemeente gewoon uitvoeren is van opgelegd beleid uit den Haag.

Een hoop mensen weten niet eens waar en hoe men kan laten zien dat men betrokken is.
Organiseer als gemeente eens een cursus over hoe mensen politiek actief kunnen worden, hoe de gemeente werkt, wat de provincie doet en wat in Den Haag beslist wordt, en welke invloed je op welke manier als burger op deze overheden hebt en er eventueel over mee kan praten.

Beantwoorden

@Joep op dinsdag 27 september 2022 om 12:35:

Invloed?

Beantwoorden

Jammer dat dit weblog, een laagdrempelige voorziening om in ieder geval betrokken te blijven bij de Helmonds politiek, heeft besloten om op Noord-Koreaanse wijze reacties te verwijderen. Je komt hier vooral voor de interactie, en pas daarna voor de inhoud van de artikelen. Dit weblog wordt door de politiek en gemeente volgens mij goed gelezen. Het is dan wat mij betreft ook niet nodig om zo strak als nu de hand te houden bij de reacties, tenzij deze over de een fatsoensgrens heengaan. Dit weblog maakt ook deel uit van de kanalen waarmee bijvoorbeeld raadsleden als Frans Mol contact leggen met de Helmondse burgers. En dus de participatie bevordert.

Beantwoorden

@Frans Mol:
Interessant onderwerp. Over het algemeen denk dat we om de drie of vier jaar jaar een stuk of veertig Helmonders moeten kiezen die zich verdiepen in alle zaken die in Helmond spelen. Voor dat werk betaal je ze een paar duizend euro per maand zodat zij zich daar zo’n twintig uur per week mee bezighouden. En een of twee keer per jaar schrijf je als gemeente een betrouwbare internetpeiling uit over de echt grote zaken. Zoals met (een kleine zaak natuurlijk maar puur als voorbeeld:) de naam van het nieuwe zwembad.

Het aantal krantenabonnementen kun je toch gewoon bij de krant zelf opvragen? In welke wijken De Loop niet bezorgd wordt staat zowat elke week op de voorpagina bij de rubriek bezorgers gezocht. Dan weet je dus ook de wijken waar ze wel bezorgd worden. De kijkdichtheid van Dit is Helmond wordt volgens mij niet gemeten. Een goede indruk hoeveel mensen naar hun kijken zie je op hun YouTube-pagina (https://www.youtube.com/c/DitisHelmond/videos) en Facebook-pagina (https://www.facebook.com/ditishelmond/videos). Een dolenthousiaste medewerker zei me tijdens Queen dit jaar dat de kasteeltuinconcerten hun kijkcijferhit is. Want dan kijken veel Helmonders en de mensen uit de regio die ook naar die concerten komen.

Beantwoorden

Als een bezorger aangeeft te willen stoppen binnen een bepaalde tijd, dan plaatsen we meteen een advertentie. Dit wil niet zeggen dat zo’n wijk meteen ‘open’ ligt.
We hebben 87 bezorgers, dus het komt elke week wel een keer voor.
Onze wijken zitten voor 95% dicht, dat is zeker.
Verder willen we graag onderzoeken neerleggen om ons bereik aan te tonen in Helmond. Ook via Tip de Loop gaan we binnenkort weer een onderzoek doen. we zijn niet bang om ons zelf de maat te nemen. Dit kunnen we niet altijd van onze collega’s zeggen.

Ad Klaasen, uitgever Weekkrant De Loop Helmond

Beantwoorden

@Roland op dinsdag 27 september 2022 om 14:38:

Dit mes snijdt een beetje aan twee kanten. Ik weet dat er raadsleden zijn die hier liever niet reageren, omdat ze niet verwachten dat ze op een nette/vriendelijke manier respons krijgen of het idee hebben dat het vechten tegen de bierkaai is om discussie op inhoud te hebben tussen ongenuanceerde reacties.

Goed modereren, ook tijdens participatiebijeenkomsten, is een kunst die niet eenvoudig aan te leren is. Het is idealiter een combinatie van mensen aanspreken op gedrag en uitleggen waarom hen soms het woord ontnomen wordt. Daar komt bij dat als mensen anoniem zijn ze zich vrijer voelen om ongezouten hun mening te geven dan als men in levende lijve iets moet zeggen. En ook dat heeft twee kanten, want die eerlijkheid is wel goed, maar een beetje rekening houden met anderen mag ook wel.

Beantwoorden

Ik heb eens mee mogen kijken bij die participatie, mijn bevindingen lees je hier:
https://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/hoe-maken-we-t-stationsgebied-aantrekkelijker/#comment-297728

Beantwoorden

@wilko

Kasteeltuinconcerten zijn ook top, maar ze doen bij Dit is Helmond veel meer evenemten in Helmond hoor. 🙂
En ook politiek, dat doen ze ook. Interviewtjes en ook artikelen en Dindagavond werd de extra raadsvergadering van de gemeente Helmond op facebook live uitgezonden. https://www.facebook.com/ditishelmond/videos/422372676696728 Die kan iedereen nog steeds kijken trouwens

Ben daar zelf dit jaar mee gestopt, maar blijf ze gewoon volgen op facebook.

Groetjes,
Oud DIH-medewerker

Beantwoorden

Misschien is er wel minder ‘animo voor participatie’ omdat participatie te weinig inhoudt. Participatie is het recht om je te laten horen, zonder dat je daarmee een recht verwerft; namelijk: ECHTE inspraak. Niemand garandeert dat je wensen worden ingewilligd; “we nemen het mee” zal de boodschap zijn. De enige echte vorm van inspraak is inderdaad een referendum bij zaken die er toe doen. Dan geef je de Helmonders ook iets concreets in handen.

Beantwoorden
Theo Heller, Fractievoorzitter FVD

@Theo Heller, Fractievoorzitter FVD op vrijdag 30 september 2022 om 13:17:

90.000 kapiteins op 1 schip, dat werkt niet. Natuurlijk moet de volksvertegenwoordiging rekening houden met de wensen van het vertegenwoordigde volk, maar niet elke wens is uitvoerbaar en veel wensen zijn onderling tegenstrijdig (bijvoorbeeld omdat ze samen meer geld of menskracht kosten dan feitelijk beschikbaar is).

Een bindend referendum heeft alleen zin als elke keuzemogelijkheid uitvoerbaar is, én iedereen de belangrijkste gevolgen van elke keuzemogelijkheid kan overzien, én het onderwerp van voldoende gewicht is om de inzet te rechtvaardigen van het geld en de menskracht om het referendum te organiseren en het eerlijke verloop te waarborgen. Ik kan zo snel geen referendum-keuzevraag bedenken die aan al deze eisen voldoet. Jij wel?

Beantwoorden

Deze week mooi stuk in de Loop over “coalitiebelang”. Na het eerste half jaar van het zgnd ambitieakkoord lijkt er weinig terecht te komen van luisteren!

De oppositie vertegenwoordigd (zeker in de huidige samenstelling) de helft van de inwoners. Waarom wordt daar dan niet al naar geluisterd?

Ook 50plus lijkt de komende 3,5 gewoon achter GroenLinks aan te gaan lopen en braaf de afgesproken stem-discipline te volgen.

Een gemiste kans, de inwoners waar u zo hard naar zoekt zitten gewoon naast u in de raadszaal ?!?!

Beantwoorden

Beste Frans,

Burgerparticipatie moet altijd hoog op de agenda staan, het is alleen zoeken naar de juiste vorm. Ik pik er een uit, je noemt in je column de lokale omroep dit is Helmond.

Dat is op zich natuurlijk een goed medium om burgers te bereiken, alleen moet dit wel professioneel aangestuurd worden. Nu wordt het werk door vrijwilligers gedaan en heeft het een hoog hobby gehalte.

Daarnaast vraag ik me af of een omroep die burgers blokkeert op twitter enkel omdat er vragen gesteld worden. Dat is nou bepaald niet een club waar de gemeente in contact wil komen met de burgers, diezelfde burgers die geblokkeerd worden.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *