3reacties

Mol: oud en jong in Helmond

De laatste maanden is er wederom in allerlei media aan de bel getrokken met de constatering dat de ontgroening in de Nederlandse samenleving zich meer en meer laat gelden.
En die ontgroening is volgens het CBS de zwaarste aanjager van we dan vervolgens vergrijzing noemen. De verschuiving van het cohort jong via de middengroep naar het cohort ouderen gaat veel sneller dan enkele jaren geleden door wetenschappers en beleidsmakers is voorzien.

Helmond is qua samenstelling van de bevolking geen uitzondering in de landelijke ontwikkeling. En daarmee zal ook onze gezamenlijke aandacht in die trend mee moeten verschuiven.

De jeugd heeft de toekomst is het gezegde; en ondanks dat we een partij voor de ouderen zijn hopen we echt dat dit ook voor de nakomelingen in Helmond zal gelden.
Wist u dat als gevolg van de pandemie meer dan 50% van de jongvolwassenen in Zuidoost-Brabant gezondheidsklachten hebben? Eigenlijk een onmenselijk getal. En dat gecombineerd met veel financiële problemen (schulden door achteraf betalen!)

Voor wat betreft die versnelling van de vergrijzing in Helmond is er niet aan te ontkomen dat meer middelen voor die vergrijzende doelgroep beschikbaar komen. En dat zal ook in Helmond aan de orde moeten komen.
Vanuit de stelling vitaal en gelukkig oud (zie Ambitieakkoord!) ligt de focus van oudsher op zorg en gezondheid. Meest recente, item waar ik eerder aandacht heb besteed, had als onderwerp valpreventie.
Maar het is van belang dat er ook acties worden uitgezet op andere terreinen.

Als voorbeeld de arbeidsmarkt. In het ED van 7 februari 2023 een artikel waarin wordt gepleit voor het meer inschakelen van ouderen op de arbeidsmarkt en het beter benutten van beschikbare talenten en bereidbaarheid van inzet.
Naast de bestaande arbeidsmigratie is de doelgroep ouderen voor het functioneren van deze markt een topic. Ook het bedrijfsleven in Helmond is zich daarvan bewust. Aan de arbeidsethos van de ouderen zal het doorgaans niet liggen.
Laat de pensionado’s in Helmond op de werkvloer terugkeren!!

Een ander voorbeeld betreft het aspect wonen. Twee jaar geleden stond er een ingezonden brief in de Loop een ingezonden brief van vier jonge leden van Groen Links waarin ze aan de woningmarkt (gemeente, corporaties, makelaars, investeerders) vroegen om meer seniorenwoningen. En op die manier de doorstroming te bevorderen.

Het frame is helaas nog steeds dat ouderen deze woningmarkt op slot houden. Maar wat is het alternatief voor een senior als er bij het verlaten van zijn woning geen betaalbaar alternatief voor handen is?
De thans in procedure zijnde Woonvisie besteed gelukkig veel aandacht aan deze problematiek. En dat is een echte plus in de trend van de vergrijzing.

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS Helmond