Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.413 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

19reacties

Overmorgen, op 15 maart 2023, zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en het bestuur van het waterschap Aa en Maas. Ik kan er niet (en dat wil ik ook niet) onderuit om in deze column daar over te schrijven. Al was het maar in het belang van mijn eigen partij 50PLUS. Echter daar hoort een belangwekkend argument, namelijk die van de opkomst.

We hebben in Helmond een zeer slechte reputatie opgebouwd als het gaat om de opkomstcijfers en – percentages. Veel politici in Helmond zit dat dwars. Niet alleen vanwege ons imago omdat we in vergelijking met andere gemeenten de mist ingaan. Nee, het gaat om de betrokkenheid van onze burgers. Het ei van Columbus is nog niet gevonden om die betrokkenheid te verhogen en daarmee die cijfers een zetje in positieve zin te geven.

Ik wil in deze column een relatie leggen met datgene wat we zien in de cijfers met betrekking tot ouderen in Helmond en de rol van de partij 50PLUS. En van het belang om wel te gaan stemmen. Een paar cijfers over de situatie van de oudere Helmonders: 20% voldoet aan de definitie kwetsbare ouderen, 48% is ernstig eenzaam, 9% heeft grote moeite rond te komen, 13% ervaart weinig eigen regie. Zo zijn er meer gegevens bekend. Ik denk dat er een overduidelijke relatie ligt met dat de regering deze doelgroep op het terrein van inkomen slecht behandelt.

Door de inspanningen van 50PLUS in de Eerste kamer is een behoorlijke verhoging van de AOW tot stand gekomen. De huidige regeringscoalitie wilde van de koppeling met het minimumloon af. Het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel veroorzaakt een verschuiving van sociaal naar de commercie. En hebt u daar invloed op? Een keihard NEE. Maar u krijgt wel de wrange vruchten van binnen geharkte provisies en het grillige verloop van de markt. En dat is zeker niet altijd positief. Kortom: een zeker pensioen inruilen voor onzekerheid.

Deze twee voorbeelden geven aan dat het van belang is dat zoveel mogelijk (oudere) Helmonders dit ter harte nemen en in ieder geval gaan stemmen op die partijen die de huidige regering niet steunen. Nu stemmen op 50PLUS betekent dat we mogelijk een rol kunnen blijven vervullen in de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in juni 2023 de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat is ook in het belang van veel Helmonders, zekere de oudere.

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS Helmond

19 reacties:

Uw kiezers gaan nog het minst merken van het nieuwe pensioenstelsel.

Beantwoorden

Roland,
Ik denk dat je je het niet bij het rechte eind hebt; alle pensioenopbouwers en allen die een pensioen genieten krijgen hiermee van doen. En natuurlijk zijn er ook in Nederland inwoners die op een andere manier gezorgd hebben voor een betere inkomenspositie na 67 jaar. Meestal heeft dat niets te maken met een pensioenstelsel.

Beantwoorden

Ik zou me drukker maken over de opkomst bij deze verkiezingen.
Helmond is eerste in de laagste opkomst in het verleden
Benieuwd of ze dat nu weer gaan halen.
Daar zou ik me eerst eens even druk over gaan maken als politieke partij!🙄

Beantwoorden

Tess,
Dank voor de impliciete steun. Dat is nu precies wat ik in deze column aan de orde stel. En dat ik me dan heel specifiek richt op deze onderwerpen en deze doelgroepen kun je me niet euvel duiden als 50PLUS partij, welke als enige politieke partij in dit land opkomt voor ouderen.

Beantwoorden

Opkomst zal wel weer een drama zijn.
Op Rijpelberg kun je op 2 plekken stemmen. Plekken die dicht bij elkaar liggen.
School de Rakt en de Brem.
De Gemeente gaat er van uit dat 10-15 minuten lopen geen probleem is.
Maar dat kan voor ouderen en twijfelaars wel degelijk een probleem zijn.
Toch maar eens als Gemeente Helmond meer stemplekken creëren,
wil men de opkomst verhogen. Te denken o.a. aan scouting ruimtes.

Beantwoorden

Mompelt iets van potloden die niet kleuren, dus ongeldige stem…..
Wat een farce.

Beantwoorden

Peter,
Je hebt een punt; die verdeling is niets bijster goed. Zeker niet voor de groepen die jij benoemt. Ik heb dit punt op mijn to do lijstje gezet. Misschien hebben we op korte termijn weer een verkiezingsdagen dan met een betere verdeling in de Rijpelberg

Beantwoorden

Twanneman,
Ik wil best met jou ingekleurd mompelen. Maar ik begrijp niet wie of wat jou iets misdaan heeft wat voor jou een farce blijkt te zijn.

Beantwoorden

@Peter @Frans Mol

Dit geld natuurlijk ook voor een wijkhuis met functie.MFA
Wat betreft afstanden zou dit dan ook centraal moeten zijn. Daar loop je veelal tegen dezelfde problematiek aan. Al is dit op een ander vlak dan verkiezingen. En dat geld natuurlijk dan ook voor een school. Ik hoop dat dit het lijstje dan ook haalt. Dat zou tevens het verkiezingsprobleem, stemlokaal in de toekomst oplossen. Gemeente heeft namelijk wel rekening gehouden met inrichten van stemlokalen op die plekken. Maar dit is niet gelukt.

Beantwoorden

BGR
Dank voor de aanvullende opmerkingen voor mijn to do lijstje.

Beantwoorden

Opmerkelijk dat op de Weblog van HELMOND mag worden geschreven door jou over landelijke politiek. Terwijl een burger (zoals de inwoners van Helmond neerbuigend worden genoemd op het gemeentehuis) als deze iets schrijft over landelijke politiek een bericht krijgt dat het bericht is verwijderd.

Ik maak een aantal zaken op. Ook jij Frans begrijpt echt helemaal niets van de pensioenmaterie. Je schrijft dat de AOW is verhoogt door toedoen van 50 Plus.
Wat je niet schrijft is dat de gevolgen veel groter zijn. De pensioenopbouw is door de stijgende AOW lager. Wat jij had moeten schrijven is. De pensioenopbouw neemt door de stijgende AOW af. De werkende en voornamelijk de 50 plussers worden het hardste geraakt. De AOW franchise stijgt hierdoor ook fors. En dat is nu net het eerste deel van iemands inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dus de werkende 50 plussers worden hierdoor het hardste geraakt omdat de salarissen in Nederland minder hard stijgen dan de stijging van de AOW Franchise.
Ook Martin van Rooijen benoemt dit niet.
Een werkende 50 plusser die niets om zijn/haar pensioenopbouw geeft stemt op 50 Plus.

Aangaande 50 Plus in Helmond.
Als je kijkt naar het verleden.
Eerst Lijst Verdonk. Redelijk rechts geörienteerd en daarna 50 Plus om een links, Groen Links college in stand te houden. Schaam je. Een persoon is niet geschikt voor de Raad maar wel voor het college. Zou een uitspraak kunnen zijn van een niet functionerende voormalig OR lid van Nedschroef.

Verder begrijp ik de lage opkomst in Helmond.
Volg eens een gemeenteraadsvergadering. Erg lachwekkend.

Beantwoorden
Verontruste burger

@Verontruste burger op dinsdag 21 maart 2023 om 09:14:

We begrijpen je punt in je eerste alinea.
Onze beoordeling van zijn column wat betreft afspraak 1 van de geldende columnafspraken (pdf) voor Onze Helmondse politici was wellicht niet streng genoeg. We snappen dat dat voer voor discussie kan zijn. Niet in een reactie hieronder maar als je wilt, bellen we je graag om dat te bespreken. Mail dan even je telefoonnummer naar [email protected] en we bellen je dan om het te bespreken.

Beantwoorden

@weblog. Is niet nodig. Als mijn reacties over dit onderwerp maar blijven staan.

@Frans. Nog een punt waarom je het niet begrijpt.
Je praat over provisies. Dat mag al niet meer sedert 2012. Hoe kom je erbij om dit geleuter te benoemen ?

Een grillige beleggingsmarkt is geen probleem. Als de pensioenuitvoerder maar de beleggingen afstemt op deze mogelijkheid. Gelukkig doen veel pensioenuitvoerders dit middels Lifecycle beleggen (afbouw van risico naarmate de pensioendatum in zicht komt). Ook bieden de pensioenverzekeraars naast Lifecycle beleggen ook de mogelijkheid van garantie.
Als je als deelnemer bij een pensioenverzekeraar zit blijft je gegarandeerde (middelloon pensioen) achter.

Echter wat jij schrijft dat je pensioen van sociaal naar commercie gaat slaat echt helemaal nergens op. Het is zo dom dat het niet eens stemmingmakerij te noemen is.
Je had kunnen schrijven. Je garantiepensioen bij een (bedrijfstak) pensioenfonds is een punt van grote aandacht. Dit wordt ingevaren in de nieuwe opbouw. En dat is maar afwachten hoe dat gaat uitpakken.

Ten slotte. Een goed politicus met kennis van zaken had geschreven na afgelopen woensdag.
Het is te hopen dat wij in Nederland een eerste aanzet gaan doen om het pensioenvertrouwen te gaan terugwinnen.
Het zou schandalig zijn als de huidige Eerste Kamer over de Wet Toekomst Pensioenen zou gaan stemmen.
Laat dit svp over aan de nieuwe Eerste Kamer. Dan kunnen zij ruim de tijd nemen om er nog eens goed over na te denken.

Je hebt het bovenstaand over een to-do list. Nodig Pieter Omtzigt eens uit. Hij is het enige Tweede Kamer lid die de Wet Toekomst Pensioenen begrijpt.
Alle anderen roepen maar wat.

Ik ga er vanuit dat je nu in ziet dat je een heel slecht stuk hebt geschreven zonder kennis van zaken.

Beantwoorden
Verontruste burger

Ik kan wel een heel groot deel meegaan in de verontruste burger.
Afentoe zwart wit, naast Omtzigt zitten er heus gedreven en begripvolle Kamerleden bij diverse partijen.
Dus die stelligheid valt wrl wat door demand, maar 50plus bakt er inderdaad niets van. Ik denk dat 50plus ook kan vernieuwen door zich 70plus te noemen. Dekt de inhoud beter.

Verder, AOW is niet pensioen en andersom. De financiering en betaalbaarheid, dat was uniek in de wereld, maar wordt nu te water gedragen. De snelle demografische verandering(diversiteit en inclusiviteit) nopen hiertoe.
Toch kan de overheid zeer veel meer betekenen voor de burgers dan ze nu doet… En dat is zeker verontrustend

Beantwoorden

Beste Andre, wil je mij dan svp even uitleggen wat het verschil is tussen AOW en pensioen. Wellicht heb ik ooit ergens wat gemist. Art 18 Wet LB meldt hier niets over. Wellicht dat jij het wel weet.

Aangaande de betaalbaarheid. Door de stijgende rente is iedere vorm van garantiepensioen weer keurig betaalbaar.
Wellicht kan je hier ook iets over vertellen.

En aan het bestuur van 50 Plus in Helmond zou ik willen vragen of zij hun kandidaten beter willen screenen op kennis van de materie.
Is te lachwekkend voor woorden wat F. Mol schrijft over pensioenen en dat voor een oudere partij.

Mijn stemadvies is dan ook. In Helmond nooit op 50 Plus stemmen. Er wordt maar wat geroepen zonder de materie te beheersen. In ieder geval van Pensioenen heeft F. Mol geen kaas gegeten.

Wellicht Jan van Aert van het BPF metaal en Techniek.

Beantwoorden
Verontruste burger

AOW regelt financiële bijstand voor ouderen.
Pensioen is het geheel aan inkomsten dat een gepensioneerde heeft op grond van pensioenleeftijd, deelname aan pensioenfondsen, andere spaarpotje of fiscale regelingen daaromtrent.
Dus iemands pensioen bestaat altijd uit AOW (vanaf de AOW leeftijd) en mogelijk andere potjes of pensioenvoorzieningen.
Dit heeft niets met wet op loonbelasting van doen

De rente die u bedoelt is vast de rekenrente.
Hiermee moeten fondsen (dus niet AOW) rekenen hoeveel vermogen zij moeten aanhouden en hoeveel zij “dus” mogen uitkeren.

Voor alle mensen met een beperkt arbeidsverleden of met minimumloon tot modaal loon of veel wisselende banen, zal de AOW, verreweg, ‘t grootste deel van hun pensioen zijn.
Mensen met hogere lonen en aaneengesloten arbeidsverleden zullen hetzelfde AOW bedrag ontvangen, maar hebben daarnaast nog een grotere pot “pensioen”.
Die rekenrente was belachelijk laag en zal nu wat hoger liggen.
Maar…..
De inflatie is erg hoog, men stelt 12 a 15 %, maar voor normale lagere inkomens is dit makkelijk ‘t dubbele. Indexatie met tenminste de inflatie lijkt dan ook nog altijd ver weg.
Dit komt grosso modo door EU beleid ten faveure van zwakkere landen.

Beantwoorden

@André, keurig verwoord. De Wet LB speelt wel zeker een rol.

@ Frans Mol. Heb je vandaag maar mooi een college pensioenen gekregen. Doe er je voordeel mee. Hoef je over dit onderwerp in ieder geval geen onzin meer te schrijven.

Ik hoop overigens wel en zeer oprecht dat dit je laatste termijn is in de gemeenteraad van Helmond.

Je kan niet klakkeloos zo maar iets schrijven wat zeer bezijden de waarheid is.

Beantwoorden
Verontruste burger

Wat ik bedoel, de AOW is zelf een wet.
Deze wordt dus niet geregeld in wet LB.

Er kan vanuit andere wetten verwezen worden naar AOW, maar dat is het dan.
Fiscale wetten ben ik niet in thuis .

Ik zou zeggen, AOW speelt een rol in wet op de LB, niet andersom. Er is geen afhankelijkheid andersom.

Beantwoorden

@ André. Laten wij maar stoppen om zo diep de materie in te gaan.

Ben jij ook zo benieuwd naar de reactie van Frans Mol ?

Ik kan niet wachten op weer een lachwekkend verhaal van hem.

Beantwoorden
Verontruste burger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *