7reacties

Mol: komkommertijd in Helmondse zomer?

Komkommertijd is een aanduiding voor de rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is. Ik heb niet de indruk dat we de afgelopen zomerweken een gebrek aan nieuws hebben meegemaakt. Een aantal nieuwsfeiten pak ik er even bij.
Begin juli speelde de kwestie rond het coffeeshopbeleid (zie mijn column van april j.l.).

De burgemeester maakte in juni haar beslissing kenbaar. Geen tweede coffeeshop: gevaren voor de volksgezondheid en voorziene verstoring van de openbare orde. Op initiatief van Helder Helmond, D66 en 50PLUS was er een initiatiefdebat, waarin de burgemeester stelde dat er zeker ruimte was voor meer shops maar eerst een betere grip op kwaliteit. Op naar de volgende fase: nog in deze collegeperiode?

Wat in hevige mate de krant haalde was de situatie op de Nachtegaallaan in de oude Knip. Berichten duikelenden over elkaar heen in het ED en op social media. Het idee was dat als maar een klein deel van de berichten op waarheid zou berusten Helmond er slecht op staat in de omgang met de vluchtelingen uit Oekraïne. Verwijten vlogen alle kanten op. Ook de politiek reageerde met ingezonden brieven, waarin veel verontwaardiging. En dan vorige week een ontnuchterende artikel van drie dames (een comité) uit de opvang, waarin de boodschap zat opgenomen dat alle ophef niet aan de orde is. In september horen we meer.

Het centrum wordt nog aantrekkelijker nu de overlast van verkeer in het voetgangersgebied behoorlijk stevig wordt aangepakt. Tussen 07.00 en 11.00 uur kan bevoorrading de Markt en omgeving op. Het is nu de gehele dag een wirwar van auto’s, busjes, vrachtwagens, scooters, motoren en fietsers; niet echt veilig voor voetgangers en winkelend publiek. Vanaf oktober komt er een streng regime met cameratoezicht. Dat laatste is natuurlijk wel een dingetje, maar onoverkomelijk. Eerst een periode van waarschuwen, daarna onverbiddelijk een boete. De crossende fietsers (zonder kenteken) in het voetgangersgebied zijn nog een doorn in het oog. Alleen de snackbezorgers per fiets zijn direct traceerbaar!

Over fietsers gesproken: gelukkig kennen we sinds kort weer bewaakte controle in de fietsstallingen rond het centrum. In coronatijd afgeschaft, maar op verzoek van de centrum-ondernemers, fietsers en ondersteund door een (bijna unaniem) aangenomen motie van GroenLinks is die controle wederom actief. Het geeft een veiliger gevoel .Problematisch blijft het jammer genoeg bij de fietsenstalling bij het centraal station. De ervaringen daar zijn bedroevend. Politieoptreden heeft al succes. Maar welke garantie is ervan de NS dat ook daar veilig geparkeerd kan worden?

Zomertijd: rustig in Helmond?

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS Helmond