Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 110.571 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

21reacties

Enkele weken geleden strooide het kabinet miljarden rond; een waar sinterklaasfeest!! Onder leiding van Sint/ minister Hugo de Jonge werd veel geld (ongeveer 7,5 miljard) verdeeld over verschillende projecten in het land. Met name om woningbouw te stimuleren en daarvoor ook bereikbaarheid aan te pakken. Eindhoven, Tilburg, Breda en zelfs Oss deelden mee in deze strooipartij.
Heel Brabant was in the picture! Heel Brabant? Nee toch niet: Helmond zag de miljoenen/miljarden aan zich voorbijgaan en bleef met lege handen achter. Hadden we geen schoen gezet? Zaten we te slapen bij de inschrijving? Zijn we nog in beeld in en bij de verschillende samenwerkingen?

Schaalsprong-Economie-Brede Welvaart. Daar hoort een duidelijke positie in bereikbaarheid in voor de stad Helmond en zijn omgeving. We ontkomen niet aan vooruitstrevende mobiliteitsoplossingen en duidelijke stellingnames. En op dat front ervaren wij akelig veel stilte, hopelijk voor de storm. De publicatie rond het project Houtsdonk maakte dat er toch leven in de brouwerij kwam. Maar als dat betekent dat het traject Vossenbeemd – Kasteelherenlaan een slagaderlijke functie gaat krijgen, zijn we daar niet zo gelukkig mee. Daarmede brengen we toch weer veel doorgaand verkeer te dicht bij het stadhart. En dat willen we nu juist en terecht autoluw maken.
Wij vinden dat we meer naar het noorden van de stad moeten kijken als we nadenken en spreken over een betere bereikbaarheid. Vanzelfsprekend in combinatie met een stevige afschaling van de Kasteeltraverse.

De route Veghel – Asten, de N279, zou in onze optie moeten worden opgewaardeerd naar een vierbaans traject. Zeker met het oog op de verdergaande elektrificatie van voertuigen, inclusief vrachtwagens. De discussie over wel of geen omleiding om Dierdonk is nog geen uitgemaakte zaak. Een verdiepte ombouw van het huidige tracé naar vierbaans kan ook een optie zijn. Ik ondersteun niet de verwachting van de voorzitter van de wijkraad Dierdonk dat in dat geval heel Dierdonk dan naar de winkels in Gemert zal gaan; dat wil er bij ons niet in.

Ik wil nog een stap verdergaan als het gaat om de bereikbaarheid. Ik vind dat de optie van de Ruit weer op tafel moet komen. De combinatie met het opwaarderen van de N279 levert naar ons inzicht meerwaarde op voor Helmond. En dan ook het verkeer op de N270 uit Deurne naar de noordkant geleiden. In dat geval is er geen noodzaak om ingewikkelde routes aan de zuidkant met het verlengen van de Vossenbeemd en/of de Rochadeweg te ontwerpen.

We kunnen ook niets doen!! En afwachten hoe breed die welvaart zal zijn.

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS

21 reacties:

“De route Veghel – Asten, de N279, zou in onze optie moeten worden opgewaardeerd naar een vierbaans traject. Zeker met het oog op de verdergaande elektrificatie van voertuigen, inclusief vrachtwagens.”

Ik zie het verband niet helemaal. Leidt elektrificatie tot grotere drukte?

Beantwoorden

@Sander Lam Ik denk dat de redenatie is dat als de uitstoot per voertuig minder wordt het ineens acceptabel wordt om het verkeer aan de linkerkant van Eindhoven even naar de rechterkant van Helmond te verplaatsen.

Ik word zo moe van die discussie over de Ruit elke keer. Als je het wil doen, dan moet je er in een keer een 6-baans snelweg van maken. Anders krijg je alleen maar problemen door de aanzuigende werking. De N279 is geen snelweg, het is een N-weg. In een gebied dat door de fijnstof en stikstofuitstoot door de landbouw al op scherp staat moet je geen snelweg aan willen leggen. Dan heb je er weer een probleem bij dat de stikstofruimte voor bouwen en bedrijvigheid verkleint. We hebben met de A67 een verkeersader in de buurt die prima in de behoefte van Helmond voorziet als je ‘m opwaardeert.

Wat ik dan weer niet snap is de antipathie wat betreft het trace Kasteelherenlaan – Vossenbeemd. Die is juist bedoeld om verkeer uit het centrum weg te krijgen. Dat “doorgaand verkeer dichtbij het stadshart” gaat nu over de kasteel traverse recht door het centrum heen. Als we de puzzel van de interne verkeersstructuur van Helmond op willen lossen zullen we toch op enig moment een “Helmondring” moeten gaan maken.

Beantwoorden

De problematiek rondom het traject N270 heeft Helmond zelf al voor een deel opgelost/veroorzaakt met de renovatie van de ‘Kasteel-Traverse-brug’ over het oude kanaal.

Beantwoorden

Niets doen is inderdaad de beste oplossing.

Waar moet het anders heen? 4-baans, 6-baans, 12 baans ?

Door frustratie gaat de mens zelf wel op zoek naar een passende oplossing. Zo ook ik. Waarom nog met de auto naar Eindhoven, is de vraag die ik mij stelde. Heb een paar jaar geleden een speedbike aangeschaft. Scheelt mij de helft in de reistijd.

Beantwoorden

Hoe wordt Helmond beter bereikbaar? Mooie vraag. Maar ik zie voor de zoveelste keer dat er alleen aan autoverkeer wordt gedacht. Is dat niet een beetje uit de tijd, met wegen die per dag verder dichtslibben, (binnen)steden die het verkeer niet aan kunnen, en tuurlijk, we kunnen de zoveelste ringweg gaan bouwen en de zoveelste doorstromingsader, maar wat is nou eigenlijk de visie op de rol van het openbaar vervoer, want die zie ik nergens terugkomen.

We hebben in Helmond een groot industrieterrein en ik werk daar ook. Als ik op mijn fietsje naar het werk ga, zie ik talloze mensen uit talloze Helmondse wijken daar met de auto heen gaan. Ik snap dat, want de twee buslijnen die nog enigszins over het industrieterrein rijden (lijn 320 en lijn 54) doen ten eerste gedeeltelijk dezelfde route aan, ten tweede is met die buslijnen nog geen 10% van het industrieterrein behoorlijk bereikbaar. Zorg voor goede spitslijnen die écht het hele industrieterrein verbinden met de stad, dan bied je mensen een serieus alternatief.

Het stadsvervoer binnen Helmond is ook al jaren een lachertje. Geen bus in de avonduren, geen bus in het weekend, geen bus op koopavond. Hoe denk je mensen met dat soort “service” nou de bus in te krijgen? Er is geen enkele stad in Nederland met (bijna) 100.000 inwoners die zulk slecht openbaar vervoer heeft als Helmond.

Ga eens in overleg met de NS. Een aantal jaren geleden werd de directe verbinding met Dordrecht-Rotterdam-Den Haag opgeheven, ervoor terug kwam een verbinding met Schiphol via Utrecht. Maar kijk eens wat mogelijk is: misschien kan er twee keer per uur weer een directe trein naar Den Haag rijden, en twee keer per uur een trein naar Utrecht-Schiphol. Doe eens gek, stel het eens aan de orde.

En ja, de N274 verbreden kan dan altijd nog.

Beantwoorden

@Helmonder op maandag 19 december 2022 om 18:44:

Het gedrag van mensen kun je nauwelijks beinvloeden. Dat geldt ook voor de inwoners van Helmond. In het algemeen geldt. Verstand op nul, blik op oneindig.
Dat is al jaren zo.

Beantwoorden

@Marko op maandag 19 december 2022 om 19:06:

Kom jij wel onder de mensen?

Ben in mijn werk dagelijks bezig met het veranderen van het gedrag van mensen, dus…

Beantwoorden

Beste heer Mol.

Misschien moet u eens gaan praten met Carlo van de Weijer van EAISI.

Een van zijn uitspraken in het boekje Vooruit De toekomst van mobiliteit is: “stop met investeren in meer capaciteit en richt alle pijlen en investeringen op veiliger verkeer”.

Of misschien moet u het boekje eens lezen.

Beantwoorden

@Pejeka op maandag 19 december 2022 om 19:05:

Het begint ook hier op de weblog door te dringen, dat het lokale en regionale busvervoer in Helmond een diep dieptepunt in Nederland is.

Voor mij zijn de veroorzakers hiervan ondertussen meer dan duidelijk: het Brabantse provincie – bestuur, de Brabantse politiek en busvervoerder Hermes.
En ALLE lagen van de gemeente Helmond: het Helmondse college met de wethouder belast met Mobiliteit – Arno Bonte – voorop, de Helmondse politiek – en dat zijn de Helmondse politieke partijen met hun gekozen gemeenteraadsleden én de Helmondse ambtenaren die zich in de luwte bezighouden met mobiliteit/openbaar vervoer.

De titel van deze column van Frans Mol als fractievoorzitter van 50PLUS is’
“Wordt Helmond beter bereikbaar?”

Ook deze keer noemt hij niet één keer het openbaar vervoer bij het beter bereikbaar maken van Helmond. Hij schaart zich trouwens hiermee in het koor van de andere fractievoorzitters en fractieleden in de Helmondse gemeenteraad..

Op deze manier wordt het nooit iets met het autoluw maken, met andere woorden het terugdringen van het autogebruik in Helmond. En met de verkeersdrukte en met de filevorming in en rond Helmond, waar Frans Mol het wel over heeft..

Ik ben geen voorstander van Engelse termen, zoals “Smart Mobility”, “Mobility as a Service” oftewel “Maas”, Go About” (deelfietsen) en “Go Sharing” (deelscooters). Ik vind het eerlijk gezegd alleen maar modieus gezwets!

Deelfietsen en deelscooters zijn trouwens nou niet bepaald een succes geworden in Helmond. Maakt u daar ooit gebruik van? De enquête van de gemeente Helmond zal hierover duidelijkheid verschaffen! Wanneer worden de resultaten openbaar?

Maar ik ga maar mee in de vaart der volkeren met de introductie van de term

“CLEVER PUBLIC TRANSPORT”

Het is onvermijdelijk, dat Clever Public Transport deel gaat uitmaken van de portefeuille én in het taalgebruik van onze wethouder Mobiliteit. Hij is toch van GroenLinks?

Frans Mol snijdt indirect wel een onderwerp aan waar ik geen verstand van heb, namelijk de lobby – activiteiten en de lobby – kwaliteiten van de gemeente Helmond richting de overheid. Niet alleen de Rijksoverheid, maar ook de provinciale overheid. Lijkt mij een prima onderwerp voor de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering waar het college van B & W verantwoording aflegt aan de raad.

Beantwoorden

@Helmonder op maandag 19 december 2022 om 18:44:

Helemaal mee eens. Lekker prikkelende column van Frans Mol deze keer: top!

Beantwoorden

Vanmorgen de N279 weer gebruikt om naar Den Bosch te komen omdat de A67 en A270/Nuenen al vol stonden. 1 drama van Helmond Noord t/m Veghel, na Veghel geen centje pijn met 2×2 rijstroken en op-/afritten.

Dus gewoon verbreden dit traject + het stuk in Veghel aanpakken zodat er tenminste 1 fatsoenlijke weg van/naar Helmond is.

Zal wel nooit gebeuren want er is altijd wel iemand die huillie huillie doet en ervoor gaat liggen. Zie ook de N270/Langstraat. Bomen zijn belangijker dan mensenlevens.

Beantwoorden

De gebruikelijke jankerds vechten weer om aandacht. Dhr. Mol heeft een duidelijke visie neergezet, gebaseerd op alle onderzoeken en verwachtingen voor de toekomst
Ja, elektificering geeft een toename aan verkeer. Is al lang bekend, berekend en als feit te gebruiken.
Ja, over tien jaar hebben we 20 miljoen inwoners in Nederland, en Nee, die willen niet met de NS want OV is Nooit een alternatief voor de automobiel.
De ruit is economisch, vrrkeerstechnisch en milieutechnisch gezien de betere kant en klare oplossing.
Mensen die zelf fietsen, prima, maar dat zegt niets over de rest van de wereld. Leer dat eens, net Helmonders die over katten beginnen als ‘t over hondenpoep gaat.
Als mensen echt minder asfalt etc wensen, dan neem ik aan dat u radicaal tegen massa migratie bent. Of u gunt een ander gewoon minder dan uzelf.
Lokaal gezien is 50plus een te respecteren partij die meer lof verdiend dan de loze kreten hier gegeven

Beantwoorden

@Andre op dinsdag 20 december 2022 om 09:46:

“Ja, elektificering geeft een toename aan verkeer. Is al lang bekend, berekend en als feit te gebruiken.”

Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Volgens mij stappen mensen in een auto om van A naar B te rijden, niet omdat het apparaat geëlektificeerd is.

Kun jij me uitleggen hoe elektificering leidt tot een toename aan verkeer?

(Ook snap ik niet helemaal hoe minder asfalt etc. een rem zet op massamigratie, maar laat die uitleg maar zitten, dat zou off-topic zijn.)

Beantwoorden

die zogenaamde ruit:? die komt er toch wel, en ook die zal dichtslibben en dan wordt de roep om nog meer asfalt al maar luider.

Beantwoorden

@Andre op dinsdag 20 december 2022 om 09:46:

Wat praat je weer poep zeg !

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 19 december 2022 om 10:01:

Begrijp ik het nu goed dat jullie het in de coalitie niet eens zijn over de Ruit en dat er de komende jaren dus weer niks besloten wordt?

Beantwoorden

@John van Bree op woensdag 21 december 2022 om 11:33:

Waarom zou er niks besloten kunnen worden? Juist als de coalitie verdeeld is ligt er een kans voor de oppositiepartijen om met een doordacht voorstel het beleid in de door hen gewenste richting bij te sturen.

Beantwoorden

@John van Bree op woensdag 21 december 2022 om 11:33:

Het besluit voor de verbreding N279 en/of De Ruit ligt bij de provincie. We hebben als gemeente wel invloed op het deel dat over ons grondgebied gaat. De hele discussie over De Ruit heeft lang geduurd, maar is afgerond. Sommigen kunnen er echter niet mee leven dat het pleit in hun nadeel beslecht is en rakelen het steeds weer op.

Als je puur naar de feiten kijkt is de kans dat Helmond aan de oostkant compleet dichtslibt gedurende de spits levensgroot als je De Ruit aan zou leggen. Denk je nou echt dat al dat vrachtverkeer dat richting Duitsland moet nog linksom Eindhoven en over een te nauwe A67 gaat rijden als ze ook via De Ruit meteen door kunnen steken? Zoals ik in mijn vorige comment al aangaf, dan moet je ‘m meteen 6 baans aanleggen en dan heb je hopelijk genoeg capaciteit. Tegelijkertijd is dan een flink deel van de infrastructuur links van Eindhoven voor niets aangelegd. Kapitaalvernietiging dus.

Voor de bewoners van Helmond Noord, Oost, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis zou zo’n snelweg langs de wijk een kleine ramp zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat een flink deel van de weg door de Ecologische Hoofdstructuur loopt en er dus natuurcompensatie plaats zal moeten vinden. Kortom, niet doen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 22 december 2022 om 09:24: en @Sander Lam

Dank voor het antwoord, binnen de coalitie zijn jullie dus niet echt eens over de Ruit.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 19 december 2022 om 10:01:

Het tracé trace Kasteelherenlaan – Vossenbeemd. is toch niet helemaal geschikt als alternatief voor het doorgaand verkeer op de kasteeltraverse?

De kasteelherenlaan is al niet geschikt voor een grote doorstroming en de vossenbeemd is daar al helemaal niet voor ingericht. Alleen kijkend naar de knelpunten op de vossenbeemd:
– Linksaf vanaf het kanaal moet men de brug over. Deze staat wel eens open;
– Links en richts zijn er bedrijven waardoor er veel afslaand verkeer op de weg is.
– Veel logistieke bedrijven, waaronder van de Broek die veel rangeert met langzame voertuigen.

Ik zie ook geen ruimte voor verbreding aldaar. Ik ben benieuwd hoe je dan de vossenbeemd een goed alternatief vind?

Beantwoorden

Van je geschiedenis kun je leren Frans Mol! Wel het verkeer uit het centrum (Traverse) weren maar het vervolgens wel willen afwentelen tussen andere wijken zoals Helmond noord en Dierdonk. En dan dat gebruik van de term 4 baans. Ik mag hopen dat je 4 stroken bedoeld. Dat is toch heel iets anders! Als je zo’n brede weg wil leggen op de huidige locatie zonder gelijkvloerse kruisingen dan heb je daar veel ruimte voor nodig en heb je dus nog meer verkeer door je stad lopen. Een goede rondweg loopt om de stad heen en dan heeft het ook een functie voor de eigen inwoners. Zoals de N279 nu loopt trekt het hoofdzakelijk doorgaand verkeer aan die voor Helmond niet interessant zijn. Als gemeenten ten noorden van Helmond zo graag zo veel mogelijk en zo snel mogelijk door Helmond heen willen dan moeten ze daar een offer voor brengen. Dus maak niet weer de fout zoals met de Traverse maar leg die N279 als rondweg om Dierdonk en niet tussen de wijken. Of woont Frans Mol in Gemert of Laarbeek. Deze gemeenten willen zelf niks. Daarom is deze weg eerder al door Helmond gelegd i.p.v. er omheen. Maar goed, ieder zijn mening.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *