1reactie

Mol: (tijd om te) balansen

Traditiegetrouw zijn de laatste dagen van een jaar een voedingsbodem voor nadenken, voor bezinning. Nadenken over wat er aan de hand is geweest in het jaar dat, op het moment van het schrijven van deze column, bijna ten einde is.
Maar niet alleen terugkijken. Een jaarwisseling is voor velen onder ons ook het moment om naar de toekomst te kijken, althans naar het volgend jaar.

Een (gemeenteraad) politicus is eigenlijk geen uitzondering op die traditionele regel van terug- en vooruitkijken. Maar wel met een kanttekening.

Een politieke jaarwisseling spitst zich niet toe op de laatste dagen van het jaar maar begint eigenlijk al eind juni van dat jaar met bespreken van prioriteiten 2024. Beging november krijgt dat dan zijn beslag in een begroting voor het nieuwe jaar

Voor mijn fractie geldt dat we in januari aanstaande het jaar 2023 ook eens onder de loep willen gaan nemen. Primair koppel je dat aan het eigen wensenlijstje van de fractie: het programma voor de verkiezingen van maart 2022. Maar ook de afspraken in het Ambitieakkoord komen dan aan bod.

We schreven in januari 2022 over de speerpunten “leefbare stad voor senioren”, “veilige omgeving” en “het centrum”.

Voor senioren leefbare stad gaat over het samenvoegen van maatregelen op vele terreinen. Dat levert een integrale kijk op het beleid voor oudere op: een samenhang om effectiever op te treden. In de RaadsInformatieBrief van maart 2023 nr. 50 is dat na te lezen. Deze opsomming betekent dat er al een behoorlijke stap is gezet in de richting van overkoepelend beleid voor de senioren. Bovendien is Helmond als derde stad in Nederland deelnemer geworden van de VN organisatie Age Friendly Cities.

Helmonders (en zeker senioren) moeten in een veilige omgeving kunnen leven. Naast de geijkte en fysieke zaken zoals bijvoorbeeld meer blauw op straat, richten we ons op de veiligheid op het internet en aanverwante zaken. Digitale weerbaarheid om babbeltrucs en phishing voor te zijn. Maar ook, bij gebrek aan smartphones onder de ouderen, is het van belang dat banken hun filialen open houden. Misschien is het heel effectief als we onze bankzaken allemaal onderbrengen bij die enkele fysieke bank in de stad.

Mijn fractie is er op uit dat ons centrum een groene, aantrekkelijke plaats voor alle inwoners wordt om te verblijven en ontmoeten. De ontmoetingsfactor spreekt ouderen onder ons aan. De vele plannen in het centrum daarvoor blijven we ook in 2024 volgen op leefbaarheid voor de oudere medemens.

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS Helmond