Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

_Theo_

33reacties

Heller: Hellemondse ‘televisies’

“Hoezo televisies uit Helmond? Die kwamen vroeger toch vooral uit Eindhoven! Helmond staat bekend als de stad van onder andere de textiel- en metaalindustrie”. Klopt helemaal; maar ik ga u uitleggen wat ik hiermee bedoel.
Sinds de huidige coalitie samen (neem ik althans aan) het ‘Ambitieakkoord’ heeft geschreven en het college is geïnstalleerd, worden er allerlei ambtelijke stukken opgesteld, die voor de lange (‘tele’) termijn de ‘visie’ van het college (lees: de coalitie) weergeven. Vandaar dus: ‘televisies’.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
16reacties

Heller: Wel of géén praalwagens met carnaval?

Het is bijna de 11e van de 11e. Ook Helmond zal zich vanaf die datum weer serieus gaan voorbereiden op het mooie Carnavalsfeest, dat formeel op zondag 11 februari 2024 van start zal gaan. Wie Helmond zegt, denkt dan natuurlijk ook direct aan een kleurrijke traditionele optocht met mooie praalwagens: ‘De grootste optocht van het zuiden!’ Maar lukt dat wel in 2024?Lees verder »

16reacties

Heller: De gemeenteraad met zomerreces

Na de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 juli, ging de gemeenteraad, zoals dat heet, ‘met reces’. Dat houdt in dat er geen vergaderingen zijn tot dinsdag 22 augustus. Een paar weken minder leeswerk en agendadruk, dus. Maar ook meer tijd voor een aantal overdenkingen. 
In die laatste vergadering diende Forum voor Democratie twee niet-politieke moties in. Deze moties gingen over het proces in de raad; immers, de raad had de wens uitgesproken om meer ‘in positie’ te komen. Ofwel, zelf beslissingen te nemen die de gehele raad ten goede komen.Lees verder »

23reacties

Heller: ‘Klimaatdroom’ of ‘-nachtmerrie’?

Er is veel te doen over de zogenaamde ‘Mobiliteitsvisie’ van wethouder Bonte (Groen Links). En terecht, want van deze ‘visie’ wordt de gemiddelde Helmonder niet blij!
Wat is er aan de hand?
Omdat Helmond zogenaamd ‘klimaatneutraal’ moet zijn in 2030, is onder de verantwoordelijkheid van deze uit Rotterdam ‘geïmporteerde’ wethouder een visie opgesteld, die u als Helmonder of centrumondernemer in Helmond, fors zal raken.Lees verder »

32reacties

Heller: De donatie

Op 14 februari werd in de gemeenteraad een motie besproken op initiatief van de fractie van DENK. DENK wilde een week eerder al een motie indienen, om ten behoeve van de slachtoffers van
de aardbevingsramp in Turkije en Syrië, uit de Helmondse gemeentekas € 10.000,- over te maken op het bekende gironummer.Lees verder »

13reacties

Heller: Vuurwerk en/in de gemeenteraad

‘Ambiguïteit’ is een mooi Nederlands woord voor iets dat meerdere betekenissen kan hebben. In ons taalgebruik komen we veel van die woorden tegen. De laatste tijd hebben we daar ook in de media meerdere voorbeelden van voorbij zien komen en wie het uitkomt legt het natuurlijk het liefst op de verkeerde manier uit. Vuurwerk is ook zo’n woord. Het kan letterlijk en figuurlijk worden gebruikt.Lees verder »

20reacties

Heller: ‘Brede welvaart?’

Begin juni werd het Ambitieakkoord ‘Een sterker Helmond voor iedereen’ (pdf) gepresenteerd. Fundament voor de geformuleerde ambities: het principe van ‘Brede Welvaart’. Mooiklinkende termen, maar qua inhoud wat ons betreft te weinig concreet en boordevol dure Global-Goals en klimaat-gerelateerde plannen.
De financiële situatie van veel Helmonders is de laatste maanden enorm achteruitgegaan. De ‘energiecrisis’ is uitgemond in een ‘koopkrachtcrisis’. Crisissen die naar onze mening onnodig zijn, maar die wij in Helmond helaas niet op kunnen lossen.Lees verder »

51reacties

Heller: Hoe maken we Helmond veiliger?

Dit najaar wordt het Masterplan Integrale Veiligheid 2023-2026 voor Helmond opgesteld. Een extern bureau schreef een advies. Afgelopen dinsdag werd voor het eerst vergaderd over de prioriteiten die daarin worden voorgesteld. Al eerder is aangegeven dat Helmond een veiligheidsproblematiek heeft met een grootstedelijk karakter. In gewoon Nederlands betekent dit dat we een groter veiligheidsprobleem hebben dan normaal gesproken zou passen bij een stad zo groot als Helmond.Lees verder »

19reacties

Heller: Inspraak op ’t Hout?

Op dinsdag 12 juli werd de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat (RV048) vast te stellen. Het betreft het plan voor de nieuwbouw en uitbreiding van het Zorgcentrum Alphonsus, dat geheel bekostigd wordt door Savant en Compaen. Het lijkt een mooi plan voor onze hulpbehoevende ouderen, maar al in de commissievergadering een week eerder, bleek er veel weerstand te zijn van omwonenden. Zij lieten van zich horen. Maar had dat ook effect?Lees verder »

20reacties

Heller: Er was eens……

“Er was eens…” Met deze woorden had de speech van de nieuwe coalitie in de Helmondse gemeenteraad afgelopen woensdag beter kunnen beginnen. Geen COALITIE-akkoord, maar een ‘AMBITIE-akkoord’. Het uitspreken van dromen en wensen, zonder aan te geven hoe.
Ik ga hier niet in op de bijzondere manier waarop de coalitievorming en het keuzeproces voor de wethouders verliepen, maar wil wel benadrukken wat de visie van Forum voor Democratie is voor onze prachtige stad Helmond.Lees verder »