33reacties

Heller: Hellemondse ‘televisies’

“Hoezo televisies uit Helmond? Die kwamen vroeger toch vooral uit Eindhoven! Helmond staat bekend als de stad van onder andere de textiel- en metaalindustrie”. Klopt helemaal; maar ik ga u uitleggen wat ik hiermee bedoel.
Sinds de huidige coalitie samen (neem ik althans aan) het ‘Ambitieakkoord’ heeft geschreven en het college is geïnstalleerd, worden er allerlei ambtelijke stukken opgesteld, die voor de lange (‘tele’) termijn de ‘visie’ van het college (lees: de coalitie) weergeven. Vandaar dus: ‘televisies’.

Al deze stukken, die vanwege hun omvang en ambtelijke taal, voor de gemiddelde lezer vaak amper te lezen zijn en ook nooit concreet zijn, worden voorgelegd aan de raad. De raad wordt dan gevraagd om zijn mening te geven over de ambities, de lange termijnbeelden, van het college.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de Mobiliteitsvisie, de Omgevingsvisie, de Horecavisie en de Woonvisie.

Van de gemeenteraad wordt dus gevraagd om in te stemmen met de ideeën die het college heeft, over hoe de stad er in de toekomst uit zal (moeten!) gaan zien. Jaartallen die genoemd worden zijn: 2025, 2030, 2035, 2040 en zelfs 2050.
De onderwerpen lijken erg van elkaar te verschillen, maar tussen de regels door kunt u lezen dat er wel degelijk overeenkomsten zijn.

Dan blijkt als snel dat het beleid dat hieraan ten grondslag ligt, niet in Helmond is bedacht. Het komt via Den Haag uit Brussel en zelfs verder weg. De zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties, lijken sympathiek, maar hebben allemaal als effect: meer overheidsbemoeienis en dus minder vrijheden. Oók voor de inwoners van Helmond! Steeds hogere belastingen zijn hier een effect van.

Uit deze doelen komt onder andere de boodschap dat de wereld zo ongeveer vergaat als we niet bijdragen aan het tegengaan van ‘klimaatverandering’. Een woord dat overigens een tegenstrijdigheid inhoudt, omdat ‘klimaat’ juist over (weers)veranderingen gaat.

Maar ook de anti-automaatregelen vallen hieronder. En als u goed kijkt ziet u ook de verbanden met de ongecontroleerde immigratie, het woning(toewijzings)beleid en het zich steeds meer bemoeien met wat we ‘mogen’ eten/drinken. Deze week nog las ik een bericht over een Helmondse school die in lunchtrommels van leerlingen ‘boze’ briefjes mee naar huis gaf. Waar bemoeien ze zich mee!

Vraagt u zichzelf ook eens af of die ‘visies’, of beter gezegd de ‘visioenen’ van uw gemeente wel goed zijn voor Helmond. Ik ben er al uit, …NIET!

Theo Heller
Fractievoorzitter Forum voor Democratie Helmond