Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 111.465 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

20reacties

Begin juni werd het Ambitieakkoord ‘Een sterker Helmond voor iedereen’ (pdf) gepresenteerd. Fundament voor de geformuleerde ambities: het principe van ‘Brede Welvaart’. Mooiklinkende termen, maar qua inhoud wat ons betreft te weinig concreet en boordevol dure Global-Goals en klimaat-gerelateerde plannen.
De financiële situatie van veel Helmonders is de laatste maanden enorm achteruitgegaan. De ‘energiecrisis’ is uitgemond in een ‘koopkrachtcrisis’. Crisissen die naar onze mening onnodig zijn, maar die wij in Helmond helaas niet op kunnen lossen.

Het Koopkrachtfonds van 10 miljoen is dan ook een, helaas noodzakelijke, maar redelijke pleister om op de wonden van velen Helmonders te kunnen plakken. Of toch niet?

Het verlagen van diverse belastingen, of anders gezegd het terugdraaien van de geplande verhogingen, is een directe lastenverlichting voor iedereen. Door ons (mede) ingediende amendementen gericht op verlaging van OZB, reinigingsheffing, precariobelasting en parkeerbelasting werden door het college ontraden en zijn, door een tegenstem van alle coalitiepartijen, verworpen.
Zelfs ons amendement ‘eerste hond gratis’, de viervoetige steun en toeverlaat voor velen in deze zware tijden, werd van tafel geveegd.

Sinds de invoering van DIFTAR zien we toename van afvaldumpingen en gemiddeld 23% stijgende kosten voor inwoners. Dit en het feit dat machines in veel gevallen beter scheiden dan mensen maakt dat wij de moties ‘Evalueren DIFTAR’ en ‘Pas op de plaats DIFTAR-hoogbouw’ indienden. De eerste met het verzoek om een uitgebreide evaluatie van het beleid en de tweede om de voorgenomen investering van 3,5 miljoen nog niet te doen totdat het succes ook echt bewezen is. Helaas weigerden het college en de coalitie hierin mee te gaan.

Het goede nieuws is dat ze wel, mede op initiatief van FVD Helmond, in gesprek gaan met onze lokale omroep Dit is Helmond om te kijken hoe ze invulling kunnen geven aan de, al eerder beloofde, steun.
Ook de motie ‘Versterkingsplan Helmond-West’ voor het vergroten van de veiligheid in deze wijk mocht tot onze grote opluchting wel rekenen op brede steun.

Een ‘sterker Helmond voor iedereen’ betekent voor ons nu: Pas op de plaats, zeker met dure Global-Goals gerelateerde ambities en een plan voor alle Helmonders die dat op dit moment hard nodig hebben.
Wij betreuren het ten zeerste dat dit besef kennelijk ondergeschikt is aan de visie van het college.

Om die reden heeft de fractie van Forum voor Democratie niet ingestemd met de gehele begroting.

Theo Heller
Fractievoorzitter Forum voor Democratie

20 reacties:

Hallo Theo,

Over welke steun en welke invulling voor onze lokale omroep heb je het dan?

Beantwoorden

Een ‘sterker Helmond voor iedereen’ betekent voor ons nu: Pas op de plaats, zeker met dure Global-Goals gerelateerde ambities en een plan voor alle Helmonders die dat op dit moment hard nodig hebben.

Bedoeld U dan dus alle global goals ? Of sommige ? Er zijn namelijk ook global goals die mensen met een beperking wel erg vooruit helpen. Wat ook hard nodig is. Niet alle global goals heeft met groene dingen te maken. Uw bovenstaande zin spreekt zich dan ook beetje tegen alsof het verschillende dingen zouden zijn.

Beantwoorden

@Niels op zondag 13 november 2022 om 17:05:

Hallo Niels,
In de hele begroting kwam DitisHelmond niet voor. Er is een evaluatie beloofd om 2022 en het jaar is bijna voorbij. Bij de fusie, twee jaar geleden, zijn beloftes gedaan en verwachtingen gewekt. Daarbij is er toen een minimale steun gegeven. DitisHelmond heeft zich aan de afspraken gehouden; nu de gemeente nog!

Beantwoorden

@Francien op zondag 13 november 2022 om 21:23:

Dag Francien,

Veel Helmonders ervaren financiële problemen. En niet alleen de mensen met een (bijstands)uitkering. De gemeente Helmond wil haar peperdure ambities niet parkeren, terwijl wij vinden dat de vele miljoenen die worden gebruikt voor o.a. het halen van opgelegde absurde klimaatdoelen, beter besteed kunnen worden. Alle belastingen omhoog, afvalverwerking stukken duurder, parkeren duurder, etc. Wij hebben gevraagd te wachten met het verwezenlijken van alle dure ambities. Eerst moeten de Helmonders geholpen worden. Ik hoop dat alle Helmondse kiezers zien dat deze linkse coalitie niet zo sociaal is als men zou verwachten.

Beantwoorden

Beste Theo,

Van diftar is bekend dat dit niet werkt en vooral te duur is…al voordat Helmond er mee begon.
Maar men wil niet luisteren …als zelfs de linkse partijen in andere gemeenten erkennen dat het niet werkt.. zit er maar een ding op ..alles gaat tussen het plastic vanaf komend jaar…dat is de enige manier om van diftar af te komen.

https://zutphen.sp.nl/nieuws/2021/01/onze-afvalverwerking-moet-eerlijker-het-is-tijd-om-te-stoppen-met-diftar

Beantwoorden

@Theo Heller

Het viel me wel op dat op alle sociale moties uw partij als ook HH tegen stemde. Wat betreft sociaal was dat ook niet aan uw partij zijde. Of bent U er alleen voor de hogere inkomens ?
Helaas geeft U geen duidelijk antwoord op de inhoud van de global goals. Het is niet allemaal klimaat gerelateerd. Wel mis ook ik de maatregelen voor de werkenden die boven de streepjes uitkomen en het zeker ook zwaar hebben.

Beantwoorden

Laat ik beginnen met een dik compliment. Ik vind het goed en eigenlijk zelfs heel normaal dat Forum voor Democratie en Helder Helmond de begroting voor 2023 niet hebben goedgekeurd. Eindelijk! Op belangrijke punten zijn jullie het oneens met de coalitie en dus stem je tegen. Logisch! Jaren terug werd de begroting geregeld unaniem aangenomen. Dan had ik het idee dat de Helmondse gemeenteraad een soort Chinees parlement was. Triest!

@Theo Heller (FVD) op zondag 13 november 2022 om 22:01:

Omdat u vorige week donderdag naar het leek meer van DitisHelmond wist, heb ik 2 aanvullende vragen en een beoordelingsvraag:
– welke feitelijke beloftes zijn er volgens u aan hen gedaan?
– als zij die gemeentesubsidie krijgen, mogen ze dan anderen uitsluiten?
– wat vindt u van de kwaliteit van hun berichtgeving sinds april 2022?

Beantwoorden

Helemaal met Ron eens.
👍 dat jullie tegenstemden omdat jullie het niet eens zijn met veel punten. ✅

Beantwoorden

@Theo Heller (FVD) op zondag 13 november 2022 om 22:01:

Bedankt voor je antwoord!

Zoals Ron hierboven ook al aangeeft, zou ik graag meer willen weten over de inhoud van deze beloftes en afspraken?

Na de verkiezingen is hun betaalde kracht niet meer werkzaam voor de Omroep en sindsdien is de berichtgeving kwalitatief achteruit gegaan. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Beantwoorden

@Niels op zondag 13 november 2022 om 17:05:

Enerzijds de erkenning door de gemeente dat een lokale omroep belangrijk is voor een stad als Helmond, met aandacht voor lokaal nieuws, initiatieven en activiteiten.

Daar hoort dan ook een passende subsidie bij, die e.e.a. mogelijk kan maken. Bij de fusie is een ‘valse start’ gemaakt omdat de toenmalige wethouder qua financiën onder het ambitieniveau van de omroep bleef.

Beantwoorden

@Francien op zondag 13 november 2022 om 21:23:

Maatwerk voor b.v. mensen met een beperking moet zoveel mogelijk plaatsvinden. Daar hebben we echter geen Global Goals voor nodig. Dat heet gewoon sociaal beleid.

De Global Goals klinken heel mooi, maar in de praktijk pakken ze net even anders uit. Als je tussen de regels van de Global Goals doorleest, zie je steeds meer staatsinmenging. Wij staan voor de persoonlijke vrijheid die iedereen verdient.

Op dit moment kunnen minima of mensen met lage inkomens al gebruik maken van van allerlei mogelijkheden. Het probleem schuift nu steeds verder door naar de ‘middenklasse’. Werken moet wel blijven lonen.

Wij hebben een aantal moties ingediend die op dit moment alle Helmonders financieel een stukje zou kunnen ontlasten. De ‘pas op de plaats’ dus.

Beantwoorden

@Ron op dinsdag 15 november 2022 om 04:58:
– welke feitelijke beloftes zijn er volgens u aan hen gedaan?
De belangrijkste is de evaluatie die in 2022 zou plaatsvinden en die invloed zou moeten hebben opa de subsidieverstrekking voor en de toekomst van de omroep.

– als zij die gemeentesubsidie krijgen, mogen ze dan anderen uitsluiten?
Er ligt een opgave vanuit de overheid om te gaan samenwerken met omliggende gemeenten. Dat is bekend en ook al in gang gezet; met name ook het gebied van facilitaire zaken. Wij vinden dat DitisHelmond wel een eigen gezicht miet houden met een focus op lokale zaken.

– wat vindt u van de kwaliteit van hun berichtgeving sinds april 2022?
Ik vind de huidige kwaliteit in balans met de mogelijkheden en middelen die men nu heeft. Er is zeker ruimte voor verbetering, maar dat is een beetje een vicieuze cirkel. Het één houdt direct verband met het ander.

Beantwoorden

@Niels op dinsdag 15 november 2022 om 08:50:

Na de verkiezingen is hun betaalde kracht niet meer werkzaam voor de Omroep en sindsdien is de berichtgeving kwalitatief achteruit gegaan. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Ik ken de motivatie van die mevrouw niet mbt tot haar vertrek. Als het de omroep wordt gegund zal er zeker een verdere kwaliteitsslag kunnen plaatsvinden.

Overigens was één van de beoogde effecten van de fusie: “Een bijdrage leveren aan het functioneren van de lokale democratie.”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen merkten wij daar weinig van; uitgezonderd een bijzonder gastvrije ontvangst in de radiostudio met het politieke interview.
Geen berichten delen van FVD, niet antwoorden op mails waarin om uitleg werd gevraagd, negativiteit tijdens het ‘Grote lijsttrekkersdebat’ in de Cacaofabriek, etc. Daar is zeker WEL verbetering in gekomen sinds het genoemde vertrek.

Beantwoorden

@Theo Heller (FVD) op dinsdag 15 november 2022 om 10:11:

Ook namens mij bedankt voor de antwoorden. Wat goed dat de meeste politici voortaan antwoorden.

– welke feitelijke beloftes zijn er volgens u aan hen gedaan?
Duidelijk punt! Als ik me de begrotingsvergadering goed herinner, zou dat volgens FvD en DitisHelmond voor november gedaan moeten zijn. Dat kan kloppen. Om het positief te benaderen: 2022 duurt nog zeven weken, het zou dus nog kunnen. Ditishelmond deed haar deel immers al.
Maar ik kan nergens in de stukken van twee jaar geleden vinden waar er steun is beloofd als ze zich zouden verbeteren. Is dat er wel? En is er veel verbeterd?

– als zij die gemeentesubsidie krijgen, mogen ze dan anderen uitsluiten?
Gemakshalve laat ik die maar even zitten. Jullie hadden er als enige partij ook last van las ik. Nog niet betaald gok ik.
Ik doelde eigenlijk op Twitter en Facebook. Ik ben sindsdien namelijk een van … Helmonders die door hen op de eerste geblokkeerd zijn. Ik stelde daar een vraag aan hen.

– wat vindt u van de kwaliteit van hun berichtgeving sinds april 2022?
Die balans zie ik niet. Betekent minder subsidie bijvoorbeeld dat “fout op fout”, “adverteren in redactionele stukken” en “ten onrechte beweren dat de gemeente berichten bij hen plaatst” mag? Ik vind van niet.

Beantwoorden

Inhoudelijk sterk met goede en uitvoerbare argumenten.

Beantwoorden

@Ron op woensdag 16 november 2022 om 05:01:

De stukken waarin DitisHelmond subsidie werd beloofd als ze zich zouden verbeteren, zijn voor mij als leek blijkbaar onvindbaar. Ik heb gisteren namelijk zeker een uur zitten zoeken in https://helmond.raadsinformatie.nl/dashboard maar ik kwam een dergelijke toezegging niet tegen. Maar het is daar als een speld zoeken in een hooiberg. Is het wellicht in het gesproken woord van wethouder Maas toegezegd? Ik weet niet of ik dat helemaal goed formuleer en onthield, maar die tellen zelfs nog meer dan het geschreven woord (als ik het goed begreep uit een opmerking van een wethouder ooit in een langdurig debat).

Beantwoorden

@Ron op dinsdag 22 november 2022 om 05:03:

https://helmond.raadsinformatie.nl/document/7597748/1

Daar is de basis gelegd. De verdere besluitvorming kan ik ook zo snel even niet terugvinden.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 22 november 2022 om 13:48:

Sorry dat ik nu pas reageer, ik had een erg drukke dienst gisteren.

Reagerend en dankzeggend voor die reactie: dat document was ik ook al tegen gekomen. Je bent daarmee de derde uit de Helmondse politiek die niet weet of terug kan vinden wanneer er een officiële toezegging van 150 duizend euro subsidie is gedaan. Ook niet over een beloofde continuering van de huidige incidentele subsidie. Maar dat is bij de begroting middels wat rare antwoorden al toegezegd door de nieuwe wethouder –wat een onbenul zeg–.
Stand van zaken: Theo Heller (FVD) reageert nog niet, jij kan de verdere besluitvorming ook zo snel even niet terugvinden en een SP-er wist het me zaterdag ook niet te vertellen. Ook die laatste zocht in dat –naar mijn mening slecht ontsloten– archief. In mijn bijzijn.

Een rechtstreekse vraag die Theo Heller (FVD) al beantwoorde:
– wat vindt u van de kwaliteit van hun berichtgeving sinds april 2022?

Toen ik die vraag zaterdag aan die rooie 😉 stelde, zei die letterlijk “Weet ik niet.” Toen ik verbaasd en vragend keek, was het antwoord: omdat ik er nooit naar kijk, luister en “haast nooit bewust op hun website kom”. “Behalve toen met dat marktkooplui-bericht waarna het college ze meteen terug hun hok instuurde.”
Dat incident kende ik niet maar kreeg het erg smakelijk en uitgebreid uitgelegd. Toen ik het de volgende dag terugzocht, hun huisfotograaf had inderdaad weer eens een stukje ‘content’ geschreven: https://ditishelmond.nl/onrust-onder-marktkooplieden-op-de-markt-in-helmond/ Wethouder Erik de Vries (SP) een paar dagen later: https://ditishelmond.nl/wethouder-de-vries-autos-bij-marktkraam-is-nooit-toegestaan/

Tot op heden zit DitisHelmond nog in hun hok, want na die laatste ‘politieke onderzoekjournalistieke bijdrage’ hielden zij zich koest.
De binnengehaalde betaalde opdracht van de gemeente om de gemeenteraadsverkiezingen van A tot Z te coveren, ging heel aardig. Met Arnold Otten als interviewer in de hoofdrol. Zeker in de interview-filmpjes, behalve dan de uitglijer bij –sorry Theo Heller–: FVD. De live-setting in de Cacaofabriek kwam helaas niet uit de grondverf. Deels omdat er veel te veel politici uitgenodigd waren die allemaal hun ingestudeerde verhaaltje kwijt konden. Alleen Theo Heller –👍– deed wat de bedoeling was: antwoorden op de gestelde vragen geven. Maar live gaan? Nooit meer doen of een dubbele prijs vragen voor de voorbereiding! Want zonder een uitmuntende voorbereiding beperk je jezelf en geef je ‘de politieke brutaaltjes’ feitelijk de macht. Helaas is Arnold Otten inmiddels ook vertrokken omdat hij verhuisde.

De inwoners op de hoogte brengen van alle activiteiten die plaatsvinden in Helmond is nu weer hun ‘raison d’être’. Nu Stadspromotie hun uitagenda moet staken, wellicht een mooie taak om ook een papierenversie uit te brengen voor –met alle respect hoor:– ‘de meiden van de Ameide’ en aanverwanten. De content heeft DitisHelmond immers en plaatsen ze onder andere door naar hun teletekst-achtige TV-rubriek.

Het viel me al vaker op, maar ik zie de advertenties er nu ook steeds weer voorbijschieten. Tweede vraag: adverteert D66 net als GroenLinks, SP en VVD ook bij DitisHelmond en hebben daarmee de volledige redactionele vrijheid alles wat zij willen, zelf te publiceren op die website?

Beantwoorden

@Ron op donderdag 24 november 2022 om 05:07:

Los van de voorgeschiedenis is het wel belangrijk om goede onpartijdige en onafhankelijke journalistiek te hebben in de stad. En dat kost geld. Als naast de trias politica de ambtenarij als vierde macht gezien wordt, dan is de journalistiek de vijfde macht. Doordat er tegenwoordig vooral geld verdiend wordt met “clicks” is de keuze om ophef en onderbuik te plaatsen natuurlijk snel gemaakt. Wat meer financiering zou dat mogelijk tegen kunnen gaan, zodat er ook wat meer aan echte journalistiek gedaan kan worden. We hebben wel met zijn allen een koers van professionalisering en samenwerking gekozen voor de lokale omroepen en DitIsHelmond ook op opdracht gezet om die extra bijdrage te verdienen. Dan kun je ze niet de inspanning laten doen en vervolgens je keutel intrekken.

Wat betreft het verkiezingsdebat was wat mij betreft de opzet verkeerd. Er was te weinig interactie tussen de politici onderling. Bij die vraaggesprekjes probeert een politicus altijd de eigen standpunten naar voren te brengen, want dat is immers het primaire doel: het verkiezingsprogramma aan de man brengen. Als je verkiezingsprogramma op een A5je past, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker om vrijuit te praten. Beter is om van tevoren samen met de partijen een pitch van drie tot vijf minuten op te nemen en die gewoon uit te zenden tussen de live debatten in.

Goed modereren tijdens een debat is een kunst. Geef partijen tijdens zo’n debat een vast aantal interruptiemogelijkheden en ook een mogelijkheid voor een partij aan de zijlijn om een keer in te breken (slechts een mogelijkheid over alle debatten heen). Dan hou je het fair en gaan mensen niet door elkaar heen schreeuwen.

Wat betreft het adverteren, ik geloof dat we dat tijdens de verkiezingen wel gedaan hebben (kan ik me verkeerd herinneren), maar echt uit de verf komen deed dat niet. We zijn als partij sowieso slecht in onszelf verkopen is mijn persoonlijke mening, maar dat is een heel andere discussie.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 24 november 2022 om 09:23:

Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Laat ik positief beginnen: over het verkiezingsdebat zijn we het eens.

Ik heb drie vragen, de rest laat ik zitten:
– Wat vindt u van de kwaliteit van hun berichtgeving sinds april 2022?
– Gaat u nog achter die toezeggingen aan of is het voor D66 feitelijk al een hamerstuk?
– Behalve DitisHelmond, welke lokale omroepen zijn er in Helmond volgens u nog meer en krijgen die ook (veel) subsidie van de gemeente?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *