32reacties

Heller: De donatie

Op 14 februari werd in de gemeenteraad een motie besproken op initiatief van de fractie van DENK. DENK wilde een week eerder al een motie indienen, om ten behoeve van de slachtoffers van
de aardbevingsramp in Turkije en Syrië, uit de Helmondse gemeentekas € 10.000,- over te maken op het bekende gironummer.

In de tussenliggende week bleek dat veel gemeenten in Nederland € 1,- per inwoner wilden doneren. Daarbij zou de donatie van Helmond natuurlijk verbleken en dus bedacht DENK dat Helmond dit idee ook maar moest volgen. In eerste instantie werd de verkeerde motie overhandigd, maar uiteindelijk werd de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met een donatie, die nu ineens € 95.024,- bedroeg.

Namens Forum Voor Democratie Helmond heb ik die avond alle bewoners, die dierbaren in Turkije of Syrië hebben verloren bij deze verschrikkelijke natuurramp, gecondoleerd en alle Helmonders, die nog in het ongewis verkeren over de toestand van hun dierbaren in dit gebied, heel veel sterkte toegewenst.

In de raad ontplooide zich vervolgens een discussie over de donatie.
Ons standpunt was en is dat de voorgestelde post ‘onvoorzien’ van de gemeentelijke begroting bedoeld is om financiële tegenvallers voor de stad Helmond te dekken. Dit geld dient dus ten goede te komen aan de stad Helmond en haar inwoners. Daarnaast zou een dergelijke donatie een ongewenst precedent scheppen voor toekomstige gebeurtenissen. Heel plat gezegd: “Gaat de gemeente Helmond nu bij elke natuurramp of oorlog in het buitenland haar portemonnee trekken?”
Wij zouden ons wél kunnen vinden in een motie die tot doel heeft om inwoners van Helmond, die aantoonbaar persoonlijk getroffen zijn door deze ramp, indien nodig, een helpende hand te bieden.

Zowat de gehele oppositie was van mening dat het niet de taak van de gemeente is om een financiële bijdrage te doen. De fractie van 50Plus gaf aan zich te schamen voor de discussie. Ik vind dat een discussie als deze niet vanuit de emotie, maar vanuit zakelijkheid dient te worden gevoerd.
Bij de stemming was er een meerderheid voor. Niet verrassend, aangezien ook deze motie natuurlijk uitgebreid voorbesproken was binnen de coalitie.

Ongetwijfeld krijgt dit verhaal een vervolg bij volgende calamiteiten.
Het is de taak van de gemeenteraad om hier kritisch naar te kijken!
Het gaat immers om veel geld; UW geld!
Nu maar hopen dat er niet te veel geld aan de ‘strijkstok’ blijft hangen….

Theo Heller
Fractievoorzitter Forum voor Democratie Helmond

In de reacties hieronder staat een update.