Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

John

11reacties

Van der Kant: Verkeersveiligheid vergroten

Pasgeleden spraken we in de commissievergadering van de gemeente Helmond over het verkeersveiligheidsplan. Een belangrijk onderwerp dat om een update vraagt: het plan is sinds 2005 niet meer aangepast. Maar het aantal verkeersongevallen neemt gestaag toe. Dat is trouwens een trend die in bijna heel Nederland speelt. Vooral sinds 2014 zien we een zorgwekkende stijging van het aantal verkeersongevallen. Hoog tijd om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Met als belangrijkste vraag: Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in onze stad een boost geven?Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
16reacties

Van der Kant: Helmond knallend 2024 in?

Het einde van het jaar nadert en daarmee ook de tijd van vuurwerk, een traditie waartegen in onze stad uiteenlopend wordt aangekeken. CDA Helmond sprak met inwoners van verschillende wijken. Hun kijk: sommigen staan te popelen om knallend het nieuwe jaar in te gaan. Voor anderen zou vuurwerk anders mogen worden georganiseerd. Een kleine groep geeft aan dat deze traditie zou mogen worden afgeschaft. Over één ding lijken inwoners het eens: vuurwerk zou niet tot (over)last moeten leiden.Lees verder »

22reacties

Vd Kant: Helmond versneld klimaatneutraal?

Een van de parels van Helmond: de kasteeltuinconcerten. Afgelopen vrijdag trakteerde Voltage op het ‘kleine’ podium de bezoekers op een heerlijke mix van rock, blues en country. Een mede-liefhebber stootte me aan en begon over het weer. “Wat is er nou lekkerder dan in de buitenlucht met elkaar te genieten?” Ik knikte instemmend, terwijl de gitarist aan een imposante solo begon. Het gesprek nam vervolgens een politieke wending.Lees verder »

14reacties

Van der Kant: Samen sterker: burgerberaad

Afgelopen donderdag vond een belangrijk moment plaats in onze gemeenteraad: de behandeling van de voorjaarsnota. De nota geeft inzicht in de financiële situatie van onze stad. Maar dat was niet alles. Partijen kregen ook de gelegenheid om moties in te dienen, waarmee ze aandacht vragen voor belangrijke vraagstukken. Een motie (pdf) die in het oog sprong, was die van CDA Helmond met D66, GroenLinks, VVD en Mì Hellemonders. Samen dienden we een motie in om geld te reserveren voor het uitvoeren van een pilot burgerberaad.Lees verder »

1reactie

Vd Kant: Motie (sport)clubs aangenomen!

Sinds deze raadsperiode is de gemeente Helmond een mooie traditie rijker. Inwoners kunnen zich opgeven als ‘Gast van de Raad’. Op de dag van de raadsvergadering maken gasten kennis met twee raadsleden. Bij de laatste raadsvergadering mochten Lara Tamarinof (GroenLinks) en ik de gasten ontvangen. Eén van de vragen die zij aan ons stelden: “Hoe zorg je ervoor dat jouw idee ook echt wordt uitgevoerd?”Lees verder »

3reacties

Van der Kant: Oplossingen voor sportclubs

Sportclubs kampen met torenhoge lasten. Een greep uit recente koppen van landelijke dagbladen: “De toegankelijkheid van sporten komt in gevaar”, “Minder mensen sporten vanwege hoge energieprijzen” en “Sportclubs staan op omvallen”. De gevolgen van de energiecrisis raken ook Helmondse sportclubs.
Zo luidde VC Polaris pasgeleden de noodklok vanwege de explosief gestegen energiekosten. CDA Helmond heeft daarop bij het college van B&W aan de bel getrokken. De weblog van Helmond publiceerde onze schriftelijke vragen. Vervolgens kwamen andere sportclubs bij ons met vergelijkbare noodkreten.Lees verder »

10reacties

Van der Kant: Veiligheid topprioriteit

Helmond scoort laag als het gaat om veiligheid. Dat blijkt uit recent onderzoek van RTL Nieuws dat samen met criminologen is uitgevoerd. Veiligheid moet in Helmond topprioriteit krijgen om een aantrekkelijke en leefbare stad te zijn en te blijven.
Er tekent zich in onze stad een negatieve trend af. Een greep uit de zogeheten ‘onderwereldkaart’ laat zien dat op verschillende fronten werk aan de winkel is. Zo vinden meer diefstallen en inbraken plaats dan gemiddeld in Nederland, zijn er meer politieregistraties van overlast door dakloze personen, verwarde personen en jeugd (“bijna één op de tien inwoners in Helmond ervaart overlast van hangjeugd”) en worden meer drugsdelicten geregistreerd. Maar ook fraude en cybercriminaliteit rukken op in onze stad.Lees verder »

33reacties

Van der Kant: Denken in kansen

Afgelopen maand stond de begrotingsbehandeling op het programma. Burgemeester, wethouders en raadsleden spraken met elkaar over waar het geld naartoe gaat. De begroting werkt als een spiegel: het laat zien welke onderwerpen je als stad belangrijk vindt.
En dat zijn er nogal wat. De woningnood, verduurzaming en schaalsprong krijgen topprioriteit. Maar ook aan veiligheid en participatie hechten we waarde. Hoe kun je aan al die belangrijke onderwerpen tegemoetkomen? Als het aan CDA Helmond ligt, denken we niet in moeilijkheden maar in mogelijkheden.Lees verder »

11reacties

Van der Kant: Geletterdheid maakt ’t verschil

Onlangs vroeg bibliotheek Helmond-Peel aandacht voor de Week van Lezen & Schrijven. Een goede zaak. In Nederland zijn er zo’n 2,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. En in Helmond? Vergeleken met andere steden zijn er in onze stad bovengemiddeld veel inwoners laaggeletterd: zo’n 13.000. Dat is een probleem.Lees verder »

19reacties

Van der Kant: Samen armoede bestrijden

Waar kan ik terecht als ik financieel kopje-onder dreig te gaan? Klop ik daarvoor aan bij de gemeente? Of is dat een zaak van het Rijk?
Onlangs zaten we met een Helmondse inwoner om tafel. Hij schetste zijn situatie: als fulltimer onderhoudt hij zijn gezin van vier. Rondkomen was tot voor kort nooit een probleem. Zijn salaris loopt echter al lang niet meer in de pas met de explosief gestegen prijzen voor boodschappen, energie en benzine. Nu het najaar zich aandient, nemen de zorgen voor hem en zijn gezin toe.Lees verder »

17reacties

Van der Kant: druppel op gloeiende plaat

Onlangs bereikte de temperatuur in Helmond 38 graden. Bijna een record voor onze stad. De oorzaak laat zich raden: de aarde warmt in razend tempo op. Met hittestress, een verlies aan biodiversiteit, extreme droogtes, dalende gewasopbrengsten en verhoogde gezondheidsrisico’s tot gevolg.
Dat Helmond versneld klimaatneutraal wil worden, juichen we van harte toe. Het is wat CDA Helmond aangaat niet de vraag óf we hier werk van moeten maken – maar hoe. Laten we daarbij kijken naar haalbare, betaalbare en zeker ook praktische oplossingen.Lees verder »

22reacties

Van der Kant: Democratische vernieuwing

Het nieuwe ambitieakkoord geeft ruimte voor samenwerking en vernieuwing. Bijvoorbeeld op het vlak van participatie. En dat is een goede zaak.
Met participatie bedoelen we het betrekken van onze inwoners. Dat is in de afgelopen jaren te weinig gebeurd. Lokaal (en landelijk) tekent zich een trend af: het vertrouwen in de politiek neemt af, inwoners voelen zich niet goed geïnformeerd en ervaren nauwelijks betrokkenheid bij besluitvorming. Dat uit zich in Helmond in lage opkomstcijfers bij gemeenteraadsverkiezingen.Lees verder »