11reacties

Van der Kant: Geletterdheid maakt ’t verschil

Onlangs vroeg bibliotheek Helmond-Peel aandacht voor de Week van Lezen & Schrijven. Een goede zaak. In Nederland zijn er zo’n 2,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. En in Helmond? Vergeleken met andere steden zijn er in onze stad bovengemiddeld veel inwoners laaggeletterd: zo’n 13.000. Dat is een probleem.

Want laaggeletterdheid creëert afstand en daardoor belemmeringen. Bijvoorbeeld als het gaat om grip te krijgen op geldzaken. Zo hebben lang niet alle Helmonders (die daarvoor in aanmerking kwamen) de energietoeslag aangevraagd. Pijnlijk, maar waar: laaggeletterdheid en armoede gaan vaak hand in hand. Juist degenen die regelingen het hardst nodig hebben, maken er het minst vaak gebruik van.

Daarnaast vinden mensen met laaggeletterdheid minder snel een baan en nemen ze minder snel initiatief om een opleiding of cursus te volgen. Dat remt persoonlijk welzijn en economische welvaart. Helmond maakt deel uit van de Brainportregio, die zich kenmerkt door innovatie en kennisontwikkeling. Juist in zo’n krachtig samenwerkingsverband is het zaak om laaggeletterdheid te bestrijden. En om gebruik te maken van de talenten van (óók laaggeletterde) inwoners.
Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn bovendien eerder vatbaar voor mis- en desinformatie. Nepnieuws wakkert wantrouwen aan en staat participatie in de weg. Onze gemeente zet stevig in op verbetering van participatie. Maar: participatie kan alleen slagen als inwoners informatie op waarde kunnen schatten en zich op basis daarvan een mening kunnen vormen.

Redenen genoeg dus om de schouders onder het signaleren én voorkomen van laaggeletterdheid te zetten. Dat traject is in onze stad al in gang gezet. Zo is er het Stadsplan Basisvaardigheden. Daarin staat dat in 2050 het probleem van laaggeletterdheid moet zijn opgelost. En dat in 2030 tenminste 90 procent van de Helmonders over de basisvaardigheden beschikt om volwaardig in de maatschappij mee te kunnen doen. Het gaat verder dan alleen lezen en schrijven. In het Stadsplan Basisvaardigheden is bijvoorbeeld ook aandacht voor digitale en gezondheidsvaardigheden.

Er is goed nagedacht over afstemming tussen (voorschoolse) kinderopvang, onderwijs, bibliotheek, LEVgroep, gemeente en andere partijen. We zijn er echter nog niet. De noodzaak om teksten goed (genoeg) te begrijpen en je met behulp van taal te kunnen redden in deze dynamische informatiemaatschappij wordt alleen maar groter.

Geletterdheid maakt het verschil. Of het nu gaat om armoedebestrijding, participatie of gezondheid. CDA Helmond zal zich daarom in blijven zetten om deze cruciale vaardigheid de aandacht te geven die het verdient.

John van der Kant
Raadslid CDA