Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 111.466 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

16reacties

John van der Kant van het CDA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de financiële zorgen bij Helmondse sportverenigingen in het algemeen en VC Polaris in het bijzonder. ‘Die volleybalclub vreest zelfs voor een faillissement.’
Hieronder staan zijn 5 ingediende raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 4 mei 2022 wendde de fractie van CDA Helmond zich tot u met schriftelijke vragen (pdf) over de zorgen van (binnen)sportverenigingen en VC Polaris in het bijzonder. Toen wezen wij op de gevolgen van de maatregelen omtrent Covid-19, waardoor veel verenigingen hun ledenaantallen zagen krimpen. We wezen ook op de explosief gestegen kosten naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne.
Het is goed om te constateren dat verschillende verenigingen hun ledenaantallen in de afgelopen maanden weer hebben zien stijgen. Tegelijkertijd zijn er nog altijd grote zorgen over de kosten voor energie. Sommige verenigingen hebben deze kosten met factor 4 of 5 zien toenemen. WNL liet onlangs optekenen dat bijna de helft van de sportclubs in Nederland in acute problemen verkeert door deze kostenstijging en de nog altijd zeer hoge inflatie.
Het verhogen van de contributie neemt slechts een miniem deel van deze financiële zorgen weg. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat 60 procent van de huishoudens financiële problemen ervaart, waardoor het sterk verhogen van de contributie onwenselijk is en zal leiden tot een afname van ledenaantallen, met name onder financieel kwetsbare gezinnen. Daarbij merken we op dat het aantal financieel kwetsbare gezinnen alleen maar toeneemt.
De zojuist geschetste kostenstijging raakt ook VC Polaris. De kosten voor energie zijn afgelopen jaar van 16.000 naar 45.000 euro gestegen. Aan onze oproep vorig jaar om met VC Polaris in contact te treden is destijds direct gehoor gegeven. Een oplossing bleef echter uit, onder andere door de organisatiestructuur van VC Polaris, waarbij de stichting de partij is ‘die de rekeningen betaalt’ en de vereniging de hal van de stichting huurt. Bovendien zag VC Polaris zich, naast bovenstaande zorgen, geconfronteerd met nieuwe financiële tegenvallers zoals een daklekkage.
Met een contactpersoon van de gemeente Helmond zijn verschillende opties bekeken. Geen van alle bleken bij te dragen aan een passende oplossing voor VC Polaris. Bovendien zou VC Polaris een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op bestuurlijk niveau, om na te gaan welke alternatieven er zijn. Na weken van radiostilte vanuit de gemeente Helmond heeft VC Polaris daarom opnieuw contact met ons gezocht en aangegeven “ten einde raad” te zijn. Deze zorgen raken ook de Openbare Basisschool ’t Hout, die tot nu toe gebruik maakt van deze sporthal. Als een oplossing uitblijft, ziet VC Polaris geen mogelijkheid meer om de basisschool te ontvangen. Daarnaast vreest VC Polaris bij uitblijven van een oplossing na dit volleybalseizoen de lichten letterlijk definitief te moeten uitdoen. De vereniging is bijna door haar reserves heen, waardoor een faillissement onafwendbaar lijkt.
Naar aanleiding van voorgaande inleiding heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek van VC Polaris? Is het college bereid om binnen twee weken met VC Polaris in gesprek te gaan en gerichte actie te ondernemen?
  2. De gemeente Helmond vindt het belangrijk om sporten te stimuleren. Deelt het college onze mening dat Helmondse (sport)verenigingen die in zwaar weer zijn gekomen als gevolg van de genoemde crises, geholpen zouden moeten worden?
  3. Van welke regelingen kunnen sportverenigingen nu gebruik maken als zij in zwaar weer gekomen zijn door de stijging van energiekosten en/of de inflatie? Heeft het college zicht op of (sport)verenigingen daar voldoende mee bekend zijn?
  4. Welke alternatieven zijn er voor (sport)verenigingen die – net als VC Polaris – kennelijk geen gebruik kunnen maken van bestaande regelingen?
  5. Wat zijn de mogelijkheden voor (sport)verenigingen als de huidige regelingen gewoonweg niet volstaan om de financiële zorgen weg te nemen? Is het college dan bereid om deze (sport)verenigingen via maatwerk eenmalig te helpen en te ondersteunen, zodat zij weer als vitale vereniging verder kunnen?

16 reacties:

Als de wensenslijst van John van der Kant in vervulling gaat ontstaat er op de gemeentelijke begroting een gigantisch financieringstekort. De ene na de andere vereniging gaat bij de gemeente aankloppen voor financiele hulp.

Beantwoorden

Nee de sport laten ze in de kou staan, maar € 100.000,00 toekennen aan de cacaofabriek en met name het restaurant kunnen ze wel. Sport is goed voor de gezondheid en verbroedert .

Beantwoorden
Frans van der Vorst

De gemeente als een grote pinpas, voor eenieder die z’n rekeningen niet meer kan betalen. En uiteindelijk is alles de schuld van dezelfde gemeente volgens degene die vooral geld ontvangen. Bijzonder fenomeen.

Wat doen de leden zelf? Contributie verhogen, andere invulling van de trainingen, samengaan met andere vereniging?

Beantwoorden

@Marko op vrijdag 10 maart 2023 om 17:32:

Nee hoor, dat is zeker niet de intentie! Feit is echter wel dat 60 procent van de sportclubs en -organisaties in Nederland zwaar weer verkeert als gevolg van de gestegen kosten voor energie en/of de inflatie. De overheid heeft een aantal regelingen en subsidies in het leven geroepen waarmee onder andere gemeenten middelen ontvangen om te compenseren voor deze explosief gestegen kosten. Deze blijken echter niet in alle gevallen effectief, waardoor maatwerk wel een oplossing kan zijn.

Vanzelfsprekend was en blijft het van belang dat sportclubs en -organisaties zelf
ook hun verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten om financiële uitdagingen het hoofd te bieden, zoals Roland in onderstaand bericht al aanhaalt.

Beantwoorden
John van der Kant

🙁 🙁 🙁 gvd, na Polaris nu dus ook bij het voetbal op ‘t Hout.
https://www.ed.nl/helmond/rksv-mierlo-hout-trekt-bij-sportminister-aan-de-bel-over-geexplodeerde-energiekosten~aba257ac/

Ik ben benieuwd hoeveel verenigingen met hoge energiekosten er nog gaan volgen.

Beantwoorden

@John van der Kant op zondag 12 maart 2023 om 20:35:

Maatwerk leveren. Vragen staat vrij. ´Nee´ heb je, ´ja´ kun je krijgen,

Beantwoorden

Gemeente Helmond ga de sportclubs van Helmond helpen! Het is van groot belang dat de inwoners van Helmond kunnen blijven sporten. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid, maar is gewoon een basisbehoefte vanwege de positieve invloed op zowel fysieke, sociale en mentale weerbaarheid.
Er is veel geld gegaan naar het nieuwe stadion van Helmond sport met als doel om een beweging op gang te brengen met als doel de stad Helmond en de regio sportiever en vitaler te maken. Dit alles onder het motto heel Helmond sport. Nou als ik dat zo lees binnenkort niet meer.

VC Polaris is de enige volleybal vereniging in Helmond en speelt op nationaal niveau. Hier moet je toch trots op zijn en dit wil je toch behouden?!

Beantwoorden
Aafke van Overbeeke

@Aafke van Overbeeke op maandag 13 maart 2023 om 21:11:

Helemaal met je eens. Te triest. Maar het wordt nog veel erger. Over drie weken mag de openbare basisschool niet eens meer in hun sporthal omdat de gemeente de hogere huur van april door die 🤬energiekosten niet wil betalen.

@Gemeente Helmond Waar krijgen onze kinderen dan gymlessen? Sporten is toch gezond?

Beantwoorden

Triest maar de meeste mensen in Mierlo-Hout weten dit allemaal niet omdat het alleen hier en in de krant staat.

Kan https://www.ed.nl/helmond/rksv-mierlo-hout-trekt-bij-sportminister-aan-de-bel-over-geexplodeerde-energiekosten~aba257ac/ trouwens niet lezen want zit achter een slotje. 🙁 Iemand hier die me kan helpen?

Beantwoorden

@Hanske op dinsdag 14 maart 2023 om 05:47:
Er zit de laatste maanden voortaan heel veel achter een slotje bij het ED. Best jammer want vaak goed op de hoogte! Hopelijk help ik jou en andere Helmonders hiermee:

RKSV Mierlo-Hout trekt bij sportminister aan de bel over geëxplodeerde energiekosten

HELMOND – Er is meer maatwerk nodig in de tegemoetkoming die verenigingen kunnen krijgen voor de gestegen energiekosten. Daarvoor pleit erevoorzitter Pieter Vervoort van RKSV Mierlo-Hout. „Ik zie een tweedeling ontstaan.”

Pieter Vervoort, tevens fractievoorzitter van het CDA in Helmond, richtte zijn pleidooi aan Conny Helder, VVD-minister voor Langdurige Zorg en Sport. Zij was zondagochtend op campagne in de businessclub van Helmond Sport.

De energiekosten van RKSV Mierlo-Hout zijn door de oorlog in Oekraïne volgens Vervoort verdrievoudigd, naar zo’n 62.000 euro vorig jaar. Een jaar eerder hadden de energiekosten nog slechts 27.000 euro bedragen. En dit jaar stijgen die kosten nog verder, al is die stijging inmiddels aan het afvlakken. „Hoe kun je dan nog een begroting maken?”

De kosten zijn 35.000 euro hoger, terwijl de tegemoetkoming voor RKSV Mierlo-Hout volgens Vervoort nog geen 6.000 euro bedraagt. De voetbalvereniging met 1100 leden heeft de contributie met 6 procent verhoogd, maar dat is niet genoeg om het gat te dekken.

„De verschillen zijn groot. Sommige clubs hebben nieuwbouw, wij zitten in een gebouw dat zestig jaar oud is. En de vergoeding wordt berekend met een rekentool die achter een bureau verzonnen is. Wanneer je energiecontract afloopt, heeft veel invloed op hoeveel tegemoetkoming je krijgt”, stelt Vervoort. „Ik heb de minister gevraagd om maatwerk, zodat gemeenten het geld kunnen aanwenden waar het nodig is.”

De inval van Rusland in Oekraïne heeft grote ingrepen op de lopende begroting tot gevolg gehad, erkende Helder. Extra budget voor defensie, een migrantenstroom die op gang kwam en generieke inkomensondersteuning om stijgende kosten van levensonderhoud enigszins te compenseren.

De minister van Langdurige Zorg en Sport wees erop dat het Jeugd- en Cultuurfonds is opgehoogd. Uit dat fonds wordt de contributie betaald van sport- of muziekverenigingen. Er wordt nog slecht gebruik van gemaakt, merkte Helder op. Zoals het een VVD-minister betaamt, wees ze erop dat verenigingen ook moeten kijken wat ze zelf kunnen doen. De verlichting aanpakken bijvoorbeeld. „Maar als je er niet uitkomt: meld je bij het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). We hebben een noodfonds van 6 miljoen voor energiecompensatie voor sportclubs.”

Op dat noodfonds wordt weinig aanspraak gemaakt, zei Helder. Ze zegde Vervoort toe dat iemand van VWS deze week contact op neemt met RKSV Mierlo-Hout. Vervoort was er na afloop blij mee. „Zo’n groot gebaar had ik niet verwacht. Ik doe het niet alleen voor RKSV Mierlo-Hout, er zijn veel verenigingen die er niet uitkomen.”

Beantwoorden

@Hanske op dinsdag 14 maart 2023 om 05:47:

Je wilt gratis geïnformeerd worden waarom de overheid zo krenterig met jouw belastinggeld omgaat? Beetje tegenstrijdig.

Beantwoorden

@José Joosten op dinsdag 14 maart 2023 om 07:27:

Dank je wel. 💘

Beantwoorden

@Sander Lam op dinsdag 14 maart 2023 om 08:44:

“Krenterig?” 🤣🤣🤣🤣

Beantwoorden

@Twanneman op dinsdag 14 maart 2023 om 10:34:

Ik proef uit Hanskes reactie dat hij er zo over denkt, ja.

Beantwoorden

Hier het hele artikel uit het ED:

Sporthal Mierlo-Hout gaat overdag dicht: gymles voor 450 schoolkinderen op de tocht
HELMOND – De sporthal van volleybalclub Polaris in Mierlo-Hout gaat per 3 april overdag op slot. Openbare basisschool ’t Hout kan hier dan geen gymles meer geven. De school gebruikt de hal vijf dagen per week voor 450 leerlingen.

Hans van de Ven 13-03-23, 18:13
Bron: ED

De stichting die eigenaar is van de sporthal in Mierlo-Hout ziet zich gedwongen tot deze radicale maatregel. De energieprijzen voor de hal zijn explosief gestegen. Maar de gemeente lijkt niet bereid om meer huur te betalen voor het gebruik door de school, zegt bestuurslid Willem de Vries. ,,We hebben veel gesprekken gevoerd, maar er gebeurt niets. Daarom gaan nu overdag de kachel en de verlichting uit en de hal dicht.”

Tweeënhalf keer duurder
Vorig jaar liep het contract voor elektriciteit en gas met Gazprom af. De minst slechte deal die de Stichting Onroerend Goed Polaris vervolgens kon sluiten met een andere leverancier, voor één jaar, was tweeënhalf keer zo hoog. Een volgend energiecontract zal overigens wat goedkoper uitvallen, weet De Vries.

Er waren wel wat reserves, maar lang niet genoeg om deze verhoging zelf te betalen. Daarom vroeg de stichting 50 procent meer huur. Er zijn twee huurders: de gemeente Helmond (doordeweeks overdag) en volleybalvereniging Polaris (’s avonds en in de weekenden).

Teleurgesteld
De Vries: ,,Polaris zei: ‘Wij snappen het. Wij trekken onze reservepotje open.’ De gemeente zei: ‘Wij snappen het’. Maar ze houdt vast aan de oorspronkelijke huurprijs.” Het bestuur van de stichting is hier erg teleurgesteld over, geeft De Vries aan. ,,We hopen nu dat er via de directie van de basisschool druk wordt uitgeoefend.” Inmiddels zijn er ook vragen over gesteld door CDA-raadslid John van der Kant.

De gemeente Helmond kon maandag nog niet reageren op deze kwestie en haar standpunt. Ze komt later met een reactie.

Ik ga er vooralsnog van uit dat we op 3 april gewoon de gymzaal in kunnen
Maarten Jacobs, directeur OBS ’t Hout
Directeur Maarten Jacobs van OBS ’t Hout zegt dat zijn school ‘eigenlijk geen partij is’ in het conflict. ,,Dit gaat tussen Polaris en de gemeente, daar meng ik me niet in.” Hij kreeg net voor carnaval via e-mail te horen dat de hal mogelijk op slot gaat. ,,Ik sta er heel zakelijk in en neem het voor kennisgeving aan. Mijn bestuur heeft contact met de gemeente. Ik ga er vooralsnog van uit dat we op 3 april gewoon de gymzaal in kunnen.”

Unieke situatie
Het gaat om 450 leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. ,,Voor de groepen 1 en 2 hebben we zelf een ruimte.” De meeste scholen hebben gymles in een gemeentelijke sporthal. ,,Hier in ’t Hout is er een unieke situatie”, zegt Jacobs. Hij maakt zich nog niet druk. ,,Dat doe ik pas op 31 maart, als er dan nog niks is gebeurd.”

Beantwoorden
Aafke van Overbeeke

@José Joosten op dinsdag 14 maart 2023 om 07:27:
@Aafke van Overbeeke op dinsdag 14 maart 2023 om 18:58:

Dank je wel.
Dit gaat dus echt fout in Mierlo-Hout. 🙁 Fijn dat mensen van het CDA hier vol induiken.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *