3reacties

Van der Kant: Oplossingen voor sportclubs

Sportclubs kampen met torenhoge lasten. Een greep uit recente koppen van landelijke dagbladen: “De toegankelijkheid van sporten komt in gevaar”, “Minder mensen sporten vanwege hoge energieprijzen” en “Sportclubs staan op omvallen”. De gevolgen van de energiecrisis raken ook Helmondse sportclubs.
Zo luidde VC Polaris pasgeleden de noodklok vanwege de explosief gestegen energiekosten. CDA Helmond heeft daarop bij het college van B&W aan de bel getrokken. De weblog van Helmond publiceerde onze schriftelijke vragen. Vervolgens kwamen andere sportclubs bij ons met vergelijkbare noodkreten.

De rode draad daarvan: sportclubs doen hun uiterste best om de energiecrisis te beteugelen. Bijvoorbeeld door het samenvoegen van groepen, leden op te roepen korter te douchen of het verhogen van de contributie. Oplossingen die op korte termijn kopzorgen verminderen, maar geen structurele oplossing bieden voor de lange termijn.

Dat was aanleiding voor onze fractie om na te gaan of deze zorgen breed leven in Helmond. En zo ja, wat de impact ervan is en of sportclubs bekend zijn met regelingen voor financiële ondersteuning. De landelijke regelingen worden namelijk uitgevoerd door gemeenten. Dat willen we graag goed en gericht doen.

Via een online enquête hebben we daarom een steekproef gehouden onder 30 Helmondse sportclubs en gevraagd hun situatie met ons te delen: zijn er financiële zorgen, is de oorzaak daarvan te herleiden naar de energiekosten en wat betekent dat voor de continuïteit? Daarnaast hebben we hen gewezen op bestaande regelingen, zoals de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Amateursportverenigingen kunnen daar aanspraak op maken als minstens 7 procent van de omzet uit energielasten bestaat.

Tien sportclubs hebben hun situatie met ons gedeeld. Daarvan zeggen er negen in de problemen te komen door de gestegen energiekosten. Op onze vraag of zij bekend zijn met bestaande regelingen ontvingen we uiteenlopende antwoorden: niet al deze clubs weten van de regelingen, komen daar (net) niet voor in aanmerking of vinden het gewoonweg ingewikkeld om de aanvraagprocedure voor ondersteuning te doorlopen. Andere clubs hebben al wel succesvol een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning, maar geven aan dat het slechts een pleister op de wonde is.

Kortom, de energiecrisis stelt sportclubs voor uitdagingen – zo laat onze steekproef zien. Een one-size-fits-all benadering lijkt echter niet te passen. We verzoeken ook andere sportclubs hun eventuele zorgen met ons te delen via [email protected]. Met die gegevens kunnen we een concreet voorstel voorbereiden en het college oproepen met passende ‘oplossingsrichtingen’ te komen. Wordt vervolgd in mei!

John van der Kant
raadslid CDA Helmond