4reacties

Van der Kant: ‘Kansrijk’ lichtend voorbeeld

Afgelopen dinsdag stond de jaarlijkse begroting op de agenda van de raad. Dat is een bijzondere vergaderdag. We kijken dan terug op het afgelopen jaar: Waaraan hebben we geld besteed? Hoe staat Helmond er financieel voor? Met de antwoorden op die vragen blikken we ook vooruit: Waarin investeren we in 2024?

Tijdens deze begrotingsvergadering worden er ook tal van moties en amendementen door partijen ingediend. Het doel van een motie is om het college van B&W aan te sporen iets te doen met jouw voorstel. De motie moet dan eerst een meerderheid halen in de raad. Amendementen gaan over wijzigingen over besluiten die op tafel liggen. Als de gemeenteraad het voorstel met een meerderheid aanneemt, moet het gemeentebestuur het overnemen. CDA Helmond diende (vaak met andere partijen) tal van moties in, die vrijwel allemaal met een ruime meerderheid werden aangenomen.

Eén motie sprong daarbij in het oog: ‘Kansrijk mogelijk maken in andere wijken’, een gezamenlijke motie van GroenLinks, CDA, SP, Denk, PvdA en Mì Hellemonders. Enige jaren geleden is ‘Kansrijk’ in de wijk Mierlo-Hout gestart. Het idee achter dit ambitieuze initiatief? Kijken naar wat nodig is om het welzijn van inwoners te verbeteren en onderlinge samenhang te stimuleren. Dat kan op allerlei vlakken, zoals eenzaamheid onder ouderen en jongeren, mentale gezondheid of inwoners die buitenspel staan door beperkte financiële middelen. Het gaat om voor elkaar klaarstaan, voor elkaar zorgen en jezelf thuis voelen in de wijk.

Kansrijk organiseert daarom activiteiten. Om inwoners met elkaar in contact te brengen en te helpen bij kleine of grote problemen. Zo worden er bijvoorbeeld high tea’s en gezamenlijke ontbijten georganiseerd, is er wekelijks een ‘huiskamerbijeenkomst’ in het wijkhuis en staat het Helpende-handenteam klaar voor senioren die hun tuin niet meer kunnen onderhouden. Daarnaast zijn er informatieavonden over onderwerpen als armoede en gezondheid.

Dit wijkinitiatief past bij wat Helmond wil zijn: een inclusieve stad, waar iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Het zou daarom goed zijn als Kansrijk ook in andere wijken wordt uitgerold. De motie is unaniem aangenomen. Dat betekent dat er komend jaar budget is voor die uitrol. We hebben het college van B&W bovendien gevraagd ons op de hoogte te houden over de vervolgstappen. Zo kan de raad het proces blijven volgen en belangrijker nog: kunnen inwoners van andere wijken meedoen aan prachtige initiatieven als deze.

John van der Kant
raadslid CDA Helmond