33reacties

Van der Kant: Denken in kansen

Afgelopen maand stond de begrotingsbehandeling op het programma. Burgemeester, wethouders en raadsleden spraken met elkaar over waar het geld naartoe gaat. De begroting werkt als een spiegel: het laat zien welke onderwerpen je als stad belangrijk vindt.
En dat zijn er nogal wat. De woningnood, verduurzaming en schaalsprong krijgen topprioriteit. Maar ook aan veiligheid en participatie hechten we waarde. Hoe kun je aan al die belangrijke onderwerpen tegemoetkomen? Als het aan CDA Helmond ligt, denken we niet in moeilijkheden maar in mogelijkheden.

Helmond wil ontmoeting voor jong en oud stimuleren, vindt welzijn van alle inwoners belangrijk, constateert dat in sommige wijken de levensverwachting een stuk lager is dan gemiddeld en maakt werk van vergroening. CDA Helmond voegt nog een onderwerp toe aan die lijst: sport.
Want ga maar na: sport betekent in- en ontspanning en draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Iedereen zou in onze stad moeten kunnen sporten. Een eerdere motie om gelden uit de Crisisnota te reserveren voor sportclubs en -verenigingen in acute nood haalde het niet.

Als dat gebeurt, kun je je verlies nemen. Of omdenken. CDA Helmond koos voor dat laatste. Want de energiecrisis heeft sportclubs en -verenigingen hard geraakt. Verhoging van contributies is voor veel clubs en verenigingen een ‘no go’. De douches afsluiten om kosten te besparen? Ook dat willen clubs en verenigingen niet. Maar wat kan dan wel?

Versnelde verduurzaming biedt uitkomst. In de begrotingsbehandeling hebben we daarom een motie mee ingediend die Helmondse sportclubs en -verenigingen helpt versneld te verduurzamen. Maar urgenter nog: we denken actief mee bij hun financiële uitdagingen. En dat is goed nieuws. Het is een voorbeeld van ‘en-en’ of ‘win-win’.
Deze motie kon wél rekenen op steun. Van alle oppositiepartijen en coalitiepartij 50Plus – en dus een meerderheid van de gemeenteraad. Daarover schreef collega-raadslid Koolen (VVD) vorige maand al een column.

Focussen we dan alleen op sport? We zetten ons breed in voor actuele en belangrijke onderwerpen. Zo hebben we tijdens dezelfde begrotingsbehandeling met succes een motie ingediend om het regenwater bij nieuwbouwwoningen op te vangen. Dat komt dan niet in het riool terecht, maar wordt naar het grondwater herleid. Een relatief eenvoudige manier om bij te dragen aan de klimaatambitie van onze stad. En bovendien een goedkope.

Het goede voornemen van CDA Helmond? Om op deze manier oppositie te blijven voeren. Kritisch zijn is oké, maar we blijven vooral denken in kansen.

John van der Kant
CDA Helmond