17reacties

Van der Kant: druppel op gloeiende plaat

Onlangs bereikte de temperatuur in Helmond 38 graden. Bijna een record voor onze stad. De oorzaak laat zich raden: de aarde warmt in razend tempo op. Met hittestress, een verlies aan biodiversiteit, extreme droogtes, dalende gewasopbrengsten en verhoogde gezondheidsrisico’s tot gevolg.
Dat Helmond versneld klimaatneutraal wil worden, juichen we van harte toe. Het is wat CDA Helmond aangaat niet de vraag óf we hier werk van moeten maken – maar hoe. Laten we daarbij kijken naar haalbare, betaalbare en zeker ook praktische oplossingen.

Pasgeleden brachten we daarom een werkbezoek aan Pieter Schepers, de bedenker van de zogeheten ‘watershepherd’. Hij liet zien hoe het met het grondwaterpeil rondom de Goorloop, de Aa en andere natuurgebieden in de regio gesteld is. Om kort te gaan: er is sprake van structurele verdroging.

Maar we zagen ook hoe je met een relatief eenvoudige oplossing regenwater kunt opvangen en weer kunt geleiden naar het grondwater. Het gaat dan om regenwater dat op daken van bijvoorbeeld bedrijven, scholen of boerderijen valt.
Waarom dat gunstig is? Omdat een groot deel van dat regenwater anders naar zee wordt afgevoerd of verdampt. Juist door het regenwater op te vangen en lokaal te hergebruiken, roep je het proces van verdere verdroging een halt toe. Daarvan profiteren onze natuurgebieden rechtstreeks – en uiteindelijk ook de inwoners van onze stad.

Is zo’n innovatie geen zaak van zaak van Waterschap Aa en Maas? Ja, waterbeheer valt onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap. Maar we zijn ook nagegaan wat we hiermee als gemeente kunnen. Denk bijvoorbeeld aan onze industriegebieden, vaak door beton omgeven. Daar gaat nu nog een groot deel van het regenwater ‘verloren’.

Een innovatie als de watershepherd is relatief goedkoop en bovendien in no time te installeren. Daarom werken we aan een initiatiefvoorstel om een pilot te starten in Helmondse industriegebieden. Eerdere, soortgelijke pilots stemmen positief. 66 procent van het regenwater werd toen ‘hergeleid’ naar het grondwater. Normaal gesproken is dat zo’n 10 procent.

Wij begrijpen ook: het opvangen van regenwater is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn (veel) meer innovaties nodig om tegemoet te komen aan de Helmondse klimaatambitie. Het is tijd om daar grondig werk van te maken. Dat heeft niets te maken met idealisme, maar alles met realisme.

CDA Helmond wenst alle Helmonders een schitterende, niet (al) te droge zomer toe.

John van der Kant
Raadslid CDA