16reacties

Van der Kant: Helmond knallend 2024 in?

Het einde van het jaar nadert en daarmee ook de tijd van vuurwerk, een traditie waartegen in onze stad uiteenlopend wordt aangekeken. CDA Helmond sprak met inwoners van verschillende wijken. Hun kijk: sommigen staan te popelen om knallend het nieuwe jaar in te gaan. Voor anderen zou vuurwerk anders mogen worden georganiseerd. Een kleine groep geeft aan dat deze traditie zou mogen worden afgeschaft. Over één ding lijken inwoners het eens: vuurwerk zou niet tot (over)last moeten leiden.

De gemeente Helmond heeft onlangs het aantal vuurwerkvrije zones verhoogd van vijf naar acht. Een beslissing die door liefhebbers én tegenstanders overwegend positief wordt ontvangen. Wij denken dat deze uitbreiding een stap in de goede richting is.

Allereerst bieden vuurwerkvrije zones namelijk een welkome adempauze voor inwoners en huisdieren die de knallen als stressvol ervaren. De groei van het aantal zones betekent dat meer mensen de mogelijkheid hebben om te genieten van de feestdagen zonder de ongemakken van vuurwerk. Voorstanders van vuurwerk kunnen begrip opbrengen voor deze behoefte aan rust.

Een tweede positief aspect van de toename van vuurwerkvrije zones is het bevorderen van veiligheid in onze straten. Vuurwerk, hoe spectaculair ook, brengt altijd risico’s met zich mee. Door specifieke gebieden aan te wijzen waar geen vuurwerk is toegestaan, verminderen we het gevaar voor letsel en schade. Dat is niet alleen in het belang van tegenstanders, maar ook voor liefhebbers die willen genieten van hun vuurwerk zonder de constante zorg om de veiligheid van anderen.

Bovendien is de groei van vuurwerkvrije zones een stap naar bewustwording en respect voor elkaars standpunten. Zowel liefhebbers als tegenstanders hebben recht op een prettige jaarwisseling. Door begrip te tonen voor elkaars behoeften, creëren we een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. En dat draagt bij aan een harmonieuze(re) samenleving, waarin verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan.

Hoewel we de toename van vuurwerkvrije zones toejuichen, moeten we ook realistisch blijven. Het lost de overlast van illegaal vuurwerk voorafgaand aan Oud op Nieuw niet op. De aanpak daarvan vereist een duidelijk landelijk(!) beleid dat handhaving en straffen regelt om de veiligheid van ons allemaal te waarborgen. Dat signaal (pdf) heeft ons college overigens al afgegeven. In Helmond slaan we met de uitbreiding van vuurwerkvrije zones een brug tussen liefhebbers en tegenstanders. Laten we streven naar een jaarwisseling waarin respect, veiligheid en begrip centraal staan. CDA Helmond wenst u een schitterend 2024 toe!

John van der Kant
raadslid CDA Helmond