10reacties

Van der Kant: Veiligheid topprioriteit

Helmond scoort laag als het gaat om veiligheid. Dat blijkt uit recent onderzoek van RTL Nieuws dat samen met criminologen is uitgevoerd. Veiligheid moet in Helmond topprioriteit krijgen om een aantrekkelijke en leefbare stad te zijn en te blijven.
Er tekent zich in onze stad een negatieve trend af. Een greep uit de zogeheten ‘onderwereldkaart’ laat zien dat op verschillende fronten werk aan de winkel is. Zo vinden meer diefstallen en inbraken plaats dan gemiddeld in Nederland, zijn er meer politieregistraties van overlast door dakloze personen, verwarde personen en jeugd (“bijna één op de tien inwoners in Helmond ervaart overlast van hangjeugd”) en worden meer drugsdelicten geregistreerd. Maar ook fraude en cybercriminaliteit rukken op in onze stad.

Dat is zorgelijk. Hoe kan het beter? Veiligheid is van iedereen en voor iedereen. De gemeente heeft daarin een stevige rol. Daarom stond in de laatste raadsvergadering het Masterplan Integrale Veiligheid op het programma. Dat plan is door de gemeente samen met inwoners en partners (zoals de politie en woningcorporaties) opgesteld.

Het plan geeft duidelijk richting aan waar we de komende jaren als gemeente op focussen: ondermijnende criminaliteit, gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime, maatschappelijke onrust, radicalisering, de toenemende polarisatie, personen met onbegrepen gedrag, huiselijk geweld en kindermishandeling. Er komt extra aandacht voor de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.

Het Masterplan (pdf) is met een ruime meerderheid aangenomen. Voorafgaand aan de stemming werd wethouder Dortmans uitgedaagd om een concrete ambitie te formuleren om het qua veiligheid beter te gaan doen dan andere gemeentes. Daar ging zij niet op in. Terecht, als je het ons vraagt. Veiligheid is geen wedstrijd tussen gemeentes onderling, maar is gewoonweg voor élke gemeente van belang.

Echter, veiligheid kan niet worden verhoogd door alleen de gemeente en partners. Ook (en juist!) inwoners zijn daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld bij buurtpreventieprogramma’s zoals een buurtwacht. Maar ook bij melding maken van onveilige situaties. Zo was onlangs op de weblog te lezen dat er afgelopen jaar fors minder vuurwerkoverlast door Helmondse inwoners is ervaren dan in de jaren daarvoor. Terwijl zich nogal wat inwoners tot ons hebben gewend die aangeven geen melding meer te maken “omdat het toch tot niets leidt.” Juist dit soort signalen geven aan dat er nog flink wat stappen kunnen én moeten worden gemaakt. Laten we dat vooral samen doen!

John van der Kant
raadslid CDA Helmond