14reacties

Van der Kant: Samen sterker: burgerberaad

Afgelopen donderdag vond een belangrijk moment plaats in onze gemeenteraad: de behandeling van de voorjaarsnota. De nota geeft inzicht in de financiële situatie van onze stad. Maar dat was niet alles. Partijen kregen ook de gelegenheid om moties in te dienen, waarmee ze aandacht vragen voor belangrijke vraagstukken. Een motie (pdf) die in het oog sprong, was die van CDA Helmond met D66, GroenLinks, VVD en Mì Hellemonders. Samen dienden we een motie in om geld te reserveren voor het uitvoeren van een pilot burgerberaad.

Deze motie is het logische vervolg op eerdere aandacht die we hebben besteed aan dit vernieuwende instrument. Afgelopen voorjaar hebben we ons met succes sterk gemaakt om als pilotgemeente deel te nemen aan een proef met een burgerberaad. En nu is de motie unaniem aangenomen. Dat is goed nieuws voor onze stad in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek wankelt en inwoners het gevoel hebben dat hun stem niet gehoord wordt. Het is een platform waarin willekeurig gekozen inwoners met elkaar in gesprek gaan over vraagstukken die spelen in onze stad. Ze doen beleidsaanbevelingen en vinden gezamenlijk oplossingen voor lokale uitdagingen.

Het burgerberaad draagt ook bij aan het versterken van onze lokale democratie. Het zorgt voor een inclusieve ruimte waarin alle stemmen gehoord worden. Door diverse groepen in onze stad te betrekken, kunnen we een evenwichtig besluitvormingsproces mogelijk maken dat de belangen van alle Helmonders weerspiegelt. De pilot biedt ook tal van andere voordelen. Zo kunnen we kennis opdoen over de organisatie en het verloop van een burgerberaad. Het geeft ook antwoord op vragen als: hoe gaan we als lokale partijen om met aanbevelingen die wellicht niet helemaal in lijn zijn met ons partijprogramma? Hoe kunnen we aanbevelingen uit het burgerberaad daadwerkelijk laten landen? Deze ervaringen zijn waardevol voor toekomstige besluitvorming.

Als het gaat om de inhoud van de pilot: we gaan ons de komende tijd buigen over de vraagstukken die zich goed lenen voor een proef met een burgerberaad. In andere gemeentes waar het burgerberaad succesvol was, werden thema’s zoals verduurzaming, de energietransitie of vuurwerk besproken. Ook in onze gemeente zijn er ongetwijfeld onderwerpen die om dialoog en samenwerking vragen, maar nog niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen. Laten we hier samen naar streven!

John van der Kant
raadslid CDA Helmond