Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Theo_

17reacties

Manders: Fietsen we solo of als ploeg?

In Helmond, een stad die trots is op haar fietsvriendelijkheid, lijkt het stadsbestuur momenteel op fietsers die een zware etappe proberen af te leggen zonder de volledige steun van het peloton. Plannen zoals de mobiliteitsvisie en de omgevingsvisie moeten Helmond de komende 10-15 jaar vorm gaan geven. Deze plannen kwamen echter met slechts een banddikte voorsprong over de finish, waarbij de coalitie unaniem voor stemde en de gehele oppositie tegen. De vraag is of Helmond hiermee goed in de wedstrijd zit?Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
25reacties

Manders: Ruk naar Rechts, Rammelend Beleid

De recente Tweede Kamerverkiezingen hebben in Helmond een politieke aardverschuiving teweeggebracht. Onze stad, momenteel bestuurd door een linkse coalitie, heeft een opmerkelijke zwaai naar rechts gemaakt. Meer dan een derde van de Helmonders heeft hun stem uitgebracht op de PVV. Het is een luid en duidelijk signaal van een bevolking die zich in de steek gelaten voelt.Lees verder »

3reacties

Manders: Helmond, Durf te Dromen!

Brood en Spelen
De Romeinen hadden de uitdrukking ‘brood en spelen’. In tegenstelling tot de kritische Romeinse context, gebruik ik het in deze column om het belang van basisbehoeften en vermaak voor de burgers te benadrukken. Dit is vooral relevant in een tijd waarin steden zoals Helmond zoeken naar manieren om hun gemeenschap te versterken en hun imago te verbeteren.Lees verder »

6reacties

Manders: een gratis ‘voorstelling’

Wilt u nu eens een echte vipbehandeling krijgen? Meldt u zich dan aan! Bij de entree wordt u persoonlijk door Jan Smit ontvangen. Om half zeven (één uur voor aanvang van de show) kunt u genieten van luxe broodjes en soep. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Dit alles wordt geheel kosteloos beschikbaar gesteld.Lees verder »

3reacties

Manders: Helder over sport

Afgelopen november bezocht onze VVD-minister Conny Helder (minister voor Langdurige Zorg en Sport) Nederland – Qatar in het beroemde Al Bayt Stadium. Maar op 12 maart jongstleden was ze te gast in een stadion dat zo mogelijk nóg iconischer is, het stadion van Helmond Sport. 
Minister Helder was voor dit (door de VVD Helmond georganiseerde) werkbezoek uitgenodigd in de businessclub van Helmond Sport. Tijdens de druk bezochte interactieve bijeenkomst sprak ze met vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en de politiek.Lees verder »

3reacties

Manders: ‘leren van het verleden’

Er is momenteel veel ophef over de Gemeenschappelijke regeling Blink. Zoals u waarschijnlijk weet regelt Blink, in Helmond en een aantal omringende gemeenten, de afvalverwerking, de reiniging en het onderhoud van de openbare ruimte en het beheer van de milieustraten. De kosten voor het inzamelen van ons afval worden via de gemeentelijke belasting betaald door de inwoners van diezelfde gemeenten.Lees verder »

12reacties

Manders: kijkt 50 jaar terug

Nieuwjaar staat voor de deur, een goed moment om eens terug te kijken naar het verleden. De situatie waarmee Nederland in 2023 te maken krijgt lijkt in veel opzichten op die van 1973. Toen hadden we namelijk ook te maken met een oorlog (Jom Kipoer) die een energiecrisis veroorzaakte en de inflatie sterk deed oplopen.Lees verder »

13reacties

Manders: geld genoeg?

Of het nou gaat over een plan om maximaal dertig kilometer per uur toe te staan op alle wegen in Helmond. Of het idee om een doorgaande weg als de Kasteel-Traverse om te vormen tot van 2 keer 2-baans naar 2 keer 1. Al dit soort maatregelen zal eerst goedgekeurd moeten worden door de gemeenteraad en de partijen in die raad denken daar vaak heel anders over. Zo lag het afgelopen week ook met het voorstel van het college om vanuit de pot met crisisgelden één miljoen te gaan besteden aan nieuwe bomen, borders, bloembakken en bromelia’s.Lees verder »

21reacties

Manders: De lange adem

Inwoners zijn trots op onze stad, Helmond komt steeds vaker positief in het nieuws omdat ‘we’ bijvoorbeeld de eerste gezinsauto op zonne-energie produceren, de ‘slimste wijk van Nederland’ krijgen of de titel van ‘uitblinkgemeente‘ ontvangen vanwege onze succesvolle woningbouwprogramma’s. We waren het imago van de stad van de kattenmeppers in trainingspakken beetje bij beetje aan het kwijtraken. En dan ineens staat deze tekst in de krant; ‘Helmond-West heeft procentueel het grootste aantal risicojongeren van Nederland’ Zo’n kop werkt helaas stigmatiserend voor een wijk en een stad waar de meeste inwoners al jaren met veel plezier wonen. Maar het geeft ook aan dat er nog veel werk verzet moet worden.Lees verder »

17reacties

Manders: over sprookjes en fabeltjes

U heeft waarschijnlijk allemaal wel eens gelezen over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, de biggetjes en de Boze Wolf. Maar wist u ook dat dit soort verhalen naast een ‘happy end’ een groot aantal gemeenschappelijk elementen kent. Ze gaan immers altijd over tegenstellingen, zijn fantasierijk, de getallen 3 en 7 komen vaak voor en er zijn levenslessen in verwerkt.Lees verder »

17reacties

Manders: nu bruggen bouwen

Ten eerste wil ik GroenLinks feliciteren met het feit dat ze voor de tweede maal de grootste partij werden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (16,8%, 7 zetels). Met 16,4% en 6 zetels werd de VVD Helmond een goede tweede! En het scheelde slechts iets meer dan 100 stemmen of de VVD was vorige week zelfs de nummer één van Helmond geweest. Dit laatste mag de pret niet drukken. Met deze voor ons historisch grote uitslag zijn wij natuurlijk erg tevreden. Daarom wil ik op deze plek graag alle Helmonders bedanken die met hun stem het vertrouwen hebben uitgesproken in onze kandidaten en onze plannen voor de stad.Lees verder »

24reacties

Manders: Sterker verder

100 Jaar geleden vonden in Nederland historische verkiezingen plaats. In 1922 mochten vrouwen namelijk voor het eerst een kruisje zetten op een stembiljet. De democratie zou sterker verder gaan omdat de gehele bevolking zou worden vertegenwoordigd. Toch bleef het aandeel vrouwelijke volksvertegenwoordigers beperkt. Na Johanna Geurts, die in 1919 met alleen mannelijke stemgerechtigden als eerste dame in de Helmondse raad was gekomen moesten we tot 1940 wachten op het tweede vrouwelijke gemeenteraadslid.Lees verder »

40reacties

Manders: De ‘teckeltax’

Het hebben van een hond bevordert het welzijn van veel Helmondse inwoners. Een hond is namelijk hartstikke goed voor je gezondheid. Het dagelijkse rondje met de hond in de wijk heeft een positief effect op het welbevinden en de onderlinge saamhorigheid. Niet alleen omdat je er voor in beweging moet komen, maar het hebben van een huisdier kan ook helpen je stress te verminderen, je bloeddruk te verlagen en bij de aanmaak van het ‘gelukshormoon’ endorfine. Kinderen die met honden opgroeien ontwikkelen zelfs minder vaak allergieën en astma. Daarnaast kan het wandelen met je Helmondse ‘heundje’ bevorderlijk zijn voor de sociale controle en de daarmee samenhangende veiligheidsbeleving in een wijk.Lees verder »

26reacties

Manders: geen luchtkasteel

De trots van Helmond, zo zouden we, een van de best bewaard gebleven middeleeuwse kastelen in Nederland, toch wel kunnen noemen. Waarschijnlijk is Lodewijk Berthout van Berlaer, heer van Helmond, tussen 1325 en 1350 begonnen met de bouw. In eerste instantie diende het als een militaire verdedigingsburcht. Later kwam het in bezit als woonhuis voor welgestelde families zoals de Van Berlaers, Van Cortenbachs, de Van Arbergs en de familie Wesselman.Lees verder »

17reacties

Manders: veiligheid & saamhorigheid

Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat 37% van de inwoners in Helmond zich wel eens onveilig voelt. Maar liefst 52% van de inwoners van Helmond ervaart veel hinder in de vorm van sociale overlast, fysieke verloedering en/of verkeersoverlast. Helmond scoort hiermee slechter dat vergelijkbare gemeentes. Dit heeft een grote impact op de leefbaarheid in wijken.Lees verder »

7reacties

Manders: onze jeugd is het waard

Naast raadslid ben ik in het dagelijks leven docent in het middelbaar onderwijs. In die functie word ik dagelijks geconfronteerd met de invloed die corona heeft en had op het leven van jongeren.

Te lang speelde hun leven zich af in een klein kamertje en communiceerde men voornamelijk via de mobiele telefoon, Ipad of laptop. Dat kleine kamertje was de plek om te slapen, te gamen, te chillen via sociale media, lessen te volgen en als er nog energie over was te ‘studeren’. Logisch dat veel jongeren te maken kregen met stemmingsklachten, meer zijn gaan piekeren en het lastig vonden om een dagritme te vinden.Lees verder »

10reacties

Manders: houdt zijn hart vast

Laatst las ik in het ED dat een collega raadslid ‘zijn hart vasthoudt’ als de VVD in Helmond de grootste zou worden. Ik moest direct denken aan het door de katholieken gecontroleerde Brabant van mijn vader. Op zondag werd hem in de kerk verteld dat hij op de KVP moesten stemmen, want de pastoor maakte zich ernstige zorgen als de ‘roden’ het in ons land voor het zeggen zouden krijgen.Lees verder »

45reacties

Manders: delen is het nieuwe hebben?

De gemeente Helmond is haar visie op deelmobiliteit aan het formuleren. Volgens deze plannen is delen het nieuwe hebben. Consumenten willen niet langer producten bezitten, ze willen slechts toegang tot die producten. Vooral voor de jonge generatie zou bezit afgedaan hebben.
Volgens de schrijvers wordt onze heilige koe in de toekomst de deur uit gedaan. We stappen in deelauto’s en dat betekent automatisch minder parkeerplaatsen. Omdat Helmondse beleidsmakers overtuigd zijn van deze ontwikkeling komen er alvast nieuwe regels. Bouwvergunningen krijgen lagere parkeernormen en er wordt een extra Mobiliteitsprogramma van Eisen opgesteld.Lees verder »

11reacties

Manders: focus op de economie

De stad is in de mode. Steden worden steeds meer gezien als de motor van de economie. Een goed lopende stedelijke economie betekent niet alleen werkgelegenheid en inkomsten voor onze inwoners en hun kinderen maar is ook van betekenis voor het op peil houden van de infrastructuur, het winkelaanbod, sportfaciliteiten en onze maatschappelijke en culturele voorzieningen.Lees verder »