17reacties

Manders: over sprookjes en fabeltjes

U heeft waarschijnlijk allemaal wel eens gelezen over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, de biggetjes en de Boze Wolf. Maar wist u ook dat dit soort verhalen naast een ‘happy end’ een groot aantal gemeenschappelijk elementen kent. Ze gaan immers altijd over tegenstellingen, zijn fantasierijk, de getallen 3 en 7 komen vaak voor en er zijn levenslessen in verwerkt.

In het eerste debat na de gemeenteraadsverkiezingen sprak de lijsttrekker van GroenLinks over het feit dat er in Helmond een droomcoalitie van linkse partijen zou worden gevormd. Je zou zelfs kunnen stellen dat er sprake is van een politiek sprookjeshuwelijk, want bij het ontstaan van het nieuw te vormen college komen bijna alle kenmerken van zo’n sprookje naar voren.

Hoewel de tegenstellingen links of rechts eigenlijk niet langer adequaat zijn om de Helmondse politieke situatie te begrijpen, speelden deze wel een grote rol bij de informateur. GroenLinks koos namelijk voor coalitie met een zogenaamd ‘rood kapje’ en de ‘Boze rechtse Wolf’ werd bewust buiten de deur gehouden. Hiervoor smeedde men op creatieve wijze een samenwerking die de meeste Helmonders zelfs in hun wildste fantasieën niet voor mogelijk hadden gehouden. Niet de 3 grootste winnende partijen gaan onze stad besturen maar het wordt een college met 7 partijen en 7 wethouders.

De altijd aanwezige levensles die in dit politieke sprookje naar voren komt is dat in een democratie een meerderheid een meerderheid is. Dit betekent dat de winnende partij geen rekening hoeft te houden met de ‘uitspraak van de kiezers’, elke zetel in de gemeenteraad telt immers even zwaar. Of zoals in de gesprekken met de informateur werd opgemerkt ‘iedere combinatie van partijen die meer dan de helft van de zetels heeft bezit een democratische legitimiteit’.

Of dit typische Helmondse sprookje echter ook een ‘happy end’ kent moet nog blijken. De kans is groot dat deze coalitie de politiek in Helmond niet zal verbinden maar juist zal zorgen voor verdere polarisatie en de tweedeling in onze stad zal versterken. In de zware tijden die op ons afkomen hadden we juist met deze uitslag de kans gehad om te kijken naar datgene wat ons verbindt in plaats van wat ons onderscheidt. In de volksmond wordt daarnaast vaak het verhaal verteld dat linkse partijen vooral goed zijn in het uitgeven van geld. Dat geld zal ergens vandaan moeten komen en dat zou dan een flinke stijging van de lasten voor de inwoners van Helmond tot gevolg kunnen hebben. Laten we hopen dat dit laatste verhaal een fabeltje zal zijn.

Theo Manders
Fractievoorzitter VVD